Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slider(Kaydırma Kontrolü)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slider(Kaydırma Kontrolü)"— Sunum transkripti:

1 Slider(Kaydırma Kontrolü)
Windows-95/98 kontrollerinden olan Slider bir değeri ayarlamak için kullanılabileceği gibi bir kaydırma çubuğu gibi de kullanılabilmektedir. Uygulamalarınızda resim özellikli çubukların görünüşünü seviyorsanız, girdi almak ve bir görevin ilerlemesini görüntülemek için Slider adı verilen bir ActiveX denetimide kullanabiliriniz.

2 Slider denetimi bir kaydırıcı mandalı şecenekli olay imlerinden oluşan bir kullanıcı arabirimi bileşenidir. Kaydırıcı mandalını,kaydırıcı penceresi boyunca mandalı sürükleyerek hareket ettirebilirsiniz. Slider denetimi bir sözcük işlemcisinde kenar boşluklarını ayarlamak,çoklu ortam uygulamalarını denetlemek,bir pencere içerisinde kaymak ve benzer hareketler gerektiren diğer uygulamarda da yararlı bir girdi aygıtıdır. Slider denetimini sayısal değerler girmek ya da renkleri ayarlamak için de yararlı bulabilirsiniz.

3 Properties Max,Min Slider kontrolünün temsil edeceği değer aralıkları bu iki özellikle belirlenir. Value Slider kontrolünün şu anda temsil ettiği değer bu özellikle öğrenilip değiştirilebilir. Orientation Slider kontrolünün yerleşimin belirler.0 için yatay,1 için dikey olarak konumlandırılır.

4 TickFrequency Slider kontrolünün üzerinde belli aralıklarla bir cetvel gibi çizgiler gösterilir. Bu çizgilerin sıklığı ise TickFrequency özelliği ile belirlenir. Örneğin Max özelliği 1000 olan bir Slider için bu değere 100 verilirse Slider üzerinde 1000/100=10 tane çizgi içerir. TickStyle Slider üzerinde çizgilerin yerleşim stili bu özellikle belirlenir.

5 0,sldBottomRight Çizgiler sadece Altta (yönü yatay ise) veya Sağda (yönü dikey ise) gösterilir.
1,sldTopLeft Çizgiler sadece üstte (yönü yatay ise) veya solda(yönü dikey ise) gösterilir

6 2,sldBoth çizgiler her iki yöndede gösterilir
3,sldNoTicks çizgiler gösterilmez.

7 LargeChange, SmallChange
Kaydırma çubuklarında da gördüğümüz bu özellikler Slider üzerindeki değişimin hangi aralıklarla yapılacağını belirlerler. SmallChange, Slider kontrolünün en küçük değişim aralığını belirlerken, LargeChange özelliği de PageUp ve PageDown tuşları ile ne kadarlık bir değişimin gerçekleşeceğini belirler.

8 Events Change() Slider kontrolünün değerinde bir değişme olduğunda Change olayı meydana gelir. Scroll() Slider kontrolünün değerin değişirken Scroll olayı meydana gelir. Change olayı sadece slider kontronünün değeri değiştiği anda meydana gelir. Scroll olayı ise kullanıcı göstergeyi bir yerden bir yere sürüklerken sürekli olarak meydana gelir.


"Slider(Kaydırma Kontrolü)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları