Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öncelİkle hepİnİz hoş geldİnİz. Welcome أهلاً وسهلاً مرحبا

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öncelİkle hepİnİz hoş geldİnİz. Welcome أهلاً وسهلاً مرحبا"— Sunum transkripti:

1 Öncelİkle hepİnİz hoş geldİnİz. Welcome أهلاً وسهلاً مرحبا

2 Bu toplanmamızı neye borçluyuz?
Önce bunu izah edelim.

3 SINIFTA YAŞANAN SORUNLAR

4 en fazla gözlenen davranışlar
“Karşıdakinin sözünü yarıda kesme” “İzinsiz konuşma/fısıldaşma” “Derse geç gelme” “İzinsiz ayağa kalkma/sınıfta dolaşma” “Sırada yayılarak oturma”…

5 NİSBETEN DAHA AZ GÖZLENENLER
“Cep telefonuyla meşgul olma” “Derste gazete veya magazinler okuma” “Derste uyuma” “Dersle ilgili olmayan materyaller bulundurma” “Yerinden erken kalkma/dersten erken ayrılma”…

6 Bulgular, öğretmenlerin zamanlarının;
% 75’ini düzeni sağlama ve disipline, % 25’ini ise eğitim ve öğretime harcadıklarını göstermektedir.

7 Öğrencinin olumsuz davranışlarının üç nedenden kaynaklanabileceği ileri sürülmektedir.

8 Birincisi öğrenci nasıl davranacağını bilmediği için olumsuz davranır
Birincisi öğrenci nasıl davranacağını bilmediği için olumsuz davranır. Bu durumda ona doğru davranışı öğretmek gerekir.

9 İkincisi, öğrenci davranışı bilir, fakat zamanını kestiremez, bu durumda ona uygun zamanın ne olduğunu işaret etmek gerekir.

10 Son olarak, öğrenci davranışı ve zamanını bilir, fakat ara sıra unutur
Son olarak, öğrenci davranışı ve zamanını bilir, fakat ara sıra unutur. Bu yüzden çoğu zaman yanlış yaptığının farkında değildir. Bu durumda ona, kendini yönetme yollarını öğretmek gerekir.

11 Araştırma sonuçları gerek dünyada gerekse ülkemizde son yıllarda disiplin sorunlarında bir artış olduğunu ortaya koymaktadır.

12 Bu davranışlar ; Öğrenciden Öğretmenden ya da Çevresel etkenlerden kaynaklanabilir.

13 Olumsuz davranışların önlenmesine ilişkin olarak öğretmenlerin izlediği yaklaşımlar genellikle
Dersten sonra öğrenciyle bireysel olarak konuşma Beden diliyle öğrenciyi uyarma, Öğrencinin dikkatini yeniden toplama, Davranışını durdurmasını isteme ve öğrenciyi sözlü olarak uyarma Kuralları hatırlatma Sesli uyarma ve soru sorma tekniklerini kullandıkları gözlenmiştir.

14 Öğretmenle alakalı olanlar
Derse yeterince hazırlanmamak Öğretme becerisinin olmaması Adil olmamak Öğrencilere karşı saldırgan tutumlar sergilemek Dinleme becerisini gösterememek

15 Öğrencilere yeterince ilgi göstermemek
Zamanı iyi kullanamamak Öğretim materyallerini kullanmada yetersizlik Öğrenci gereksinmelerine uygun tepki vermemek Sabırsız olmak

16 Kişisel anlayış ve sempatiden yoksunluk
Olumlu pekiştireç kullanmamak Öğrenme merkezli yerine not merkezli olmak Kural ve sınırlar koyamamak Öğrencileri birbiriyle kıyaslamak… Öğretmen uygulamaları, çocukların olumsuz davranışlarına yol açan önemli faktörlerdir.

17 Öğrenci kaynaklı olanlar
Olumsuz davranışların nedenlerinden biri de olumsuz davranmaya eğilimli öğrencilerin kendileridir. Akademik yeterliliği, sosyal becerileri, öğretmen ve arkadaşlarıyla etkileşimi düşük Sosyal açıdan yalnızlık duygusu yaşayan, arkadaşı olmayan Sosyal doyumsuzluk yaşayan,

18 Okulu sevmeyen Daha çok olumsuz davranışları olan kişilerle arkadaşlık kuran Okula uyumda güçlük çeken öğrencilerin olumsuz davranışlara daha fazla yöneldikleri saptanmıştır.

19 İstenmeyen Davranışı Önlemede Kullanılabilecek Stratejiler-Etkinlikler
1-Öğrencileri Sürekli Olarak İzlemek:  Öğretmen ders esnasında gözleri ile sınıfın tümünü gözlemeli, öğrencilerin tümünü görebileceği yerlerde durmalıdır.

20 2-Öğrencileri Motive Etmek ve Motivasyonu Dersin Sonuna Kadar Sürdürmek:
Öğrencileri motive etmek için onlara aktif olma fırsatı verilmeli, öğretmen merkezli öğretim yöntemleri terk edilmeli, mümkün olduğunca fazla öğrenciye söz hakkı verilmelidir.

21 3-Öğrencilerin İlgilerini Anlamak ve Derse İlgiyi Arttırmak: 
Öğretmen iyi bir gözlemle öğrencilerinin ilgi düzeylerini keşfetmeye çalışmalı, ilginin dağılması ve sıkılma belirtilerinin görülmesi durumunda güncel bir konuyu tartışmak, mantık ve zeka oyunlarını kullanmak, birkaç dakika serbest faaliyet yapmalarına izin vermek vb. gibi bazı şeyleri kullanarak ilgilerini yeniden kazanmaya çalışmalıdır.

22 4-Sınıf Kurallarını Tespit Etmek: 
Öğretmen, öğrencileriyle tanıştığı ilk derste öğrencilerinden beklediği davranışlarla ilgili açıklamalar yapmalı, kurallar koymalı ve bu kuralların neden gerekli olduğu konusunda tatmin ve ikna edici açıklamalar yapmalıdır.

23 Sorunu Anlamak:  İstenmeyen öğrenci davranışları karşısında, öğretmenin yapması gereken ilk iş, sorunu anlamak olmalıdır. Sorunun doğru bir biçimde anlaşılması, doğru bir yaklaşımla çözülmesi için ön koşuldur. Davranışı anlamak, mevcut sorunların nedenlerini tanımlamanın ötesinde, gelecekte ortaya çıkabilecek istenmeyen davranışların önceden kestirilmesi açısından da gereklidir.

24 Görmezden Gelmek:  İstenmeyen davranış o an için hemen olup bitiyorsa, süreklilik göstermiyorsa görmezden gelinebilir. Ancak öğretmen, görmezden geldiği davranışı pekiştirmekten kaçınmalıdır. Çünkü istenmeyen bir davranışta bulunan öğrenci, bu davranışının öğretmen tarafından görmezden gelinmesiyle bunun kabul edilebilir bir davranış olduğunu düşünerek aynı davranışı tekrarlayabilir.

25 Öğretmen tekrarlanan bu davranışı da görmezden gelirse, istenmeyen davranışların pekişmesine neden olur. Bu yöntemin dikkatli kullanılması gerekir. Aksi takdirde öğrenci yaptığı yanlış davranışın öğretmen tarafından tasdik edildiği yanılgısına düşebilir. Görmezden gelme yöntemi, dikkatli kullanılmadığında ciddi sorunlara yol açar. Önemli davranış problemlerini görmezden gelme ile ortadan kaldırmak mümkün olmadığı gibi, sorunun ağırlaşmasına da neden olur.

26 7-Uyarmak:  İstenmeyen davranışı yapan öğrenciye, davranışının kabul edilemez olduğu çeşitli uyarılarla hissettirilebilir.  Öğretmen vücut dilini kullanarak, dokunarak, sözle doğrudan veya dolaylı olarak soru sorarak, söz hakkı vererek veya sözü doğrudan doğruya istenmeyen davranışa getirerek öğrenciyi uyarabilir.

27 8-Derste Değişiklik Yapmak: 
Sınıfta öğretmenin sürekli aynı yöntemleri kullanması, kendinin aktif, öğrencilerin ise pasif olması, dersin sıkıcı bir hal almasına ve öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olur. Dikkati dağılan öğrencilerin istenmeyen davranışlara yönelmesi kaçınılmazdır. Bu yüzden ortaya çıkabilecek istenmeyen davranışlar, dersin işlenişinde, öğretim yöntemlerinde, araç ve gereçlerde değişiklikler yapılarak ortadan kaldırılabilir.

28 9-Sorumluluk Vermek:  Yapacak bir işi olmadığını düşünen veya işi kendisine ilginç gelmeyen öğrencinin istenmeyen davranışlara yönelmesi doğaldır. Bu durumda ona kendisini meşgul edecek bir iş vermek ya da işini kendisine daha ilginç gelecek başka bir işle değiştirmek, istenmeyen davranışların önlenmesi konusunda yararlı bir yöntemdir

29 Öğrencilerini tanıyan, onlar hakkında bilgi sahibi olan bir öğretmen öğrencilerine sorumluluklar verir. Sınıf başkanlığı yapmak, araç gereç getirip götürmek, ödevleri kontrol etmek gibi sorumluluklar alan öğrenci kendi davranışını kontrol ederek istenmeyen davranışlara yönelmez. Uygun ve anlamlı etkinliklerle sorumluluk verilen öğrenciler, istenmeyen davranışlara yönelecek zamanı bulamazlar.

30 10-Öğrenciyle Konuşmak: 
Yapılan bütün uyarılara rağmen öğrencinin davranışlarında bir değişiklik görülmüyorsa, sorunun öğrenci ile konuşulmasında yarar vardır. İstenmeyen bir davranış görüldüğünde hemen sıcağı sıcağına öğrenciyle ders içinde veya ders dışında, davranışının nedenleri ve sonuçları hakkında konuşulabilir.

31 11-Okul Yönetimi, Aile ve Rehber Uzman İle İlişki Kurmak: 
Bazı sorun davranışların boyutları, öğretmenin üstesinden gelemeyeceği kadar büyük olabilir. Böylesi durumlarda öğretmenin okul yönetimi ve rehberlik servisi ile işbirliği yapması gerekir. Öğretmen sınıf içinde sıkıntı yaratan, eğitim-öğretimi engelleyen davranışlarla baş edemediği durumlarda okul yönetimi, aile veya bir uzmandan sorunun çözümü için yardım isteyebilir.

32 12-Ceza Vermek:  Diğer yöntemleri kullanmasına rağmen öğretmen hala öğrencilerin istenmeyen davranışlarıyla baş edemiyorsa, göstermesi gereken en son tepki ceza vermek olacaktır. Ceza, davranışla orantılı olarak, o davranışın yinelenmesini engelleyecek şekilde uygulanmalı, bunun için de öğrenci neyi, nasıl yaptığı için ceza aldığını bilmelidir. Neden ceza aldığını bilmeyen öğrencinin eğitimin amaçları doğrultusunda istenen davranışları göstermesi mümkün değildir. 

33 Diğer konumuz öfke 1- ÖFKE NEDİR? 2- ÖFKENİN NEDENLERİ
3- ÖFKENİN KİŞİDE YARATTIĞI ETKİLER 4- ÖFKE TÜRLERİ 5- ÖFKEYİ İFADE ETME BİÇİMLERİ 6- ÖFKE YÖNETİMİ

34 Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün, derdini rüzgara yaz estikçe uzaklara götürsün....

35 ÖFKE BİR “GÜÇ” TÜR AMA ...

36 1- ÖFKE NEDİR? Birey haz alma dünyasını engelleyen herhangi bir durum, olay veya kişi ile karşılaştığında öfke duygusu oluşur. İstediğini alamama, haksız davranışlara maruz kaldığını düşünme, arkadaş kaybı, kaçırılmış fırsatlar, kavgalar, engellenme, anlaşılmama, saygısızlık vb. durumlar öfkelenmemize neden olur.

37 Her bireyin öfkelendiği durumlar farklıdır.
Ayrıca bir birey aynı konuya bazen öfkelenirken bazen öfkelenmeyebilir. Veya birinin öfkelendiğine bir diğeri gülüp geçebilir.

38 . BU İFADELERİN ORTAK SONUCU ÖFKELENEN KİŞİLERİN ÖYLE YA DA BÖYLE BİR NEDENLE BİR ENGELLE KARŞILAŞMASIDIR ENGELLENME ÖFKE

39

40 . Öfke de tıpkı üzüntü ve mutluluk gibi bir duygudur. Bu yüzden inkâr edilmeyi ya da kabul edilmemeyi hak etmiyor. Olumlu ya da olumsuz her duygu gibi öfkenin de bir ömrü var; bu ömür tamamlandığında da öfkemiz kayboluyor.

41 ÖFKE BİR ENERJİ (OLUMLU / OLUMSUZ)
ÖFKE ASLINDA NORMAL VE SAĞLIKLI BİR DUYGUDUR. DOĞAL OLAN BU DUYGU HAKKINDAKİ YANLIŞ YORUMLAR ÖFKENİN SORGULANMASINA, SUÇLANMASINA YOL AÇABİLİR.  OYSA BU DUYGUNUN SORGULANMASI, İNSANIN DOĞAL OLAN DİĞER ÖZELLİKLERİNİ SORGULANMASIYLA EŞDEĞERDİR.

42 ÖFKE DUYGUSUNUN YAŞANMA BİÇİMİ ONU İYİ VEYA KÖTÜ KILAR
ÖFKE DUYGUSUNUN YAŞANMA BİÇİMİ ONU İYİ VEYA KÖTÜ KILAR. ÖFKE İNSANI DAVRANIŞA İTER, MOTİVE EDER (GÜDÜLER). SİZE BİRİSİ HAKARET ETTİĞİNDE ÖFKELENMEZSENİZ KENDİNİZİ SAVUNAMAZSINIZ. HAYVANDA ÖFKE VE SALDIRGANLIK OLMAZSA YAŞAYAMAZ. ÖFKE DOĞAL BİR DUYGUDUR... ONU YAŞAMA BİÇİMİ, ONU İYİ YA DA KÖTÜ YAPAR. ÖFKE DUYGUSUNUN ORTAYA KONULUŞ BİÇİMİ ÖNEMLİDİR. BU NEDENLE ÖKEMİZİ İYİ YOLLA İFADE ETMELİYİZ.

43 SUYUN ALTINDA KALAN BU DUYGULARA TEMEL DUYGULAR ADI VERİLİR.
A. İÇ UYARANLAR ÖFKE OLGUSUNU BİR BUZDAĞINA BENZETEBİLİRİZ. BUZDAĞININ SUYUN ÜSTÜNDE KALAN KISMI ÖFKEDİR. SUYUN ALTINDA KALAN KISMI İSE ÖFKENİN GERÇEK NEDENLERİNİN BULUNDUĞU YERDİR VE ÖFKENİN ORTAYA ÇIKMASINA YOL AÇAN PEK ÇOK DUYGU BURADA GİZLİDİR. SUYUN ALTINDA KALAN BU DUYGULARA TEMEL DUYGULAR ADI VERİLİR.

44 6. ÖFKE YÖNETİMİ A. FİZYOLOJİK UYGULAMALAR :
(GEVŞEME) B. DÜŞÜNCE DÜZENLEME TEKNİĞİ (OLAYLARA BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRME ) MANTIK ÖFKEYİ YENER, ÇÜNKÜ ÖFKE HAKLI BİR NEDENE BAĞLI OLSA DA, ÇOK ÇABUK MANTIK SINIRLARINI AŞABİLİR. BU YÜZDEN ÖFKELENDİĞİNİZİ HİSSETTİĞİNİZDE MANTIĞINIZA SIĞININ.

45 C. PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ
ÖNCE DURUMU DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİREMEYECEĞİMİZİ ARAŞTIRMAK GEREKİR. DEĞİŞTİREBİLECEĞİMİZ BİR ŞEYSE ÇÖZÜM YOLLARI ARAŞTIRILABİLİR. DEĞİŞTİRİLEMEYECEK BİR DURUMSA, ÇÖZÜM İÇİN UĞRAŞMAK YERİNE, YAPILACAK EN İYİ ŞEY SORUNLA YÜZLEŞMEKTİR. ELİNİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIN AMA, YANITLARI HEMEN BULAMIYOR, SONUCA HEMEN ULAŞAMIYORSANIZ, KENDİNİZİ CEZALANDIRMAYIN.

46 D. İLETİŞİM YÖNTEMİ ÖFKELİ İNSANLAR GENELLİKLE DÜŞÜNMEDEN YARGILAMA VE BU YARGILARI YÖNÜNDE DAVRANMA EĞİLİMİNDEDİRLER. BU YARGILAR DA BAZEN ÇOK GERÇEK DIŞI OLABİLMEKTEDİR. EĞER ÇOK ELEKTRİKLİ BİR TARTIŞMA İÇİNE GİRDİYSENİZ, İLK YAPACAĞINIZ ŞEY ; YAVAŞLAYIP GÖSTERDİĞİNİZ TEPKİLERİ GÖZLEMEK OLMALIDIR. AKLINIZA GELEN İLK ŞEYİ SÖYLEMEYİN, YAVAŞLAYIN VE ASIL SÖYLEMEK İSTEDİĞİNİZİ DÜŞÜNÜN. AYNI ANDA KARŞINIZDAKİNİN DE SÖYLEDİKLERİNİ DUYMAYA VE ANLAMAYA ÇALIŞIN. HEMEN CEVAP VERMEYİN.

47 E. MİZAHA BAŞVURMA : MİZAH, ÇEŞİTLİ YOLLARLA ÖFKENİZİN YOĞUNLUĞUNUN AZALMASINA YARDIMCI OLABİLİR. HER ŞEYDEN ÖNCE DAHA DENGELİ BİR BAKIŞ AÇISI SAĞLAR. BİRİNE ÖFKELENİP DE BELLİ SIFATLARLA ETİKETLER TAKMAYA BAŞLADIĞINIZDA, BİR AN DURUN VE O İNSANIN GERÇEKTEN O “ŞEY” YA DA “ÖYLE” OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN. BU SAHNEYİ GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNE GETİRİN. ÖRNEĞİN BİRİNE, “MUŞMULA” YA DA “ODUN KAFALI” GİBİ SIFATLARLA SALDIRDIĞINIZDA, O KİŞİYİ GERÇEKTEN BİR MUŞMULAYMIŞ YA DA ODUNDAN BİR KAFASI VARMIŞ GİBİ HAYAL EDİN VE GÜNDELİK İŞLERİNİ O ŞEKİLDE YAPTIĞINI GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNE GETİRİN.

48 F. ÇEVRE DEĞİŞİKLİĞİ : BİRAZ ARA VERİN. GÜN İÇİNDE ÖZELLİKLE STRESLİ OLACAĞINI BİLDİĞİNİZ SAATLERDE, SADECE KENDİNİZ İÇİN KULLANACAĞINIZ BİR ZAMAN AYIRIN.

49 KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZ YA DA SÖYLEMEK İSTEDİKLERİNİZ VARSA BUYRUN.

50 DİNLEDİĞİNİZ VE İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ.
TEŞEKKÜRLER THANKS ُشكْرًا جَزِيلًا MURAT PINAR ve MAHMUT CAN TUNA Okulumuzun Güzide Rehber Öğretmenleri


"Öncelİkle hepİnİz hoş geldİnİz. Welcome أهلاً وسهلاً مرحبا" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları