Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalkınmanın Yurtdışı Finansmanı. ( C + I + G + X – M ) = ( C + S + T ) C: tüketim, I: gayri safi yatırım, G: kamu harcamaları, X: ihracat, M: ithalat,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalkınmanın Yurtdışı Finansmanı. ( C + I + G + X – M ) = ( C + S + T ) C: tüketim, I: gayri safi yatırım, G: kamu harcamaları, X: ihracat, M: ithalat,"— Sunum transkripti:

1 Kalkınmanın Yurtdışı Finansmanı

2 ( C + I + G + X – M ) = ( C + S + T ) C: tüketim, I: gayri safi yatırım, G: kamu harcamaları, X: ihracat, M: ithalat, S: gayri safi tasarruf ve T: vergiler Yukarıdaki eşitliği yeniden düzenleyelim: ( I + G ) – ( S + T ) = ( M – X ) bir ekonomi tasarruflarından ve vergi gibi kaynaklarından daha fazlasını yatırıma ve kamu harcamalarına ayırırsa, o ekonomi içerisinde bir kaynak açığı ortaya çıkar. Sonunda da ithalatı ihracatını aşar ve ortaya bir döviz açığı çıkar.

3 Başlıca Dış Finansman Yolları Hükümetten hükümete dış yardım ve krediler Uluslararası organizasyonlardan sağlanan kredi ve yardımlar (Dünya Bankası, IMF, AB fonları...) Uluslararası bankalardan sağlanan farklı türlerdeki krediler (uzun ve/veya kısa vadeli, sendikasyon...) Uluslararası borsalarda yapılan alım-satım işlemlerinden elde edilen finans olanakları BM ve bağlıorganiasonlarından elde edilen hibeler Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

4 - Statik Massetme Kapasitesi - Dinamik Massetme Kapasitesi Ülkelerin Yabancı Sermayeyi Massetme Kapasitesi

5 Statik Massetme Kapasitesi MP K Sermaye Stoku M F G F G K N L U S R R’R’’

6 Bu statik koşullar altında çalışan bir ekonomiye çokuluslu şirketler aracılığıyla yeni teknoloji akışının oluşabilmesi için, söz konusu ülke ekonomisinin massetme kapasitesinin OL’den büyük olması ve gelen sermayenin de OF’den daha düşük bir kazanca razı olması gerekir

7 Dinamik Massetme Kapasitesi MP K Sermaye Stoku M F G F G K’ V L E R’ T K N J R

8 Şekildeki MR eğrisinin MR’ şeklinde değiştiği durumda, ülkenin hem toplam hem de yabancı sermayeyi massetme kapasitesi artacaktır.

9 Az Gelişmiş Ülkelerde Yabancı Sermaye Yatırımlarını Etkileyen Diğer Unsurlar İhracata yönelmiş yabancı sermaye yatırımları, Koşul : (P A + T B + k) – s < P A + T A gittiği ülkedeki iç pazara yönelmiş yabancı sermaye yatırımları, Koşul: (P B + T B + k) – s < P A (1 + g) + T A net kazancın peşinde olan yabancı sermaye yatırımları. Koşul: C 0 < [ S R n – t(R n ) – D n + r n ] / (1 + i) n

10 Portföy Yatırımları Ö zel Kesim Yabancı Sermaye Yatırımları Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları

11 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları –yıllık ortalama- (milyar $) Bölge / Ülke1981-1986199020002005 Gelişmiş Ülkeler41,797171,907 AB 15,47899,020 Gelişmekte Olan Ülkeler 13,27031,345 Petrol-İhraç Edenler 1,4401,317 Afrika 1,70920,85 Asya – Pasifik Türkiye 89684 Kaynak: UNCTAD (2006) Trade and Development Report 2006, s. 108-109 www.unctad.orgwww.unctad.org

12 Başlıca Gelişmekte Olan Ülkelerin Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri, 2004 (milyar $) ÇinÇin, Hong KongMeksikaBrezilyaSingapur 60.634.018.718.114.8 BermudaBAEG. KoreŞiliHindistan 14.88.47.77.25.5 Gelişmekte Olan ÜlkelerÇin dışındaki Gelişmekte OlanlarDünya 275.0241.4703.7 Kaynak: UNCTAD (2006) Trade and Development Report 2006, s. 108-109 www.unctad.orgwww.unctad.org

13 1 United States$2,367,000,000,000 14 Australia$366,500,000,000 2 United Kingdom$1,445,000,000,000 15 Brazil$294,000,000,000 3 Hong Kong$1,241,000,000,000 16 Sweden$290,400,000,000 4 France$1,147,000,000,000 17 Mexico$289,800,000,000 5 Germany$1,027,000,000,000 18 Austria$261,900,000,000 6 Belgium$821,000,000,000 19 Sri Lanka$250,200,000,000 7 China$758,900,000,000 20 Singapore$250,200,000,000 8 Netherlands$644,600,000,000 21 Hungary$237,100,000,000 9 Spain$636,500,000,000 22 Poland$161,400,000,000 10 Russia$491,200,000,000 23 India$144,200,000,000 11 Canada$433,400,000,000 24 Denmark$142,700,000,000 12 Switzerland$405,100,000,000 25 Japan$135,400,000,000 13 Italy$376,600,000,000 26 Turkey$128,700,000,000 Doğrudan Yabancı Yatırım Stoğu, 2008 Kaynak: CIA World Factbook, 2008

14 Bazı Ülkelerdeki Doğrudan Yabancı Yatırım/Gayri Safi Sermaye Oluşumu (%) 1971-19751976-19801981-19851986-19902002-2004 Büyük Britanya7.38.45.414.4 ABD0.92.03.05.6 Portekiz3.11.53.010.7 Çin00.080.92.39.1 Singapur15.016.617.429.443.3 Arjantin0.12.15.014.513.9 Kaynak: UNCTAD (2006) Trade and Development Report 2006, s. 108-109 www.unctad.orgwww.unctad.org

15 ABD’nin Latin Amerika’daki Doğrudan Yatırım Stoku (toplamın yüzdesi olarak) 1929195019701980 Madencilik20.814.111.4- Petrol17.527.725.923.3 İmalat Sanayii6.617.535.459.1 Ulaştırma ve komünikasyon25.220.95.4- Diğer29.119.821.918.6 Kaynak: Eliana A. Cardosa ve Rudiger Dornbusch (1989) “Foreign Private Capital Flows” H. Chenery ve T.N.Srinivasan (der.) Handbook of Development Economcis Vol.II, s. 1400 Tablo 26.10

16 Çokuluslu Şirketler (Multi-national / Trans-national companies) Üretim şekillerine göre: Gelir yaratıcı üretken faaliyetlerini, birden fazla ülkede sürdüren şirketler Farklı ülkelerde üretim faaliyetlerinde bulunan, üretim ile ilgili kararları ana şirketin bulunduğu ülkede saptanıp geliştirilen şirketler çokuluslu şirketler Milliyetsiz bir politika izlenmesini sağlayan şirketler

17 İdari şekillerine göre: F-tipi Çokuluslu şirketler U-tipi çokuluslu şirketler M-tipi çokuluslu şirketler

18 DÜNYA BORÇ KRİZİ

19 Ülkelerin Dış Borçları, 2005 ($)

20 Dünyanın En Ağır Borçlu Yoksul Ülkeleri EtyopyaGanaNikaraguaMali BurundiMoritanyaUgandaNijer KongoSierra LeoneMadagaskarSenegl RuandaBurkina FasoMalawiGuyana TanzanyaKameronMozambikHonduras Zambia

21 Prime Oranlar, 1975-1981, % 9 Ocak 197510.25Kasım 197811.50Nisan 198020.00 20 Ocak 19759.75Aralık 197811.75Mayıs 198014.00 9 Haziran 19757.00Eylül 197913.50Haziran 198012.00 21 Ocak 19766.75Kasım 197915.50Temmuz 198011.00 Ekim 19777.75Aralık 197915.25Ekim 198013.50 Ocak 19788.00Şubat 198016.75Kasım 198017.75 Eylül 19789.75Mart 198019.50Aralık 198021.50 Kaynak: http://www.hsh.com/indices/prime70s.html (erişim tarihi: 6 Ocak 2007)http://www.hsh.com/indices/prime70s.html

22 2000’li yılların başında, dünyanın yoksul ve gelişmekte olan ülkelerinin sanayileşmiş ülkelere borçları 1.3 trilyon $ dan fazla idi. İçlerinde en fazla borçlu olanlar, 116 milyar $ ile Brezilya, 97 milyar $ ile Meksika ve 61 milyar $ ile Arjantin. Borcun yaklaşık yarısı özel sektör tarafından gerçekleştirilmiş bunların içlerinde de en büyük pay ticari bankalara ait.

23 DIŞ YARDIMLAR

24 Net Resmi Kalkınma Yardımları, 2004 RKY Milyon $RKY/GSMHRKY Milyon $RKY/GSMH ABD18,9990.16İsveç2,7040.77 Avusturalya1,4650.25İsviçre1,3790.37 Avusturya6910.24İngiltere7,8360.36 Almanya7,4970.28Japonya8,8590.19 Belçika1,4520.41Kanada2,5370.26 Danimarka2,0250.84Luksemburg2410.85 Finlandiya6550.35Norveç2,2000.87 Fransa8,4750.42Portekiz1,0280.63 İrlanda5860.39Yeni Zelanda2100.23 İtalya2,4840.15Yunanistan4640.23 İspanya2,5470.26Toplam78,5680.28 Kaynak: http://www.oecd.org/dataoecd/40/3/35389786.pdf (erişim tarihi: 10.1.2007)http://www.oecd.org/dataoecd/40/3/35389786.pdf

25 Uluslararası Kuruluşlar ve Dış Finansman Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBDR) Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) Dünya Bankası Uluslararası Finans Şirketi (IFC) Uluslararası Para Fonu (IMF)

26 Dünya Bankası Kredilerinin Sektörel Dağılımı, 2005 Milyon $% Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık1933.68.6 Eğitim1951.18.8 Enerji ve Madencilik1822.78.2 Finans piyasaları1675.17.5 Sağlık ve Benzeri Sosyal Hizmetler2216.410.0 Sanayi ve Ticaret1629.47.3 Bilgi Teknolojileri ve İletişim190.90.8 Hukuk ve Adalet Normları ve Kamu Yönetimi5569.325.0 Ulaştırma3182.214.0 Sağlıklı Su ve Su Taşkınlarının Önlenmesi2180.29.8 Toplam22307.0100 - IBDR13611.061.0 - IDA8696.138.9 Kaynak: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/EXTANNREP2http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/EXTANNREP2 (erişim tarihi: 11.1.2007)


"Kalkınmanın Yurtdışı Finansmanı. ( C + I + G + X – M ) = ( C + S + T ) C: tüketim, I: gayri safi yatırım, G: kamu harcamaları, X: ihracat, M: ithalat," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları