Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MEÜ. TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MEÜ. TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI ( )"— Sunum transkripti:

1 T.C. MEÜ. TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI (2008-2012)

2 İçindekiler GENEL BİLGİLER Tarihçe DURUM ANALİZİ Personel Alt Yapı
Eğitim Araştırma Hizmet Paydaş Analizi GZFT ANALİZİ Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar/ Gelişmeye Açık Alanlar Fırsatlar Tehditler STRATEJİK PLANLAMA Misyonumuz Vizyonumuz Değerler-İlkeler Anabilim Dalı Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri SONUÇ/SONSÖZ

3 Genel Bilgiler Tarihçe
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, 3 Temmuz 1998 tarihinde Dr. Meltem Nass Duce’nin Yardımcı Doçent olarak atanmasıyla kurulmuş, Uygulama ve Araştırma Hastanesinin 15 Mart 1999 tarihinde açılması ile eş zamanlı olarak hizmet vermeye başlamıştır. İlk araştırma görevlileri Nisan 1999’da yapılan TUS ile alınmıştır. Kuruluşundan bugüne dek Anabilim Dalı’mızdan 8 Araştırma Görevlisi Doktor uzmanlıklarını almıştır.

4 DURUM ANALİZİ Akademik Personel Dağılımı
Ünvan Sayı Profesör --- Doçent 4 Yardımcı Doçent 2 Uzman Araştırma Görevlisi 7 TOPLAM 13

5 DURUM ANALİZİ Yardımcı Sağlık ve İdari Personel Dağılımı
Ünvan Sayı Radyoloji Teknikeri 17 Rapor sekreteri 4 Sekreter 5 TOPLAM 26

6 DURUM ANALİZİ İdari Personel Eğitim Düzeyi
Sayı Lisans Mezunu 23 Lise Mezunu 3 TOPLAM 26

7

8 DURUM ANALİZİ Alt Yapı - Fiziki Mekan
Anabilim Dalı yaklaşık 700 m² alan üzerinde kurulmuştur. İki direkt röntgen çekim odası, 2 ultrasonografi odası, 1 film banyo odası, bilgisayarlı tomografi, mamografi, kemik dansitometri, MR ve anjiografi odalarının yanı sıra, 2 yataklı anjiografi gözlem odası bulunmaktadır. Anabilim Dalı’nın ayrıca yataklı serviste 2 yatağı mevcuttur. Bunlara ek olarak, bölüm içerisinde Randevu/Kayıt/Sonuç bankosu, rapor sekreterliği odası, öğretim üyesi odası, araştırma görevlisi odası, film rapor odası ve teknisyen odası bulunmaktadır.

9 DURUM ANALİZİ Alt Yapı - Cihaz Parkı
1,5 Tesla MR adet Spiral Bilgisayarlı Tomografi 1 adet C-kollu Anjiografi 1 adet Renkli Doppler Ultrasonografi 2 adet Direkt Röntgen 2 adet Mamografi adet Kemik Dansitometri 1 adet Portabl Röntgen adet

10 DURUM ANALİZİ Eğitim – Mezuniyet Öncesi/Sonrası Eğitim
Tıp Fakültesi Dönem I Klinik Uygulamalara Giriş saat Dönem II Radyolojik Cihazlar saat pratik x 4 staj grubu (toplam 16 saat) Tıbbi İngilizce saat teorik Dönem III 6 Ders kurulunda toplam 13 saat teorik ders Dönem V 41 saat teorik, 55 saat pratik x 4 staj grubu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. Sınıf 6 saat/hafta teorik ders x 8 ay 8 saat/ hafta pratik x 8 ay 2. Sınıf 11 saat/ hafta teorik ders x 4 ay 224 saat/ 8 ay pratik Öğretim üyesi başına düşen araştırma görevlisi oranı 1,2’dir. Bu oran Tıp Fakültesi öğrencileri için 54,6, SHMYO Radyoloji programı öğrencileri için 8,7’dir.

11 DURUM ANALİZİ Eğitim – Mezuniyet Öncesi/Sonrası Eğitim
TUS sonuçlarına göre Anabilim Dalı’mıza giriş puanları Sınavlar En Düşük En Yüksek Eylül 2005 61,7 64,07 Nisan 2006 62,7 64,1 Eylül 2006 63,1 ---

12 DURUM ANALİZİ Eğitim – Eğitim Araçları
Data projeksiyon cihazı 1 adet Dizüstü bilgisayar 1 adet Video cihazı 1 adet

13 DURUM ANALİZİ Eğitim – Kitaplar ve Süreli Yayınlar
Anabilim Dalı kitaplığında toplam 115 kitap bulunmaktadır. Üniversite merkez kütüphanesi aracılığıyla önemli uluslararası veritabanları yoluyla pek çok radyoloji dergi ve kitaplarına ulaşılabilmektedir. Ayrıca, Anabilim Dalı’mızın kendine ait 5 uluslararası süreli yayına internet üzerinden, 1 ulusal , 1 uluslararası dergiye de basılı olarak aboneliği bulunmaktadır.

14 DURUM ANALİZİ Eğitim – Eğitim Seminerleri
Her hafta Perşembe günleri öğleden sonraları Araştırma Görevlilerinin teorik eğitimine ayrılmıştır. Salı günleri araştırma görevlileri tarafından makale sunumları yapılmakta, Cuma günleri ise olgu sunumları gerçekleştirilmektedir.

15 DURUM ANALİZİ Eğitim – Ortak Eğitim Toplantıları
Rutin Haftalık Toplantılar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Diğer anabilim dalları ile de olgu bazında toplantılar yürütülmektedir. Anabilim Dalı’mız “Tümör Konseyi”nin, “Meme Hastalıkları” konseyinin toplantılarına da katılmaktadır.

16 DURUM ANALİZİ Araştırma – Bilimsel Yayınlar
Yıllara göre makale ve kitap sayıları 2001- 2002 Ulusal Makale 16 9 8 Uluslararası Makale 7 26 12 Kitap (Bölüm Yazarlığı) --- 1 TOPLAM 23 32 36 20

17 DURUM ANALİZİ Araştırma – Bilimsel Yayınlar
Yıllara göre bilimsel toplantılara sunum ile katılım 2001- 2002 Ulusal 31 16 14 Uluslararası 9 5 3 TOPLAM 40 36 21 17

18 DURUM ANALİZİ Araştırma – Projeler
Halen BAP kapsamında yürütülmekte olan 3 araştırma projesi bulunmaktadır. yılları arasında toplam 8 tez projesi sonlandırılmıştır. Halen yürütülmekte olan 2 adet tez projesi bulunmaktadır.

19 DURUM ANALİZİ Araştırma – Bilimsel Toplantılar
Yıllara göre bilimsel toplantılara katılım Toplantı/ Katılımcı Sayısı Ulusal 4/11 14/23 23/162 16/45 Uluslararası 4/4 6/7 7/13 9/11 TOPLAM 8/15 20/30 30/175 25/56

20 DURUM ANALİZİ Hizmet Radyoloji Anabilim Dalı tetkik sayıları 1999 2000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006** Bilgisayarlı Tomografi 5.416 11.124 11.495 10.707 11.317 11.677 13.644 4.221 Ultrasonografi Renkli Doppler 9.941 13.432 16.679 16.395 15.854 18.101 22.355 8.775 Direkt Röntgen 34.002 47.097 49.285 56.268 66.334 70.473 73.728 36.724 Kemik Dansitometri --- 656 ‡ 9.736 8.678 9.044 9.446 8.718 3.937 Mamografi 3.830 † 3217 3.561 3.956 3.021 1.492 Anjiografi 20 49 149 313 327 564 469 Girişimsel Tetkikler 53 85 143 655 654 746 895 389 Floroskopik Tetkikler 1.910 1.747 2.194 1.100 Manyetik Rezonans Görüntüleme 3.358* TOPLAM TETKİK 49.412 72.414 91.217 97.316 60.465 ‡ Aralık 2000’de hizmete girmiştir, † Mart 2001’de hizmete girmiştir, *Şubat 2006’da hizmete girmiştir. **2006 yılı tetkikleri, 1 Ocak 2006 – 30 Haziran 2006 tarihleri arasını kapsamaktadır.

21 DURUM ANALİZİ Hizmet – Radyolojİ AD Geliri
Anabilim Dalı’mız yılları arasındaki toplam geliri YTL olmuştur.

22 DURUM ANALİZİ Paydaş Analizi
Hizmet Alanlar Çalışanlar Temel Ortak Stratejik Ortak Akademik Personel İdari Personel Mezunlar Öğrenciler Hastalar ve yakınları Diğer Anabilim Dalları Dekanlık Rektörlük Diğer Üniversitelerin Radyoloji AD’ları Görüntüleme Merkezleri Tabip Odası Sağlık Bakanlığı YÖK Sosyal Güvenlik Kurumları Türk Radyoloji Derneği Diğer Radyoloji Dernekleri Tıbbi Cihaz ve Malzeme Firmaları TUBİTAK SHMYO

23 GZFT ANALİZİ Güçlü Yanlar - 1
Takım ruhuna sahip, iyi anlaşan ve özveri ile çalışan bir ekip olunması Kendini geliştirme isteği Anabilim dalı’nda yapılan tüm tetkiklerin direkt grafiler de dahil raporlanıyor olması Yeniliklere açık olunması Kalifiye yardımcı personele sahip olunması Düzenli devam eden ve katılımcıların istekleri göz önüne alınarak hazırlanan bir eğitim programına sahip olunması

24 GZFT ANALİZİ Güçlü Yanlar - 2
Eldeki ve ulaşılabilecek kaynakların tatmin edici düzeyde olması Usta çırak ilişkisine dayalı ve küçük gruplara verilen eğitim ortamına sahip olunması Öğretim üyelerinin tam zamanlı olarak hastanede çalışıyor olmaları Üstlenilen idari görevlerden kazanılan deneyimler Hastane Kalite Yönetimi sayesinde tüm personelin görev, yetki tanımlarının, iş akışı prosedürlerinin yapılmış ve biliniyor olması Bölümün idari işleyişi ile ilgili olarak görev dağılımı yapılmış olması

25 GZFT ANALİZİ Zayıf Yanlar/Geliştirmeye Açık Alanlar-1
Alt yapı eksiklikleri ve cihaz parkının zamanında yenilenememesinden kaynaklanan sorunlar ve aksaklıklar Cihaz eksikliği ve hasta çeşitliliğinin kısıtlı olmasından kaynaklanan tecrübe eksikliği Yoğun iş yükü nedeniyle eğitime ve araştırmaya ayrılan sürenin kısıtlı kalması Radyasyon güvenliği ile ilgili eğitim yetersizliği, radyasyon fizikçisi istihdam edilmemesi Yıllara göre dağılımı planlanmış standart bir asistan eğitim programı ve değerlendirme kriterlerinin henüz uygulamaya geçirilmiş olmaması Aynı ekolden yetişmiş kişilerden oluşan ekibe sahip olmak nedeniyle farklı ekol ve eğitim sistemlerini yeterince tanımamak

26 GZFT ANALİZİ Zayıf Yanlar/Geliştirmeye Açık Alanlar-2
Kalifiye yardımcı personelin özellikle maddi ve alt yapı eksikliklerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle istihdam sürekliliğinin sağlanamaması Yeterli sayıda personel istihdam edilememesi Kongre/sempozyum katılımlarına, eğitim amaçlı kurum dışı rotasyonlara üniversite desteğinin bulunmaması Belli modaliteler için randevu sürelerinin uzun olması Bölüm içi işleyiş ile ilgili toplantıların yetersizliği Fiziki mekan yetersizliğinden kaynaklanan personel ve hasta memnuniyetsizliği Tüm Anabilim dalları ile istenen sıklık ve yaygınlıkta ortak toplantıların yapılamıyor olması ve bu toplantılar için ayrılan mekanların yetersizliği

27 GZFT ANALİZİ Fırsatlar -1
Yurt içi/yurt dışı ilgi alanına yönelik rotasyonlar planlanabilmesi ve mezuniyet sonrası eğitim veren merkezlerden faydalanabilme Radyoloji ile ilgili kaynakların bolluğu Diğer üniversitelerin Radyoloji bölümleri ve Radyoloji dernekleri ile olan yakın ilişkiler Yeni hastane inşaatının tamamlanmasıyla alt yapı eksikliklerinin giderilme olasılığı

28 GZFT ANALİZİ Fırsatlar -2
SHMYO Radyoloji programı sayesinde kalifiye eleman bulma kolaylığı EUA kriterlerinin hayata geçirilecek olması Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarının tamamlanmış olması Hızla değişen teknoloji nedeniyle bilgilerin de sürekli güncellenme gereksinimi

29 GZFT ANALİZİ Tehditler -1
Alanımızda hızla değişen teknolojiye finansal sorunlar nedeniyle aynı hızda ayak uyduramama Uzmanlık alanımıza diğer disiplinlerin saldırıları ve destek yetersizlikleri Aşırı iş yükü, alt yapı (cihaz, mekan, personel) eksiklikleri, zaman yetersizliği Sürekli değişen fakülte ve hastane politikaları nedeniyle motivasyon kayıpları ve eksiklikleri Teknoloji bağımlılığı ve yatırımların pahalılığı

30 GZFT ANALİZİ Tehditler -2
Ülke sağlık politikaları ve hizmet ücretleri konusundaki uygulamaların her yıl sağlık sektöründeki kurumları özellikle maddi açıdan zora sokacak şekilde değiştirilmesi Cihaz alımları ile ilgili yatırımların planlı bir şekilde ve zamanında yapılamaması, bu konu ile ilgili uzun süren ve kompleks prosedürler Kalifiye yardımcı personelin özellikle maddi ve alt yapı eksikliklerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle istihdam sürekliliğinin sağlanamaması Maddi yetersizlikler nedeniyle eğitimli radyologların üniversite hastanelerinde çalışmaya olan isteksizliği

31 STRATEJİK PLAN Misyonumuz
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Topluma faydalı ve sorumluluk sahibi, Bilgi ve birikimlerini hasta yararına kullanan, Araştırmayı seven uzman ve öğrenciler yetiştirmek, Nitelikli, hevesli, takım ruhuyla çalışacak akademik kadroya sahip olmak, Gerek eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri, gerekse hastane hizmetlerine cevap verecek teknolojik alt yapıyı oluşturmaktır.

32 STRATEJİK PLAN Vizyonumuz
Ülkemizde saygınlığı ve bilimselliği kabul edilmiş radyoloji kliniklerinden birisi olmak, Öğrencilerimize Radyoloji’yi sevdirerek yeterli teorik ve pratik eğitimi vermek, gerekli sorumluluk duygusunu kazandırmak, Araştırma görevlilerimizin insan ve hasta haklarına saygılı, bilimsel, teknolojik olanakları kullanma becerisine ve takım ruhuna sahip, kendini geliştirmeye ve araştırmaya hevesli, alanında bilgili ve becerikli uzmanlar olarak yetişmesini sağlamak, Teknolojik açıdan üstün ve yeniliklerin gerisinde kalmamış teknik donanım ve cihazlar kullanarak eğitim, öğretim, araştırma ve hastane hizmetleri konularındaki kaliteyi arttırmaktır.

33 STRATEJİK PLAN Değerler - İlkeler
Evrensel akademik niteliklere sahip olan, Bilimsel özgürlük ve etik değerlere saygılı, İnsana yatırım yapan, Sorumluluk bilincine sahip, Paylaşımcılığı ve ekip anlayışını ilke edinen, Özendirici, Hoşgörülü, sabırlı, eleştirilere açık, önyargısız, Hasta, hekim ve personel memnuniyetini ön planda tutan, Toplum ve çevre bilincini göz ardı etmeyen, Dürüstlük, açıklık ve tutarlılık ilkelerine bağlı, Yaratıcılığı destekleyen, Birbirine saygılı ve duyarlı bir anabilim dalı olmaktır.

34 RADYOLOJİ AD Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergeleri

35 Amaç 1 Mezuniyet öncesi/sonrası eğitim kalitesinin arttırılması
Hedefler Derslerin sürekli güncellenmesi ve bölüm ders notlarının hazırlanması Kendi arşivimizden yararlanarak pratik uygulamalar yapılması Stajlar sonunda öğrenci görüşlerinin alınarak bölümün değerlendirilmesi Türk Radyoloji Derneği tarafından hazırlanmış standart eğitim programı ve değerlendirme kriterlerinin hayata geçirilmesi Düzenli ve arşivlenen eğitim seminerlerine devam edilmesi Düzenli aralıklarla yapılan sınavlarla araştırma görevlilerinin seviyelerinin tespit edilmesi Klinik çalışmalar ve araştırmalarda görev almak için araştırma görevlilerinin teşvik edilmesi Kongre/sempozyum/toplantı katılımlarının sağlanması Yurt içi/yurt dışındaki Radyoloji kliniklerine rotasyonlar planlayarak kendini ve kliniğini kıyaslama olanağının sağlanması Tez konuları ve danışmanlarının ihtisasın en geç 2. yılı sonunda belirlenmesi İş ve nöbet yüklerinin makul düzeyde tutularak motivasyonun korunması Mevcut kaynak sayısının arttırılması, internet ortamındaki eğitim sitelerinden de faydalanmanın teşvik edilmesi Diğer anabilim dalları ile yapılan toplantılara araştırma görevlilerinin katılımının sağlanması

36 Amaç 1 Mezuniyet öncesi/sonrası eğitim kalitesinin arttırılması
Performans Göstergeleri Öğrencilerin staj sonu notları ve başarı yüzdeleri Öğrenci ve asistan memnuniyet anketleri Nöbet çizelgeleri Asistan karneleri Asistan eğitim içi sınav sonuçları Toplantı katılım formları Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı

37 Amaç 2 Öğretim üyelerinin bilgi/becerilerinin arttırılması
Hedefler Eğitimcilerin eğitimlerinin sağlanması Her öğretim görevlisinin ilgi alanına göre yan dallara ayrılmasının teşvik edilmesi Yan dal uzmanlığı için gereken eğitimin alınması amacıyla yurt içi/yurt dışı rotasyonların planlanması ve bu eğitimin bölümümüzce verilebilir düzeye gelmesi için gerekli girişimlerin yapılması Kongre/sempozyum/toplantılara düzenli katılımın sağlanması Hizmet ve eğitim-öğretim faaliyetlerine ayrılan zamanın dengelenmesi

38 Amaç 2 Öğretim üyelerinin bilgi/becerilerinin arttırılması
Perfomans Göstergeleri Eğitimcilerin Eğitimi kursu sertifikası TRD alt çalışma gruplarına üyelik Kongre/sempozyum/toplantı katılım belgeleri Yan dal uzmanlık belgeleri

39 Amaç 3 Anabilim dalı araştırma ve yayınlarının arttırılması
Hedefler Cihaz parkının tamamlanması ve yenilenmesi Bölüm içi iş yükünün araştırma yapmaya olanak sağlayacak şekilde dengelenmesi Uzman kadrosunun arttırılması

40 Amaç 3 Anabilim dalı araştırma ve yayınlarının arttırılması
Performans Göstergeleri Öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf sayısı Kongrelerde sunulan sözlü bildiri/poster sayıları Uzman sayısı Radyolojik tetkik ve tedavi randevu sayıları Anabilim Dalı için yapılan yatırımlar

41 Amaç 4 Anabilim dalı araştırma görevlisi sayısını stabil tutmak
Hedefler Asistan memnuniyet anketleri düzenlemek Asistan eğitimini standardize ederek, düzenli yürütmek TUS’da bilinçli seçime yardımcı olmak için bölüm web sayfasına işlerlik kazandırmak İş ve nöbet yüklerinin makul düzeyde tutularak motivasyonun korunmasını sağlamak Anabilim Dalı’nı Türkiye’deki Radyoloji AD’ları arasında tercih edilen bir merkez haline getirmek

42 Amaç 4 Anabilim dalı araştırma görevlisi sayısını stabil tutmak
Performans Göstergeleri Anabilim dalı web sitesi Asistan memnuniyet anketi sonuçları Asistan karnesi Asistan rotasyon ve nöbet çizelgeleri TUS puanları

43 Amaç 5 Radyolojik görüntülemedeki hızlı gelişen teknolojiye sahip olmak
Hedefler Mevcutlara ek olarak üst seviyede 1 adet multidedektör BT, 2 adet portabl US, 2 adet renkli Doppler US, iki adet dijital röngen, 1 adet biplan anjiografi cihazı ve PACS sisteminin alınması Mekan sorunlarının giderilmesi

44 Amaç 5 Radyolojik görüntülemedeki hızlı gelişen teknolojiye sahip olmak
Performans Göstergeleri Cihaz parkındaki cihaz sayısı Yapılan tetkik ve randevu sayıları Anabilim Dalı için ayrılan bütçe

45 Amaç 6 Yeterli sayıda akademik ve yardımcı personele sahip olmak
Hedefler 5 yıl içerisinde cihaz parkı ve mekan ile ilgili amaçlara ulaşıldığı varsayılarak 9 öğretim üyesi, 2 uzman doktor, 10 asistan, 60 teknisyen, 2 hemşire, 8 rapor sekreteri, 10 idari personel ve 1 anabilim dalı sekreterinden oluşan bir kadroya sahip olmak Performans Göstergeleri Akademik, yardımcı sağlık ve idari personel sayıları

46 Amaç 7 Kalifiye yardımcı personelin kalıcılığının sağlanması
Hedefler Yardımcı personelin ücret ve çalışma koşullarının optimize edilmesi Bölümde tam zamanlı çalışacak hemşire talebinde bulunulması SHMYO Radyoloji programı mezunlarına hastanede iş imkanı sağlanması Hizmet içi eğitim planlanması Çalışan memnuniyet anketleri düzenlenmesi İnsan kaynakları yönetimi alt biriminin oluşturulması için girişimde bulunulması Performans Göstergeleri Bölüm idari personel sayısı Çalışanların memnuniyet anket sonuçları Kadrolu personel sayısı

47 Amaç 8 Filmsiz radyoloji departmanına dönüşmek
Hedefler 5 yıl içerisinde Radyoloji bölümünün tamamen dijitalize hale getirilmesi ve bunun için gerekli yatırımların yapılması Elektronik ortamda arşivlenen dijital görüntülerin ameliyathaneler, yoğun bakımlar ve acil başta olmak üzere tüm servis ve polikliniklere iletilmesi Performans Göstergeleri Tekrarlanan radyolojik incelemelerin azalması Hastanenin yaptığı film harcalamalarının azalması Radyolojik tetkiklere ve arşive kolay erişim Rapor edilmeden alınan film sayısında ve buna bağlı olarak bölüm kayıplarında azalma

48 Amaç 9 Hastanecilik hizmetlerinin iyileştirilmesi
Hedefler Mekan sorunlarının aşılması ve cihaz parkının nitelik ve nicelik yönünden geliştirilmesi Personel sayı ve kalitesinin arttırılması Hzmet kalitesinden ödün vermeden randevu tarihlerinin ilk planda maksimum 1 ay içerisine çekilmesi Hasta memnuniyet anketleri düzenlenmesi Halka açık dersler ve medya aracılığıyla verilen hizmetlerin duyurulması Performans Göstergeleri Hasta memnuniyet anket sonuçları Randevu tarihleri ve sayıları Özel merkezlere ve il dışı kurumlara başvuran hastaların hastanemizi tercih eder hale gelmesi

49 SONUÇ Radyoloji departmanı bir hastanenin gerek gelir, gerek hizmet anlamında stratejik önemi olan bölümlerinden biridir. Yeni teknolojilere sahip olmayan Radyoloji bölümleri ve hastaneler geri kalmaya mahkumdur. Bu bölüme yapılan yatırımlar yüksek tutarlar gerektirmesine karşılık, gerek bilimsel anlamda, gerek hastane gelirleri açısından bu yatırımların getirisi yadsınamaz.

50 SONSÖZ RADYOLOJİ DEPARTMANI, BİR HASTANENİN VİTRİNİDİR.
BU VİTRİNİ DAİMA ÇEKİCİ TUTMAK GEREKİR!


"T.C. MEÜ. TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları