Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ENZİMATİK TANI ALANLARI VE İLGİLİ ENZİMLER Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA AD.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ENZİMATİK TANI ALANLARI VE İLGİLİ ENZİMLER Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA AD."— Sunum transkripti:

1 1 ENZİMATİK TANI ALANLARI VE İLGİLİ ENZİMLER Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA AD

2 2 Enzimatik tanı alanları kalp ve akciğer hastalıkları karaciğer hastalıkları kas hastalıkları kemik hastalıkları pankreas hastalıkları maligniteler genetik hastalıklar hematolojik hastalıklar zehirlenmeler

3 3 Kalp ve akciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimler 1 total kreatin kinaz (CK, CPK) CK-MB aspartat transaminaz (AST) laktat dehidrojenaz (LD, LDH)

4 4 Kalp ve akciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimler 2 Akut miyokard enfarktüsünde (AMI) enzimler

5 5 Karaciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimler transaminazlar (ALT, AST) LDH GGT (  -GT) ALP 5-nükleotidaz (5-NT) lösin aminopeptidaz (LAP)

6 6 Kas hastalıklarının tanısında yararlı enzimler CK LDH aldolaz AST

7 7 Kemik hastalıklarının tanısında yararlı enzimler alkalen fosfataz (ALP) asit fosfataz (ACP) Osteoblastik aktivite artışı ile karakterize kemik hastalıklarında ALP yükselir Osteoklastik kemik hastalıklarında ALP yanında ACP da yükselir.

8 8 Pankreas hastalıklarının tanısında yararlı enzimler  -amilaz lipaz

9 9 Malignitelerin tanısında yararlı enzimler organ spesifik enzimler ACP, ALP, GGT, 5-nükleotidaz, lösin aminopeptidaz (LAP),  -amilaz ve lipaz organ spesifik olmayan enzimler LDH, aldolaz, fosfoheksoz izomeraz

10 10 Genetik hastalıkların tanısında yararlı enzimler fenilalanin hidroksilaz, galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz, glukoz-6-fosfataz gibi birçok enzim

11 11 Hematolojik hastalıkların tanısında yararlı enzimler anaerobik glikoliz ile ilgili bazı enzimler pentoz fosfat yolu ile ilgili bazı enzimler glutatyon metabolizması ile ilgili bazı enzimler adenozin deaminaz gibi pürin ve pirimidin katabolizması enzimleri Na + /K + ATPaz lesitin kolesterol açil transferaz (LCAT) methemoglobin redüktaz........

12 12 Zehirlenmelerin tanısında yararlı enzimler Organik fosfor bileşikleri ile zehirlenme durumlarında serum kolinesteraz (ChE) düzeyi düşük bulunur

13 13 ÖZET AMI’ünde ilk değişiklik gösteren ve en değerli enzim? Tüm karaciğer hastalıkları için spesifik enzim? Kas hastalıkları tanısı için en değerli enzim? Osteoblastik aktivite artışı ile artan enzim? İdrarda ölçümü tanısal değeri olan enzim? Eksikliği favizme neden olan enzim? Organik fosfor bileşikleri ile zehirlenmelerin tanısında değerli enzim?


"1 ENZİMATİK TANI ALANLARI VE İLGİLİ ENZİMLER Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA AD." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları