Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FELSEFE VE EĞİTİM - EĞİTİMİN TANIMI - FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ - FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FELSEFE VE EĞİTİM - EĞİTİMİN TANIMI - FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ - FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI."— Sunum transkripti:

1 FELSEFE VE EĞİTİM - EĞİTİMİN TANIMI - FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ - FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

2 EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE Bazı eğitim tanımları: - Kişinin davranış örüntülerini değiştirme süreci (Tyler) - Birey davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı değişiklik süreci (Yıldırım) - İnsanı belirli amaçlar doğrultusunda yetiştirme süreci ( Fidan)

3 EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE Felsefi görüşlere göre eğitim: - Tanrı’ya uyum sürecidir ( İdealizm) - Kuşakları topluma uyumlu hale getirmedir (Realizm) - Kişiyi yaşantılar yoluyla yeniden inşadır (Pragmatizm) - Doğayı değiştirerek üretim sürecidir (Marxizm) - Kişinin doğal olgunlaşmasını göstermesidir (Natüralizm)

4 EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE Temel olarak eğitim sürecinin genel ilkeleri; - İnsanı asıl nesne olarak kabul eder - İnsanın mevcut durumunun yetersizliği dikkate alınır - Değişimin istendik ve kasıtlı olmasını amaçlar - Çevre, araç-gereç, yöntem-teknik meselelerini önemser - Sürecin sonunda hedeflere ulaşma ölçülür ve yeniden düzenleme imkanları kullanılır

5 FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ Eğitim Felsefesi: - Eğitim uygulamalarına yön verir - Eğitim çalışmalarını yönlendirir - Bireyin ve toplumun hangi amaçla eğitileceği konusunda yol gösterir - Eğitim çabalarının coğrafya, tarih, insan, toplum ve kültürel özelliklere uyumlu olarak sürmesini sağlar.

6 FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ Felsefi akımlar ile eğitim arasında bağlantı kurarken: - Varlık ve Bilgi - Nesne, Hedef ve Davranış - İçerik ve Sınama Kavramları öne çıkar.

7 FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ Kimler eğitilmeli? Neler öğretilmeli? Niçin eğitim gerekli? Nasıl eğitmeli? Önce ne öğretilmeli?

8 FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ Eğitim felsefesi’nin temel soruları: - Eğitim nedir? - Eğitimin amacı nedir? - Kim ne için eğitilmelidir? - Eğitimde içerik ne olmalıdır? - Ne, ne kadar öğretilmelidir? - Eğitimde insana kazandırılan ne olmalıdır?

9 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI İdealizm’de - Ruhsal ve zihinsel süreçler ön plandadır - Akla dayalı bilgi gerçektir - İyi, güzel ve doğru kişiden kişiye değişmez, mutlak ve evrenseldir - İnsanın kaynağı Tanrı, doğası özgürlük, kaderi ölümsüzlüktür

10 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI İdealist eğitimde; - Amaç ruhsal ve tanrısal gerçekliğe ulaşmaktır - Deney ve gözlem yöntemi dikkate alınmaz - Akıl ve sezgi en etkili araçlardır - Başarı, bireyde doğuştan var olan ve evrende bulunan gerçekliğin ortaya çıkarıldığı orandadır - Asıl önemli olan karakter eğitimidir

11 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI İdealist eğitimde; - Devlet toplumun gücü ve koruyucu kalkanı - Aile toplumun kalbi - Din toplumun ruhu - Okul ise toplumun aklı Olarak kabul edilir.

12 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI İdealist eğitimde - Okulun temel görevi: - Eğitim-öğretim yapmak - Bilginin peşinden gitmek - Ve aklı geliştirmektir - Öğretmen ise; gençlerin akıl gelişimlerine yardımcı olmalıdır.

13 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI Realizm’de - Duyulara dayalı süreçler ön plandadır - Bilginin kaynağı dış dünyadır ve akıldan bağımsızdır - Dikkat akla değil, anlaşılan gerçekliğe yöneltilmektedir - İyi ve doğru insanın yararına olandır - Dünyayı değiştirmekten ziyade dünyayı anlama gayreti önemsenir

14 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI Realist eğitimde: - Amaç bireyin içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel çevreyi anlamasıdır - Öğrencinin dış dünyanın gerçeklerine uymasını kolaylaştıran doğrulanmış gerçekleri edinmesi beklenir - Deney, gözlem etkili yöntemlerdir - İçerik merkezli bir yaklaşım söz konusudur - Başarı, bireyin topluma ve çevreye sağladığı uyum oranındadır

15 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI Natüralizm’in eğitim tanımında - Kişinin doğal olgunlaşmasını artırma temel alınır - Bilgi sonradan bilimsel yöntemle elde edilir - Doğru ve güzel doğaya uygun olandır - İnsan toplum tarafından değil doğa tarafından yaratılmıştır

16 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI Natüralist eğitimde - Amaç doğaya uygun bireyler yetiştirmektir - Ödül ve cezanın doğanın kendisinde olduğu kabul edilir - Deney, gözlem ve araştırma yöntemleri ön plandadır - Kişinin ilgi ve yetenekleri dikkate alınır - Başarı insanın doğaya uyumu ve bilimsel bilginin gerçekliği oranındadır

17 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI Pragmatizm’de: - Sosyal süreçler ve deneyimler ön plandadır - Gerçeğin özü sürekli bir değişim içindedir - Nesnel bir hakikat var olarak kabul edilmez - Bilgi yaşantı yoluyla elde edilen deneyimlerin ürünüdür - İyi ve doğru, içinde yaşanılan zamana, topluma ve kültüre göre değişir

18 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI Pragmatist eğitimde: - Amaç değişen çevre şartlarına uyum sağlayan bireyler yetiştirmektir - “Ne ki yararlıdır o vardır, ne ki vardır o yararlıdır” ilkesi temel hareket noktasıdır - Öğrenme birey-çevre etkileşiminin deneysel sonuçları ile gerçekleşir - Başarı, öğrenilenlerin sosyal hayattaki geçerliliği oranındadır

19 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI Pragmatist eğitimde: - Bir fikrin ya da kuramın doğruluğundan çok yararlılığı önemlidir - Konular hayatın içinden seçilir - İçgüdüler önem kazanır - Öğretmen içgüdüleri harekete geçiren, onlara yol açan bir yardımcıdır - Demokratik ortamda, yaparak-yaşayarak öğrenme süreci ön plandadır

20 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI Varoluşçulukta: - Birey kendi tanımını kendisi yapar - Bilgi sezgiseldir ve geçerliliği bireye kattığı değerle saptanır - Hayat, gelişme ve yıkıntı, neşe ve trajediden oluşur - İyi ve doğru bireyin yararına olandır

21 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI Varoluşçu eğitimde: - Amaç bireyde yoğun bir farkında varma düzeyi oluşturabilmektir - Birey kendi değerlerine sahiptir - Bireyin kendi kimliğini tanımlayabilmesi önemsenir - Estetik eğitim ve özgünlük ön plandadır - Psikolojik eğitim yaklaşımı olarak kabul edilir

22 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI Varoluşçu eğitimde: - Pragmatist öğelere rastlanır - Pragmatist eğitimden farkı sürekli bir yaratma peşinde oluşudur - Birey herşeyden üstün tutulmuştur - Yaratıcı bireysellik ve özgür iradenin kullanımı hedeflenir

23 KAYNAKÇA Sönmez Veysel, Eğitim Felsefesi, Anı Yay. Büyükdüvenci Sabri, İdealizm ve Eğitim, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/516/6425.pdf http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/516/6425.pdf Büyükdüvenci Sabri, Realizm ve Eğitim, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/511/6281.pdf http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/511/6281.pdf Büyükdüvenci Sabri, Pragmatizm ve Eğitim, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/518/6490.pdf http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/518/6490.pdf Büyükdüvenci Sabri, Varoluşculuğun Eğitim Boyutuna Eleştirel Bir Yaklaşım, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6354.pdf http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/513/6354.pdf Gezer İbrahim, Felsefe ve Eğitim, http://www.haber10.com/makale/4496/http://www.haber10.com/makale/4496/ Tuncer Mehmet, Eğitimin Felsefi Temelleri, http://tebesirtozu.blogcu.com/egitimin-felsefi-temelleri_1989844.html

24 HAZIRLAYAN Alper ÇALIKOĞLU 9190009005 ÇOMÜ EYD KASIM 2009


"FELSEFE VE EĞİTİM - EĞİTİMİN TANIMI - FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ - FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları