Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Osman BAHÇECİ Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Osman BAHÇECİ Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman"— Sunum transkripti:

1 Osman BAHÇECİ Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman
Meslekleri Tanıyalım Osman BAHÇECİ Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman

2 Polis Memuru MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Polis olmak isteyenlerin; Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görüntüsü kusursuz, Göz ve elini eşgüdümle kullanabilen, Disipline uyan, yönergeleri uygulayan, İnsanların duygularını anlayabilen, sabırlı, Sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli, İnsanlara saygılı kimseler olmaları gerekir.

3 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Polisin çalışma ortamı çalıştığı birime göre değişebilmektedir. Örneğin, Trafik Polisi genelde dışarıda, gürültülü ve tozlu ortamda, Emniyet Müdürlüğünde büro ortamında çalışan bir polis kapalı ve gürültülü, karakolda çalışan bir polis bazen kapalı, bazen araç içinde devriye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevlerini yerine getirir. Polisler, çalışma ortamlarında görevleri gereği değişik yaş, cins, meslek sahibi insanlarla (suçlu ve suçlu zanlılarıyla, tanıklarla, avukatlarla, savcılarla, amirleriyle, meslektaşlarıyla ve vatandaşlarla) değişik mekan ve ortamlarda iletişim kurarlar. Bu görev zaman zaman ekip halinde çalışmayı da gerektirir. Yıpranma payı göz önüne alındığından daha kısa sürede emekli olurlar.

4 ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Beden eğitimi, Türkçe.

5 MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
En az lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme Sınavına girip bu sınavdan şart konulan taban puanı almak, 18 yaşından sonra yaptırılan yaş değişikliklerinde değiştirmeden önceki yaş dikkate alınır, Bayanlar için 18 yaşını bitirmiş 23’den gün almamış olmak, Askerlik yapan erkek adaylar için, 25’den gün almamış olmak, Askerlik yapmayan erkek adaylar için, 18 yaşını bitirip 23’den gün almamış olmak, Askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm. den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg.dan eksik veya fazlaolmamak, (Meslek Eğitimine Giriş Koşulları ile ilgili detay bilgileri Meslek Danışma Merkezinde bulunan “Polis Okulu” Eğitim-Öğretim bilgi dosyasından edinilebilir.) Daha sonra Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tarihlerde Polis Meslek Yüksek Okullarında yapılan mülakat ve yazılı sınavları kazanmak gerekmektedir.

6 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitimleri süresince; Polis meslek mevzuatını, polisin görev, yetki ve sorumluluklarını, Görev içi ve dışı, polis-halk ilişkilerini, halkla ilişkilerde dikkat edilecek hususlar ve konuyla ilgili kanuni hükümler, Toplum içinde yaşayan bireylerin psikolojik, fizyolojik ve sosyal gereksinimlerine göre düşünce, duygu, davranışlarının öteki bireyler ve toplumsal olaylar karşısında etkilenmelerini, yön değiştirme ve kişilik yapılarını, fert ve kültür arasındaki ilişkileri, Silahları ve çeşitlerini, mermileri, silahların günlük bakım ve haftalık, atış öncesi ve sonrası bakım ve kullanımlarını, Ceza hukukunun dallarını, suç çeşitlerini ve bunlara uygulanacak cezaları, cezayı ortadan kaldıracak nedenleri,

7 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Amaca ulaşabilmek için takip edilen yolları, Suçluların yakalanması, delillerin incelenmesi, suçu engelleyici operasyonların planlanması, düzenlenmesi ve operasyon sonucu rapor hazırlanması, Emniyette yazışma kurallarını, tutanak şekillerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenir ve bu konular ile ilgili dersler alırlar.

8 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Polislik toplumun güvenliği ve huzuruyla yakından ilgili bir meslektir. Nüfus arttıkça bu alanda görev yapacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır. Meslekte iş bulamama sorunu olmamaktadır. Mesleki eğitimini tamamlayanlar devletçe doğrudan çalışacakları birimlere atanırlar. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde belirli aralıklarla görev yeri değişmek suretiyle çalışırlar.

9 Mimarlık Mesleği Yapılacak binanın şehir imar planına uygun olup olmadığını inceler, Planlama kavramlarını binaya ve çizimleri tüm planlamaya dönüştürebilmek için gerekli endüstri, organizasyon, tüzük ve usuller doğrultusunda çalışır. Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini ve mali olanaklarını öğrenir, Bir proje tasarısı için araştırma metotlarını kullanarak özet bilgi hazırlar, Bina tasarımı ile ilgili yapısal tasarım, inşaata ait ve mühendislik ile ilgili problemleri çözümler, Binanın planını çizer, Yapıldığı zaman nasıl bir şekil alacağını gösteren maketler hazırlar, Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile oluşturur ve yürütülmesini denetler, Şantiyede kullanılacak olan ayrıntılı planı çizer, Binanın plana uygun yapılıp yapılmadığını denetler, Binalarda değişiklik veya onarım için plan yapar.

10 KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Çalışma masası, Aydınger kağıdı, T Cetveli, gönye gibi diğer çizim aletleri, Kırtasiye malzemeleri, Maket yapmak için çeşitli malzemeler, Bilgisayar vb..

11 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip, Görsel sanatlara ilgili, Yaratıcı, estetik görüş sahibi, Başkalarını etkileyebilen, Yeniliklere ve eleştiriye açık, Dikkatli ve titiz, Masraf kalemleri ve bina mevzuatı kısıtlamaları içerisinde binayı kullananların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarım becerisine sahip, Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatlar bilgisine sahip, Binaların içlerini iklim koşullarına karşı koruyabilme ve konforunu sağlayabilmek üzere binaların fiziksel sorunları, teknolojiler ve işlevleri konusunda yeterli bilgiye sahip,

12 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Mimarlar, bürolarda görev yaparlar, çalışma genellikle temiz ve iyi aydınlatılmış bir ortamda ayakta yürütülür. Etüd çalışmaları ve bina yapımının denetlenmesi aşamalarında ise ortam tozlu, gürültülü, sıcak veya soğuk olabilir. Çalışırken inşaat mühendisi, elektrik mühendisi, teknik ressam, şehir plancıları, bina inşaatı ve çevre düzenlemesiyle uğraşan diğer kişilerle iletişim halindedir.

13 ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Matematik ve resim

14 MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Mimarlık” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “ Mimarlık” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir. Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.(Kılavuz Tablo 3A)

15 Avukatlık Bir kimsenin avukatlığını (müvekkilinin vekillik istemini) kabul etmeden önce ilgiliyi dinler, varsa dava dosyasını inceler, Müvekkiline yararlı olabileceğine inanırsa davayı kabul eder, Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını inceler ve bunları savunmasına dayanak yapar, Mahkemelerde çeşitli davalar açar veya müvekkili aleyhine açılan davaya katılır, Dava ile ilgili geniş araştırma ve inceleme yapar, Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletir ve sorular sorar, Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararın müvekkili lehine sonuçlanmasını sağlamak için savunma metnini hazırlar ve konuşma yapar, Mahkemenin açıkladığı karara itiraz etmek gerektiğinde üst mahkemeye sunacağı dosyayı hazırlar, İstenildiği takdirde ilgililere hukuki konularda bilgi verir, danışmanlık yapar, İcra takipleri yapar, Yeni çıkan yayın ve kanunları takip eder ve yorumlar.

16 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sözel yeteneğe, Olaylar ve ilkeler arasında ilişki kurabilme gücüne, Olayları derinliğine araştırma merakına, Başkalarını anlayabilme ve etkileyebilme yeteneğine, Akıcı konuşma becerisine, Sorumluluk duygusuna sahip kimseler olmaları gerekir.

17 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Avukatlar, büro ve adliye gibi kapalı ortamlarda, gerektiğinde keşif çalışmaları için açık alanlarda çalışırlar. Çalışmaları sırasında, müvekkilleriyle, yargıç (hakim) ve savcılarla,adli personelle, emniyet görevlileriyle iletişim halindedir. Avukatlık yoğun sorumluluk gerektiren, hareketli bir meslektir.

18 ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Mantık, Sosyoloji, Türkçe ve Kompozisyon, Tarih.

19 MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Hukuk” lisans programı için yeterli “TM-2” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hukuk” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

20 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hukuk fakültesini bitirenler stajlarını tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başlayabilirler. Bu meslekte iş alanı oldukça geniştir. Kişi, kamu kurumlarında, özel şirketlerde çalışabileceği gibi kendi işyerini açıp bağımsız da çalışabilir.

21 HEMŞİRE Sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler. Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir. Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir. Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular. Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır. Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz. Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır.

22 KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Tansiyon aleti, ısı aleti (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı, Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda, Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri, Aspiratör, Ameliyatta gerekli diğer malzemeler, Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

23 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Normalin üstünde genel yeteneğe sahip, Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip, Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen, Sorumluluk duygusu yüksek, Çabuk ve doğru karar verebilen, Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olmaları, Tedbirli, tertipli, Şefkatli, sevecen, Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

24 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıl, yüksek öğretim kurumlarında da 4 yıldır. Hemşirelik eğitiminde dersler 4600 saatlik teorik ve klinik eğitimi kapsar. Teorik eğitimin süresi toplam sürenin en az üçte biri, klinik eğitimin süresi ise toplam eğitimin yarısı kadardır. Eğitimleri süresince; Hemşirelik mesleğinin tarihçesini, İnsan yapısı ve fonksiyonları, mikrop ve parazitler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon önlemleri uygulamasını ve bağışıklığını, İlaçları, ilaçların etki ve yan etkilerini, ilaçların korunması ve uygulanmasını, Mesleği uygularken insan davranışlarının sebeplerini, hasta bakımındaki yerini, insan ilişkilerini, Bulaşıcı hastalıkların, bulaşma ve yayılma yolları ile alınacak tedbirleri, Sağlık hizmetlerinde eğitim ve eğitim programlarının hazırlanması, uygun eğitim araçlarının seçimini, İlkyardım, temel hasta bakımı ilke ve yöntemlerini, bunların hastaya uygulanmasını, Dahiliye hastalarının bakım ilkelerini, cerrahi müdahale gerektiren hastaların bakımını, Çocuk hastalıklarının bakım ilkeleri ve uygulamasını, Doğum ve aile planlamasını, Akıl sağlığı ve hastalıklarını, hastaların özelliklerine göre gerekli bakımı, Sağlık hizmetleri ile ilgili istatistiki bilgi toplama ve değerlendirme yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.

25 EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Sağlık Meslek Lisesi eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara Sağlık Meslek Lisesi diploması ve “Hemşire” unvanı verilir. Yükseköğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans diploması ve “Hemşire “ unvanı verilir.

26 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler özel sağlık kurumları, çeşitli kurumlar bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar. Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.

27 BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ GÖREVLER
1- Sistem çözümleyici olarak görev yapanlar; Kuruluşun işlevine göre bilgisayar donanımı ve yazılımı ihtiyacını saptar, Bu uygulama sistemini belli bir zaman içerisinde kurar, Sistemin çalışması sırasında meydana gelebilecek aksaklıkları saptar ve ortadan kaldırır, Sistemin iyileştirilebilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereçleri, çalışacak personeli belirler,

28 2- Sistem programcısı olarak görev yapanlar;
Bilgisayarın işletim sistemi üzerinde program geliştirir, Değişen teknolojiye göre kullanımı daha ileri düzeyde olan yeni işletim sistemleriyle eskisini değiştirir, Sisteme destek olacak yazılımlar geliştirir.

29 3- Uygulama programcısı olarak görev yapanlar;
Herhangi bir işi bilgisayara yaptırmak veya bir sorunu bilgisayar yardımı ile çözmek için gerekli teorik işlemleri ve bunların uygulama sırasını saptar, Bilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, Yazılımın akış şemasını hazırlar, Bu şemaya uygun olarak yazılımı herhangi bir programlama dili ile gerçekleştirir,

30 4- Veri tabanı yöneticisi olarak görev yapanlar;
Amaca yönelik kullanımı hızlı ve pratik olacak şekilde özel bir veri tabanı oluşturur, Var olan özel veri tabanını geliştirir, Veri tabanı kullanımı ile ilgili konularda çalışarak kullanıcıların sorunlarını çözümler,

31 5- Veri iletişim uzmanı olarak görev yapanlar;
6- Bilgi işlem birimi yöneticisi olarak görev yapanlar; 7- Eğitmen olarak görev yapanlar; 8- Danışman olarak görev yapanlar; 9- Mikroişlemci tasarımcısı olarak görev yapanlar; 10- Bilgisayar donanımı tasarımcısı olarak görev yapanlar;

32 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Bilgisayar mühendisi olmak isteyenlerin; - Sayı ve sembollerle akıl yürütme gücüne, - Bir işi öğelerine ayırıp işlem basamaklarını belirleme becerisine sahip, - Mantık yürütme ve tasarım yeteneği olan, - Yüksek hayal gücüne sahip, - Dikkatli, sabırlı, - Kendini sürekli yenileme gereği duyan, iyi bir araştırıcı, - Gözlerinde aşırı kusur bulunmayan kimseler olmaları gerekir.

33 ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Matematik, İngilizce

34 MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Bilgisayar Mühendisliği” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Bilgisayar Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

35 EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıl, hazırlık eğitimi olan fakültelerde ise 5 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında matematik, genel fizik ve kimya, bilgisayar mühendisliğine giriş ve uygulamalı doğrusal cebir dersleri verilmektedir. Daha sonraki yıllarda sistem programcılığı ve donanım (Hardware) kısmını oluşturan ve uzmanlaşmayı gerektiren dersler verilmektedir.

36 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bilgisayar mühendisleri eğitim, endüstri, ticaret, hizmet, danışmanlık alanlarında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda, kamu kuruluşlarında, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanımı ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışabilirler. Kamuda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu sistem çözümleyicisi ve eğitmen olarak, özel kuruluşlarda çalışan bilgisayar mühendislerinin çoğunluğu ise, yazılım ve donanım geliştiricisi olarak çalışırlar. Bilgisayar mühendislerinin yoğun olarak özel sektörde çalıştıkları gözlenmektedir.

37 MUHASEBE MESLEK ELEMANI
Çalıştığı işyerinin gelir giderle ilgili fiş, fatura vs. gibi evraklarını düzenler ve bunları ilgili defterlere veya bilgisayara kaydeder, İşyerinde çalışan ücretlilerin bordrosunu hazırlar. Çalıştığı işyerinin borç ve alacaklarını takip eder, İşyerine ait vergilerin beyannamesini hazırlayarak tahakkukunu yaptırır, İşyerinin vergilerinin gününde ödenmesini takip eder, Çalıştığı işyerinin bütçe ve bilançosunun çıkarılmasına yardımcı olur, Çalıştığı işyeri ile ilgili bilgi ve belgeleri dosyalar, kanuni sürelere uygun olarak saklar,

38 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Muhasebe meslek elemanı olmak isteyenlerin; Muhasebe, maliye, ekonomi, vergi kanunları, ticaret hukuku konularına ilgisi olan, Sabırlı ve düzenli çalışmasını bilen, İşinde dikkatli, tertipli düzenli çalışabilen, Finans konularına meraklı, Sır saklayan kişiler olması gerekir.

39 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Muhasebe Meslek Elemanları; Serbest Muhasebe Bürolarında, Büyük-Küçük işletmelerin muhasebe, finansman, personel bölümlerinde, Yatırım finans kurumlarında, Devlet Kurumlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde, Kamu ve özel bankalarda, İş bulma olanağına sahiptirler.

40 PİLOT Uçuş programında belirtilen görevin özelliğine göre gerekli hazırlıkları yapar, harita ve raporları inceleyerek uçuş planı hazırlar, Yakıt ve zaman hesaplamaları yapar, iniş meydanı ve yedek meydanların özelliklerini raporlardan inceler, Uçuştan belli bir süre önce hava meydanında bulunarak hava durumunu inceler, kısıtlayıcı faktörlere göre uçuş planını gözden geçirir ve uçuş planını ilgili birime verir, Kalkış saatinden önce uçağın yanına gelerek uçuş ekibini kontrol eder, teknik donanımların uçuşa hazır olup olmadığını inceler, Uçağın yüklenmesini kontrol eder,

41 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Pilot olmak isteyenlerin; Mekaniğe karşı ilgi duyan ve bu alanda başarılı, Uyarıcıları çabuk algılayıp hemen tepki verebilen, El ayak ve gözü eşgüdümlü kullanabilen, Bedence çok sağlam ve dayanıklı, Soğukkanlı ve dikkatli, Sabırlı, sorumluluk sahibi ve kurallara aynen uyan, Yükseklik korkusu olmayan kimseler olmaları gerekir.

42 MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Ülkemizde Pilotluk eğitimi; Hava Harp Okulu, Kara Havacılık Okulu, Türk Hava Yolları, Türk Hava Kurumu, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Özel Havacılık Şirketleri'nde verilmektedir.

43 ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Fizik, Kimya, Matematik, Yabancı Dil (İngilizce), Daha detaylı bilgi için internet çıktısı isteyen öğrenciler rehberlik servisinden bunu talep edebilirler.

44 Makine Mühendisi GÖREVLER Bir makine mühendisi üç ana işlevi üstlenir;
Tasarlama Üretim yönetimlerini geliştirme Üretimi planlama ve uygulama Çalışılan yerin gelişmişlik düzeyi ve özelliklerine göre bu görevlerin ağırlıkları değişebilir. Çalıştığı kuruma göre, ucuz ve kullanışlı mekanik sistemlerin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin, içten yanmalı motorların, nükleer reaktörlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşır.

45 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Makine mühendisi olmak isteyenlerin; Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip, Matematik ve fizik konularına ilgili ve bu alanda başarılı, Makineler üzerinde çalışmaktan hoşlanan, Yaratıcı, tasarım gücü yüksek kimseler olmaları gerekir.

46 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Makine mühendisleri fabrikalarda, kirli, yağlı ve gürültülü ortamlarda çalışırlar. Ancak yönetici kademelerinde bulundukları zaman büro ortamında da çalışırlar. Makine mühendisi çalışırken nesnelerle ve insanlarla uğraşır.

47 ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Matematik, Fizik, Kimya.

48 MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için, Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Makine Mühendisliği “ lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Makine Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir

49 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Makine mühendisleri fabrikalarda, şantiyelerde, santrallarda, araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Makine mühendisleri; köprü, baraj gibi büyük projelerden, en küçük bir aracın üretildiği yerlere kadar uzanan geniş bir alanda çalışma olanağına sahiptirler. Hemen her fabrika makine mühendisi çalıştırır.

50 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKÇİ (MOLEKÜLER BİYOLOG)
Canlı hücre içindeki malzemeleri (DNA, Protein, Enzim vb.), hücre yapısının işlevini ve hücreler arasındaki etkileşimi laboratuar ortamında inceler. GÖREVLER Canlıları moleküler düzeyde (atom düzeyinde) inceler ve tıbbı, biyolojik ve çevresel sorunlara çözüm getirici çalışmalar yapar, Tıbbi bozukluklara neden olan geni araştırarak, tanılamada bulunur (Genetik tanı yapılması), Hücre büyümesini kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaları yürütür, Genetik (tarım, tıp, vb alanda) değişim üzerine araştırmalar yapar, (Örn: tarımsal ıslah alanında çalışmalar yapabilir. Daha büyük ve daha sağlıklı buğday türünün yetişmesinin sağlanması gibi.) Çevreye zarar veren faktörlerin giderilmesinde iyileştirici çalışmalar yaparak bilime sürekli yenilikler getiren, ortaya çıkaran kişidir.

51 KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Laboratuar araç ve gereçleri; Mikroskop, Kimyasal maddeler, Laboratuar aletleri (deney tüpü vb.), Bilgisayar vb.

52 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Moleküler biyoloji ve genetikçi (moleküler biyolog) olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye karşı ilgi duyan ve fizik, kimya ve matematik derslerinde başarılı, Bilimsel meraka sahip, araştırmacı, Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri ve bağlantıları kurabilen, Görme duyusu ve belleği güçlü, İnce ayrıntıları görebilen, yoğun dikkat gösterebilen, Dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

53 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Moleküler Biyoloji ve Genetikçiler (Moleküler Biyologlar); laboratuar ortamında çalışmaktadırlar. Çalışma ortamı kapalı olup, kimyasal maddelerin yaymış olduğu koku vardır. Birinci derecede verilerle uğraşır. Araştırma yaptığı konuya göre laboratuarda gece geç saatlere kadar çalışma yapılması da söz konusudur.

54 ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik

55 MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için; Lise veya dengi okul mezunu olmak, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Moleküler Biyoloji ve Genetik” lisans programı için yeterli “MF-3” puan almak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Moleküler Biyoloji ve Genetik” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

56 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda her türlü tıbbi analizlerin yapılmasında fiilen çalışır. Bunun dışında sağlık hizmeti veren merkezlerin ve kuruluşların tıbbi araştırma yapan, klinik çalışmaları destekleyen ünitelerinde, Çevre koruma -kontrol -planlama ile ilgili alanlarda (Biyolojik öneme sahip koruma alanlarındaki biyolojik çeşitliliğin devamının sağlanabilmesi için ekolojik planlama faaliyetlerinde çalışırlar), Biyo-teknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda biyolojik ürünlerin (Aşı, ilaç hammaddeleri, serum vb.) üretiminin ve kalite kontrolünün yapılmasında ve bu tesislerin yönetiminde, İlaç ve hammaddelerin, kozmetik ürünlerin üretim ve kalite kontrol aşamasında, Hastalık taşıyan vektör canlıların mücadelesinde, Su ürünleri üretim yerlerinde su ürünleri ve su kalitesi ile ilgili araştırma faaliyetlerinde, Arıtma tesislerinde artık ve zararlı ürünlerin insan, hayvan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek duruma getirmesinde,

57 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Adli tıp ve kriminoloji laboratuarlarında suçlu belirlenmesinde, Tarım, hayvancılık ve sulama alanlarında verimin arttırılması ve doğaya zararlı olabilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda (Tarım, Orman, Çevre ve Sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda görev yapabilirler),

58 GIDA MÜHENDİSİ GÖREVLER
Gıda maddelerinin özelliklerini kaybetmeden uzun süre korunması, hammaddelerden daha verimli olarak yararlanılması, artık maddelerin değerlendirilmesi, yeni ürünlere dönüştürülmesi ya da en az düzeye indirilmesi konularında araştırma yapar, Yaptığı araştırmalar doğrultusunda, yeni ürünlerin oluşturulması ve daha ekonomik üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik projeler hazırlar, bunların uygulanmasını sağlar, Üretim sırasında çıkabilecek sorunları teknik bilgi ve becerisiyle gidererek, işlerliğin devamını sağlar, Üretici olarak, diğer üreticilerle rekabet edebilecek en uygun yöntemleri seçer, en az maliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapar, Üretimi, hammaddeden tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm aşamalarında denetler, kalite kontrolünü yapar.

59 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fizik, kimya, biyoloji, matematik alanlarına ilgili ve bu konularda başarılı, İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı, Dikkatini bir konuya yoğunlaştırabilen, sabırlı kimseler olmaları gerekir.

60 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Gıda mühendisleri; fabrika, atölye, depo vb. gıda ürünlerinin işlendiği yerlerde görev yaparlar. Ortam sakin ve temizdir. Kontrol çalışmaları sırasında ise gürültülü, kokulu, tozlu bir ortamda bulunabilirler. Gıda mühendisleri birinci derecede kimyasal ve katkı maddeleriyle ilgilidir. Çalışırken diğer elemanlarla iletişimde bulunmaları gerekebilir.

61 Dinlediğiniz için teşekkür ederim
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni lise hayatınızda başarılar dilerim… Osman BAHÇECİ


"Osman BAHÇECİ Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları