Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BOYUTUYLA İŞKUR REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BOYUTUYLA İŞKUR REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 1."— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BOYUTUYLA İŞKUR REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 1

2 E U R O G U I D A N C E AVRUPA REHBERLİK MERKEZİ TÜRKİYE BİRİMİ Rehberlik İçin Ulusal Kaynak ve Bilgi Merkezleri Ağı

3 GİRİŞ Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kararıyla PETRA projesi kapsamında 1992 yılında Ulusal Rehberlik Bilgi Merkezleri kuruldu. 1995 yılında başka projelerin çıktılarından da yararlanılarak EUROGUIDANCE adıyla çalışmalar başlatıldı. Bugünse «Euroguidance Ağı» (EUG) AB Komisyonu’nun Hayat Boyu Öğrenme Programı’nın bir parçası olarak yürütülmektedir. 2008 yılında müzakereler sonucu, Dış İşleri Bakanlığı, AB Türkiye Temsilciliği ve Ulusal Ajans tarafından Euroguidance Türkiye birimi Ulusal temsilciliği Türkiye İş Kurumu’na devredilmiştir. 2009 yılından itibaren AB Komisyonu tarafından İŞKUR, Euroguidance Ulusal temsilci olarak kabul edilmiştir. 3

4 Euroguidance ağına 32 Ülke üyedir. Bu ülkeler; 27 Avrupa Birliği Ülkesi, 4 EFTA ülkesi(Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn) ve Türkiye’dir.

5 AMAÇLAR Avrupa Boyutuyla Rehberlik Hizmetlerine Katkı Sağlamak Mesleki rehberlik, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini Avrupa boyutuyla ulusal düzeyde geliştirmek. Yürütülen Rehberlik Hizmetleri arasında farkındalık oluşturulmasına ve işbirliği kurulmasına katkı sağlamak. Hayat boyu rehberlik alanında Avrupa Birliği politika önceliklerini desteklemek

6 AMAÇLAR B. Öğrenmeye destek için hayat boyu rehberlik ve hareketlilik kapsamında kaliteli bilgi sağlamak Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık sistemlerini geliştirmek. Proje sonuçlarını, yenilikçi çalışma metotlarını ve hayat boyu rehberlik alanında iyi uygulamaları desteklemek. Hizmet sağlayıcıların ve alanda çalışanların gelişimine katkıda bulunmak.

7 EUROGUIDANCE FAALİYETLERİ Uluslararası Projeler Basılı ve web tabanlı bilgi Konferanslar seminerler eğitim kursları Çalışma ziyaretleri

8 EUROGUIDANCE HEDEF GRUP Eğitim ve istihdam sektörlerindeki rehberlik uygulayıcıları ANA HEDEF GRUP Öğrenciler İş arayanlar Politika yapıcılar Eğiticiler İKİNCİ HEDEF GRUP

9 EUROGUIDANCE AĞI TEMEL GÖREVLERİ Ulusal ve uluslararası rehberlik ağında yer alan uzmanları, farklı konularda seminer, eğitim, çalışma ziyaretleri düzenleyerek desteklemek. Rehberlik ve eğitim alanında çalışan paydaşların işbirliğini desteklemek. Avrupa Hayat Boyu Rehberlik ve Politika Ağı (ELGPN) işbirliği ile ulusal rehberlik sistemini desteklemek. Öğrenim amaçlı hareketlilik ve rehberlik sistemleri, gibi konularda yapılacak proje ve programların yayılmasını sağlamak ve değişimini desteklemek. Avrupada ve diğer üye ülkelerdeki eğitim olanaklarının yer aldığı PLOTEUS portalını deteklemek.

10 EUROGUIDANCE AĞI TEMEL HİZMETLERİ-1 Projeler Veri Tabanı Başka ülkelerin yaptığı projelere, yeni düşünce ve yöntemlere bu veri tabanı aracılığıyla ulaşılabilir, Veritabanı aracılığıyla uluslararası danışmanlık ve yeterlilik geliştirme alanlarında çeşitli bilgi/belgelere ulaşılabilir. Guide-Net Danışmanların haberleşme forumudur. Başka ülkelerden meslektaşlarla, uzmanlar veya akademisyenlerle guidenete üye olarak haberleşebilir, görüş alışverişinde bulunabilir ya da proje ortağı olunabilir.

11 EUROGUIDANCE AĞI TEMEL HİZMETLERİ-2 Rehberlik Sistemleri Avrupa’daki ülkelerin danışmanlık sistemlerini tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. 2011 yılında Türkçe’ye çevrilerek euroguidance.iskur.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. Rehberlik sistemleri bölümünde, mesleki rehberlik hizmetlerinde kullanılan yöntemler, web tabanlı danışmanlık hizmetleri gibi bilgilere ulaşılabilmektedir.. Euroguidance Dergisi Avrupa Rehberlik Merkezleri Ağının web tabanlı dergisidir. Yılda 2 kez, Nisan ve Ekim aylarında yayınlanır. Derginin 2011 yılı Türkçe sayılarına euroguidance.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

12 EUROGUIDANCE AĞI TEMEL HİZMETLERİ-3 Euroguidance El Kitabı Euroguidance ağı, hizmetler, hizmetlerin yürütülmesi için uygulanacak yöntemler ve iyi örneklerin yer aldığı bir web el kitabıdır. Euroguidance Türkiye ve diğer ilgili Kurum/Kuruluşların katkılarıyla oluşturulan Mutabakat Metni (euroguidance.iskur. gov.tr adresinden ulaşılabilir), Euroguidance El kitabı iyi örnekler bölümünde yayınlanmıştır. ACADEMIA Programı Avrupadaki Uygulamaların belirli sürelerle yerinde izlenerek bu uygulamaların öğrenilmesi amacıyla yürütülen Leonardo Projesi’dir.

13 PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space) http://ec.europa.eu/ploteus

14 14 Ploteus, Avrupa çapında öğrenme fırsatlarını içeren bir portaldır. PLOTEUS’UN AMAÇLARI: Avrupa’daki dolaşım özgürlüğünü etkin hale getirmek ve “öğrenme imkanları” konusunda Avrupa çapında bir bilgi bankası oluşturarak dolaşımı kolaylaştırmak. Avrupa'da öğrenim görme konusunda bilgi edinmek için; öğrencilere, iş arayanlara, işçilere, ailelere, danışmanlara öğretmenlere yardım etmek.

15 PLOTEUS’tan NE ZAMAN YARARLANILABİLİR? Eğitiminize Avrupa’da devam etmek istediğinizde, Bir Avrupa ülkesinde staj yapmak istediğinizde, Avrupa’da eğitim ve öğrenme olanakları konusunda sadece bilgi almak istediğinizde, Proje yapmak istediğinizde, proje ortağı ararken...gibi konularda PLOTEUS portalından yararlanabilirsiniz. 15

16 STRATEJİK PLAN VE ÇALIŞMA BELGESİ (Terms of Reference -TOR) Üye Ülkeler, her yıl 2 kez düzenlenen ağ toplantılarına katılarak Euroguidance Ağı Stratejik Planını hazırlarlar. Her ülke bu plan ve AB Komisyonu tarafından hazırlanan çalışma belgesine göre kendi yıllık planını hazırlar. Ülkeler TOR’a uymakla yükümlü dürler. Hayat Boyu Rehberlik ve Politika Ağı ile ortak çalışma yapmak yükümlülüğünün yanında diğer ilgili ağlar ile ortak çalışmalar yapılması beklenmektedir.

17 EUROGUIDANCE AĞI-ÇALIŞMA GRUPLARI Personel Gelişimi Çalışma Grubu Promosyon Çalışma Grubu Strateji Çalışma Grubu Kalite El Kitabı Çalışma Grubu Dolaşım Çalışma Grubu Euroguidance Ağı’na üye her ülke beş çalışma grubundan birinde yer almaktadır. Çalışma grupları, stratejik planı ve üstlendiği göreve uygun çalışmalar yapmakla ve final raporunda belgelemekle yükümlüdür.

18 AB İLE İLİŞKİLER Üye Ülkeler, Avrupa Komisyonu tarafından görevlendiril miş, Eğitsel, Görsel, İşitsel ve Kültür Ajansı ile yazılı ve sözlü iletişim kurarak resmi çalışmalarını yürütürler. Yıllık Plan, Bütçe (her yıl Kasım ayı sonunda) ve Final Raporu (her yıl Mart ayı sonunda) bu Ajansa iletilir. Haberleşme ve sorular genellikler mail yoluyla ve ortak paylaşım platformu (webboard) üzerinden yapılır. Üye ülkeler sorularını, bilgi ve projelerini webboard aracılığı ile yapar. PLOTEUS’a gelen kullanıcı soruları bu portalın Üye ara yüzünde görülür ve yanıtlanır.

19 YILLIK PLAN VE BÜTÇE Her ülke, temel amaca uygun olarak kendi koşulları ve ihtiyaçlarına göre yıllık çalışma planı ve bütçesini belirler. Görev sürekli olduğu halde, çalışma planı ve bütçe ulusal temsilci tarafından (İŞKUR) yıllık olarak belirlenir. Avrupa Komisyonu ile imzalan anlaşma çerçevesinde yıllık etkinlikler gerçekleştirilir. Bütçe, ulusal katkı ve AB katkılarından oluşmaktadır. (AB katkısı toplam bütçenin %50’sinden fazla olamaz.)

20 EUROGUIDANCE TÜRKİYE-1 Avrupa Rehberlik Merkezi Türkiye Birimi, Ülkemizin mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alanındaki ihtiyaçlarını dikkate alarak yıllık planını hazırlamaktadır. 2009’dan bu yana genel olarak 1. ve 2. hedef grup için benzer çalışma planları hazırlanmaktadır.

21 EUROGUIDANCE TÜRKİYE-2 ÖNEMLİ ETKİNLİKLER Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alanıyla ilgili eğitim, konferans ve çalıştaylar düzenlenmektedir. Yararlı kaynaklar ve Euroguidance Dergisi Türkçe’ye çevirtilmektedir. Üye ülkeler için ülkemizde mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin tanıtıldığı bir ağırlama etkinliği düzenlenmektedir.

22 EUROGUIDANCE TÜRKİYE-3 Üniversitelerde Merkez ve PLOTEUS portalının tanıtılmakta ve portalın Türkiye ile ilgili bilgileri güncellenmektedir. Ağın tanıtım çalışma grubu üyeliği ile ilgili sorumluluklar (Euroguidance Dergisine haber, makale yazılması, röportajlar yapılması ve diğer tanıtım etkinleri gibi) yerine getirilmektedir. ELGPN, Ulusal EUROPASS temsilciliği ve diğer AB ağları ile ilgili ortak çalışmalar yapılmaktadır.

23 EUROPASS

24

25 TEŞEKKÜRLER… www.iskur.gov.tr


"AVRUPA BOYUTUYLA İŞKUR REHBERLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları