Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FELSEFE VE EĞİTİM EĞİTİMİN TANIMI FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FELSEFE VE EĞİTİM EĞİTİMİN TANIMI FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ"— Sunum transkripti:

1 FELSEFE VE EĞİTİM EĞİTİMİN TANIMI FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ
FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI

2 EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE
Bazı eğitim tanımları: Kişinin davranış örüntülerini değiştirme süreci (Tyler) Birey davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı değişiklik süreci (Yıldırım) İnsanı belirli amaçlar doğrultusunda yetiştirme süreci ( Fidan)

3 EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE
Felsefi görüşlere göre eğitim: Tanrı’ya uyum sürecidir ( İdealizm) Kuşakları topluma uyumlu hale getirmedir (Realizm) Kişiyi yaşantılar yoluyla yeniden inşadır (Pragmatizm) Doğayı değiştirerek üretim sürecidir (Marxizm) Kişinin doğal olgunlaşmasını göstermesidir (Natüralizm)

4 EĞİTİMİN TANIMI ÜZERİNE
Temel olarak eğitim sürecinin genel ilkeleri; İnsanı asıl nesne olarak kabul eder İnsanın mevcut durumunun yetersizliği dikkate alınır Değişimin istendik ve kasıtlı olmasını amaçlar Çevre, araç-gereç, yöntem-teknik meselelerini önemser Sürecin sonunda hedeflere ulaşma ölçülür ve yeniden düzenleme imkanları kullanılır

5 FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ
Eğitim Felsefesi: Eğitim uygulamalarına yön verir Eğitim çalışmalarını yönlendirir Bireyin ve toplumun hangi amaçla eğitileceği konusunda yol gösterir Eğitim çabalarının coğrafya, tarih, insan, toplum ve kültürel özelliklere uyumlu olarak sürmesini sağlar.

6 FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ
Felsefi akımlar ile eğitim arasında bağlantı kurarken: Varlık ve Bilgi Nesne, Hedef ve Davranış İçerik ve Sınama Kavramları öne çıkar. r

7 FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ
Niçin eğitim gerekli? Kimler eğitilmeli? ? Nasıl eğitmeli? Neler öğretilmeli? Önce ne öğretilmeli?

8 FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ
Eğitim felsefesi’nin temel soruları: Eğitim nedir? Eğitimin amacı nedir? Kim ne için eğitilmelidir? Eğitimde içerik ne olmalıdır? Ne, ne kadar öğretilmelidir? Eğitimde insana kazandırılan ne olmalıdır?

9 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
İdealizm’de Ruhsal ve zihinsel süreçler ön plandadır Akla dayalı bilgi gerçektir İyi, güzel ve doğru kişiden kişiye değişmez, mutlak ve evrenseldir - İnsanın kaynağı Tanrı, doğası özgürlük, kaderi ölümsüzlüktür

10 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
İdealist eğitimde; Amaç ruhsal ve tanrısal gerçekliğe ulaşmaktır Deney ve gözlem yöntemi dikkate alınmaz Akıl ve sezgi en etkili araçlardır Başarı, bireyde doğuştan var olan ve evrende bulunan gerçekliğin ortaya çıkarıldığı orandadır Asıl önemli olan karakter eğitimidir

11 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
İdealist eğitimde; Devlet toplumun gücü ve koruyucu kalkanı Aile toplumun kalbi Din toplumun ruhu Okul ise toplumun aklı Olarak kabul edilir.

12 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
İdealist eğitimde Okulun temel görevi: Eğitim-öğretim yapmak Bilginin peşinden gitmek Ve aklı geliştirmektir Öğretmen ise; gençlerin akıl gelişimlerine yardımcı olmalıdır.

13 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
Realizm’de Duyulara dayalı süreçler ön plandadır Bilginin kaynağı dış dünyadır ve akıldan bağımsızdır Dikkat akla değil, anlaşılan gerçekliğe yöneltilmektedir İyi ve doğru insanın yararına olandır Dünyayı değiştirmekten ziyade dünyayı anlama gayreti önemsenir

14 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
Realist eğitimde: Amaç bireyin içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel çevreyi anlamasıdır Öğrencinin dış dünyanın gerçeklerine uymasını kolaylaştıran doğrulanmış gerçekleri edinmesi beklenir Deney, gözlem etkili yöntemlerdir İçerik merkezli bir yaklaşım söz konusudur Başarı, bireyin topluma ve çevreye sağladığı uyum oranındadır

15 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
Natüralizm’in eğitim tanımında Kişinin doğal olgunlaşmasını artırma temel alınır Bilgi sonradan bilimsel yöntemle elde edilir Doğru ve güzel doğaya uygun olandır İnsan toplum tarafından değil doğa tarafından yaratılmıştır

16 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
Natüralist eğitimde Amaç doğaya uygun bireyler yetiştirmektir Ödül ve cezanın doğanın kendisinde olduğu kabul edilir Deney, gözlem ve araştırma yöntemleri ön plandadır Kişinin ilgi ve yetenekleri dikkate alınır Başarı insanın doğaya uyumu ve bilimsel bilginin gerçekliği oranındadır

17 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
Pragmatizm’de: Sosyal süreçler ve deneyimler ön plandadır Gerçeğin özü sürekli bir değişim içindedir Nesnel bir hakikat var olarak kabul edilmez Bilgi yaşantı yoluyla elde edilen deneyimlerin ürünüdür İyi ve doğru, içinde yaşanılan zamana, topluma ve kültüre göre değişir

18 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
Pragmatist eğitimde: Amaç değişen çevre şartlarına uyum sağlayan bireyler yetiştirmektir “Ne ki yararlıdır o vardır, ne ki vardır o yararlıdır” ilkesi temel hareket noktasıdır Öğrenme birey-çevre etkileşiminin deneysel sonuçları ile gerçekleşir Başarı, öğrenilenlerin sosyal hayattaki geçerliliği oranındadır

19 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
Pragmatist eğitimde: Bir fikrin ya da kuramın doğruluğundan çok yararlılığı önemlidir Konular hayatın içinden seçilir İçgüdüler önem kazanır Öğretmen içgüdüleri harekete geçiren, onlara yol açan bir yardımcıdır Demokratik ortamda, yaparak-yaşayarak öğrenme süreci ön plandadır

20 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
Varoluşçulukta: Birey kendi tanımını kendisi yapar Bilgi sezgiseldir ve geçerliliği bireye kattığı değerle saptanır Hayat, gelişme ve yıkıntı, neşe ve trajediden oluşur İyi ve doğru bireyin yararına olandır

21 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
Varoluşçu eğitimde: Amaç bireyde yoğun bir farkında varma düzeyi oluşturabilmektir Birey kendi değerlerine sahiptir Bireyin kendi kimliğini tanımlayabilmesi önemsenir Estetik eğitim ve özgünlük ön plandadır Psikolojik eğitim yaklaşımı olarak kabul edilir

22 FELSEFİ AKIMLARIN EĞİTİME BAKIŞI
Varoluşçu eğitimde: Pragmatist öğelere rastlanır Pragmatist eğitimden farkı sürekli bir yaratma peşinde oluşudur Birey herşeyden üstün tutulmuştur Yaratıcı bireysellik ve özgür iradenin kullanımı hedeflenir

23 KAYNAKÇA Sönmez Veysel, Eğitim Felsefesi, Anı Yay.
Büyükdüvenci Sabri, İdealizm ve Eğitim, Büyükdüvenci Sabri, Realizm ve Eğitim, Büyükdüvenci Sabri, Pragmatizm ve Eğitim, Büyükdüvenci Sabri, Varoluşculuğun Eğitim Boyutuna Eleştirel Bir Yaklaşım, Gezer İbrahim, Felsefe ve Eğitim, Tuncer Mehmet, Eğitimin Felsefi Temelleri,

24 HAZIRLAYAN Alper ÇALIKOĞLU ÇOMÜ EYD KASIM 2009


"FELSEFE VE EĞİTİM EĞİTİMİN TANIMI FELSEFE EĞİTİM İLİŞKİSİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları