Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1

2 Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
Okulumuzun T.C. AB Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2014 yılı Teklif Çağrısı dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim ve Personel Hareketliliği  alanında hazırlandğı. TR01-KA nolu Aydınlık Yarınlar İçin Mesleki Eğitimde Kalite projesi kabul edildi.

3 Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor.

4 Erasmus+ Programı Hedefleri
Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek Avrupa’da; İş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip, beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

5 Erasmus+ Hedef Kitlesi
Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar İşletmeler Eğitim çalışanları Örgün eğitim öğrencileri Gençler Gençlik çalışanları

6 ERASMUS+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği
Personel eğitimi: bu faaliyet Mesleki Eğitim ve Öğretim personelinin yurt dışında bir işletmede ya da diğer herhangi bir Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumunda işe yerleştirilmesini veya burada bir işbaşı eğitimi/gözlem dönemi geçirmesini sağlamak suretiyle mesleki gelişimini desteklemektedir.

7 Projenin Türü Proje, T.C. AB Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı yılı Teklif Çağrısı dönemi Erasmus+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim ve Personel Hareketliliği  alanında hazırlandı.

8 Projenin Konusu AB ülkelerinde mesleki eğitimde kaliteyi belirleyen okul-işletme- işveren ve işveren örgütleri arasındaki işbirlikleri ve bunların mesleki eğitimdeki fonksiyonlarının incelenmesi.Proje kapsamında katılımcılar ; Almanya ve Hollanda’da meslek okulları ile işletme- işveren ve işveren örgütleri arasındaki ilişkileri, bunların mesleki eğitimdeki rolleri hakkında 2 haftalık eğitim alacaklardır. Bu eğitimler sonucunda katılımcılar, bulundukları ilde meslek okulları ile işletme- işveren ve işveren örgütleri arasındaki ilişkileri güçlendirerek, işveren ve örgütlerin mesleki eğitime olan maddi ve eğitimsel katkılarını artırarak mesleki eğitimde kaliteyi artırmayı hedeflemektedirler

9 Yerel Ortaklar ve Katılımcı Sayısı:
Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi : 10 kişi Adıyaman Yeni Mahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi : 4 kişi, Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 4 kişi Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi: 4 kişi MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği )Adıyaman Şubesi: 4 kişi

10 Yurt Dışı Ortaklarımız
Almanya akışı ortağı: WBS TRAINING AG Hollanda akışı ortağı: ROC de Leigraaf

11 Proje Faaliyet Yeri ve Tarihleri
Proje faaliyet tarihleri: tarihleri arasında Almanya’nın Dresden şehrinde ve tarihleri arasında Hollanda’nın Veghel şehrinde akışlar düzenlenecektir. Bu faaliyetler kapsamında ele alınacak konular.

12 Projenin Katılımcılar Üzerindeki Etkileri
AB ülkelerindeki okul-işletme işveren örgütleri arasındaki koordinasyonu öğrenmiş olacaklar. İşletmelerde mesleki eğitimin nasıl verildiğini, işletme seçimlerinin nasıl yapıldığını, mesleki eğitim veren işletme özelliklerini öğrenmiş olacaklar. Mesleki eğitimde ve çalışma hayatında farklı bakış açıları kazanacaklar ve iş motivasyonları artacaktır.

13 Mesleki eğitime kaliteyi getiren Almanya menşeli usta-çırak ilişkisi şeklindeki dual eğitim modelini öğrenmiş olacaklar. Mesleki eğitimde ve çalışma hayatında farklı bakış açıları kazanacaklar ve iş motivasyonları artacaktır. Proje kapsamında bilgisayar ,internet,veri iletişimi, sosyal ağlar etkin kullanılacağından katılımcıları BİT becerileri gelişecektir. Tüm katılımcılarımızın Avrupa yurttaşlık bilinci, demokrasi, kültürler arası kaynaşma ve dayanışma bilinci gelişecek.

14 Proje Sonuçlarının Yaygınlaştırılması
Projenin yurt dışı faaliyetleri bitince; Almanya ve Hollanda’daki meslek liselerinde ve işletmelerde verilen mesleki eğitimin kalite standartları ile ilgili elde edilen kazanım ve tecrübeler proje katılımcıları tarafından rapor haline getirilecektir. Bu rapor ışığında ilimizde mesleki eğitim ile ilgili bilinen sorunların giderilmesi için bir ‘Aydınlık Yarınlarımız İçin Mesleki Eğitimde Kalite Eylem Planı’ hazırlanacaktır.

15 Hazırlanan rapor ve eylem planı basın- yayın yoluyla tüm kamuoyu ve mesleki eğitim paydaşlarıyla paylaşılacak. Katılımcılar, yurt dışında edindikleri deneyim, tecrübe ve motivasyonla mesleki eğitime katkılarını arttırmak için il düzeyinde “Bu Atölye Senin Eserin” kampanyası başlatacaklardır. Erasmus+: Leonardo Da Vinci, Ulusal Ajans ve katılımcı kurum logolarının bulunduğu ‘Aydınlık Yarınlarımız İçin Mesleki Eğitimde Kalite’ ve "Bu Atölye Senin Eserin" konulu afişler bilboardlara asılacaktır.

16 Katılımcı kurumların görünürlüğü iyi olan bir yerine ‘Aydınlık Yarınlarımız İçin Mesleki Eğitimde Kalite’ konulu bir pano oluşturulacaktır. Erasmus+: Leonardo Da Vinci, Ulusal Ajans ve katılımcı kurum logolarının bulunduğu bu panoya mesleki eğitimde kalite ile ilgili güncel yazı resim ve afişler asılarak öğretmen, öğrenci ve velilerde kalite ile ilgili sürekli bir bilincin oluşması sağlanacak. Proje ile ilgili tüm haber ve faaliyetleri kurum web sitelerinde ve bültenlerinde yayınlayacak.

17 ‘Aydınlık Yarınlarımız İçin Mesleki Eğitimde Kalite’ adında bir web sitesi ve facebook sayfaları oluşturulacak. Projenin tüm giderleri AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından karşılanmaktadır.


"Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları