Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARATICI DRAMA İLE ÖRTÜŞEN ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI AYŞE ÇAKIR İLHAN HAZIRLAYAN: GAMZE BAYKALDI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARATICI DRAMA İLE ÖRTÜŞEN ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI AYŞE ÇAKIR İLHAN HAZIRLAYAN: GAMZE BAYKALDI."— Sunum transkripti:

1 YARATICI DRAMA İLE ÖRTÜŞEN ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI AYŞE ÇAKIR İLHAN HAZIRLAYAN: GAMZE BAYKALDI

2 19.YÜZYIL ÖNCESİ “Yansıtmacı Sanat Kuramı” https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Sanzi o_01_Plato_Aristotle.jpg/300px-Sanzio_01_Plato_Aristotle.jpg  Dış dünyada olup bitenler yansıtılır.  Dış dünyada taklit edilen şey ne kadar başarılıysa,sanat eseri de o kadar değerli olacaktır.

3 http://www.felsefesinifi.com/FileUpload/op77130/File/san at2.jpg http://www.feminisite.net/photos/xoros.gif http://www.tualim.net/yabanci-ressamlarin-eserleri/4216-gustave- courbet-eserleri-gustave-courbet-tablolari-gustave-courbet- resimleri.html

4 19.YÜZYIL İKİNCİ YARISI “Sanat Sanatçının İç Dünyasına Açılan Bir Penceredir” http://www.claude- monet.com/images/paintings/impression-sunrise.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pierre- Auguste_Renoir,_Le_Moulin_de_la_Galette.jpg  İzlenimcilik

5 https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosya:The_Scream.jpg&f iletimestamp=20110915052452&  Dışavurumculuk http://www.toplumdusmani.net/v2/mod ules/mod_easyscript/tmpl/pics/287/1273 775443_58ab7bbee03b37cb7762df5c4d8 a289a_1265706996.jpg

6 http://en.wikipedia.org/wiki/File:EineK%C 3%BCnstlergemeinschaft.jpg  Köprü Grubu (Die Brücke) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Matisse- Woman-with-a-Hat.jpg  Vahşiler Grubu (Fovizm) http://en.wikipedia.org/wiki/File:Franz_M arc_029a.jpg  Mavi Atli Grubu (Der Blau Reiter)

7 19.YÜZYIL SONRASI  Kübizm Sanat yapıtı ön plana çıkmıştır. Soyuta doğru eğilim gösterilmiştir. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Les_Demoiselles_d%27Avignon.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/George_Braque

8  Dadaizm http://www.toplumdusmani.net/sozluk_resi m/pics/433/1332435480_80_433.jpg http://www.toplumdusmani.net/sozluk_resim/pics/433 /1332435301_34_433.jpg

9 MARCEL DUCHAMP http://en.wikipedia.org/wiki/File:Duchamp_-_Nude_Descending_a_Staircase.jpg  Sanat insanın yaratıcılığına bağlıdır.  Sanat parayla satın alınmaz.

10 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Duchamp_Fountaine.jpg Bir pisuar sanat yapıtı olabilir mi? Sanat yapıtı neye denir? HER ŞEY sanata malzeme olabilir. YENİ EĞİLİMLER SERGİSİ

11  Avant-Garde Sanat “Yaşam her an değişim içindedir.” http://mindonartshelf.files.wordpress.com/2013/ 04/dscf4937.jpg http://www.mimarizm.com/V_Images/2008/Dis_Ses/dilekoztu rk_avangard_kitsch/01.jpg

12 Sanatçı görsel ve sözel yeni bir dil yaratmalıdır. Kapsamcılık avant-garde yaklaşımın önemli bir tavrıdır.

13 http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Elephant_Celebes.jpg Kapsam değiştikçe değerlerin de değişeceği gerçeği irdelenir. http://www.dilekkutzli.com/ArtePovera_5t_clip_image004.jpg

14 Avant –Garde Sanat; Seyredilmeyi değil,izleyicinin katılımını öngörmektedir. Değerler sorgulandığından genel anlamıyla politiktir. Bir sorgulama yöntemidir,kesin yargılar değerler ortaya koymaz. Sanat nesnesi değil onun yaratılma süreci önemlidir.

15  Post Modernizm http://en.wikipedia.org/wiki/File:M%C3%B6nchengladbach_museum_detail.jpg Modernizm kavramını yeniden sorgular. Geçmiş özgürce kullanılıp tüketilir. İlkesi; ilkesizliktir.

16  Kavramsal Sanat http://www.deyimsanatgalerisi.com/img/kultur/4be484a4d7b7a.jpg http://bsimple.com/shout2.JPG

17  Fluxus (Çokluk) http://en.wikipedia.org/wiki/File:FluxYearBox2.jpg http://static.guim.co.uk/sys- images/Arts/Arts_/Pictures/2009/1/28/1233162057303/George- Maciunas-self-expo-001.jpg “Sanatla yaşam arasındaki sınırları yok etmektir.” “Oyunsallık,Fluxus’ta baştan beri vardır.”

18 JOSEPH BEUYS http://4.bp.blogspot.com/_WYBoUZe4- ek/S4tAKu9M16I/AAAAAAAAA7w/lsZTH3 ezcI4/s400/Rabbit+Joseph+Beuys.jpg http://creativegames.org.uk/modules/Art_Technology/Happening/J_Beuys_1974.jpg

19  Çevresel Sanat (Land Art)

20  Arte Povera(Yoksul Sanat) http://ikono.org/iko_production_site/wp-content/uploads/artepovera.jpg http://farm4.staticflickr.com/3120/2524010683_ 48a92a67be.jpg Paçavraların Venüs’ü

21 MAKALENİN DEĞERLENDİRMESİ Ayşe Çakır İlhan’ın yazdığı bu makalede yaratıcı dramanın eğitim yaklaşımı ile günümüz sanat anlayışları arasındaki benzerlik,kavramlar açısından bakıldığında ise örtüşen noktalar tartışılmıştır. Öncelikle yaratıcı drama kavramının tanımından yola çıkarsak katılımcı grubun yaşantılarının merkezde olduğunu görürüz.Bu da bizi 19. yüzyıldan sonra ortaya çıkan sanat akımlarındaki belirgin düşüncelere götürür.Bunlardan bir tanesi sanatçının artık gördüğünden değil bildiğinden yola çıkmasıdır.Aslında en temel benzerlikler yaratıcı drama kavramında da adı geçen yaratıcı düşüncenin özgürleştirilmesi fikrinden doğmuştur.Örneğin Kübizm ‘de sanatçılar doğayı yeniden yorumlamış kendilerini sınırlandırmadan yeni yöntem,teknikler kullanarak anlamsızlaşmayı denemişlerdir.Hatta yeri gelmiş sanatın tanımı,bağlamları sorgulanmıştır.Marcel Duchamp’a göre sanatın insanın yaratıcılığına bağlı olduğu,sınırlandırılmaması gerektiği,her şeyin konu ve malzeme olabileceği fikredilmiştir. Avant-garde sanat anlayışına baktığımızda ise yaşamın her an değişim içinde olduğu inancını görürüz.Gerçek her an değişir ve bilinmeyeni getirir. Bunun için sanatçı görsel ve sözel olarak yeni bir dil yaratmalıdır.Görüldüğü gibi bu dil yaratıcı dramada kullandığımız tekniklerin ortaya çıkmasına neden olan sürece yön veren dille benzer özellikler taşır.Drama seyredilmekten çok katılımı önemserken,Avant –garde sanat anlayışı da “sanat nesnesi değil değil,onun yaratılma süreci önemlidir” diyerek yaratıcı dramanın bu özelliğini destekler.

22 Post modernizm düşüncesine baktığımızda ise geçmişin özgürce kullanılıp,tüketildiğini görürüz.Aynı yaratıcı drama etkinliklerinin gruptaki kişilerin deneyimleriyle beslendiği gibi.Ayrıca Post Modernizm anlayışı tüm kavramları yeniden sorgular,değerlendirir.Belki de yaratıcı drama ile arasındaki en belirgin ortak özellik budur. Fluxus anlayışını incelediğimizde ise yaratıcı dramanın vazgeçilmezleri arasında olan oyunsallığın daimi olduğunu görürüz.Ayrıca Fluxus yaratıcı drama gibi disiplinler arası bir anlayış/yöntemdir. Özetlersek yaratıcı drama ile günümüz sanat anlayışları arasında biçimsel ve içerik olarak birçok ortak nokta vardır.Bu yüzden yaratıcı drama liderinin ve katılımcılarının bu sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmaları onların yaratıcı düşüncelerine zenginlik katacaktır düşüncesindeyim.


"YARATICI DRAMA İLE ÖRTÜŞEN ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI AYŞE ÇAKIR İLHAN HAZIRLAYAN: GAMZE BAYKALDI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları