Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDZ.EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YIPILAN AB PROJELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDZ.EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YIPILAN AB PROJELER"— Sunum transkripti:

1

2 KDZ.EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YIPILAN AB PROJELER
PROJE ADI PROJE TÜRÜ OKUL ADI ORTAK ÜLKELER TARİH KATILIMCI SAYISI PROJE DURUMU ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ EĞİTİMDE MÜZELER COMMENIUS ŞEHİT MADENCİLER İ.O POLONYA FRANSA İNGİLTERE 2009 9 TAMAMLANDI AVRUPA: GELENEKSEL TOPLUMDAN MODERN TOPLUMA GEÇİŞ KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ İSPANYA HOLLANDA FRANSA AVUSTURYA İTALYA 2010 6 ŞEHRİMİN ENERJİ GELECEĞİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ POLONYA ALMANYA 4 5 FİT FOR EURO - FİT FOR FUTURE GÜLÜÇ VESİLE DİKMEN İ.Ö POLONYA SLOVENYA İNGİLTERE NORVEÇ 2013 KADINLARIN YAŞAM TARZLARI GRUNDVIG HALK EĞİTİM MERKEZİ ALMANYA 2011 14 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE YENİ ÖĞRENME YOLLARI LEONARDO DA VINCI KIZ MESLEK LİSESİ 3 18 ÖRGÜN MESLEKİ EĞİTİMDE KULLANILAN MODÜLLERİN YAYGIN EĞİTİME UYUMU MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ İSVEÇ ALMANYA AVRUPA’DA BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI TİCARET MESLEK LİSESİ ALMANYA İNGİLTERE 2012 10 60 SİMÜLASYON EĞİTİMİ İLE AFET VE İŞ KAZALARINDA ACİL MÜDAHALE HİZMETLERİNİN ÖĞRENİLMESİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ ALMANYA LETONYA 24 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUYLA MÜCADELE HOLLANDA ALMANYA POLONYA İTALYA 2 12 SOMETHİNG FROM NOTHİNG KAYABAŞI ALEMDAR ORTAOKULU YUNANİSTAN, ROMANYA, MACARİSTAN, İSPANYA, İTALYA, BULGARİSTAN 7 DEVAM EDİYOR

3 Nereden Başlamalıyım ?

4 AMAÇ Yurtdışında öğrenim görme, sosyal faaliyetlerde gönüllü
olabilme, öğrenim hareketliliğinde bulunma ve çalışarak deneyim kazanma fırsatları sunmak Eğitim, öğretim ve gençlik çalışanlarının yurt dışında eğitim alması ve eğitim vermesi için destek vermek Dijital eğitimin geliştirilmesi ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin (ICT) kullanımının artırılması için destek verecek. Dil eğitimine destek vermek. Örgün eğitim sistemi dışında edinilen kazanımlar da dahil olmak üzere, becerilerin gelişmesi için destek vermek Mesleki eğitim ve yükseköğretim öğrencilerinin istihdam fırsatlarının staj yoluyla arttırılması vb.

5 ALT PROGRAMLAR Erasmus+ Comenius Erasmus+ Erasmus
Erasmus+ Leonardo da Vinci Erasmus+ Grundtvig Erasmus+ Gençlik Spor Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Jean Monnet

6

7

8 BÜTÇE TOPLAM BÜTÇE: 14,7 MİLYAR AVRO TOPLAM
BÜTÇENİN %63’Ü EĞİTİM-ÖĞRETİM Sektöre göre asgari dağılım Yükseköğretim (43%) Mesleki Eğitim (22%) Okullar (15%) Yetişkin Eğitimi (5%) Tahsis için kalan Fonlar (15%)

9 Erasmus+ commenIus

10 Okul eğitimi: ana hedefler
Faaliyetler Avrupa 2020 stratejisi/2020 Eğitim ve Öğretim çerçevesi ile ilgili ortak önceliklere odaklanacak. Özellikle: Erken okul terklerinin azaltılması Temel becerilere erişimin geliştirilmesi Erken çocuk eğitimi ve bakımında kalitenin arttırılması 1- Okul öncesi ve okul personeli için öğrenme hareketliliği 2- Okullar, yerel/bölgesel otoriteler ve diğer sektörler arasında işbirliği için Stratejik Ortaklıklar 3- e-Twinning: Öğretmenlere, öğretmen eğiticilerine, okul liderlerine, halka ve stajyer öğretmenlere hizmet sunan on-line topluluk

11 Ana Eylem 1: Personel hareketliliği
Hedefler: • Okul personelinin becerilerini geliştirmek (dil, BİT, vs.) • Yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sağlamak Ana faaliyetler: Mesleki gelişim Yurt dışında düzenlenen kurs/eğitimlere katılım Yurt dışında ortak okulda/okul alanındaki diğer ilgili organizasyonda işbaşı eğitimi/gözlem süreci Öğretim görevleri

12 Proje Süresi Ne Kadardır?
Proje hedefleri ve planlanan faaliyetlerin türü çerçevesinde başvuru aşamasında seçilmek koşulu ile proje süresi 1 veya 2 yıl olabilir. Faaliyet Süreleri Ne Kadardır? Her bir hareketlilik faaliyetinin süresi, seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir ve proje süresi içinde tamamlanmalıdır. Hareketlilik faaliyeti, Program Ülkelerinden birinde gerçekleştirilmelidir. Projeye Sağlanan Hibe Destekleri Nelerdir?  Kurumsal destek (kişi başı 350Euro) Seyahat giderleri (gidilen yere göre değişiyor) Bireysel destek (ülkeye göre değişir) Kurs ücreti (günlük 70Euro *10 gün ) Özel ihtiyaç desteği (engel durumu) Başvuru Nereye Yapılır? Başvurular, başvuran kuruluşun yerleşik bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajansa yapılır.

13 Başvuru Nasıl Yapılır? Erasmus+ Programı çerçevesinde tüm başvurular e-formlar üzerinden online yapılmaktadır. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir. Erasmus+ Programında bireysel başvuru kabul edilmemektedir. Okul eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği faaliyetine katılmak için okulların başvuruda bulunması gerekmektedir.  Başvuru Ne Zaman Yapılır? Başvurular, 17 Mart 2014 tarihine kadar Brüksel saati ile 12:00 (Türkiye Saati ile 13:00)'e kadar sisteme yüklenmek zorundadır. 

14 Proje yazılırken Avrupa Gelişim Planı incelenerek ihtiyaç iyi tanımlanmalı, gerekçe somutlaştırılmalıdır. Form Türkçe ve artık dil yeterlilik belgesi istenmiyor. Değerlendirme kriterleri; Projenin uygunluğu : 30p Tasarım ve uygulama kalitesi :40p Etki ve yaygınlaştırma :30p

15 Ana Eylem 2: Stratejik ortaklıklar
Hedefler: Okulların, yerel/bölgesel okul otoritelerinin, öğretmen eğiten kurumların ve bölümlerin, ve farklı ülkelerdeki diğer tipteki organizasyonların yenilikçi uygulamaları geliştirmesi, paylaşması ve faaliyete geçirmesi Ana faaliyetler: Müfredat geliştirme, temel becerilerin güçlendirilmesi, okullarda şiddetle mücadele gibi alanlarda öncülük etmek üzere okullar ve diğer organizasyonlar arasında sektörler arası işbirliği Gençler için eğitim fırsatlarını geliştirmek amacıyla yerel/bölgesel otoriteler ve okullar arasında yerel konsorsiyumlar

16 Ana Eylem 2: Stratejik ortaklıklar (2)
Ana faaliyetler: Dil becerileri ve kültürel farkındalık gibi konuları güçlendirmeyi amaçlayan projelerle öğrenci gruplarının çalışma/eğitim süreçlerinde değişimi Öğretmenlerin internet tabanlı bilgi değişimi/on-line çalıştaylar/ öğretmenlerin, stajyer öğretmenlerin, öğretmen eğiticilerinin mesleki gelişimleri için e-Twinning

17 Avrupa da en az 3 okul ortağı olması gereken proje bütçelendirilmesi;
1- Proje yönetimi 500/250 Euro aylık 2-Proje Toplantıları 3-Fikri Çıktılar 4-Uluslar arası öğrenme faaliyeti 5-İstisnai Maliyet 6-Özel İhtiyaç Desteği

18 Erasmus+ leonardo da vinci

19 Mesleki eğitim: ana hedefler
Mesleki eğitim öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini, yaşam becerilerini arttırmak ve Avrupa ekonomisinin rekabetçiliğine katkıda bulunmak Mesleki Eğitimde genişletilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek Kalite güvencesi

20 Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği
Temel mesleki eğitimlerine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını artırmayı ve eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini artırmayı amaçlayan bu faaliyet; Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında bir işletmede veya çalışma temelli eğitim programı olan bir meslek okulunda staj yapmaları; Mesleki eğitimden sorumlu personelin bir işletme veya eğitim kurumunda çalışması, proje ortağı bir kurumda öğretmenlik yapması veya bir  eğitim ve öğretim kurumunda iş süreçlerini yerinde görmesi gibi temel faaliyetleri içermektedir.

21 ERASMUS+ İLE MESLEKİ EĞİTİMDE
- Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan          Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personelinin Hareketliliği ​- Ana Eylem 2 – Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan         Stratejik Ortaklıklar başlıkları altında hibe desteği sağlanmaktadır.

22

23 Ana Eylem 1: Meslek eğitimi hareketliliği (1)
Hedefler: Meslek eğitimi öğrencilerine yurtdışında eğitim fırsatlarını arttırmak ve onlara eğitim-öğretimden çalışma hayatına geçişte ihtiyaç duydukları becerileri sağlamak Ana faaliyetler: Yurt dışında bir şirkette, diğer işyerlerinde (kamu kurumu, STK, vs.) ya da bir meslek eğitimi okulunda çalışma bazlı öğrenme periyodunda staj

24 Ana Eylem 1: Meslek eğitimi hareketliliği (2)
Hedefler: Çalışma pratikleri bilgisinin güncellenmesi/elde edilmesi ve/veya meslek eğitimi uzmanlarının pedagojik becerilerinin yenilenmesi (öğretmenler, şirket içi eğiticilerin yanı sıra kurum liderleri, eğitim yöneticileri, rehber danışmanlar gibi öğretim dışı personel) Ana faaliyetler: Bir işletme/eğitim/öğretim kurumunda işe yerleştirme Ortak kurumda öğretim görevi Bir eğitim/öğretim kurumunda işbaşı eğitim

25

26 PROJE HAZIRLAMA Başvuru Yapacak Kurumlar
Mesleki eğitim kurum ve kuruluşları Ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörleri Bireyler, hareketlilik projelerine katılmak için doğrudan hibe başvurusu yapamazlar.

27 Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar, aşağıdaki rolleri ve görevleri üstlenir:
Başvuru sahibi kuruluş: Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama, yönetme ve raporlamadan sorumlu kuruluştur. Başvuru sahibi kuruluş bir konsorsiyumun koordinatörü olabilir. Bu koordinatör, mesleki eğitim öğrencilerini ve personelini yurtdışındaki faaliyete göndermeyi amaçlayan ortak kuruluşların oluşturduğu ulusal bir konsorsiyuma liderlik eder. Konsorsiyum koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte, aynı zamanda gönderen kuruluş ta olabilir.  Katılımcı gönderen kuruluş: Mesleki eğitim öğrenci ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden sorumludur. Katılımcı kabul eden kuruluş: Başka ülkeden gelen mesleki eğitim öğrenci veya personelini kabul etme ve onlara bir faaliyet programı sunmadan sorumlu olan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden faydalanan yurtdışındaki kuruluştur. Aracı kuruluş: İş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Hareketlilik faaliyeti kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun bir ortağıdır. Ancak katılımcı gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen mesleki eğitim kuruluşlarının idari prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci profili ile işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet için hazırlamaktır.

28 Geçerli Yurt Dışı Faaliyetleri
Mesleki eğitim stajı Bir mesleki eğitim kurumunda öğretmenlik veya eğitmenlik deneyimi Mesleki eğitim personelinin eğitimi

29 Proje Ortaklarının Sayısı
Uluslararası nitelikte olan Hareketlilik faaliyetinde her biri farklı ülkeden olmak üzere gönderen ve ev sahibi iki katılımcı kurum yer almalıdır. Projenin ulusal mesleki eğitim konsorsiyumu tarafından sunulması halinde; bu konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi ülkeden olmalı ve bunlar başvuru aşamasında belirlenmelidir. Bir konsorsiyum en az 3 mesleki eğitim kuruluşundan oluşmalıdır. 

30 Yurtdışı Faaliyet Süresi
ÖĞRENCİLER; 2 haftadan 12 aya kadar Gönderen kuruluşun bulunduğu ülkede eğitim almakta olan çıraklar ve  mesleki eğitim öğrencileri. (Bu kişilerin eğitimleri çalışma temelli bir öğrenmeyi içermelidir.) Engelli olanlar ile azınlık veya dezavantajlı durumdaki mesleki eğitim öğrencileri için refakatçi kişilerde projede yer alabilirler. Bir mesleki eğitim kurumunu bitirmiş yeni mezunlar da Hareketlilik faaliyetine katılabilirler. Yeni mezunlar yurtdışı eğitim faaliyetlerini mezuniyetlerinden bir yıl içinde gerçekleştirmelidirler. 

31 PROFESYONELLER ​ 2 günden 2 aya kadar Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (Örneğin; öğretmenler, eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve rehberlik görevli olan personel) Bunlara ek olarak yurtdışı faaliyetin öğretmenlik veya eğitmenlik şeklinde olması durumunda; Hareketlilik faaliyeti işletme, kamu sektörü ve/veya sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilere de aç

32 Başvuru Kriteri Bir mesleki eğitim kuruluşu veya ulusal mesleki eğitim konsorsiyum koordinatörü bir başvuru döneminde yalnız bir kere başvuru yapabilir. Bununla birlikte bir mesleki eğitim kuruluşu, aynı dönemde başvuru yapan birkaç farklı konsorsiyumun ortağı veya koordinatörü olabilir. 

33 Hareketlilik Faaliyetin Gerçekleşeceği Yer
Katılımcılar hareketlilik faaliyetlerini yurtdışında başka bir Program ülkesinde gerçekleştirmelidirler. 

34 Proje Bütçelendirme; Seyahat Yönetim (Kişi başı 350e) Dil hazırlığı (İngilizce / Almanca/İtalyanca/Fransızca) eğitim ücreti yok online Özel ihtiyaç desteği

35 BAŞVURU SÜRECİ TÜM BAŞVURULAR ÜLKEMİZ ULUSAL AJANSINA 17 MART 2014 TARİHİNE KADAR YAPILMALIDIR.

36 Nasıl Başvurulur? Erasmus+ Programı’na başvuru için aşağıdaki basamaklar takip edilmelidir: 1-    Başvuru Öncesi Kayıt İşlemi 2-    Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü 3-    Mali Şartların Kontrolü 4-    Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi

37 KAYIT İŞLEMİ Erasmus + Programından yararlanmak isteyen tüm kurum/kuruluş/gruplar Avrupa Komisyonunun aşağıda belirtilen internet sayfasındaki veritabanına kayıt olmalı ve ilgili yasal ve finansal verileri kaydetmelidir. Öncelikle https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi adresinden European Commission Authentication Service (ECAS)’e üye olunuz.

38 Başvuru sahipleri kayıt sırasında aşağıdaki belgeleri doldurarak sisteme yüklemelidir. 1-    Tüzel Kişilik Belgesi : Bu belge Avrupa Komisyonu internet sayfasında  linkinde yer almaktadır. 2-    Finansal Yeterlilik Belgesi : Bu belge linkinde yer almaktadır. Proje toplam hibesi Avro’dan fazla ise, başvuru sahibi kuruluş finansal kapasite analizleri ile ilgili belgeyi de sisteme yüklemelidir.

39 Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC)
Veritabanına kayıt işlemi tamamlandıktan sonra dokuz (9) haneli kullanıcı tanımlama kodu (PIC) alınması gerekmektedir. Bu kod başvuru yapmak isteyenlerin elektronik başvuru formlarına ulaşmalarını sağlayacak ve Ulusal Ajansların kurum/kuruluş/gruplar ile yapacağı tüm iletişimlerde kullanılacaktır

40 2- Program Ölçütlerine Uygunluk Kontrolü
Başvuru sahipleri başvuru öncesinde aşağıdaki ölçütleri sağlamalıdır: a) Uygunluk Ölçütleri Uygunluk ölçütleri genel olarak proje türü, hedef grup ve böyle bir projeye hibe sağlamak için gerekli başvuru şartları ile ilgilidir. Eğer projeniz bu ölçütleri karşılamıyorsa, değerlendirmeye alınmaksızın reddedilir. b) Eleme Ölçütleri Başvuru sahipleri Avrupa Toplulukları genel bütçesinde uygulanan AB Finans Yönetmeliğinin 106 ve 107. Maddelerinde belirtilen şartlarda olmadıklarını beyan etmek zorundadırlar

41 c) Seçilme Ölçütleri Seçilme ölçütleri, başvuru sahibinin projesini tamamlayacak finansal ve idari kapasiteye sahip olup olmadığının Ulusal Ajans tarafından değerlendirilmesine imkân verir. Finansal kapasite, başvuru sahibinin proje boyunca kendi faaliyetlerini sürdürmesine imkân verecek düzenli ve yeterli mali kaynaklara sahip olması anlamına gelmektedir. Finansal kapasite kontrolü kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar için yapılmaz.

42 d) KaliteÖlçütleri Kalite ölçütleri, Erasmus+ Programı çerçevesinde Ulusal Ajansa hibe almak üzere sunulan projenin kalitesini değerlendirme imkânı veren göstergelerdir

43 3- Mali Şartların Kontrolü
Hibe, aşağıdaki türlerden herhangi birinde olabilir: - Belgelendirilmiş (gerçek) masrafların belli bir oranının ödenmesi - Kişi / gün / ülke / ortak vs. başına belirlenmiş tutarlar (Birim masraf ölçeği) temelinde ödeme - Götürü miktarlar - Düz oranlı finansman - Üsttekilerin bileşimi.

44 4- Başvuru Formunun Doldurulması ve Gönderilmesi
•    Başvuru formu indirilmeden önce başvuru öncesi kayıt işlemi yapılmalıdır.   •    Erasmus + Programının her bir alt faaliyeti için TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine kayıt olunarak başvuru formu indirilmelidir. Başvuru formları henüz yayımlanmamıştır. •    Başvuru formu doldurulurken program kılavuzu ve ilgili başvuru rehberleri dikkate alınmalıdır. Program kılavuzu ve başvuru rehberleri internet sitemizde henüz yayımlanmamıştır. •    Başvuru esnasında gerekli olan tüm ek belgelerin de başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir (Belge ekleme işlemi pdf formatındaki başvuru formunda yer alan “Ekler” bölümünden yapılmalıdır).       Eklenmesi gereken belgeler: a)    Başvuru formu doğruluk beyanı sayfasının imzalanıp taranmış hali, b)    Program Kılavuzu ve Başvuru Rehberinde belirtilecek diğer ek belgeler. •    Başvuru formlarının üzerindeki “Gönder (Submit)” butonuna basılarak çevrim içi gönderim yapılmalıdır. •    Başvuru formunun gönderim işleminin tamamlanabilmesi için formun ayrıca TURNA Elektronik Proje Yönetim Sistemine de yüklenmesi gerekmektedir. •    Tüm başvurular çevrimiçi yapılacak olup, başvuru formları kâğıt çıktı olarak gönderilmeyecektir. Posta, kargo, faks veya e-posta ile gönderilen başvuru formları kabul edilmeyecektir.

45 PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
1- ERASMUS + Başvuru koşullarının araştırılması 2- Proje konusu ile ilgili çalışmaların yapılması ve konu belirlenmesi 3- Ortak arama çalışmalarının yürütülmesi 4- Gerekli üyelik işlemlerinin tamamlanması 5- Proje Yazımı ve başvuru formu ile ilgili detaylı bilgi edinilmesi 5- Başvuru formunun doldurulması 6- Ortaklardan niyet mektubu alınması 7- Başvurunun gerçekleştirilmesi

46 ORTAK ARAMA Ortak bulmanın pek çok yolu vardır. Kişisel/kurumsal bağlantılarınız, internet araması ile bulacağınız ve konunuz ile ilgili kuruluşların web siteleri de muhtemel ortaklarınız ile tanışmanıza vesile olabilir. Bu sayfada ortak bulabilmeniz için ortaklık talebinde bulunmuş bazı kuruluş ve gruplara ait bilgiler, ortak bulmaya yönelik web siteleri ve proje fikirlerinin ortak bir platformda dile getirilerek ortak arandığı e-gruplar (örneğin european-youth-exchanges Yahoo Grubu) hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz

47 ORTAK ARAMA YÖNTEMLERİ
FACEBOOK HESAPLARI ( EU PROJECTS PARTNER FINDING, EU ERASMUS+ PROJECTS) LINKEDN HESAPLARI ( ERASMUS + ) E-GRUPLAR WEB SİTELERİ


"KDZ.EREĞLİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YIPILAN AB PROJELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları