Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 13 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 13 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli."— Sunum transkripti:

1 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 13 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli Uzman Formatör Öğretmenler.............................. –............................. Modül 3 – Bağlantılar Kurma

2 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Giriş Modül 3 Öncesi Yapılacaklar - Katılımcılarımıza Modül 2 ile ilgili web günlüklerine yazdığınız değerlendirmelerinizi okumalarını söylemelisiniz. - Ünite Ürün Dosyası sunumlarını gözden geçirmeliyiz ve Paylaşım sekmesine yorumlarımızı eklemeliyiz. - 5. günün bitiminde ekleyeceğimiz duyuruyu kontrol etmeliyiz. - Modül 2 Etkinlik 5 de oluşturduğumuz grupları hatırlatan bir mesajı tüm katılımcılara göndermeliyiz. 5. Gün

3 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Giriş Neredeydik Slayt 24 - Oryantasyon dönemi ile ilgili kısa, öz ve hatırlatıcı bilgiler vermeliyiz. Oryantasyon döneminin önemi vurgulanmalı ve bu dönemde katılıcıları kursa motive etmemiz gerektiğini belirtmeliyiz. Slayt 25 - “Tanımak” olgusuna odaklandığımızı belirtelim. Modül 1’de yer alan projelerle öğretme, 21. yüzyıl becerilerini tanıma, ürün dosyasının ne anlama geldiğini vurgulama konularında hatırlatmalar yapmalıyız. Slayt 26 - “Planlamak” olgusuna odaklandığımızı belirtelim. Modül 2’de yer alan ÖPTS’larının önemi ve değerlendirme süreci hakkında bilgi sahibi olduğumuzu vurgulamalıyız. 5. Gün

4 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Yapılacaklar Yararlanılan Kaynakları Bulalım Kaynak Gösterme Hakkında Bilgilenelim Konu : Öğretmeyi ve öğrenmeyi desteklemek için İnternet Temel Etkinlikler - Ünite Ürün Dosyası sunularını ve öğrenci gereksinimlerini belirmeye yönelik elde ettikleri verileri paylaşacak - Kazanımlara, projeler aracılığıyla nasıl ulaşacaklarını tartışacak - Eğitim ile ilgili telif hakkı yasalarını ve etik ilkeleri araştırıp tartışacak - Araştırma, iletişim ve işbirliği amacıyla kullanılacak internet kaynaklarını araştıracak - İnternet kaynaklarını değerlendirecek - Ünite Planlarını değiştirecek - Öğrendiklerini yansıtacak (paylaşacak) - İnterneti, işbirliği ve iletişim araçlarını nasıl kullanacaklarını planlayacaklardır. ETKİLEŞMEK 5. Gün Neredeyiz

5 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Katılımcı Öğretmen Eğitim Dağılımı 5. Gün Gün Ders Saati Etkinlik süresi SüreEtkinlik Adı …./…./2009 Cuma - Yüz Yüze Eğitimin Son Günü 2 204. Gün Yüzyüze Eğitimi Gözden Geçirme Modül 3: Bağlantılar Kurma 25 Eşleş ve Paylaş Ürün Dosyasını Sunmak 45 E1: Çevrimiçine Hazırlık 2 15 E2: 21.Yüzyıl Becerilerini Hedeflemek 305E3: Telif Hakkı 15Adım 1: Telif Haklarını Keşfetme 10Adım 2: Kaynak Gösterme 455E4: İnternette Araştırma 20Adım 1: İnternet Kaynaklarını Bulma 20Adım 2: Web Kaynaklarını Değerlendirme 1 255E5: Dünya ile İletişim Kurmak 10Adım 1: İnternet İletişim Araçlarını İnceleme 10Adım 2: Üniteniz için İletişim Araçları Düşünme 255E6: İşbirlikli Öğrenme 10Adım 1: Çevrimiçi İşbirliği Kaynaklarını İnceleme 10Adım 2: Fikirleri Paylaşma …./…./2009 Pazartesi 1 20 E7: Kuramdan Uygulamaya 155E8: Öğrendiklerimi Yansıtmak 10Adım 1: Deneyimleri Web Günlüğüne Yazma 55Tamamlama 10 Sonraki Aşamayı Planlama İnternetten Yararlanma

6 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Giriş Nereye Gidiyoruz Slayt 28 - Kursun ilerleyen bölümlerinde hangi konular üzerinde duracağımızı belirterek modüller arasında bağ kurmak adına katılımcılarımızın aklında kalan soru işaretlerinin aydınlanmasına yönelik kısa ve ilgi uyandırıcı açıklamalar yapmalıyız. -İlerleyen modülleri kısaca belirtirken katılımcılarımızdan daha önce gelen soruların hangi modülde cevap bulacağı da belirtilebilir. 5. Gün

7 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Giriş - Bu modülde Etkinlik 2’den itibaren Rehberin Köşesi altında etkinliği tamamlamaları için gereken minimum sürenin yazılı olduğunu hatırlatmalıyız. - Eşleş Paylaş etkinliğinde, Modül 2 Etkinlik 5 de oluşturdukları gruplar ile çalışacaklarını hatırlatmalıyız. Bu modülden sonraki Eşleş Paylaş etkinliklerinde de bu grup elemanları ile birlikte çalışacaklarını hatırlatmalıyız. - Geribildirimlerin yapıcı olması için uyarıda bulunmalıyız. 5. Gün

8 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Öğrenme Örneğini Geliştirmek için Geribildirim Almak - Eşleş ve Paylaş etkinliğinde birlikte çalışacak gruplara, bir önceki modülde geliştirdikleri sunuyu paylaşmalarını söylemeliyiz. - Katılımcılarımıza Paylaşım sekmesindeki dosyaları nasıl açacakları ve geribildirim vermek için nasıl kullanacaklarını söylemeliyiz. - Katılımcılarımıza her Eşleş ve Paylaş etkinliğine ait açıklamaları içeren bir belge olduğunu ve özellikle çevrimiçi çalışırken bu belgelerden yararlanacaklarını belirtmeliyiz. - Katılımcılarımız geribildirim verirlerken mutlaka Kaynaklar sekmesi altında bulunan Kurs Değerlendirme araçlarını açmalarını ve bu kriterler doğrultusunda geribildirim vermeleri gerektiğini hatırlatmalıyız. Eşleş ve Paylaş 5. Gün

9 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Öğrenme Örneğini Geliştirmek için Geribildirim Almak - Etkinlikten sonra sunumları ve geribildirimleri incelemeliyiz. - Katılımcılarımızdan geribildirimlerini daha açık hale getirmelerini, bazı katılımcılarımızı ise uygun ve yapıcı olmayan geribildirimleri konusunda uyarmak durumunda kalabilirsiniz. Bu durumlarda da uygun geribildirim vermenin nasıl olması gerektiğine ilişkin model olmalıyız. Eşleş ve Paylaş 5. Gün

10 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 1 - Çevrimiçine Hazırlık - Öncelikle katılımcılarımıza şuana kadar ne gibi etkinlikleri çevrimiçi ortamlarda yaptıklarını ve çevrimiçine geçmeden önce tamamlamaları gereken görevleri hatırlatmalıyız. Görevlere geçmeden önce grup belirleme etkinliğine geçmeliyiz. -Eğitimin bundan sonraki bölümünde katılımcılarımız grup çalışması altında ünite ürün dosyalarını hazırlayacaklar. Bu nedenle grupları oluşturmamız gerekmektedir. - Oluşturulacak grupları rastgele seçmemiz gerekmektedir. Her grup içinde bilgisayar kullanım becerisi iyi olan ve liderlik özelliği olan bireylerin olmasına dikkat edin. Oluşan gruplar Eşleş –Paylaş grupları ile benzerlik taşıyorsa, yeniden grup oluşturmayı denemeliyiz. 5. Gün Rehberin Köşesi Grup Belirleme

11 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 1 - Çevrimiçine Hazırlık - Grupları belirledikten sonra grup elemanlarının yüz yüze ortamda bir araya gelmelerini ve şimdiye kadar hazırlamış oldukları ürün dosyalarından bir tanesini seçmelerini istemeliyiz. - Bu esnada aralarda dolaşarak seçimlerine yardımcı olmaya çalışmalıyız. -Bu aşamada katılımcılardan itiraz gelirse bunu sınıfla paylaşmalı ve ortak bir yol bulmaya çalışmalıyız. Tüm sınıf grupları kabul ettikten sonra ana sayfaya duyuru olarak grupları yazmalıyız. -Seçtikleri ünite ürün dosyasını diğer grup elemanlarıyla nasıl paylaşabilecekleri konusunda ufak bir tartışma yürütmeliyiz. Tartışmada çevrimiçi imkânları kullanmayı öneren katılımcıların fikirlerini ön plana çıkartmalıyız. -Seçilen ünite ürün dosyası sahibi katılımcımız tüm klasörü diğer grup elemanları ile paylaşmalıdır. Bu aşamada, ünite ürün dosyasında şimdiye kadar yapılmış olan çalışmalardaki eksiklerin grup elemanları ile tamamlanması gerektiğini tekrar hatırlatmalıyız. 5. Gün Grup Belirleme

12 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 1 - Çevrimiçine Hazırlık Slayt 29 - Rehbere öneriler kısmındaki bu aşamda eksiksiz olarak sınıfımızda izlemeliyiz. - Çevrimiçi sürece geçişte katılımcılarımızın çevrimiçi ortamları nasıl kullanacaklarını anlamalarını sağlamalıyız. - Bundan sonraki süreçte katılımcılarımız sistemin mevcut kaynaklarını kullanarak bizlerin rehberliğinde ilerleyecekler. Olası senaryolar için sistemi nasıl kullanacaklarını anlatmalıyız. - Çevrimiçi çalışma saatlerinin ortak olmasının takım çalışmalarını nasıl olumlu yönde etkileyeceğini anlamalarını saplamalıyız. 5. Gün

13 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 1 - Çevrimiçine Hazırlık - Katılımcılarımıza sistemde değilsek bile mesajlarını 24 saat içinde cevaplayacağımızı belirtmeliyiz. - Ofis saatleri uygulaması için hangi gün ve saatlerde eşzamanlı iletişim kurabileceğimize ilişkin bir çalışma yaparak bu ofis saatlerimizi katılımcılarımıza duyurular aracılığı ile bildirmeliyiz. - Takımların nasıl çalışabileceğine ilişkin kendi deneyimlerimizden de yararlanarak önerilerde bulunmalıyız. İşbirliği yapmayı önerirken her takım üyesinin ünitenin hemen her bölümüne ve her teknoloji alanına ilişkin deneyim kazanması gerektiğinin önemini vurgulamalıyız. - Çevrimiçi çalışma saatlerinin ortak olmasının takım çalışmalarını nasıl olumlu yönde etkileyeceğini anlamalarını sağlamalıyız. 5. Gün

14 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 1 - Çevrimiçine Hazırlık - Katılımcılarımızın eğitimin yüz yüze bölümüne ait son birkaç görevi tamamlamalarına yardım etmeliyiz. İşlemleri bitirdiklerinde aşağıdaki maddeler doğrultusunda yüzyüze son rehberliğimizi yapmalıyız. - Görevlerini tamamladıktan sonra Etkinlik 2’ye geçmelerini söylemeliyiz. - Yüzyüze eğitim bitmiştir. Aşağıdaki duyuruları katılımcılarımıza göndermeliyiz. 5. Gün Örnek Duyuru Ve diğer bir duyuru

15 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 2 – 21.Yüzyıl Becerilerini Hedeflemek -Modül 2’de ünitelerinde öğrencilerimize kazandırmayı düşündüğümüz bazı 21.yy becerilerini belirlemiş ve bunlara öğrenme amaçlarında yer vermiştik. Bu etkinlikte ise bu yazılan becerileri geliştirmemiz istenmektedir. - Etkinlik içindeki, 21yy becerileriyle ilgili öğrencilerimizin öğrenmeleri hakkındaki soruları defter alanlarına yanıtlamalarını söylemeliyiz. - Katılımcıların defter alanlarına yazdıklarını çevrimiçi ortamdan takip etmeye çalışmalıyız. 5. Gün

16 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 3 – Telif Hakkı - Katılımcılarımız, tüm etkinliği çevrimiçi bireysel olarak tamamlayacaklardır. Bu aşamada Kurs İlerlemesini takip etmemiz germektedir. 5. Gün

17 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 4 – İnterneti Araştırma Amaçlı Kullanma - Etkinlik 4 için Kurs İlerlemesi Denetim Listeleri’ni eğitimler esnasında kontrol etmeli, tamamlamayan katılımcılarımıza mesaj aracılığı ile etkinlikleri tamamlamaları gerektiğini hatırlatmalıyız. 5. Gün

18 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 5 – İnternet Aracılığı ile Dünya ile İletişim Kurmak - Etkinlik 5 için Kurs İlerlemesi Denetim Listeleri’ni eğitimler esnasında kontrol etmeli, tamamlamayan katılımcılarımıza mesaj aracılığı ile etkinlikleri tamamlamaları gerektiğini hatırlatmalıyız. 5. Gün

19 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 6 – Web Tabanlı İşbirliğine Dayalı Öğrenmeyi İncelemek Çevrimiçi İşbirliği Kaynaklarını İnceleme Adım 2 den önce aşağıdaki mesajı katılımcılarımıza göndermeliyiz. “Çevrimiçi iletişim ve işbirliği araçlarının, öğretim sürecinde kullanımına ilişkin görüşlerinizi yazmanız için, “Web 2.0 Araçlarını Kullanma” başlıklı bir elektronik tabloyu daha önce sizlerle paylaştım. Bu Etkinlik 6 Adım 2 Fikirleri Paylaşma daki etkinlikleri bu dosyada yapıp sınıf arkadaşlarınız ile paylaşacaksınız. Docs.google dosya paylaşım sitesine ulaşmakta sıkıntı yaşayan arkadaşlar mesaj aracılığı ile bana ulaşsınlar.” 5. Gün 1. Adım

20 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 7 – Kuramdan Uygulamaya - Etkinliğe başlamadan önce Wiki sayfasını inceleyerek katılımcı sayısı kadar satırlar eklemeliyiz. - Wiki sayfasında kontrol için açtığınızda satırlar yetersiz ise Editörü Büyüt düğmesi ile editörün yeni bir sayfada açılmasını sağlamalıyız. Editörü büyüttüğümüzde satır ve sütun kontrolü için daha çok araca erişebiliriz. 6. Gün

21 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Etkinlik 8 – Öğrendiklerimi Yansıtma 1.AdımDeneyimleri Web Günlüğüme Yazma - Katılımcılarımızın Web günlüklerine yazdıklarını incelemeliyiz. - Özellikle katılımcılarımızın akıllarına takılan ya da anlamadıklarını düşündüğümüz noktaları belirlemeye çalışmalıyız. Mesajlar aracılığı ile yardımcı olmayı ya da diğer katılımcılardan mesajlar aracılığı ile yardım almalarını önermeliyiz. 6. Gün

22 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Tamamlama - Katılımcılarımızın modül sonu anketini tamamladıklarından emin olmalıyız. 6. Gün

23 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Sonraki Aşamayı Planlama 6. Gün - Katılımcılarımız bu bölümde bireysel çalışmaktadır.

24 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Modül 3 - Bağlantılar Kurma Modül 3 Sonrası Yapılacak İşlemler – Katılımcılarımızın Kursta İlerleme durumlarını gözden geçirmeli ve Katılımcılarımızın Erişimini İzleme bağlantısını incelemeliyiz. – Gerekirse kişisel Web günlüklerini gözden geçirmeli ve onlara geribildirim vermeliyiz. – Modül 3 Modül Sonu Anketi sonuçlarını gözden geçirmeliyiz. – Modül 3'e ilişkin önemli noktaları ve katılımcıların yorumlarını özetleyerek kurs web günlüğünde paylaşmalıyız. – Katılımcılarımızın Web günlüklerine yazdıklarını incelemeliyiz. Özellikle katılımcılarımızın akıllarına takılan ya da anlamadıklarını düşündüğümüz noktaları belirlemeye çalışmalıyız. Yardımcı olmayı ya da diğer katılımcılardan yardım almalarını önermeliyiz. 6. Gün


"Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Intel Öğretmen Programı Yeni içerik ve Eğitimlerin Standartlaştırılması Çalıştayı 13 Ocak 2009 - Mersin Kıdemli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları