Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fasiyal Sinir Paralizileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fasiyal Sinir Paralizileri"— Sunum transkripti:

1 Fasiyal Sinir Paralizileri

2 Anatomi Supranükleer Nükleer İnfranükleer Serebellopontin açı
İnternal akustik kanal Labirintin segment Timpanik segment Mastoid segment Ekstrakranial segment

3 Anatomi

4 Anatomi Timpanik – mastoid segment

5 Anatomi Ekstrakranial segment

6 Anatomi Özel viseral afferent Genel viseral efferent
Özel viseral efferent

7 Etyoloji Konjenital İdiyopatik Travma Möbius sendromu
Alt dudak paralizisi İdiyopatik Bell’ s palsy Melkersson-Rosenthal sendromu Travma İntratemporal Ekstratemporal (Kesici, künt)

8 Etyoloji İnfeksiyon Herpes zoster oticus Otitis media Bulbar palsy
İnfeksiyoz mononukleoz Botulismus Tetanoz Sifiliz Lyme hastalığı

9 Etyoloji Neoplaziler Kolesteatoma Glomus jugulare/timpanikum
Karsinoma (primer/metastatik) Fasiyel nöroma Menenjiom Lösemi Histiositoz Parotis tümörleri

10 Etyoloji Metabolik ve sistemik Gebelik Diabetes mellitus Sarkoidozis
Guillain-Barre sendromu Otoimmün hastalıklar

11 Bilateral fasiyal paralizi
Guillain-Barre Sendromu İnfeksiyöz mononükleoz CMV Sarkoidozis Akut porfiri Amyloidozis Boutismus Lyme hastalığı Bell paralizisi

12 Rekürren fasiyal paralizi
Bell paralizisi Tümörler Travma Herpes zoster otikus Melkerson –Rosenthal sendromu Fissürlü dil Üst dudakta ödem

13 Başvuru şikayetleri Yüzde şekil bozukluğu Yüzün bir tarafa çekmesi
Gözünü kapatamama Kulak ağrısı Yüksek seslerden rahatsız olma

14 Hikaye Başlangıç zamanı Gelişme hızı Tekrarlayıcı olup olmadığı
Eşlik eden semptomlar Önceki cerrahi

15 Fizik muayene Komple KBB muayenesi Nörolojik değerlendirme
Otomikroskopi Kranial sinir değerlendirilmesi Boyun ve parotisin palpasyonu Nörolojik değerlendirme Motor Serebellar

16 Testler Tat Schrimer Odyogram-Akustik refleks Elektrofizyolojik

17 Elektrofizyolojik testler
Electroneurinography (EnoG) Electromyography (EMG)

18 Elektrofizyolojik testler
ENoG > % 90 dejenerasyon: Kötü prognoz Yalancı pozitif cevaplar görülebilir

19 Elektrofizyolojik testler
EMG Aktif mu: intakt motor akson Mu+fibril. Pot.: parsiyel dejenerasyon Polifazik mu: Rejenerasyon Dejenerasyon şiddetini ve prognozu tahmin edemez

20 Görüntüleme yöntemleri
Schüller Towne Stenvers Transorbital CT MRG

21 Sinir hasarının evreleri
Nöropraksi: Sinire baskı aksoplazma akımını keser. Baskı kalkınca tam düzelme Axontemez: Akson hasarı, endonöral kılıf hasarı yok, lezyon distalinde Wallerian dej Nörotemez: Akson hasarı, endonöral kılıf hasarı, lezyon distalinde Wallerian dej Endonörium Perinörium Epinörium

22 Sinir hasarının evreleri

23 Bell’ s palsy İdiyopatik periferik fasiyal paralizi/parezi
Vakaların % 8’inde altta yatan neden bulunmuştur Etyopatogenez?? Vasküler Viral etyoloji HSV, VZV,CMV, EBV

24 Bell paralizisinin tedavisi
Tedavisiz takip: % 86 düzelme IV metilprednizolon: 250mg Oral prednizolon: 1 mg/ kg (max 70 mg) Antiviral tedavi? H2 reseptör blokörü-H+ pompa inhibitörü Yapay göz yaşı-kapama-merhem Egzersiz-masaj

25

26 Transmastoid dekompresyon

27 Transmastoid dekompresyon

28 Transmastoid dekompresyon

29 Transmastoid dekompresyon

30 Orta fossa yolu ile dekompresyon

31 Orta fossa yolu ile dekompresyon

32 Orta fossa yolu ile dekompresyon

33 Otitis media ve fasiyal paralizi
Akut süpüratif otitis media Kronik otitis media Kolesteatomlu kronik otitis media

34 Akut otitis mediada fasiyal paralizi

35 Kronik otitis mediada fasiyal paralizi

36 Kolesteatomlu kronik otitis mediada fasiyal paralizi

37 Herpes Zoster Otikus Ramsey Hunt sendromu
Auriküla ve DKY de veziküller Periferik fasiyal paralizi Kulak ağrısı

38 Herpes Zoster Otikus Asiklovir 5x200 mg IV metilprednizolon: 250 mg
Oral prednizolon: 1 mg/ kg H2 reseptör blokörü-H+ pompa inhibitörü Yapay göz yaşı-kapama-merhem Egzersiz-masaj Prognoz kötü

39 Diyabetik fasiyal paralizi
Hospitalizasyon Titiz kan şekeri takibi IV metilprednizolon: mg Oral prednizolon: 1 mg/ kg İnsülin tedavisi

40 Travmatik fasiyal paralizi
İntratemporal Temporal kemik fraktürleri Longitüdinal Transverse İatrojenik (kulak cerrahisi) Ekstratemporal Kesici ve künt yüz yaralanmaları İatrojenik

41 Temporal kemik kırıkları
Longitudinal (% 80) Transvers (% 10) Mixed (%10)

42 Longitudinal kırık % 20 si fasiyal paraliziye neden olur
% 90 vakada lezyon perigenikülat alanda İletim tipi işitme kaybı

43 Transvers kırık % 50’ si paraliziye neden olur SNİK

44 Temporal kemik kırıklarına yaklaşım

45 Ekstrakranial segment
Tümörler Parotis tümörleri Cilt tümörleri Travma Kesici Künt İatrojenik Parotis cerrahisi Temporomandibüler eklem cerrahisi

46 Fasiyal sinirin devamlılığının bozulduğu durumlarda
Primer onarım Serbest sinir greftleri Greater auricular n Sural n Anastomozlar

47 Serbest sinir greftleri

48 7-12 uç-uca anastomoz

49 TEŞEKKÜRLER


"Fasiyal Sinir Paralizileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları