Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitimde gerçekleştirilen etkinlikler içinde bilgisayar ve ilişkili araçlarının kullanılamayacağı,birini bulmalarının oldukça zor olduğu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitimde gerçekleştirilen etkinlikler içinde bilgisayar ve ilişkili araçlarının kullanılamayacağı,birini bulmalarının oldukça zor olduğu."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Eğitimde gerçekleştirilen etkinlikler içinde bilgisayar ve ilişkili araçlarının kullanılamayacağı,birini bulmalarının oldukça zor olduğu bir aşamaya ulaşılmıştır.

10 bilgisayarların teknik görsel-işitsel araçlarının gelişim çizgisi içinde en uç noktada yer alması ve günlük alması ikame edebildiği ve karşılayabildiği gereksinimlerinin çokluğu kabulünün yayınlaşmasına da yol açmaktadır. Bu tür bir kabuk bazı durumlarda doğrudan,bilgisyarların varlığının ve miktarını eğitsel niteliğinin göstergesi olmasına da yol açmaktadır.

11 örneğin;bilişim teknolojileri kullanımı,eğitim kurumlarının bilgisayar olanakları ve bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı Avrupa birliği üyesi ve aday ülkelerinin nitelikle ilgili temel göstergeleri arasında yer almaktadır. örneğin;bilişim teknolojileri kullanımı,eğitim kurumlarının bilgisayar olanakları ve bilgisayar başına düşen öğrenci sayısı Avrupa birliği üyesi ve aday ülkelerinin nitelikle ilgili temel göstergeleri arasında yer almaktadır.

12 Teknoloji ve topluma etkileri Teknoloji konusundaki tartışmalar felsefi niteliği ile eski Yunan’a kadar götürülebilir.teknolojinin günümüzde ulaştığı ve yarattığı etkilerin büyüklüğü,olanaklar ve tehditlerinin yaygınlığı daha çok çağımıza özgü görülmektedir.özellikle 1.ve 2. dünya savaşları bu konudaki sorgulamaları güçlendirmiştir. İnsanlığı derinden etkileyen önemli olaylar,teknolojinin etkkileri konusunda çok farklı görüşleri aynı dönem içinde ortaya çıkmasını da kolaylaştırıyor

13 özellikle doğa ve insan toplulukları karşısında,insan yapı ileri teknolojiye dayanan ‘maddi ürünlerin’ sanıldığından çok daha olabileceğinin fark edilmesi ve bilimsel teknik bilgiye dayalı ürünlerin,buna bağlı olarak teknolojinin ‘nötr’ yada her zaman insan yararına araçlar olmadığı ve teknolojik gelişmenin bazı alanlarda denetlenmesi gerektiği düşüncesini güçlendirmiştir.

14 Teknoloji,neredeyse insan’ın dünya’da var olmasıyla birlikte vardır.mağaralarda yer alan çizimlerden,doğal ve insan yapımı süs eşyaları ve yiyecek saklamak kaplarına(çanak,küp,kupa vb.)kadar ilk çağlarda insanlığın maddin kültürünü oluşturan her yöntem ve ürün denli manevi kültürün sahip olduğu nitelikte günümüzde ulaşılan teknoloji birikimin köklerinde yer alır

15 Ç ağdaşlığın genel simgesi teknolojidir. Bireyler ve toplumlar, ihtiya ç larını teknoloji aracılığıyla daha kolay karşılamaktadırlar. Teknolojik gelişmelerini tamamlamış ve ç ağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve k ü lt ü r d ü zeylerinin y ü ksek olduğu g ö zlenmektedir. Bir ç ok yenilikler gibi teknolojik yeniliklerin de ö ncelikle eğitim kurumlarına taşınarak aydın gen ç lerin yetişmesinde ışık tutması sağlanmalıdır. Ç ağdaşlığın genel simgesi teknolojidir. Bireyler ve toplumlar, ihtiya ç larını teknoloji aracılığıyla daha kolay karşılamaktadırlar. Teknolojik gelişmelerini tamamlamış ve ç ağa uyum sağlamış toplumların yaşam ve k ü lt ü r d ü zeylerinin y ü ksek olduğu g ö zlenmektedir. Bir ç ok yenilikler gibi teknolojik yeniliklerin de ö ncelikle eğitim kurumlarına taşınarak aydın gen ç lerin yetişmesinde ışık tutması sağlanmalıdır.

16 Eğitimin amaçlarından birisi, bireyleri toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirmektir. Bunun içindir ki; bilgi çağına uygun bilgi toplumlarının özelliği dikkate alınarak öğrencilerin yetiştirilmesi gerekmektedir. 21.Yüzyıla insan ve bilgi gibi iki önemli olguyla birlikte girilmiştir. Bu aşamada eğitim sisteminin varoluş nedeni, topluma bilgiyi yaratmada gerekli araçları sunarak insanların bilgiye ulaşmalarında yardımcı olmaktır.

17 Kalkınmanın ve uygar toplum olmanın temeli, nitelikli insan g ü c ü ne sahip olmakla başlar. Nitelikli insan g ü c ü de ancak yapılacak iyi bir eğitim sonucunda kazanılacak ö zelliktir.

18 Yıllardır içerisinde bulunduğumuz ezberci ve öğretmen merkezli eğitim sisteminin değiştirilmesi için, teknoloji gelişiminin yakından takip edilerek kullanımına geçilmesindeki yarar tartışılamaz. Ezber sistemi, düşünmeyi gereksiz kılar. Oysa hedef; düşünen, yaratıcı özellikleri olan, olaylara yorum getiren, kendi özelliklerini sergileyebilen bir nesil yetiştirmek ise; bireylere kalıcı eğitim verilerek onların kendi özgüvenlerini kazandıracak etkinlikler hazırlayarak ezber sisteminden uzaklaşmaktır.

19 Eğitim alanında kullanılan teknolojileri geçen süreç içerisinde gelişimleri sıralanacak olursa, şu teknolojileri kullanıldıklarını görmek mümkündür. Kara tahta – tebeşirKara tahta – tebeşir Kitap – defter kalem Kitap – defter kalem Film, resim, slayt Film, resim, slayt Radyo, televizyon, videoRadyo, televizyon, video BilgisayarlarBilgisayarlar Otomasyon sistemleriOtomasyon sistemleri TelekomünikasyonTelekomünikasyon Ağ sistemleri

20 EĞİTİMDE TEKNOLOJİNİN KULLANIM HEDEFLERİ 1980’li yılların başından itibaren etkin olarak kullanılmaya başlanılan eğitim teknolojilerinde “çağ atlandı” tabiri yerinde bir ifade olduğu kanısı hakimdir. Aslında değişen yalnız çevre faktörleri değildir. Çocukların kendileri de değişmiştir.

21 Kullanımı çok çabuk yaygınlaşan bilgisayar, İnternet’in sunduğu iletişim ve sınırsız etkileşim özellikleriyle, her yaştaki kullanıcı için tarz olmaya başlamıştır. Bu geçiş döneminde bilgisayar kullanıcılarının sayılarında oldukça artma gözlenmiştir. Bunun yanında özellikle İnternet kullanıcıların yaş ortalamaları da gün geçtikçe düşmektedir. İşte bu süreçte eğitimcilere yine büyük görevler düşmektedir.

22 İnsanoğlu yeteneklerini nasıl ve ne şekilde kullanmalıdır ki, küçük yaşlarda tanıştıkları yeni teknolojilerden azami seviyede faydalanabilsinler! Eğitimciler hedeflerini iyi belirleyebilirlerse, yeni yetişen nesil de teknolojiyi belki sadece oyun malzemesi olarak görmeyip onun nimetlerinden daha fazla yararlanma yollarını ararsa, kendilerinde olumlu gelişmelerin yaşanmasını hızlandıracaklardır.

23 Bir çok çalışmada olduğu gibi teknolojileri verimli kullanılabilmek ve başarıya ulaşmak için öncelikle amaçların belirlenmesinde yarar vardır. Buna göre hedefler şöyle belirlenebilir;

24 Eğitimcilerin ve konuyu yakından izleyen velilerin gözlemlerine göre; etkin yapılan bir teknoloji destekli eğitim sonucunda öğrencilerde gözlenebilen değişiklikler şöyle sıralanabilir. Teknoloji kullanımını benimseyen, Teknoloji kullanımından korkmayan, Bilgiyi paylaşmaktan mutluluk duyan, Kendisine özgüveni olan, Araştırmacı ve ahlaki yapıya sahip, Öğrenme ve eğitim kurumlarını benimseyen, Sorgulayıcı,

25 Yaratıcılık özellikleri gelişen ve bulunduğu çevre içerisinde ilgi uyandırma heyecanı ve becerisi taşıyan özelliklere sahip öğrenciler ile karşı karşıya kalınmıştır. Yapılan araştırmalara göre amaçlar içerisinde de hedef alınan; öğrencilerin dil, düşünme, araştırma ve sosyal becerileri gelişerek, sanat hakkındaki düşünceleri de oldukça değişmiştir.

26 ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMINA KARŞI TUTUMLARI Eğitimcilerin; işlenecek cevherleri olan öğrencilerin yukarıda belirlenen profili alabilmeleri için, mutlaka öğretmenlerin bu alanda eğitim görmeleriyle birlikte teknoloji kullanımının önemini fark etmeleri ile sağlanabilir.

27 Öğretmenlerin öncelikli olarak teknoloji kullanabilmelerinde ve daha sonra da üretim alanlarında yetiştirilmelerinde yarar vardır. Yapılacak çalışmalar sonucunda başarılı sonuca ulaşmak için, öğretmenlerde olması arzu edilen bazı özelliklerin bulunması verimliliği artırabilir. Şöyle ki;

28 - Öğretmenin özverili çalışarak kendisini eğitime adaması ve mesleğini sevmesi - Mesleğinde, alanında uzman olması - Teknolojik gelişimleri yakından takip etmesi - Sahip olduğu teknolojiyi kullanabilmesi

29 Türkiye genelinde öğretmenlerin teknolojiye olan ilgi ve becerileri incelendiğinde, bir çok soru ve sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Özellikle bilgisayar destekli eğitime, okulların İnternet’e bağlanmalarına, basit şekliyle okullarda bilgisayar kullanımlarına öğretmen ve idarecilerin daha sıcak bakmaları beklenirken, sürpriz tepkilerle karşı karşıya kalınabilmektedir. Öğretmenler; bilgisayar kullanımına karşı tepkilerini toplumsal ve sistemden kaynaklanan eksiklikler olarak sergilemektedirler. Gerekçe olarak da belirtilen şu nedenleri ön plana çıkarmışlardır.

30 -Okullarının mimari eksikliklerinin, teknoloji eksikliklerinden daha önemli olduğu -Sınıftaki otoriterliklerini yitireceklerinden endişeliler. -Sınıftaki otoriterliklerini yitireceklerinden endişeliler. -Bilgisayar sahibi olmayan öğretmenler -Öğrencilerin bilgisayarı kendi kendilerine öğrenme meylinde olmaları.

31 - Öğretmenlerin büyük bir grubunun bilgisayarın kullanım güçlüklerini aşamayacaklarına inanmaları. - Okul idarecilerinin farklı tutumları. Korumak amacıyla bilgisayarlrı öğretmenlere teslim ettiklerini, kullanım sonucunda doğacak problemlerden öğretmenlerin sorumlu belirterek öğretmenlerde “ya bozulursa!” kaygılarının gelişmesine

32 -Öğretmenlerin farklı cinsiyetleri ve farklı yaşlar arasındaki kaygı düzeyleri -Özel okullarda görev yapan öğretmenler daha fazla bilgisayar kullanımına meyilli oldukları Okulların yerleşim yerlerinin ve öğrenci kalitesinin, orada görev yapan okuldaki öğrencilerin Sosyo-ekonomik durumu öğretmenleril yönlendimede etkendir.

33 Bilgisayar kullanabilen öğretmenlerin bazı gereksinim ve sorunları da aşağıdaki ana başlıklar altında toplanmıştır. Teknik yetersizlikTeknik yetersizlik Meslek grupları arasında ortak çalışmanın olmamasıMeslek grupları arasında ortak çalışmanın olmaması Doküman yetersizliğiDoküman yetersizliği Planlama da yer almamasıPlanlama da yer almaması

34 Okullarda temel bilgisayar okur-yazarlık eğitiminin olmamasıOkullarda temel bilgisayar okur-yazarlık eğitiminin olmaması Okul yönetim desteğinin olmamasıOkul yönetim desteğinin olmaması Sınıf yapısının uygun olmayışıSınıf yapısının uygun olmayışı Teknik ve yazılım konusunda öğretmenlerin bilgilerinin eksikliğiTeknik ve yazılım konusunda öğretmenlerin bilgilerinin eksikliği

35 Teknik servislerin bulunmayışıTeknik servislerin bulunmayışı O kulların üniversitelerden veya üniversite öğrencilerinden yararlanamayışıO kulların üniversitelerden veya üniversite öğrencilerinden yararlanamayışı Öğretmen – öğrenci arasındaki iletişim bozukluğuÖğretmen – öğrenci arasındaki iletişim bozukluğu Öğrencilerin bilgisayar alanında kendilerini çok çabuk yetiştirip, yenilikleri yakından takip etmeleri öğretmenlerin kendilerini bazen yetersiz görmeleriÖğrencilerin bilgisayar alanında kendilerini çok çabuk yetiştirip, yenilikleri yakından takip etmeleri öğretmenlerin kendilerini bazen yetersiz görmeleri

36 Bilgisayar Destekli Eğitim alanında bilgi sahibi olunmamasıBilgisayar Destekli Eğitim alanında bilgi sahibi olunmaması Öğrenci seviyesine uygun davranışların sergilenememesiÖğrenci seviyesine uygun davranışların sergilenememesi Hızlı değişime uyum gösterilememesiHızlı değişime uyum gösterilememesi

37

38 Teknoloji tabanlı eğitimde sistem ne olursa olsun öğretmen olmaksızın eğitimin mümkün olmayacağı, sistem içerisinde öğretmenin görevinin lider olacağı, sistemin omurgasının merkezinde öğretmenin bulunacağı, görevlerinin bitmeyaceğini ancak şekil değiştireceği bilincinin öğretmenlere yaşatarak hissettirilmesinde yarar vardır.

39 Teşhis edilen sorunların temelinde iki ana madde mevcuttur Teşhis edilen sorunların temelinde iki ana madde mevcuttur. Okul idareci ve denetmenlerin konuya yabancı olmaları nedeniyle işin öneminin ciddi olarak farkına varılmayışı 1- Okul idareci ve denetmenlerin konuya yabancı olmaları nedeniyle işin öneminin ciddi olarak farkına varılmayışı 2-Görevli öğretmenlerin eğitim yetersizliği

40 Eğiticilerin eğitimi sağlanmalıdır. Öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılmalıdır. Hizmet içi eğitimde belirli yazılımlar, bazı programları kullanmayı öğretmeyle birlikte teknoloji kullanımının kendileri ve öğrenciler için önemi ön plana çıkarılmalıdır. -Eğiticilerin eğitimi sağlanmalıdır. Öğretmen ve yöneticilere yönelik hizmet içi eğitimler yaygınlaştırılmalıdır. Hizmet içi eğitimde belirli yazılımlar, bazı programları kullanmayı öğretmeyle birlikte teknoloji kullanımının kendileri ve öğrenciler için önemi ön plana çıkarılmalıdır. -Belirli zamanlarda yapılacak hizmet içi eğitimlerin, katılımcıların normal yaşantı biçimlerini olumsuz etkilemeyecek yer ve zamanlarda yapılmalıdır. Eğitim görev yerinde ve yaz tatilini içerisine almayacak şekilde programlanmalıdır -Belirli zamanlarda yapılacak hizmet içi eğitimlerin, katılımcıların normal yaşantı biçimlerini olumsuz etkilemeyecek yer ve zamanlarda yapılmalıdır. Eğitim görev yerinde ve yaz tatilini içerisine almayacak şekilde programlanmalıdır

41 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hizmet içi eğitimlerin güncellenerek devamlılığı sağlanmalıdır - Teknolojik gelişmelere bağlı olarak hizmet içi eğitimlerin güncellenerek devamlılığı sağlanmalıdır -Yeni yazılım alınmadan önce ilgili öğretmenlerin yazılımları titizlikle incelemeleri sağlanmalıdır. Yazılımın esnek olup olmadığı test edilmelidir. -Başarılı olan öğretmenler taltif edilmelidir -Eğitim Fakültelerinin tüm bölümlerinde Eğitim Teknolojileri tabanlı derslerin programa yerleştirilerek proje çalışmaları yoğunlaştırılmalıdır

42 -Üniversitede görev yapan eğitimciler örnek olmaları açısından modern teknolojileri kullanabilmelidir. -Yöneticiler, kendi okullarında var olan teknolojilerin kullanılmasını sağlamalıdır. -Teknoloji Eğitimi öğretmenlik bölümlerinin, Eğitim Fakülteleri içerisinde açılmaları sağlanmalıdır.

43


"Eğitimde gerçekleştirilen etkinlikler içinde bilgisayar ve ilişkili araçlarının kullanılamayacağı,birini bulmalarının oldukça zor olduğu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları