Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Stratejik Planı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Stratejik Planı."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Stratejik Planı

2 Stratejik Plan Formatı Misyon Paydaşlar Değerler Öz değerlendirme –Güçlü yanlar –Zayıf yanlar –Fırsatlar –Tehditler Vizyon Stratejik amaçlar –Eğitim ve öğretim süreçleri –Uygulama ve hizmet süreçleri –Araştırma ve geliştirme süreçleri –Yönetim süreçleri

3 Misyonumuz Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli sağlık hizmeti sunmak, Toplum odaklı sağlık hizmeti sunma becerisine ve evrensel değerlere sahip, kendini geliştirebilen, yetkin uzmanlar yetiştirmek, Ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını dikkate alarak, evrensel düzeyde bilime katkıda bulunan araştırmalar yapmak, Kamu kurumu sorumluluğuyla toplum sağlığının geliştirilmesi ve çevre sorunları için öncü çabalar göstermektir

4 Paydaşlarımız Öğrenciler;öğrenci aileleri Araştırma görevlileri Öğretim üyeleri Tıp Fakültesi ve Hastane çalışanları Rektörlük Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoterapi teknikerliği yüksek okulu Kocaeli Üniversitesine bağlı sağlıkla ilgili birimler Kocaeli Üniversitesinin diğer fakülteleri Eğitimini tamamlamış öğrenciler ve araştırma görevlileri Hasta ve hasta yakınları Bölgedeki sağlık ocakları ve devlet hastaneleri Bölgedeki sağlık Müdürlükleri Yerel medya Sanayii kuruluşları Bölge halkı Bölgedeki çevreyle ilgili kuruluşlar Kanser savaş dernekleri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri Sağlık Meslek odaları Sivil toplum kuruluşları Diğer Tıp Fakülteleri Bölgemizdeki özel sağlık kurumları TUBİTAK TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi YÖK DPT Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri YÖDEK Tıp ve Sağlık Eğitim konseyi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi

5 Değerlerimiz Evrensellik İnsan ve hasta haklarına saygılı olma Tutarlılık Açıklık Bilimsellik Eşitlikçilik Ayrımcılığa duyarlılık Cinsiyete duyarlılık Çevreye duyarlılık Adalet Katılımcılık Ulaşılabilirlik/Erişilebili rlik İnsancıllık Yenilikçilik Toplumculuk Emeğe saygı Değişime açıklık

6 Öz değerlendirme Temel Yöntem: GZFT (SWOT) Analizi Kuruluş İçi Analiz Güçlü YönlerZayıf Yönler Çevresel Analiz Fırsatlar Tehditler

7 Güçlü Yanlarımız İyi derecede motive, yeniliklere açık ve çağdaş değerleri benimsemiş genç akademik personel Nitelikli sağlıklı hizmeti sunumuna imkan veren bina ve teknolojik alt yapı Anabilim dalının hastane içinde, üniversite yerleşkesinde, eğitim ve hizmet birimlerinin bütünlük içinde olması İstanbul’a yakınlık nedeniyle nitelikli uzmanlık öğrencileri tarafından tercih edilir olması Yeterli hasta akışı Tıp Fakültesi kurumsal kimliğinin oluşmuş olması Genç bir anabilim dalı olması Kurum içi çalışma ortamının açık, katılımcı ve demokratik yapısı Akademik personelin tamamının tam gün çalışması Döner sermaye işletmesinin gelişme ve çalışanların gelirini arttırma amacında olması Yeniliklere açıklık Bölge halkınca benimsenmiş kurumsal kimlik, Yerel kurumlar (belediyeler, idari yapı ve sivil toplum kuruluşları) ile olumlu ilişki Kurum içi dinamik iletişim

8 Zayıf Yanlarımız Uzmanlık öğrencisi sayısının yetersizliği, Yoğun hasta yükü nedeniyle öğretim üyelerinin eğitime ve bilimsel çalışmalara gerekli zamanı ayıramaması, Yetişmiş insan gücü yetersizliği Araştırma görevlisi eğitiminin ulusal standardizasyon çalışmalarına (ÇEP) uyumlu olmaması ve araştırma görevlilerinin çalışma koşullarının ağırlığı Erasmus programının yeterli kullanılmaması Dosya, görüntü ve bazı laboratuar kayıtlarının elektronik ortamda olmaması Hastane ve dekanlık personelinin görev tanımının yapılmamış olması ve uygulama zorluğu

9 Fırsatlar ve Tehditler Fırsatlar Hastane teknolojik eksiklerinin giderilmesi için ek kaynak yaratılması “Erasmus” vb programlar yoluyla genç akademik personelin yurt dışı deneyime sahip olma imkanı Tıp Fakültesinin sorunlarını bilen üniversite yönetimi TUBİTAK MAM ile olumlu ilişkiler Bölgesel sağlık kuruluşlarıyla olumlu ilişkiler Uluslararası ilaç firmalarının ilaç araştırmaları için merkez olma potansiyeli Çıkması beklenen tam gün yasası İstanbul’a yakınlık ve sosyoekonomik olarak gelişmiş ve dinamik bir bölgede olmak Tehditler Ülkenin genel politik gündeminin üniversiteler üzerine olumsuz etkisi YÖK’ün yapılanmasındaki belirsizlikler Sağlık politikalarındaki belirsizlik Hizmet sırasındaki şiddet ve yasal mevzuat nedenleriyle çalışma ortamının yeterince güvenli olmaması Araştırma görevlisi kadrolarının yetersizliği Endüstriyel çevre kirliliği

10 Vizyonumuz On yıl içinde bölgenin referans kanser tedavi merkezi haline gelmek ve bilimsel araştırmalar sıralamasında ülkenin önde gelen radyasyon onkolojisi bölümlerinden biri olmaktır.

11 Stratejik amaçlarımız

12 Eğitim ve öğretim süreçleri Uzmanlık öğrencisi eğitiminin, ulusal çekirdek eğitim programı vetıp eğitimindeki çağdaş yaklaşımlar ışığında geliştirilerek, güncel tıp bilgisi ile donanmış, kanserli hasta tanı tedavi ve takip aşamalarını iyi bilen, problem çözme, kendi kendine öğrenme ve iletişim becerisine sahip, önceliği her durumda hastalarına hizmet olarak gören uzmanlar yetiştirmek, ulusal ve uluslar arası akreditasyona hazırlanmak.

13 Araştırma ve geliştirme süreçleri Araştırma kaynaklarının bir politika çerçevesinde verimli kullanılmasını sağlamak, Bilimsel araştırma kalitesini arttırmak, Akademik personelin niteliğini yükseltmek

14 Uygulama ve hizmet Hizmet alanları ve teknoloji düzeyindeki eksikliklerin giderilerek bölgede yaşayanların sağlık gereksinmelerini tam olarak karşılamak

15 Yönetim süreçleri Katılımcı, açık ve adaletli bir yönetim sistemi oluşturulmasını destekleyerek personelin verimliliğini ve memnuniyetini arttırmak

16 ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

17 Öğretim elemanı sayısı Prof-3 Doç-2 Yrd Doç3- Öğretim görevlisi-1 Uzman-2 Asistan14

18 Öğretim üyesi başına ortalama aylık gelir Prof -10.000 ytl Doç -7.000 ytl Yrd Doç 3.500 ytl5.000 ytl Uzman -4.000 ytl

19 Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı SCI kapsamında22/350/5 SCI kapsamı dışında yurtdışı21/345/5 SCI kapsamı dışında yurtiçi35/360/5 Kitap editörlüğü-3/5 Kitap yazarlığı-3/5 Kitap bölümü yazarlığı3/310/5

20 Öğretim üyesi kongre katılımı Kongreye katılan öğretim üyesi sayısı / toplam öğretim üyesi sayısı X 100 %100 Ulusal1520 Uluslararası510 Öğretim üyesi başına düşen ödül sayısı 2/310/5

21 ASİSTAN BİLGİLERİ

22 Asistan düzeyi Ortalama TUS puanı 60 65 Ortalama TUS dil puanı65 80 Asistan tezlerinin belirlenme zamanı 2 2 Asistan sınavı sıklığı12 Asistan başına ortalama aylık gelir 2.000 ytl3000 ytl Kongreye katılan asistan sayısı / toplam asistan sayısı X100 -%80

23 Asistan eğitimi Öğretim üyesi dersi:....saat /hafta Asistan semineri... saat /hafta vaka toplantısı:....saat /hafta multidisipliner toplantı:....saat /hafta 56245624 10 6 4 8 ÇEP hazırlandı mı? evetEvet (Evetse) ÇEP’e uyuluyor mu ? Evet Değişim programlarına katılan asistan sayısı / toplam asistan üyesi X100 -%100 SCI’de, diğer dergiler, kongre sunumları -%100

24 PERSONEL BİLGİLERİ

25 hemşire12 teknisyen510 İki yıllık Radyoterapi okulu mezunu / toplam teknisyen sayısı 5/510/10 Önlisans tıbbi sekreter1111 2 Lise tıbbi sekreter2 personel sayısı / Akademik personel sayısı x100 6/312/5 Kadrolu personel sayısı / toplam personel sayısı X 100 %100

26 DONANIM ve HİZMET SUNUMU

27 Sağlık hizmeti donanımı 1 linak 1 ct sim 1 braki (HDR) 1 linak 1 IMRT 1 ct sim 1 konvansiyonel simülatör 1 brakiterapi

28 Sağlık hizmeti sunumu -yıllık- Ayakta hasta sayısı Yatan hasta sayısı Brakiterapi sayısı Yatak doluluk oranı (%) Acil hastaların yatırılabilme oranı (%) 1000 50 120 100 20 1200 100 180 100 80

29 Sağlık hizmeti sunumu -aylık- Poliklinik sayısı / öğretim üyesi sayısı 600/31000/5 brakiterapi/ öğretim üyesi sayısı 10/315/5 Bir günde yapılan set-up sayısı /Günlük başvuru Bir günde muayene edilen hasta sayısı/ Polikliniğe günlük başvuran hasta sayısı 6/8 30/30 8/8 30/30

30 Yatak sayısı Yatak sayısı / asistan sayısı6/120/4 Yatak sayısı / öğretim üyesi sayısı 6/320/5


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Stratejik Planı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları