Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENZİMATİK TANI ALANLARI VE İLGİLİ ENZİMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENZİMATİK TANI ALANLARI VE İLGİLİ ENZİMLER"— Sunum transkripti:

1 ENZİMATİK TANI ALANLARI VE İLGİLİ ENZİMLER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜ TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA AD

2 Enzimatik tanı alanları
kalp ve akciğer hastalıkları karaciğer hastalıkları kas hastalıkları kemik hastalıkları pankreas hastalıkları maligniteler genetik hastalıklar hematolojik hastalıklar zehirlenmeler

3 Kalp ve akciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimler 1
total kreatin kinaz (CK, CPK) CK-MB aspartat transaminaz (AST) laktat dehidrojenaz (LD, LDH)

4 Kalp ve akciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimler 2
Akut miyokard enfarktüsünde (AMI) enzimler

5 Karaciğer hastalıklarının tanısında yararlı enzimler
transaminazlar (ALT, AST) LDH GGT (-GT) ALP 5-nükleotidaz (5-NT) lösin aminopeptidaz (LAP)

6 Kas hastalıklarının tanısında yararlı enzimler
CK LDH aldolaz AST

7 Kemik hastalıklarının tanısında yararlı enzimler
alkalen fosfataz (ALP) asit fosfataz (ACP) Osteoblastik aktivite artışı ile karakterize kemik hastalıklarında ALP yükselir Osteoklastik kemik hastalıklarında ALP yanında ACP da yükselir.

8 Pankreas hastalıklarının tanısında yararlı enzimler
-amilaz lipaz

9 Malignitelerin tanısında yararlı enzimler
organ spesifik enzimler ACP, ALP, GGT, 5-nükleotidaz, lösin aminopeptidaz (LAP), -amilaz ve lipaz organ spesifik olmayan enzimler LDH, aldolaz, fosfoheksoz izomeraz

10 Genetik hastalıkların tanısında yararlı enzimler
fenilalanin hidroksilaz, galaktoz-1-fosfat üridiltransferaz, glukoz-6-fosfataz gibi birçok enzim

11 Hematolojik hastalıkların tanısında yararlı enzimler
anaerobik glikoliz ile ilgili bazı enzimler pentoz fosfat yolu ile ilgili bazı enzimler glutatyon metabolizması ile ilgili bazı enzimler adenozin deaminaz gibi pürin ve pirimidin katabolizması enzimleri Na+/K+ ATPaz lesitin kolesterol açil transferaz (LCAT) methemoglobin redüktaz

12 Zehirlenmelerin tanısında yararlı enzimler
Organik fosfor bileşikleri ile zehirlenme durumlarında serum kolinesteraz (ChE) düzeyi düşük bulunur

13 ÖZET AMI’ünde ilk değişiklik gösteren ve en değerli enzim?
Tüm karaciğer hastalıkları için spesifik enzim? Kas hastalıkları tanısı için en değerli enzim? Osteoblastik aktivite artışı ile artan enzim? İdrarda ölçümü tanısal değeri olan enzim? Eksikliği favizme neden olan enzim? Organik fosfor bileşikleri ile zehirlenmelerin tanısında değerli enzim?


"ENZİMATİK TANI ALANLARI VE İLGİLİ ENZİMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları