Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKLER SUDENUR ÖZYILMAZ SENANUR YILDIZ MERVE KESERCİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKLER SUDENUR ÖZYILMAZ SENANUR YILDIZ MERVE KESERCİ."— Sunum transkripti:

1 MESLEKLER SUDENUR ÖZYILMAZ SENANUR YILDIZ MERVE KESERCİ

2 Kimyager Kimyager (Kimya bilimci), Üniversitelerin Fen Fakülteleri'nin Kimya Lisans Bölümlerinden mezun olan; organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde e ğ itim alan kimya bilimcilerdir. Ara ş tırma geli ş tirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük ba ş lıca çalı ş ma sahalarıdır. Almanya Ba ş bakanı Angela Merkel, eski İ ngiltere Ba ş bakanı Margaret Thatcher, Eczacıba ş ı'nın kurucusu Nejat Eczacıba ş ı, Alfred Nobel, Robert Boyle, Louis Pasteur, Linus Pauling, Türkiye'den ve dünyadan bazı ünlü kimyagerlerdir

3 KİMYAGER

4 DALGIÇ Su altına dalma i ş ini gerçekle ş tiren ki ş i. Dalgıçlık eski tarihlerde sadece su yüzeyinden gelen gaz/hava hortumları ile yapılabilen bir ameliye idi. Bu sistemin çalı ş abilmesi için gaz/hava basan kompresörler ve hava hortumları, dalgıcın tasınmasında gerekli olan can halatlarının kullanılması gerekiyordu. Aynı zamanda bu sistemin kurulması için ekibin kalabalık olmasıda elzemdi. Daha sonraları sistemin hafifletilerek daha hızlı olarak kullanımını sa ğ lamak amacıyla sıskı ş tırılmı ş gaz/hava tüplerinin kullanılmaya ba ş lanması ile yüzey ba ğ lantısız dalma i ş lemi gerçekle ş tirilmeye ba ş landı.dalma

5 ANTRENÖR Antrenör (Fransızca; entraîneur kelimesinden gelir [1] ), Sporcunun ba ş arısı için spor beceleri ve strateji ile geli ş imini sa ğ layan ki ş i.Boks, futbol, basketbol, atletizm gibi bran ş larda oyuncuları yapılacak müsabakalara ve turnuvalara hazırlayan kimsedir.Antrenmanlarda amatör veya profesyonel tüm sporcuların, zaman, mekan, donanım, teknik, taktik gibi de ğ i ş kenleride göz önüne alarak yeterli düzeye çıkarmakla yükümlüdür. [1]SporcununstratejiBoksfutbolbasketbolatletizmAntrenmanlardazamanmekandonanımtekniktaktik

6 Bizi dinlediğiniz için teşekkürler


"MESLEKLER SUDENUR ÖZYILMAZ SENANUR YILDIZ MERVE KESERCİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları