Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLA İLETİŞİM KURMAK. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır. HZ.MEVLANA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLA İLETİŞİM KURMAK. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır. HZ.MEVLANA."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLA İLETİŞİM KURMAK

2 Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır. HZ.MEVLANA

3 İletişim; kişiler arasında duygu,düşünce ve bilgi alış verişidir.

4 Doğduğu günden itibaren çocuk, yaşayabilmek için ana-babasının desteğine muhtaçtır. Çocuğun kendi ayakları üzerinde durabilmesi, özgüvenin gelişmesi, kendisi ve çevresiyle barışık olabilmesi, kendisini düzgün ve doğru ifade edebilmesi ailenin vereceği eğitime ve iletişime bağlıdır.

5 Çocuğun hayatında ilk iletişime girdiği kişiler kendi ana-babasıdır. Çocuğun kişiliğinin oluşumunda ana- baba modelleri çok önemlidir.

6 Çocuk, ana-babasıyla özdeşim kurar, ana- babasını model alır ve taklit eder. Bu yoğun süreçte çocuğun ihtiyaç duyacağı sevgi ve güven gibi şeyler vardır. Bu iki temel duygu çocuğun ömür boyu sürecek yaşamsal değerlerini ve kişilik özelliklerini belirleyecektir. Ana-baba ve çocuk arasında sevgi ve güven duygusunun yoğunluğu aralarındaki iletişimle doğru orantılı olacak ve iletişim sevgi dolu bir ilişkiyi kurup sürdürebilmek için gerekli en önemli beceri olacaktır.

7 Çocu ğ unuzu ba ş ka insanların önünde utandırmak veya güç duruma dü ş ürmek sadece içerleme ve dü ş manlık duyguları hissetmesine neden olur, iyi bir ileti ş ime de ğ il.

8 Çok yorgunsanız aktif bir dinleyici olabilmek için daha fazla çaba harcamanız gerekecektir. Gerçek bir aktif dinleme kolay i ş de ğ ildir ve bedeniniz ve zihniniz yorgunken daha da zorla ş acaktır. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin. Dikkatle ve nazik bir ş ekilde dinleyin. Çocu ğ unuz bir ş ey anlatmaya çalı ş ırken sözünü kesmeyin. Çocu ğ unuza arkada ş larınıza gösterdi ğ iniz nezaketi gösterin.

9 Aptal, budala, tembel gibi a ş a ğ ılayıcı sözler kullanmayın. Çözüme yönelik somut adımlar geli ş tirmesi için çocu ğ a yardımcı olun. Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz. Çocu ğ u yaptı ğ ı veya yapmadı ğ ı ş eylerden dolayı de ğ il, kendisi oldu ğ u için kabul etti ğ inizi gösterin. Çocu ğ un açık ileti ş imi sürdürmesini destekleyin. Bunu, çocu ğ u oldu ğ u gibi kabul ederek ve gösterdi ğ i ileti ş im çabalarını takdir ederek sa ğ layabilirsiniz.

10 Davranı ş ı çocu ğ unuzun ki ş ili ğ inden ayırın. Örne ğ in beni hayal kırıklı ğ ına u ğ rattın demek yerine hangi davranı ş ı veya seçimini be ğ enmedi ğ inizi ve neden be ğ enmedi ğ inizi belirtin.

11 ÇOCUKLA İLETİŞİM KURABİLMEK İÇİN ANNE VE BABANIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

12 1. Kendinizi çocuğun yerine koyarak durumu değerlendirin. Çocuğunuzun duygularını yaşamaya, çevreye ve olaylara onun gözleriyle bakmaya çalışın.

13 2. Çocuğunuzun sizden ayrı duyup düşüneceğini, farklı bir yapı ve bünyeye sahip olabileceğini kabul edin.

14 3. Çocuğunuzun gelişim süreci içinde yaşının gereği bazı davranış ve duygularda bulunabileceğini kabul ediniz. Çocuk yetiştin değildir. Yetişkin gibi düşünemez,davranamaz ama zamanı gelince öğrenir.

15 4.Çocuk eğitiminde etkili olabilmek ve çocukla sağlıklı iletişim kurabilmek için çocuğunuzu olduğu gibi kabul ediniz.

16 5.Dayakla, tehditle cezayla ya da bağırıp çağırarak çocuğunuzun olumsuz davranışına o an engel olabilirsiniz ama davranışı ortadan kaldıramazsınız.

17 6. Karşımızdaki kişilere saygı duyunuz. 7. Onların varlığını kabul ediniz. 8. Önemli ve değerli olduklarını hissettiriniz. 9. Gerçekçi ve doğal davranınız.

18 10. Abartıdan uzak, olduğu gibi davranınız. 11. Çocuğunuzla yüz yüze konuşurken gerekiyorsa ona daha yakın olmak için yere veya yanına oturunuz. 12. Basit ve karşınızdakinin anlayacağı dili kullanınız. 13. Geribildirim veriniz.

19 14. İletişimin belki de en önemli öğesi empati dir. 16. Yumuşak ses tonuyla konuşunuz. 17. Göz teması kurunuz..

20 18. Soyut değil, somut sözcükler kullanınız 19. Yer, zaman, boyut ve ölçüleri net ve açık bildiriniz 20. ACELE sözcüğü net değildir. Zaman belirtilmelidir

21 ÇOCUKLA İLETİŞİM KURMADA KESİNLİKLE YAPILMAMASI GEREKENLER

22 1. Yargılamayın, eleştirmeyiniz. 2. Çok fazla konuşmayınız. 3. Saldırgan tavırlar takınmayınız.

23 4. Duygularınızı gizlemeye çalışmayınız. 5. Zıtlaşmayın ve tartışmayınız. 8. Ne olursa olsun savunmaya geçmeyiniz, sadece dinleyiniz. 9. Çocuğu veya kişiyi kararlar vermeye ve yorum yapmaya zorlamayınız.

24 "Sen" Mesajı Yerine "Ben" Mesajı

25 ---"Sen" mesajı yerine... - Baba: Çok kabasın! Her zaman sözümü kesiyorsun! ---"Ben" mesajı verin... - Baba: Bir şey söylemeye başlayıp ta bir türlü sonunu getiremediğim zaman çok rahatsız oluyorum.

26 ---"Sen" mesajı yerine... - Anne: Kes şunu!! Çekiştirip durma kolumu!! ---"Ben" mesajı verin... - Anne: Kolumun çekiştirilmesinden hoşlanmıyorum.

27 Ø "Sen" mesajı iletişimi engeller. Ø "Ben" mesajı gönderen kişi, kendi hakkında yaptığı değerlendirmeyi karşısındaki kişiyle paylaşmak isteğindedir.


"ÇOCUKLA İLETİŞİM KURMAK. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır. HZ.MEVLANA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları