Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fasiyal Sinir Paralizileri. Anatomi  Supranükleer  Nükleer  İnfranükleer  Serebellopontin açı  İnternal akustik kanal  Labirintin segment  Timpanik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fasiyal Sinir Paralizileri. Anatomi  Supranükleer  Nükleer  İnfranükleer  Serebellopontin açı  İnternal akustik kanal  Labirintin segment  Timpanik."— Sunum transkripti:

1 Fasiyal Sinir Paralizileri

2 Anatomi  Supranükleer  Nükleer  İnfranükleer  Serebellopontin açı  İnternal akustik kanal  Labirintin segment  Timpanik segment  Mastoid segment  Ekstrakranial segment

3 Anatomi

4  Timpanik – mastoid segment

5 Anatomi  Ekstrakranial segment

6 Anatomi  Özel viseral afferent  Genel viseral efferent  Özel viseral efferent

7 Etyoloji  Konjenital  Möbius sendromu  Alt dudak paralizisi  İdiyopatik  Bell’ s palsy  Melkersson-Rosenthal sendromu  Travma  İntratemporal  Ekstratemporal (Kesici, künt)

8 Etyoloji  İnfeksiyon  Herpes zoster oticus  Otitis media  Bulbar palsy  İnfeksiyoz mononukleoz  Botulismus  Tetanoz  Sifiliz  Lyme hastalığı

9 Etyoloji  Neoplaziler  Kolesteatoma  Glomus jugulare/timpanikum  Karsinoma (primer/metastatik)  Fasiyel nöroma  Menenjiom  Lösemi  Histiositoz  Parotis tümörleri

10 Etyoloji  Metabolik ve sistemik  Gebelik  Diabetes mellitus  Sarkoidozis  Guillain-Barre sendromu  Otoimmün hastalıklar

11 Bilateral fasiyal paralizi  Guillain-Barre Sendromu  İnfeksiyöz mononükleoz  CMV  Sarkoidozis  Akut porfiri  Amyloidozis  Boutismus  Lyme hastalığı  Bell paralizisi

12 Rekürren fasiyal paralizi  Bell paralizisi  Tümörler  Travma  Herpes zoster otikus  Melkerson –Rosenthal sendromu  Fissürlü dil  Üst dudakta ödem

13 Başvuru şikayetleri  Yüzde şekil bozukluğu  Yüzün bir tarafa çekmesi  Gözünü kapatamama  Kulak ağrısı  Yüksek seslerden rahatsız olma

14 Hikaye  Başlangıç zamanı  Gelişme hızı  Tekrarlayıcı olup olmadığı  Eşlik eden semptomlar  Önceki cerrahi

15 Fizik muayene  Komple KBB muayenesi  Otomikroskopi  Kranial sinir değerlendirilmesi  Boyun ve parotisin palpasyonu  Nörolojik değerlendirme  Motor  Serebellar

16 Testler  Tat  Schrimer  Odyogram-Akustik refleks  Elektrofizyolojik

17 Elektrofizyolojik testler  Electroneurinography (EnoG)  Electromyography (EMG)

18 Elektrofizyolojik testler ENoG  > % 90 dejenerasyon: Kötü prognoz  Yalancı pozitif cevaplar görülebilir

19 Elektrofizyolojik testler EMG  Aktif mu: intakt motor akson  Mu+fibril. Pot.: parsiyel dejenerasyon  Polifazik mu: Rejenerasyon  Dejenerasyon şiddetini ve prognozu tahmin edemez

20 Görüntüleme yöntemleri  Schüller  Towne  Stenvers  Transorbital  CT  MRG

21 Sinir hasarının evreleri  Nöropraksi: Sinire baskı aksoplazma akımını keser. Baskı kalkınca tam düzelme  Axontemez: Akson hasarı, endonöral kılıf hasarı yok, lezyon distalinde Wallerian dej  Nörotemez: Akson hasarı, endonöral kılıf hasarı, lezyon distalinde Wallerian dej  Endonörium  Perinörium  Epinörium

22 Sinir hasarının evreleri

23 Bell’ s palsy  İdiyopatik periferik fasiyal paralizi/parezi  Vakaların % 8’inde altta yatan neden bulunmuştur  Etyopatogenez ??  Vasküler  Viral etyoloji  HSV, VZV,CMV, EBV

24 Bell paralizisinin tedavisi  Tedavisiz takip: % 86 düzelme  IV metilprednizolon: 250mg  Oral prednizolon: 1 mg/ kg (max 70 mg)  Antiviral tedavi?  H2 reseptör blokörü-H+ pompa inhibitörü  Yapay göz yaşı-kapama-merhem  Egzersiz-masaj

25

26 Transmastoid dekompresyon

27

28

29

30 Orta fossa yolu ile dekompresyon

31

32

33 Otitis media ve fasiyal paralizi  Akut süpüratif otitis media  Kronik otitis media  Kolesteatomlu kronik otitis media

34 Akut otitis mediada fasiyal paralizi

35 Kronik otitis mediada fasiyal paralizi

36 Kolesteatomlu kronik otitis mediada fasiyal paralizi

37 Herpes Zoster Otikus  Ramsey Hunt sendromu  Auriküla ve DKY de veziküller  Periferik fasiyal paralizi  Kulak ağrısı

38 Herpes Zoster Otikus  Asiklovir 5x200 mg  IV metilprednizolon: 250 mg  Oral prednizolon: 1 mg/ kg  H2 reseptör blokörü-H+ pompa inhibitörü  Yapay göz yaşı-kapama-merhem  Egzersiz-masaj  Prognoz kötü

39 Diyabetik fasiyal paralizi  Hospitalizasyon  Titiz kan şekeri takibi  IV metilprednizolon: 250-500 mg  Oral prednizolon: 1 mg/ kg  İnsülin tedavisi

40 Travmatik fasiyal paralizi  İntratemporal  Temporal kemik fraktürleri  Longitüdinal  Transverse  İatrojenik (kulak cerrahisi)  Ekstratemporal  Kesici ve künt yüz yaralanmaları  İatrojenik

41 Temporal kemik kırıkları  Longitudinal (% 80)  Transvers (% 10)  Mixed (%10)

42 Longitudinal kırık  % 20 si fasiyal paraliziye neden olur  % 90 vakada lezyon perigenikülat alanda  İletim tipi işitme kaybı

43 Transvers kırık  % 50’ si paraliziye neden olur  SNİK

44 Temporal kemik kırıklarına yaklaşım

45 Ekstrakranial segment  Tümörler  Parotis tümörleri  Cilt tümörleri  Travma  Kesici  Künt  İatrojenik  Parotis cerrahisi  Temporomandibüler eklem cerrahisi

46 Fasiyal sinirin devamlılığının bozulduğu durumlarda  Primer onarım  Serbest sinir greftleri  Greater auricular n  Sural n  Anastomozlar

47 Serbest sinir greftleri

48 7-12 uç-uca anastomoz

49 TEŞEKKÜRLER


"Fasiyal Sinir Paralizileri. Anatomi  Supranükleer  Nükleer  İnfranükleer  Serebellopontin açı  İnternal akustik kanal  Labirintin segment  Timpanik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları