Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REHBERLİK SERVİSİ 1 AİLE EĞİTİM SUNUSU 1. 2REHBERLİK SERVİSİ EĞİTİM EĞİTİM BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REHBERLİK SERVİSİ 1 AİLE EĞİTİM SUNUSU 1. 2REHBERLİK SERVİSİ EĞİTİM EĞİTİM BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI."— Sunum transkripti:

1 REHBERLİK SERVİSİ 1 AİLE EĞİTİM SUNUSU 1

2 2REHBERLİK SERVİSİ EĞİTİM EĞİTİM BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU İNSANLAR YETİŞTİRMEDE “AİLENİN ROLÜ İNSANLAR YETİŞTİRMEDE “AİLENİN ROLÜ En mühim en esaslı nokta eğitim meselesidir. Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı yüksek bir cemiyet hâlinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

3 3REHBERLİK SERVİSİ İster ilköğretime,ister liseye,ister üniversiteye gitsin bir çocuğun eğitim başarısını yükseltmek konusunda anne ve babaya önemli görevler düşmektedir. İster ilköğretime,ister liseye,ister üniversiteye gitsin bir çocuğun eğitim başarısını yükseltmek konusunda anne ve babaya önemli görevler düşmektedir. Ancak şu unutulmamalıdır ki çocuğunuzun isteği olmadan veya onun karşı çıkmasına rağmen,çocuğunuza yardımcı olmanız ve eğitim başarısına katkıda bulunmanız mümkün değildir. Ancak şu unutulmamalıdır ki çocuğunuzun isteği olmadan veya onun karşı çıkmasına rağmen,çocuğunuza yardımcı olmanız ve eğitim başarısına katkıda bulunmanız mümkün değildir.

4 4REHBERLİK SERVİSİ Bu sebeple ona yapmak istediğiniz yardımlarda onunla işbirliği içinde olmanız ve onun ;söyledikleriniz ve yapmak istedikleriniz konusunda ikna olması ve yapılacak düzenlemelere inanması çok önemlidir. Bu sebeple ona yapmak istediğiniz yardımlarda onunla işbirliği içinde olmanız ve onun ;söyledikleriniz ve yapmak istedikleriniz konusunda ikna olması ve yapılacak düzenlemelere inanması çok önemlidir.

5 5REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUĞUN BAŞARISINDA AİLEYE DÜŞEN SORUMLULUKLAR

6 6REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUĞUNUZLA SAĞLIKLI İLETİŞİM KURUN; Çocuğunuzla olan iletişiminizde rahat olan,çocuğunuzun duygularını,düşüncelerini anlamaya çalışın,onu dinleyin.Çocuğunuzu teşvik edin fakat teşvik ederken yapıcı olun Çocuğunuzla olan iletişiminizde rahat olan,çocuğunuzun duygularını,düşüncelerini anlamaya çalışın,onu dinleyin.Çocuğunuzu teşvik edin fakat teşvik ederken yapıcı olun

7 7REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUKLARINIZI HER YÖNÜ İLE TANIYIN Çünkü çocuğun ilgi,yetenek ve becerilerini kapasitesi oranında geçekçi bir şekilde değerlendirme zorunluluğu olduğu için ailenin yapması gereken çocuğun ilgilerini,yeteneklerini,bireysel ve kişilik özelliklerini bilmelidir.Bunun için öğretmenleri ile devamlı diyalog halinde olun. Çünkü çocuğun ilgi,yetenek ve becerilerini kapasitesi oranında geçekçi bir şekilde değerlendirme zorunluluğu olduğu için ailenin yapması gereken çocuğun ilgilerini,yeteneklerini,bireysel ve kişilik özelliklerini bilmelidir.Bunun için öğretmenleri ile devamlı diyalog halinde olun.

8 8REHBERLİK SERVİSİ OLUMSUZ ETİKETLEMELER YAPMAYIN Ailenin küçük yaşlardan itibaren,çocuklarından yüksek başarı beklentisi ve bu beklentiyi karşılamak için de çocuğun yoğun eleştirilmesi,dayakla veya cezayla ders çalışmaya zorlanması,onları olumsuz bazı sıfatlarla yargılaması; (tembel,haylaz,sorumsuz,geri zekalı)çocuğun başarısının düşmesine neden olur. Buda çocuğun düşük benlik saygısına sahip olmasına neden olur. Ailenin küçük yaşlardan itibaren,çocuklarından yüksek başarı beklentisi ve bu beklentiyi karşılamak için de çocuğun yoğun eleştirilmesi,dayakla veya cezayla ders çalışmaya zorlanması,onları olumsuz bazı sıfatlarla yargılaması; (tembel,haylaz,sorumsuz,geri zekalı)çocuğun başarısının düşmesine neden olur. Buda çocuğun düşük benlik saygısına sahip olmasına neden olur. BUNUN YERİNE AİLE NE YAPMALI: BUNUN YERİNE AİLE NE YAPMALI: Çocuklarında mutlak olarak yüksek başarı beklentisi içersine girmemeleri,onların kapasiteleri oranında başarılı olabileceklerini kabul etmelidir.

9 9REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUĞUNUZA KARŞI ESNEK OLUN VE DUYGUSAL AÇIDAN KATI DAVRANMAYIN Çocuklarınıza karşı katı davranmak sizin ile olan iletişimini olumsuz etkiler. Çocuklarınıza karşı katı davranmak sizin ile olan iletişimini olumsuz etkiler.

10 10REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUĞUNUZA DERS ÇALIŞMASI KONUSUNDA BASKICI TUTUMLA YAKLAŞMAYIN ÇOCUĞUNUZA DERS ÇALIŞMASI KONUSUNDA BASKICI TUTUMLA YAKLAŞMAYIN Çocuğun ders çalışma yöntemine müdahale edilmemeli,bu konuda gereksiz tartışmalara girilmemeli,kendisine hissettirilmeden sistemli ve düzenli çalışması konusunda kontrol sağlanmalıdır. Çocuğun ders çalışma yöntemine müdahale edilmemeli,bu konuda gereksiz tartışmalara girilmemeli,kendisine hissettirilmeden sistemli ve düzenli çalışması konusunda kontrol sağlanmalıdır.

11 11REHBERLİK SERVİSİ AİLE ORTAMI ÇOCUĞUNUZUN BAŞARILI OLMASINDA ÖNEMLİ OLAN ETKENLERDEN BİRİSİDİR Çocuğunuzun zihinsel olarak dikkatini derse verebilmesi için ;anne- baba arasında doğabilecek tartışmalar çocuğa hissettirilmemelidir.Yapı lması gereken problemi çocuğa yansıtmadan çözmektir. Çocuğunuzun zihinsel olarak dikkatini derse verebilmesi için ;anne- baba arasında doğabilecek tartışmalar çocuğa hissettirilmemelidir.Yapı lması gereken problemi çocuğa yansıtmadan çözmektir.

12 12REHBERLİK SERVİSİ AİLE YAPISI,AİLEDEKİ BİREYLERİN EĞİTİME BAKIŞ AÇISI ÇOCUĞUN BAŞARISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEMEKTEDİR Burada anne ve babaya düşen sorumluluk ;çocuğun eğitimi üzerinde etkisi olan tüm aile bireylerinin eğitim hakkındaki görüş ve tutumları tutarlı olmalıdır. Burada anne ve babaya düşen sorumluluk ;çocuğun eğitimi üzerinde etkisi olan tüm aile bireylerinin eğitim hakkındaki görüş ve tutumları tutarlı olmalıdır.

13 13REHBERLİK SERVİSİ Örnek: Anne babası çocuğun gelecekte rahat bir yaşam sürmesi ve hayatını garantiye almanın yolunun lise ve üniversite eğitiminden geçtiğini vurgulayıp da amcasının,dayısının vb. kişilerin “okuyup ta ne yapacaksın,nasıl olsa boşta gezeceksin,okuyanlar ne yapmış” gibi sözleri çocuğun eğitim hakkındaki görüşlerinde çelişkiye yol açabilir ve bocalamasına neden olabilir. Örnek: Anne babası çocuğun gelecekte rahat bir yaşam sürmesi ve hayatını garantiye almanın yolunun lise ve üniversite eğitiminden geçtiğini vurgulayıp da amcasının,dayısının vb. kişilerin “okuyup ta ne yapacaksın,nasıl olsa boşta gezeceksin,okuyanlar ne yapmış” gibi sözleri çocuğun eğitim hakkındaki görüşlerinde çelişkiye yol açabilir ve bocalamasına neden olabilir.

14 14REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUĞUNUZUN DAHA RAHAT DERS ÇALIŞABİLMESİ İÇİN NORMAL YAŞAM DÜZENİNİNİ BOZMAYIN Evdeki fiziksel ortamı uygun hale getirmekle beraber aile yaşantınızda gereksiz sınırlamalara ve değişikliklere gitmeyin.Burada yapılacak çocuğun rahat ders çalışabilmesi için normal yaşam düzenini bozmamak,her şeyin normal seyrinde gittiği mesajını vermektir.Bunun sonucu olarak çocuk kendini rahat hisseder ve başarısında bir düşüş olmaz. Evdeki fiziksel ortamı uygun hale getirmekle beraber aile yaşantınızda gereksiz sınırlamalara ve değişikliklere gitmeyin.Burada yapılacak çocuğun rahat ders çalışabilmesi için normal yaşam düzenini bozmamak,her şeyin normal seyrinde gittiği mesajını vermektir.Bunun sonucu olarak çocuk kendini rahat hisseder ve başarısında bir düşüş olmaz.

15 15REHBERLİK SERVİSİ KENDİ AMAÇALRINIZLA ÇOCUĞUNUZUN AMAÇLARINI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN Kendi amaç ve isteklerinizi çocuğunuza benimsetmeye çalışmayın. Kendi amaç ve isteklerinizi çocuğunuza benimsetmeye çalışmayın.

16 16REHBERLİK SERVİSİ Örnek: Anne ve babanın yapmak isteyip de yapamadığı,ulaşmak isteyip de ulaşamadığı hedeflerini;çocuktan istemesi ve bu konuda doyuma ulaşmaya çalışması,çocuğun içsel dünyasında çatışmaya neden olabilir(Bir taraftan kendi istekleri bir taraftan ailesinin istekleri) ve başarısını olumsuz etkileyebilir. Örnek: Anne ve babanın yapmak isteyip de yapamadığı,ulaşmak isteyip de ulaşamadığı hedeflerini;çocuktan istemesi ve bu konuda doyuma ulaşmaya çalışması,çocuğun içsel dünyasında çatışmaya neden olabilir(Bir taraftan kendi istekleri bir taraftan ailesinin istekleri) ve başarısını olumsuz etkileyebilir.

17 17REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUĞUNUZUN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN UYGUN ORTAM HAZIRLAYIN Burada ailenin yapması gereken çocuğunuzun ders çalıştığı ortamı olanaklar dahilinde ışıklandırmak,havalan dırmak,anlık doğabilecek ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlemektir. Burada ailenin yapması gereken çocuğunuzun ders çalıştığı ortamı olanaklar dahilinde ışıklandırmak,havalan dırmak,anlık doğabilecek ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlemektir.

18 18REHBERLİK SERVİSİ Çocuğunuzun ders çalıştığı ortama yakın yerde Tv. Müzik seti gibi elektronik araçlar olmamalıdır. Çünkü;Ses düzeyinin makul ve rahatsız edici olmayan düzeyde ayarlaması gerekmektedir. Çocuğunuzun ders çalıştığı ortama yakın yerde Tv. Müzik seti gibi elektronik araçlar olmamalıdır. Çünkü;Ses düzeyinin makul ve rahatsız edici olmayan düzeyde ayarlaması gerekmektedir. Eğer evinizde yeterli oda yoksa ve çocuğunuza çalışması için özel oda veremiyorsanız ona çalışma köşesi oluşturun. Eğer evinizde yeterli oda yoksa ve çocuğunuza çalışması için özel oda veremiyorsanız ona çalışma köşesi oluşturun. Çalışma masası olarak kullanılan masa eğer yemek için de kullanılıyorsa mutlaka ders çalışma esnasında üzerine farklı bir örtü örtün. Çalışma masası olarak kullanılan masa eğer yemek için de kullanılıyorsa mutlaka ders çalışma esnasında üzerine farklı bir örtü örtün.

19 19REHBERLİK SERVİSİ MOTİVASYON BAŞARI ÜZERİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR ETKİYE SAHİPTİR Bu durumda anne babanın yapması gereken davranış;çocuğa kendisi için bir takım hedefler belirlemesini sağlamaktır.Çocuk bu hedeflerine ulaştıkça aile onu ödüllendirmeye çalışarak,çalışmasını pekiştirmelidir. Bu durumda anne babanın yapması gereken davranış;çocuğa kendisi için bir takım hedefler belirlemesini sağlamaktır.Çocuk bu hedeflerine ulaştıkça aile onu ödüllendirmeye çalışarak,çalışmasını pekiştirmelidir.

20 20REHBERLİK SERVİSİ ÇOCUĞUNUZUN VAR OLAN KAPASİTESİ ÜZERİNDE BAŞARI BEKLEMEYİN Anne babalar kendi hayatlarının belli dönemlerinde gerçekleştirmedikleri ve ulaşamadıkları hedefleri çocukları üzerinde gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Anne babalar kendi hayatlarının belli dönemlerinde gerçekleştirmedikleri ve ulaşamadıkları hedefleri çocukları üzerinde gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bunu yapmak yerine ailenin yapması gereken davranış;onun ilgilerini,yeteneklerini ve bireysel özelliklerini dikkate alarak,bu konuda gerekli önderliği yapmalı,hedeflerine ulaşmasında ailenin kendi üzerine düşen görevi yapmaktır. Bunu yapmak yerine ailenin yapması gereken davranış;onun ilgilerini,yeteneklerini ve bireysel özelliklerini dikkate alarak,bu konuda gerekli önderliği yapmalı,hedeflerine ulaşmasında ailenin kendi üzerine düşen görevi yapmaktır.

21 21REHBERLİK SERVİSİ ÇOÇUĞUNUZU KENDİ YETENEKLERİNE UYGUN,GELECEKTE ONU MUTLU EDECEK BÖLÜMLERİ SEÇMESİNE YARDIMCI OLUN Onun sınırlarını zorlayacağı,başarılı olamayacağı meslekleri tercih etmesi yönünde zorlamayınız. Onun sınırlarını zorlayacağı,başarılı olamayacağı meslekleri tercih etmesi yönünde zorlamayınız. Burada ailenin yapması gereken davranış;Çocuğunun seçeceği bölüm ve meslek tercihine saygı göstermeli,çocuğun ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu alanlarda başarıyı yakalamasının yüksek bir olasılık olduğu göz ardı etmemelidir. Burada ailenin yapması gereken davranış;Çocuğunun seçeceği bölüm ve meslek tercihine saygı göstermeli,çocuğun ilgi duyduğu ve yetenekli olduğu alanlarda başarıyı yakalamasının yüksek bir olasılık olduğu göz ardı etmemelidir. Başarısızlığını yargılamayın ve eleştirmeyin. Başarısızlığını yargılamayın ve eleştirmeyin.

22 22REHBERLİK SERVİSİ BUNLARIN DIŞINDA; Kademeli olarak çalışma davranışını kazandırın. Kademeli olarak çalışma davranışını kazandırın. Önce sorumluluk duygusunu kazandırın. Önce sorumluluk duygusunu kazandırın. Güvenini artırın-teşvik edin. Güvenini artırın-teşvik edin.

23 23REHBERLİK SERVİSİ VERİMLİ ÇALIŞSIN ÖN HAZIRLIK DİNLEME DİNLEME OKUMA OKUMA NOT TUTMA NOT TUTMA TEKRAR TEKRAR TEST TEKNİĞİ TEST TEKNİĞİ “Bilginin efendisi olmak için çalışmanın kölesi olmak şarttır.” Balzac

24 24REHBERLİK SERVİSİ a) ÖN HAZIRLIK Gözden geçirsin. Gözden geçirsin. Soruları cevaplasın. Soruları cevaplasın. Sorular çıkarsın. Sorular çıkarsın. Tablo ve grafikleri incelesin. Tablo ve grafikleri incelesin. “Dersten önce yapılan ön hazırlık öğrenci başarısını artırır.”

25 25REHBERLİK SERVİSİ b) DİNLEME Dersi aksatmasın. Dersi aksatmasın. Dersi kaynatmasın. Dersi kaynatmasın. Soru sorsun. Soru sorsun. Tekrar etsin. Tekrar etsin. G.M.Usova: “İletişimin % 90’ı sözeldir. Dinlenen konunun birkaç saat sonra ancak % 20 - 25’i hatırlanabilir.”

26 26REHBERLİK SERVİSİ c) OKUMA Hedef belirlesin. Hedef belirlesin. Metni gözden geçirsin. Metni gözden geçirsin. Not alsın. Not alsın. Altını çizsin. Altını çizsin. Ana fikri belirlesin. Ana fikri belirlesin. Anlaşılamayan yerleri belirlesin. Anlaşılamayan yerleri belirlesin. “Okuduklarımızın, ancak yüzde onunu hatırlarız.”

27 27REHBERLİK SERVİSİ d) NOT TUTMA Dersi aksatmasın. Dersi aksatmasın. Anlaşılamayan yerleri sorsun. Anlaşılamayan yerleri sorsun. Kısaltmalar yapsın. Kısaltmalar yapsın. Sonra gözden geçirsin. Sonra gözden geçirsin. J.Mclevish: “Dersin sonunda, öğrenilenlerin sadece % 55’i hatırlanabilir. Bir hafta sonra bu oran % 17’ye düşer.”

28 28REHBERLİK SERVİSİ e) TEKRAR Tekrarı belirli periyotlarla yapsın. Tekrarı belirli periyotlarla yapsın. Zihinden tekrar yapsın. Zihinden tekrar yapsın. Yazarak tekrar yapsın. Yazarak tekrar yapsın. Karşılaştırma yapsın. Karşılaştırma yapsın. Dersten sonra tekrar etsin. Dersten sonra tekrar etsin. Eve gidince tekrar etsin. Eve gidince tekrar etsin. Yatmadan önce ve kalkınca tekrar etsin. Yatmadan önce ve kalkınca tekrar etsin. Kişi öğrendik- lerinin % 70’ ini bir saat, % 80’ ini de bir gün içinde unutur.

29 29REHBERLİK SERVİSİ EKİP ÇALIŞMASI Aile Öğretmen Öğrenci Kölelik zamanında siyah köleler bir çiftlikten kaçarken sihirli bir lâmba bulmuşlar ve içinde bulunan cini lâmbadan çıkarmışlar. Cin 10 siyah köleye : “Dileyin benden ne dilerseniz. Yalnız birer dilek dileme hakkınız var!” demiş. 1. siyah “Beyaz olmak istiyorum” demiş, olmuş. 10. beyaz tebessüm etmeye başlamış. 2. siyah da beyaz olmak istediğini söylemiş, olmuş. 10. siyah gülümsemeye devam etmiş. 3. siyah da beyaz olmayı dilemiş ve olmuş... 10. siyah kıkırdamaya başlamış. 4. siyahın da isteği aynı olmuş... 10. siyah gülmeye devam... 5,6,7,8 derkeeen 9. siyah da beyaz olma yönünde dilek hakkını kullanmış. Sıra 10. siyaha gelmiş; ama adam yerlerde... Gülmekten konuşamıyor. Cin isteğini sormuş ona... Adam nefes almaya fırsat bulduğu bir ara isteğini zorlukla belirtmiş: “Hepsinin tekrar siyah olmasını istiyorum.”

30 30REHBERLİK SERVİSİ Çocuğunuz için iyi bir şey yaptınız. Onun için zaman ayırdınız. Teşekkür Ederiz…….. Hazırlayan: Mehmet ÖZKOÇ


"REHBERLİK SERVİSİ 1 AİLE EĞİTİM SUNUSU 1. 2REHBERLİK SERVİSİ EĞİTİM EĞİTİM BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI VE MUTLU BAŞARISINI YÜKSELTMEDE, SAĞLIKLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları