Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

13 TÜRKİYE’ DE BANKACILIKLA
İLGİLİ BAZI VERİLER

14 Grup Payları Sektör Payları Banka
  İtibariyle Grup ve Sektör Payları(%) Grup Payları Sektör Payları Banka Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Mevduat Bankaları 100,0 96,7 96,3 Kamusal Sermayeli Bankalar 31,7 29,3 36,9 30,6 28,2 Özel Sermayeli Bankalar 54,3 55,4 50,7 52,5 53,3 86,0 84,7 87,6 83,1 81,5 Yabancı Sermayeli Bankalar 14,0 15,3 12,4 13,5 14,7

15 Grup Payları Sektör Payları Banka
İtibariyle Grup ve Sektör Payları(%) Grup Payları Sektör Payları Banka Toplam Aktifler Krediler Mevduat Topla Mevduat Bankaları 100,0 96,7 96,3 Kamusal Sermayeli Bankalar 31,7 29,3 36,9 30,6 28,2 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 15,7 11,3 20,2 15,2 10,9 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 8,1 9,0 7,8 8,7 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 7,9 8,9 7,7 7,6 8,6

16 Grup Payları Sektör Payları Banka
İtibariyle Grup ve Sektör Payları(%) Grup Payları Sektör Payları Banka Toplam Aktifler Krediler Mevduat Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Özel Sermayeli Bankalar 54,3 55,4 50,7 52,5 53,3 Türkiye İş Bankası A.Ş. 14,3 13,4 14,5 13,8 12,9 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 11,9 12,4 Akbank T.A.Ş. 11,8 11,1 10,5 11,4 10,6 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 9,3 10,4 8,5 9,0 10,0 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 3,2 4,0 2,8 3,1 3,8

17 Grup Payları Sektör Payları Banka
İtibariyle Grup ve Sektör Payları(%) Banka Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat Mevduat Bankaları 100,0 96,7 96,3 Yabancı Sermayeli Bankalar 14,0 15,3 12,4 13,5 14,7 Finans Bank A.Ş. 4,1 5,1 3,9 4,0 4,9 Denizbank A.Ş. 3,0 3,7 2,6 2,9 3,6 HSBC Bank A.Ş. 2,2 2,1 1,8 2,0 ING Bank A.Ş. 2,5 Citibank A.Ş. 0,7 0,4 0,8

18 31.03.2011 İtibariyle Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması
Kuruluş Yılı Toplam Aktifler (Milyon TL) Toplam Krediler ve Alacaklar* (Milyon TL) Toplam Mevduat (Milyon TL) Toplam Özkaynaklar (Milyon TL) Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) Net Dönem Kar/Zararı (Milyon TL) Bilanço Dışı Hesaplar (Milyon TL) Şube Sayısı Personel Sayısı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. 1863 59.746 12.512 2.500 574 1.408 23.695 Türkiye İş Bankası A.Ş. 1924 70.542 91.132 17.162 4.500 667 1.159 24.428 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1946 70.376 74.534 16.150 4.200 855 880 16.717 Akbank T.A.Ş. 1948 58.216 65.698 16.781 4.000 744 912 15.400 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 1944 89.615 54.947 53.242 10.777 4.347 535 868 14.437 Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1938 77.978 47.567 56.360 7.805 1.250 525 734 13.258 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 1954 76.291 46.962 48.652 8.778 409 651 11.021 Finans Bank A.Ş. 1987 39.935 26.626 24.576 5.303 2.205 296 505 11.853 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 1927 31.385 20.906 17.292 4.199 2.204 82 97.309 603 9.945 Denizbank A.Ş. 1997 29.143 19.715 16.559 3.222 716 132 512 8.860

19 Grup Payları Sektör Payları Banka
İtibariyle Aktif Büyüklüklerine Göre Banka Sıralaması Grup Payları Sektör Payları Banka Toplam Aktifler Toplam Krediler Toplam Mevduat İller Bankası A.Ş. 30,5 32,7 - 1,0 1,2 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. 25,3 24,9 0,8 0,9 Türk Eximbank 20,0 23,9 0,7 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 6,2 4,7 0,2 Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. 5,3 6,0

20

21

22

23

24

25 KATILIM BANKALARI HESAP TÜRLERİ
ÖZEL CARİ HESAPLAR

26 ÖZEL CARİ HESAPLAR Türk Lirası, USD ve EUR üzerinden açılabilen hesaplardır. Bu hesaplar kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu hesaplardır.

27 ÖZEL CARİ HESAPLARIN ÖZELLİKLERİ
Çek keşide etmek, Çek ve senet tahsilatları, EFT ve havale işlemleri, Fatura, kredi kartı, otomatik ödeme vb. bankacılık hizmetleri sunulur.

28 KATILIM BANKALARI HESAP TÜRLERİ
KATILIM HESAPLARI

29 KATILMA HESAPLARI Katılma hesapları genel olarak 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve üzeri vadeli açılabilir. Katılma hesapları Türk Lirası USD ve EUR üzerinden açılabilir. Her para birimi havuz sisteminde para cinslerine göre gruplandırılır.

30 KATILMA HESAPLARI Her grubun kar/zarar tutarı tasarrufun vade tarihinde hesaplanır. Mudarip hissesinin yüzdesi vadeye göre veya katılım hesabı büyüklüğüne göre belirlenir. Mudarip oranı medyada katılım hesabı açılım gününden önce yayınlanır.

31 KATILMA HESAPLARI Bir gerçek kişiye ait hesapların
anapara ve kar paylarının toplamının 50 bin TL’ye kadar olan kısmı güvence kapsamındadır.

32 KATILIM HESAPLARININ ÖZELLİKLERİ
Katılma Hesapları, "kâr ve zarara katılma esasına göre Türk Lirası ve Döviz cinsinden açılan vadeli hesaplardır. Katılma hesabı sahiplerine hesap açılırken sabit bir gelir taahhüdünde bulunulmamaktadır.

33 KATILIM HESAPLARININ ÖZELLİKLERİ
Katılma hesaplarında ancak vadesinde para çekilebilir. Ancak Bankanın muvafakat etmesi halinde vadesinden önce para çekilmesi mümkündür. Katılma hesaplarında toplanan fonlar, faizsiz finansman yöntemleriyle doğrudan ticaretin ve sanayinin finansmanında kullanılmakta ve elde edilen kârın bu hesaplara isabet eden kısmı hesap sahiplerine dağıtılmaktadır.

34 KATILIM HESAPLARININ ÖZELLİKLERİ
Katılma hesapları; 1 Ay, 3 Ay, 6 Ay, 1 Yıl ve 1 Yıl dönemsel kâr payı ödemeli ( 1 Ay, 3 Ay ve 6 Ay Ödemeli ) vadeli olarak açılabilir. Katılma Hesabı açma limiti en az 500 TL /Döviz' dur. Elde edilen kâr payı kazancından %15 oranında Gelir Vergisi stopajı yapılır.

35 BDDK Bankaların; ÖZKAYNAKLAR VE STANDART ORANLAR Varlıklarını,
Alacaklarını, Özkaynaklarını Borç, yükümlülük ve taahhütlerini, Gelir ve giderleri arasındaki ilgi ve dengeleri, Malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve maruz kalınan risklerin tespiti, tahlili, izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınırlamalar ve standart oranlar da belirlemek suretiyle gerekli düzenlemeleri yapmaya ve bunlar hakkında her türlü tedbiri almaya yetkilidirler.

36 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ (TBB)
VE TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ (TKBB)

37 Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları, tüzel kişiliği haiz ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türkiye Bankalar Birliğine; katılım bankaları ise aynı nitelikteki Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, faaliyet izni aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır.

38 BİRLİKLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
a) Mesleğin gelişmesini temin etmek,    b) Meslek ilkelerini belirlemek suretiyle üyelerin birlik ve mesleğin gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,     c) Üye banka mensuplarının uyacakları meslek ilkeleri ve standartlarını Kurumun uygun görüşünü alarak belirlemek,     d) İlgili mevzuat uyarınca alınan kararlar ile Kurumca alınması istenilen tedbirlerin uygulanmasını takip etmek,     e) Üyeleri arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak,        

39 BİRLİKLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
    f) Üyelerin ilân ve reklamlarında uyacakları esas ve şartları tür, şekil, nitelik ve miktarları itibarıyla Kurumun uygun görüşünü alarak tespit etmek,     g) Kurum ile işbirliği yapmak suretiyle bankalar arasında ortak projelere ilişkin işbirliğini temin etmek, h) Üyelerinin ortak menfaatlerini ilgilendiren konularda yönetim kurulu kararına istinaden dava açmak,      i) Müşteri haklarına dair hükümlerde öngörülen sözleşmelerin şekil ve içeriklerine ilişkin usûl ve esasları belirlemek,

40 BİRLİKLERİN GÖREV VE YETKİLERİ
    j) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri ve diğer kanunlarla tanınmış müracaat hakları saklı kalmak kaydıyla üyeler ve bireysel müşterileri arasındaki ihtilafların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere hazırlayacakları ve Kurulca onaylanan usûl ve esaslar dâhilinde hakem heyeti oluşturmak,

41 BİRLİĞİN YÖNETİMİ     Kuruluş birliklerinin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçimlere katılacak üye bankaları ve temsilcilerini belirleyen liste Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Oy verme işlemi gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır.     Üyeler, birliklerin statüsüne ve birlikler tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak zorundadır.

42 BİRLİĞİN YÖNETİMİ Hüseyin AYDIN (TBB) Fahrettin YAHŞİ (TKBB)
    Kuruluş birliklerinin organ seçimleri bu Kanunda öngörülen esaslar çerçevesinde gizli oyla ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçimlere katılacak üye bankaları ve temsilcilerini belirleyen liste Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek seçim kurulu başkanı hâkime tevdi edilir. Oy verme işlemi gizli oy, açık sayım ilkelerine göre yapılır. Hüseyin AYDIN (TBB)    Fahrettin YAHŞİ (TKBB) 

43 para cezasına karar verilir. “
BİRLİĞİN MALİ YAPISI     Kuruluş birliklerinin giderleri, statüleri gereğince tespit olunan oy sayısına göre üyelere dağıtılır. Üyeler, kendilerine düşen masraf paylarını statülerde belirtilen süre içinde yatırmak zorundadır. Masraf iştirak payları belirlenen süre içinde ödenmediği takdirde birlikler tarafından icra yoluyla tahsil olunur.     Kuruluş birliklerinin aldığı genel ya da özel nitelikteki karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında birliklerin yönetim kurulunca ikibin Yeni Türk Lirasından yirmibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezasına karar verilir. “

44 TBB SÜREKLİ ÇALIŞMA GRUPLARI
    Banka Kartları ve Kredi Kartları Çalışma Grubu Bankacılık Etik İlkeleri Çalışma Grubu Çağrı Merkezleri Çalışma Grubu Destek Hizmetleri Çalışma Grubu Ekonomi Çalışma Grubu Elektronik Fon Transferi Çalışma Grubu Finansal Sektör ve Çevre Bilinci Çalışma Grubu Hukuk Müşavirleri Kurulu IBAN Çalışma Grubu İç Sistemler Çalışma Grubu İflas Ertelemesi Çalışma Grubu

45 TBB SÜREKLİ ÇALIŞMA GRUPLARI
    İş Kanunu Çalışma Grubu Kambiyo Mevzuatı Çalışma Grubu Kaydileştirme Çalışma Grubu Konut Kredileri Çalışma Grubu Kurumsal Krediler Çalışma Grubu Mali Konular Çalışma Grubu Menkul Kıymet Yatırım Fonları Çalışma Grubu Muhasebe Çalışma Grubu Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Çalışma Grubu Özel Güvenlik Çalışma Grubu Para Piyasaları Çalışma Grubu Repo İşlemleri Çalışma Grubu Risk Merkezi Eylem Planı Çalışma Grubu Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Çalışma Grubu

46 TBB SÜREKLİ ÇALIŞMA GRUPLARI
    Sigorta Çalışma Grubu SWIFT Türkiye Kullanıcı Grubu TBB-MASAK Çalışma Grubu Türkiye Bankalar Birliği -İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Çalışma Grubu Ulusal Piyasa Çalışma Grubu Uluslararası Düzenlemeleri İzleme Çalışma Grubu

47 TKBB ÇALIŞMA KOMİTELERİ
    MEVZUAT ETİK KOMİSYONU HUKUK KOMİTESİ HUKUK DANIŞMA ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ TAKİP VE DAVA ALT ÇALIŞMA KOMİTESİ HAKEM HEYETİ MALİ İŞLER MALİ MÜŞAVİRLER RİSK YÖNETİMİ EĞİTİM BANKACILIK HİZMETLERİ TEKNİK KARAPARA İLE MÜCADELE MALİ İŞLER

48 TKBB ÇALIŞMA KOMİTELERİ
    İÇ DENETİM (TEFTİŞ) REKLAM VE HALKLA İLİŞKİLER İDARİ İŞLER İÇ KONTROL KREDİLER (OPERASYON) KURUMSAL PAZARLAMA RAPORLAMA DIŞ İŞLER VE KAMBİYO HAZİNE KURUMSAL KREDİ TAHSİS MALİ TAHLİL VE İSTİHBARAT YAYIN DANIŞMA KURULU TKBB ÇALIŞMA KOMİTELERİ

49 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUM(L)U (BDDK)

50 Kamu tüzel kişiliğini haizdir.
İdarî ve malî özerkliğe sahiptir. Kurumun merkezi İstanbul’dur . Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ile Başkanlıktan oluşur. Kurumun kararları yerindelik denetimine tâbi tutulamaz. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremez Kurumun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez ve rehnedilemez.

51 Tevfik BİLGİN Biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU Biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Bakanlar Kurulunca atanır. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederler. Tevfik BİLGİN

52 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU
Görev süresi altı yıldır. Süreleri biten başkan ve üyeler yeniden atanamazlar. Kurul Başkan ve üyelerinin görev süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler.

53 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU
Göreve başlamadan önce kendilerinin veya eş ve velâyeti altındaki çocuklarının sahibi bulunduğu menkul kıymetlerden Hazine tarafından çıkarılan borçlanmaya ilişkin olanlar hariç Kurumun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşların her türlü sermaye piyasası araçlarını eş, evlatlık, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları dışındakilere otuz gün içinde satmak suretiyle elden çıkarmak zorundadır.

54 GÖREV VE YETKİLERİ a) Tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak, b) Bankalar ve finansal holding şirketleri ile diğer kanunlarda ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin; kuruluş ve faaliyetlerini, yönetim ve teşkilat yapısını, birleşme, bölünme, hisse değişimini ve tasfiyelerini düzenlemek, uygulamak, uygulanmasını sağlamak, uygulamayı izlemek ve denetlemek,

55 GÖREV VE YETKİLERİ c) Bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme ve destek hizmeti vermek üzere yetkilendirilecek kuruluşların Kurulca belirlenecek usûl ve esaslara uygun olarak faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak, d) Yurt içi ve yurt dışı muadil kurumların katıldığı uluslararası malî, iktisadî ve meslekî teşekküllere üye olmak, görev alanına giren hususlarda yabancı ülkelerin yetkili mercileri ile mutabakat zaptı imzalamak, e) Finansal hizmetler sektörünün geliştirilmesine yönelik stratejiler belirlemek, f) Finansal Sektör Komisyonunun ve Eşgüdüm Komitesinin sekreterya hizmetlerini yürütmek,

56 GÖREV VE YETKİLERİ g) Görevleri ile ilgili konularda bakanlıklar dahil ilgili resmî ve özel kuruluşlar ile kişilerden gizli dahi olsa her türlü bilgi ve belgeyi görevlendireceği personel vasıtasıyla veya yazışma yapmak suretiyle istemek ya da yerinde görmek, h) Görev alanına giren konularda araştırma yapmak ve kamunun bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla Kurumca ya da Kurum dışında yapılan araştırmalardan uygun görüleceklerin yayınına yönelik faaliyetlerde bulunmak, i) Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak

57 HİZMET BİRİMLERİ a) Anahizmet birimleri:
1) Düzenleme Daire Başkanlığı, 2) Denetim Daire Başkanlığı I, II, III, IV, 3) Uygulama Daire Başkanlığı I, II, III, 4) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 5) Risk Yönetimi Daire Başkanlığı, 6) Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı, 7) Dış İlişkiler Daire Baskanlığı. b) Danısma birimi: Hukuk İşleri Daire Başkanlığı. c) Yardımcı hizmet birimi: Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

58 BÜTÇESİ Kurumun gelirlerinin, giderlerini karşılaması esastır.
Kurumun malî yıl sonunda oluşan gelir fazlaları, izleyen yılın mart ayı içinde genel bütçeye gelir olarak aktarılır. Ancak, Kurum bütçe durumunu göz önünde bulundurarak daha önce de aktarma yapabilir.     Kurumun bütçe yılı takvim yılıdır.

59 BÜTÇESİ Kurumun giderleri, bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerince bütçenin yürürlüğe girmesinden önce katılma payı adı altında Kuruma yapılacak ödemelerle karşılanır. Giderlere katılma payı olarak tahsil olunacak tutar, söz konusu kuruluşların bir önceki yıl sonu bilanço toplamlarının onbinde üçünü geçemez.    

60 BÜTÇESİ Kurul, Kurumun yıllık hesaplarını bir bağımsız denetim şirketine denetletebilir ve bu durumda bağımsız denetim raporu faaliyet raporu içinde derç edilerek yayımlanır.     Kurum faaliyetlerine ilişkin olarak her yılın mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait kararları, yaptığı ikincil düzenlemeler ile bunların ekonomik ve sosyal etkilerini analiz eden bir faaliyet raporu hazırlar. Faaliyet raporu, ayrıca Kurumun performans hedefleri ile uygulama sonuçlarının karşılaştırılmasını ve değerlendirilmesini de içerir. Kurumun yıllık faaliyet raporu, malî tabloları ve bütçe kesin hesabı Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Kesin hesabın bir örneği de Maliye Bakanlığına gönderilir.     Kurum, faaliyetleri hakkında internet ortamı ve resmî bültenler aracılığıyla kamuoyunu azamî ölçüde bilgilendirir.

61 İNSAN KAYNAKLARI Kurumda bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılıkları ile bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atanacakların, üniversite ve yüksekokulların en az dört yıllık eğitim veren; hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümler ile bankacılık, bankacılık ve finans, fizik, matematik, istatistik, istatistik ve bilgisayar, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olmaları, yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları ve yönetmelikte belirtilen diğer şartları taşımaları gereklidir.

62 İNSAN KAYNAKLARI     Uzman yardımcılığı ve bankalar yeminli murakıp yardımcılığına atananlar, üç yıl çalışmak ve olumlu sicil almak kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı alması, yeterlik sınavında başarılı olması ve konuları ile ilgili hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak jüri tarafından kabul edilmesi hâlinde ilgisine göre bankacılık, hukuk ve bilişim uzmanı ile bankalar yeminli murakıbı olarak atanır

63 BANKANIN FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VE FONA DEVRİ
a) Alınması istenen tedbirlerin Kurul tarafından verilen süre içerisinde ya da her halükârda en geç on iki ay içinde kısmen ya da tamamen alınmaması ya da bu tedbirleri kısmen veya tamamen almış olmasına rağmen, malî bünyesinin güçlendirilmesine imkân bulunmadığı veya bu tedbirler alınmış olsa dahi malî bünyesinin güçlendirilemeyeceğinin tespit edilmesi, b) Faaliyetine devamının mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ve malî sistemin güven ve istikrarı bakımından tehlike arz ettiğinin ortaya çıkması, c) Yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremediğinin tespit edilmesi,   

64 BANKANIN FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VE FONA DEVRİ
    d) Yükümlülüklerinin toplam değerinin varlıklarının toplam değerini aşması,     e) Hâkim ortaklarının veya yöneticilerinin, banka kaynaklarını, bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı veya dolanlı olarak kendi lehlerine kullanması veya dolanlı olarak kaynak kullandırması ve bankayı bu suretle zarara uğratması,        

65 BANKANIN FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VE FONA DEVRİ
Hâllerinden bir veya birkaçının varlığı durumunda Kurul, en az beş üyesinin aynı yöndeki oyuyla alınan kararla bankanın faaliyet iznini kaldırmaya ya da kredi kuruluşunun temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini, zararın mevcut ortakların sermayesinden indirilmesi kaydıyla kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na(TMSF) devretmeye yetkilidir. Faaliyet izni kaldırılan kredi kuruluşları bu Kanunda yer alan hükümlere göre, kalkınma ve yatırım bankaları ise genel hükümlere göre tasfiye edilir.    

66 BANKANIN FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VE FONA DEVRİ
Kurul kararlarına karşı açılacak idarî davalar ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülür. Bir bankanın bu Kanun hükümlerine göre faaliyet izninin kaldırılması hâlinde yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na(TMSF) intikal eder.

67 BANKANIN FAALİYET İZNİNİN KALDIRILMASI VE FONA DEVRİ
İznin kaldırılmasına ilişkin Kurul kararının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren, banka hakkındaki ihtiyatî tedbir dahil her türlü icra ve iflas takibatı durur ve yeni icra ve iflas takibi yapılamaz. Banka hakkında Fon haricinde üçüncü kişiler tarafından açılmış tüm dava, icra ve iflas takipleri mahkeme, icra ve iflas dairesi tarafından derhal TMSF’ye bildirilir.


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları