Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF GEÇME Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF GEÇME Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden."— Sunum transkripti:

1

2 SINIF GEÇME

3 Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; Dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu 5'lik not sistemine göre değerlendirilir. Dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu 5'lik not sistemine göre değerlendirilir. 5'lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki notla ifade edilir. 5'lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki notla ifade edilir. PUANNOTDERECE 0 – 24 0ETKİSİZ 25 – 44 1GEÇMEZ 45 – 54 2GEÇER 55 – 69 3ORTA 70 – 84 4İYİ 85 – 100 5PEKİYİ

4 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMANIN KOŞULLARI NELERDİR? BİR DERSİN YIL SONU NOTU : BİRİNCİ VE İKİNCİ DÖNEM NOTLARININ ARİTMETİK ORTALAMASIDIR. ÖĞRENCİNİN, DERS YILI SONUNDA EN AZ “GEÇER” NOT ALMASI GEREKİR. DÜŞÜRMEMESİ ÖĞRENCİNİN I. DÖNEM İYİ OLAN NOTLARINI II. DÖNEM SIFIR YA DA 1 DÜŞÜRMEMESİ GEREKİR. EN AZ “ORTA (3)” ANCAK BİRİNCİ DÖNEM NOTU “SIFIR İSE” İSE İKİNCİ DÖNEM NOTUNUN EN AZ “ORTA (3)” OLMASI GEREKİR. 1.Dönem Notu:4 2.Dönem Notu:1 Ortalama:3 - BAŞARISIZ 1.Dönem Notu:0 2.Dönem Notu:2 Ortalama: 1 - BAŞARISIZ 1.Dönem Notu:0 2.Dönem Notu:3 Ortalama: 2 – BAŞARILI

5 ANADOLU LİSESİNDE SINIF GEÇMENİN KOŞULLARI NELERDİR? DERS YILI SONUNDA BÜTÜN DERSLERDEN BAŞARILI OLANLAR İLE YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI TUTAN ÖĞRENCİLER SINIFLARINI DOĞRUDAN GEÇEBİLİRLER. (Dil ve Anlatım Dersi hariç) Anadolu lisesinde yıl sonu başarı ortalaması 3.00 ‘ün üstünde olan öğrencilerde başarısız derslerine bakılmaksızın (Dil ve Anlatım Dersi hariç) ortalama ile sınıflarını geçebilirler. DOĞRUDAN SINIF GEÇME

6 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASI Yıl sonu ağırlıklı not toplamının, haftalık ders saati toplamına bölünmesiyle bulunur DERSLER 1. Dönem Notu 2.Dön em Notu Yıl Sonu Ortalama Haftalı k Ders Saati Ağırlıklı Notu Türk Edebiyatı Din Kü. ve Ah. Bil. TarihCoğrafyaMatematikGeometriBiyolojiFizikKimya Dil ve Anlatım Yabancı Dil İkinci Yabancı Dil Beden Eğitimi Müzik-Resim Sağlık Bilgisi Kuran-ı Kerim/Bilgisayar Hz. Muhammed’in Hayatı/Sosyal Etkinlik Temel Dini Bilgiler/Proje Hazırlama 3433114035325554453422113145235554553433114145335554553122422222622112219466428281018610558105 Toplam= Toplam=124 3,17 124/39= 3,17 Yıl Sonu Ortalaması

7 ÖRNEK : Anadolu lisesi 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir: Dil ve Anlatım : 1(Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 3.10 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 3.00’ın üstünde olmasına rağmen başarısız olduğu ders baraj dersi olan Dil ve Anlatım olduğundan doğrudan değil, sorumlu olarak Lise 2. sınıfa geçer. DİL VE ANLATIM DERSİDİR. YIL SONU BAŞARI ORTALAMASIYLA BAŞARILI SAYILAMAYACAK DERS DİL VE ANLATIM DERSİDİR.

8 ÖRNEK : Anadolu lisesi 1. sınıf öğrencisinin karne notları ve yıl sonu başarı ortalaması aşağıdaki gibidir: Dil ve Anlatım : 1(Başarısız) Kimya : 1(Başarısız) Biyoloji : 1(Başarısız) Yıl sonu başarı ortalaması : 3.10 Bu öğrencinin yıl sonu başarı ortalaması 3.10 olduğundan Kimya ve Biyoloji derslerinden başarılı sayılır. Ancak baraj dersi olan Dil ve Anlatımdan ortalamayla geçemez.Bu dersten sorumlu olarak Lise 2. sınıfa devam eder.

9 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINA BAKILMAKSIZIN HER ÖĞRENCİ DERS YILI SONUNDA İSTEDİĞİ EN FAZLA DÖRT DERSTEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREBİLİR. BAŞARISIZ OLDUKLARI DERSLERDEN ORTALAMA YÜKSELTME SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLER BU DERSLERDEN GEÇER NOT ALDIKLARINDA BAŞARILI OLMUŞ SAYILIRLAR. SINAVA GİRİLEN DERSİN NOTU HESAPLANIRKEN: DERSİN KARNEDEKİ YIL SONU ORTALAMASI OLAN NOT İLE SINAVDA ALINAN NOTUN ARİTMETİK ORTALAMASI ALINIR.

10 Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden; 9 uncu sınıfta en fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5’den fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılır. Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

11 * Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı ortalamasıyla sınıf geçemeyenler, * Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, * Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar (Öğrencilerimizin özürsüz, özürlü 25 gün devamsızlık süreleri bulunmaktadır.) * Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar (Öğrencilerimizin özürsüz 20, özürlü 25 gün devamsızlık süreleri bulunmaktadır.) SINIF TEKRARI YAPARLAR. Sınıf tekrarı ortaöğretim süresince 1(bir) defa yapılır.

12 TAKDİR – TEŞEKKÜR BELGESİ Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.

13 DERSLER 1. Dönem Puanı Haftalık Ders Saati Ağırlıklı Puan Türk Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dil ve Anlatım TarihCoğrafyaMatematikGeometriBiyolojiFizikKimyaİngilizce Beden Eğitimi Müzik-Resim (Seçmeli) Sağlık Bilgisi II. Yabancı Dil Kuran-ı Kerim/Bilgisayar Hz. Muhammed’in Hayatı/Sosyal Etkinlik Temel Dini Bilgiler/Proje Hazırlama Rehberlik75807080707070707565809090806070808031222422226211222112258014016014028014014015013048018090801201401608 2915(Dönem sonu ağırlık puan) Dönem sonu puan ortalaması 74,74= Teşekkür Belgesi 39(Haftalık Ders Saati Toplamı)

14 ÇOCUMUZLA SAĞLIKLI İLETİŞİM

15 Onunla konuşmalarımızda zorlayıcı olmamalıyız. Beceriksizliğini ya da başarısızlığını hatırlatacak söz ve davranışlardan kaçınmalıyız. Yanlışlarını söylerken aşağılayıcı, küçültücü sözler söylememeliyiz. Hatasıyla alay etmemeliyiz.

16 Asla onun öfkesini arttırıcı ve daha fazla saldırgan olmasına neden olacak söz ve davranışlarda bulunmamalıyız. ‘’Bıktım senden!’’, ‘’ne yapsak kıymetimizi bilmiyorsun.’’, ‘’çok saygısızsın.’’ ya da ‘’bak, arkadaşın senin gibi mi davranıyor?’’ gibi sözler kendisini suçlu olmadığı halde suçlandığı duygusuna götüreceğinden bu gibi sözleri söylememeliyiz.

17 Çalışma alışkanlığı yok mu? Düzenli çalışmıyor mu? Çabuk mu sıkılıyor? Tüm bunların sebepleri; İlköğretimden bu yana çalışma alışkanlığı kazanamaması, Önünde model alacağı kişinin olmaması, Kendisine uygun bir hedef seçememesi, Çalışmanın neler kazandıracağını düşünememesi, Sınavın ciddiyetini anlayamaması ……..olabilir.

18 Sürekli olarak ‘’soru çöz’’, ‘’ödevini yap’’, ‘’çalış çalış’’ vb. emir içeren sözcüklerden kaçınmalıyız.çünkü bu gibi sözler nedeniyle çocuk kendisini tamamen bize kapatabilir. Onu hor gören, dışlandığı ve sevgisiz kaldığı duygusu yaratan tepkisel sözlerden kaçınmalıyız. ‘’sen bu kafayla adam olamazsın.’’, ‘’ne zaman çalışıp da bizim yüzümüzü güldüreceksin’’ ya da ‘’bak elin çocuklarına…. Nasıl ders çalışıyorlar. Ah bir onları örnek alsan.’’ gibi sözcükler onu tamamen bizden uzaklaştırır.

19 İletişim kuramıyor mu? İçine mi kapanmış? Odasına kapanıyor, uzun süre çıkmıyor mu? Çalışmadan kopmuş mu? Sürekli duygusal parçalar mı dinliyor? Tüm bunların sebepleri; Çalkantılı dönem olan ergenlik dönemini atlatamaması, Bedensel ve psikolojik değişme yaşaması, Kendisini keşfetmeye çalışması, Ben merkezli, her şeyi ben bilirim düşüncesinde olması ……. Olabilir.

20 Çocuğumuzla empati kurmalıyız.(Empati:insanın kendisini, karşısındakini insanın yerine koyması ve onun gibi duyumsamaya çalışması ve bunu karşısındakine iletmesi sürecidir.) Çocuğumuzun yaşadığı bu dönemin normal ve geçici olduğunu, bu dönemde sakin ve sabırlı olması gerektiğini anlatmalıyız. Gerekiyorsa bir uzmandan yardım almalıyız.


"SINIF GEÇME Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları