Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKÇE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKÇE."— Sunum transkripti:

1 TÜRKÇE

2 SORU 1. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kullanımı yanlıştır?
A) Neden geleceğimi söylemedi. B) TDK başkanı Prof. Dr. Ş.Haluk Akalın, benim hocamdı. C) 21.Mart.1978’de Saimbeyli’de doğmuşum. D) Yeğenim henüz 5. sınıfa gidiyor.

3 CEVAP C

4 SORU 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlemin kullanımı yanlıştır?
A) Bu mahallenin en akıllısı (!) senmişsin, öyle mi? B) Defol git başımdan bir daha seni görmek istemiyorum! C) Adam olacak da bize bakacak! D) Şair (!- 1786),Türk şiirinde yeni ufuklar açmıştır.

5 CEVAP D

6 SORU 3. Yaptığımız en büyük hata şudur( ) Biz( )her zaman dünyaya eğlenmek için geldiğimizi düşünürüz( ) halbuki bunun böyle olmağını kavrarsak bütün zorluklara katlanırız. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A)(.) (,) (,) B) (:) (;) (;) C) (:) (,) (;) D) (.) (,) (;)

7 CEVAP C

8 SORU 4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir? B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence. C) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir. D) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor.

9 CEVAP D

10 SORU 5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Otobüste, yolda, bahçede kısacası her yerde seni düşünüyorum. B) Seni, okulumu, ailemi çok özledim. C) Yaban’ı, Damga’yı okumanızı tavsiye ediyorum. D) Annesini, o çileli annesini son bir kez daha öptü.

11 CEVAP D

12 SORU 6. Zamane gençlerinden biri, bir toplantıda Akif’i küçük düşürmeye çalışıp; — Siz baytardınız, değil mi? demiş. Akif, istifini bozmadan şu cevabı vermiş; —Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu? Yukarı parçada hangi noktalama işareti yanlış kullanılmıştır? A) Virgül (,) B) Konuşma çizgisi (—) C) Noktalı virgül (;) D) Nokta (.)

13 CEVAP C

14 SORU 7. “Kapıyı çalan satıcı babamı görünce ne söyleyeceğini şaşırdı.”cümlesine açıklık getirmek için hangi sözcükten sonra virgül(,)konulmalıdır? A)çalan B)satıcı C)görünce D)babamı

15 CEVAP B

16 SORU 8.Aşağıdaki cümlelerden hangisine soru işareti (?) konulmalıdır?
A)Niçin gelmediğini bilmiyorum B)Nedir o kaybettiğin şey C)Ne gördüm,ne sordum D)Nereden aldığını söylemedi

17 CEVAP B

18 SORU 9. Hangi cümlede tırnak işareti doğru kullanılmıştır?
A)Babam: Çalışmak, "başarının anahtarıdır." dedi. B) Babam: "Çalışmak, başarının anahtarıdır." dedi. C) Babam: "Çalışmak", başarının anahtarıdır, dedi. D) "Babam: Çalışmak başarının anahtarıdır." dedi.

19 CEVAP B

20 SORU 10. Aşağıdaki kelimelerden hangisindeki düzeltme (^) kaldırılırsa, kelimenin anlamı değişmez? A) Âşık B) Lâkin C) Âlem D) Âdet

21 CEVAP A

22 SORU 11.Yazılışları aynı( ) anlamları farklı olan sözcüklere “sesteş sözcükler” denir( ) çay, dolu, ekmek( ) Yukarıdaki parantez içerisinde gösterilen yerlere,sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır? A) ( , ) ( . ) ( . ) B) ( , ) ( ; ) ( . ) C) ( ; ) ( . ) ( ) D) ( , ) ( , ) ( ... )

23 CEVAP B

24 SORU 12. “Seyirciler bir ağızdan şöyle bağırıyorlardı( )Ya ya ya ( ) şa şa şa ( )Kahraman kahraman çok yaşa( )” Yukarıdaki cümlede parantezle gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla konulmalıdır? A) ( : ) ( ! ) ( ! ) ( ! ) B) ( . ) ( , ) ( ! ) ( . ) C) ( : ) ( . ) ( ! ) ( ! ) D) ( ! ) ( . ) ( ! ) ( . )

25 CEVAP A

26 SORU 13. “Atatürk, cumhuriyeti ve bağımsızlığı bize emanet etmiştir.”cümlesinde virgül işaretinin kullanılma sebebi nedir? A)Nesneleri ayırmak için B)Özneyi ayırmak için C)Sıfat tamlamalarını ayırmak için D)Anlamı pekiştirmek için

27 CEVAP B

28 SORU 14. “Ankara’nın mimarisiyle ünlü ilçesi Ayaş’ta bir sokak( )Sokaktaki evlerin biri( )Badanası solmuş( )sıvaları dökülmüş.” Cümlesindeki ( ) olan yerlere ne gelmelidir ? A) (...) (...) ( , ) B) ( ! ) (...) ( . ) C) ( : ) ( . ) ( ; ) D) (...) ( : ) ( , )

29 CEVAP D

30 SORU 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (…) yanlış kullanılmıştır? A) Yemekten sonra tatlılar, kahveler, meyveler… ikram edildi. B) Ev sahibi kesin konuştu: Ya kirayı artıracaktık; ya da… C) Neler konuşulmadı ki o akşam: Siyaset, spor, magazin… D) Evdeki sohbetimiz üç ayaklıdır: Biri ben, biri annem, biri de babam…

31 CEVAP D

32 SORU 16. Kıskançlık( ) yılan zehrinden daha beterdir ( ) çünkü yılan zehri sadece bir kişiyi ( )kıskançlık ise hem başkasını hem de kendisini zehirler. Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? A) ( , ) ( ; ) ( , ) B) ( ; ) ( ; ) ( , ) C) ( ; ) ( ; ) ( ; ) D) ( , ) ( , ) ( , )

33 CEVAP A

34 SORU 17. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmıştır? A) Bu konuyu A’dan Z’ye hepimize öğretmişti. B) 1980′li yılların en önemli gazetecisiydi. C) Sınavda, Türkçe’den zor soru gelmedi. D) Biz, daha çok Fatih’ler yetiştireceğiz, dedi.

35 CEVAP D

36 SORU 18. Bir Hint atasözü şöyle der ( ) ( ) Güneşe ulaşmak istiyorsan yanmayı düşünmeyeceksin ( ) ( ) Yukarıda parantezlerle gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (:) (-) (,) (.)     B) (-) (“) (.) (“) C) (;) (:) (.) (.)      D) (:) (“) (.) (“)

37 CEVAP D

38 SORU 19. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki parantez içi boşluğa noktalı virgül (;) getirilemez? A) Bu yazarı okumalısın ( ) onda kendinden çok şey bulacaksın. B) Hiç olmazsa sanat kültürünüzü yükseltmeye bakın ( ) dedi. C) Herkes, büyük bir cezaya çarptırılacağını bekliyordu ( ) ne var ki beklenen olmadı. D) Hamdi Tanpınar ( ) şiir, roman, hikâye türünde eserler vermiştir.

39 CEVAP B

40 SORU 20. Üç günden beri uykusuzum (I) uyumayı unuttum (II) desem abartmamış olurum (III) Yastığa başımı koyup (IV) tatlı rüyalara dalmayalı ise neredeyse dört ay oldu. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine hiçbir noktalama işareti getirilemez? A) IV.       B) II.      C) III.      D) I

41 CEVAP B

42 SORU 21. Aşağıdakilerin hangisinde parantezle gösterilen yere iki nokta (:) getirilemez? A) Daha yapacağım o kadar çok iş var ki ( ) anlatamam. B) Aklımda iki isim vardı ( ) Canan ve Korkut. C) Bize şunları da söyledi ( ) Çalışın ve kazanın. D) Sözcük türleri şunlardır ( ) İsim, sıfat, zamir…

43 CEVAP A

44 SORU A) Onlar da biz de bir daha Side’ye gitmedik.
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme (‘) işaretinin kullanımı yanlıştır? A) Onlar da biz de bir daha Side’ye gitmedik. B) Erzincan’lı bir arkadaşına yardım etmiş. C) TRT’nin yeni vericisi bugün hizmete giriyor. D) Bize neden Antalya’nın haritasını göndermiş?

45 CEVAP B

46 SORU 23.Ağabeyim bardağı kırdığımı gördü mü (I) Eve neden böyle erken döndü (II) Yoksa bir şeylerden mi kuşkulanıyor (III) Herhalde benim davranışlarımdan bazı anlamlar çıkarıyor (IV) Suçumu anlarsa, ondan özür dileyebilir miyim? Parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? A) I. B) II. C) III. D) IV.

47 CEVAP D

48 SORU 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? A) Bizleri bugüne kadar niçin aramadığını bilmiyorum? B) Tüm bunları ben mi yapmışım? C) Seni hiç sevmez olur muyum? D) Giresun’un “kirazlık” anlamına gelen bir sözcük olduğunu biliyor muydunuz?

49 CEVAP A

50 SORU 25. Kısa çizgi (–), aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır? A) Tezinin tümünü yılları arasında bitirdi. B) İstanbul – Farankfurt uçuşu bir saat ertelenmiş. C) Sahilde, kumsalın bittiği yerde, irili – ufaklı taşlar vardı. D) Bugün babamla ben gezmeye gidecektik a- ma yağmur yüzünden gidemedik.

51 CEVAP C

52 SORU 26. Kültür (I) sürekli ve çoğulcu bir söyleme (II) hareketli (III) hummalı ve sabırsız bir fısıltıya dayanır (IV) sanat ise izleyicisinden sessizlik ve sabır ister. Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir? A) I. B) II. C) III. D) IV.

53 CEVAP D

54 SORU 27. Aşağıdakilerden hangisi kısa çizgi () işaretinin kullanıldığı yerlerden biri değildir? A) Bir olayın başlangıç ve bitiş yılları arasında B) Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında C) Cümle içinde arasözlerin başında ve sonunda D) Özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmakta

55 CEVAP D

56 SORU 28. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, noktalama işaretleri doğru olarak kullanılmıştır? A) Atatürk; "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!" dedi. B) Atatürk: Ordular, "İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!" dedi. C) Atatürk, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir," ileri! dedi. D) Atatürk: "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!" dedi.

57 CEVAP D

58 SORU parlayan kocaman bir sazan balığı ( ) oltanın
29. "Aman Allah'ım ( ) Güneş altında pırıl pırıl parlayan kocaman bir sazan balığı ( ) oltanın ucunda çırpınıp duruyordu ( )" Yukarıdaki parantezlerin içerisine, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) ( ? )-( , )-(...) B) ( ! )-( , )-( ; ) C) ( ! )-( , )-( . ) D) ( . )-( , )-( ! )

59 CEVAP C

60 SORU 30. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmelidir? A) Soğuk oldu mu paltolarımızı giymeliyiz B) Yeni dikilen elbise mi arabada unutulmuş C) Kardeşim eve geldi mi yoksa gelmedi mi bilmiyorum D) Zil çaldı mı ders başlamış demektir

61 CEVAP B


"TÜRKÇE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları