Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli 20 Ocak 2014 Ankara

2 Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği
İçerik Kapsam ve Amaçlar Başvuru Formu Hibe Ölçütleri Başvuru Yöntemi

3 Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği
Hareketlilik Projesi Nedir? (Proje süresi: 1 veya 2 yıl) Aşamalar: Hazırlık (Uygulamaya yönelik düzenlemeler, katılımcı seçimi, ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar, katılımcıların hazırlanması), Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması Değerlendirme (Faaliyetlerin değerlendirilmesi, elde edilen öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması) Amaçlar Kişisel gelişim ve istihdam için öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak Faaliyetlerin kalitesini artırmak için çalışanların mesleki gelişimi Yabancı dil gelişimi Farklı kültürlerin tanınması Uluslararası iletişim ağları oluşturma fırsatı ve bir Avrupa vatandaşlığı ve kimliği duygusu oluşturma Eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında çalışan kuruluşlara ilgiyi artırmak ve onların kapasitelerini ve uluslararası niteliklerini geliştirmek, Örgün eğitim, yaygın eğitim, mesleki eğitim, işgücü ve girişimcilik arasındaki geçişleri güçlendirmek Kazanılan yeterliklerin daha iyi tanınması

4 Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği
Katılımcılar Meslek Lisesi Öğrencileri Çıraklar Yeni Mezunlar (1 yıl içinde) Mesleki Eğitim Personeli (Öğretmen, Eğitmen, Yönetici, Rehberlik Uzmanı vb.) Yurtdışı faaliyet Staj Öğretmenlik/eğitmenlik , işe yerleşme, işbaşı eğitimi veya gözleme süreci Süre 2 hafta-12 ay 2 gün-2 ay (yol hariç) Hibe Kalemleri (Birim maliyetler, uygun harcamalar) Kurumsal Destek, Bireysel Destek, Seyahat, Özel İhtiyaç Desteği, Dil Desteği, İstisnai Giderler Özel İhtiyaç Desteği

5 Ne idi? Ne oldu? Ne idi? Ne oldu? Hedef Grup & Süre IVT 2 -39 hafta
Mesleki Eğitim Öğrenicileri 2 hafta-12 ay PLM 2-26 hafta Mesleki Eğitim Öğrenicileri (Mezuniyetten sonra en geç 1 yıl içinde staj) VETPRO 1- 6 hafta Mesleki Eğitim Personeli (Öğretmenlik/eğitmenlik imkanı) 2 gün-2 ay Hibe Kalemleri Yönetim ve Organizasyon Kurumsal Destek (Tutar değişikliği) Seyahat (belge karşılığı) Seyahat (Mesafeye göre birim maliyet) Harcırah Bireysel Destek (Tutar değişikliği) Pedagojik, kültürel ve dil desteği (belge karşılığı) Dil Desteği (Öğrencilerin1 ay ve üzeri hareketliliklerinde-5 yaygın dil dışında-birim maliyet) Özel İhtiyaç Desteği İstisnai Giderler

6 MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİLERİ VE PERSONELİNİN HAREKETLİLİĞİ
BAŞVURU FORMU

7 Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli
İçerik Katılımcı kuruluş(lar) Projenin tanımı Bütçe- Kontrol Listesi/Veri Koruma Bildirimi/Doğruluk Beyanı Ekler Başvurunun Sunulması Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli

8 PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ
PROJENİN TANIMI PROJE BAŞLIĞI PROJENİN KISA ADI PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ PROJENİN TOPLAM SÜRESİ PROJE BİTİŞ TARİHİ BAŞVURAN KURUMUN ADI BAŞVURU SAHİBİ KURUMUN ULUSAL AJANSI

9 KURUM TİPİ KAMU/ÖZEL PIC NUMARASI BAŞVURAN KURULUŞ
Kuruluşun Katılımcı Portalına kaydı (ECAS Sistemi) BAŞVURAN KURULUŞ BAŞVURAN KURULUŞ: Mesleki eğitim veren kuruluş Konsorsiyum Koordinatörü Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama, projeyi yönetme ve raporlamadan sorumlu kurumdur. ULUSAL KİMLİK NUMARASI (VERGİ NUMARASI) KURUM TİPİ KAMU/ÖZEL AKREDİTASYON TÜRKİYE’DEN BAŞVURU YAPACAKLARLA İLGİLİ DEĞİL

10 BAŞVURAN KURULUŞ ÖZGEÇMİŞ VE DENEYİM Kuruluşun kısa tanıtımı
Proje konusuyla ilgili kurumun geçmiş deneyimi ve faaliyetleri nelerdir? Bu projede yer alan anahtar personel veya kişilerin beceri ve uzmanlık alanları nedir? Bu başvurudan önceki son 12 ay içerisinde herhangi bir Avrupa Birliği programına hibe için başvurdunuz mu/hibe aldınız mı?

11 BAŞVURAN KURULUŞ YASAL TEMSİLCİ

12 BAŞVURAN KURULUŞ İRTİBAT KİŞİSİ

13 Kuruluşun Katılımcı Portalına kaydı
PIC NUMARASI Kuruluşun Katılımcı Portalına kaydı (ECAS Sistemi) ORTAK KURULUŞLAR Gönderen Kuruluş: Mesleki eğitim öğrencileri ve personelinin seçimi ve yurtdışına gönderilmesinden sorumludur. Ev Sahibi Kuruluş: Mesleki eğitim öğrencileri ve personelini kabul eden ve onlara bir faaliyet programı sunan veya mesleki eğitim personelinin vereceği eğitimden faydalanan yurtdışındaki kurumdur. Aracı Kuruluş: İş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren bu kurum, Hareketlilik faaliyeti kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun bir ortağıdır. Ancak katılımcı gönderen bir kuruluş değildir. İki program ülkesi iki kurum zorunlu Konsorsiyum şeklinde yapılan başvurularda 3 mesleki eğitim veren kuruluş zorunlu KURUM TİPİ KAMU/ÖZEL

14 ORTAK KURULUŞ ÖZGEÇMİŞ VE DENEYİM Kuruluşun kısa tanıtımı
Proje konusuyla ilgili kurumun geçmiş deneyimi ve faaliyetleri nelerdir? Bu projede yer alan anahtar personel veya kişilerin beceri ve uzmanlık alanları nedir?

15 ORTAK KURULUŞ YASAL TEMSİLCİ ORTAK EKLEME ORTAK ÇIKARMA

16 Niçin bu projeyi uygulamak istiyorsunuz? Projenin amaçları nelerdir?
PROJENİN TANIMI Niçin bu projeyi uygulamak istiyorsunuz? Projenin amaçları nelerdir? Proje yoluyla ele almaya çalışacağınız konular ve ihtiyaçlar nelerdir? Proje ortaklarını nasıl seçtiniz? Ortaklar projeye ne tür deneyim ve yetkinlikler katacak? Projenizin ele aldığı temel konular Erasmus+ Programının amaçları

17 Katılımcıların geçmiş deneyimleri İhtiyaçları
KATILIMCI PROFİLİ Katılımcıların geçmiş deneyimleri İhtiyaçları Nasıl seçildiklerini veya seçilecekleri Meslek Lisesi Öğrencileri Çıraklar, (1 yılı doldurmamış mezunlar) Mesleki Eğitim Personeli (Öğretmen, Eğitmen, Yönetici, Rehberlik Uzmanı vb.) Bu hedef grupları temel alınarak verilecek ayrıntılar Seçim yönetimi; adil, şeffaf, tutarlı, belgeli, ilgililere açık olmalı Mesleki eğitim personeliyle ilgili olarak yurtdışına hiç gitmeyenlerin tercihi edilmesi Seçim kurulunda görevli olanların çıkar çatışması oluşturmayacak kişilerden seçilmesi

18 Europass Belgesi zorunlu
ÖĞRENME ÇIKTILARI Projenizde katılımcıların hangi yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum/davranış) kazanmaları/geliştirmeleri beklenmektedir? Erasmus+ Programı Europass, ECVET ve Youthpass gibi araçların/belgelerin kullanımını teşvik eder. Projeniz bu tür Avrupa araçlarını/belgelerini kullanacak mı? Cevabınız evet ise, hangileri kullanılacaktır Edinilen yetkinlikleri belgeleme amacıyla herhangi bir ulusal araç/belge kullanmayı planlıyor musunuz? Cevabınız evet ise, hangisi kullanılacaktır? Europass Belgesi zorunlu Seçilen ulusal araçları/belgeleri ya da Avrupa araçlarını/belgelerini nasıl kullanacaksınız?

19 UYGULAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER
HAZIRLIK Lütfen ana faliyetler gerçekleştirilmeden önce kurum/kuruluşunuz ve eğer projeyle ilgiliyse ortaklarınız tarafından projeye hazırlık kapsamında yapılacak olan faaliyetleri açıklayınız UYGULAMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER Projenin uygulamaya yönelik ve lojistik konuları nasıl ele alınacak (örneğin katılımcıların seyahati, konaklaması, sigortası, güvenliği ve korunması, vize, sosyal güvenlik, rehberlik ve destek, ortaklar ile hazırlık toplantıları vs)? PROJE YÖNETİMİ Kalite ve yönetim konuları nasıl ele alınacak? Örneğin; Ortaklar ile anlaşmalar veya Mutabakat Zaptı Öğrenicilere yönelik “Öğrenme Anlaşması” Personele yönelik “Hareketlilik Anlaşması” Katılımcılara ne türden bir hazırlık sunulacak (örneğin görevle ilgili, kültürler arası, dilsel, risk önlemeye yönelik vs.)? Bu tür hazırlık faaliyetlerini kim(ler) gerçekleştirecek?

20 Planlanan temel faaliyetler
Varsa, her bir proje ortağının faaliyetlerdeki rolünün açıklanması Bir Hareketlilik Projesinin temel faaliyetleri Hazırlık uygulamaya yönelik düzenlemeler, katılımcıların seçimi, ortaklar ve katılımcılar ile anlaşmalar, katılımcıların hazırlanması Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması (yurtdışı) Değerlendirme faaliyetlerin değerlendirilmesi, elde edilen öğrenme çıktılarının resmi olarak tanınması proje çıktılarının yaygınlaştırılması ve kullanılması

21 Varsa, refakatçi ihtiyacı
Gerektiği durumlarda, proje ortaklarınız ve diğer ilgili paydaşlar ile nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz? Faaliyetlerde her bir ortağın rolü nedir? Proje ortaklarınız ve diğer ilgili paydaşlar ile nasıl işbirliği yapmayı ve iletişim kurmayı planlıyorsunuz? Katılımcılar eğitim ve staj esnasında nasıl izlenecek? Çalışma programlarını ve gelişimlerini kimler izleyecek Varsa, refakatçi ihtiyacı REFAKATÇİ: Özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlılar için refakatçi sayısı öğrencilerin sayılarıyla orantılı olmalıdır. (aynı ev sahibi kuruluşta staj yapan öğrenci grubu başına genellikle bir refakatçi) Refakatçilerin yurt dışında kalış süresi de öğrencilerin ihtiyaçları ile orantılı olmalıdır (sadece öğrencilerin özerk ya da reşit olmaması durumunda genellikle faaliyet süresinin tamamı için konaklama kabul edilir).

22 FAALİYET DETAYLARI SÜRELER: Öğreniciler için 2 hafta– 12 ay
FAALİYET NO FAALİYET TÜRÜ KATILIMCI SAYISI ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ KATILIMCI SAYISI REFAKATÇİ SAYISI AKIŞ NO GÖNDEREN ÜLKE GİDİLECEK ÜLKE SÜRE (AY) SÜRE (GÜN) KATILIMCI SAYISI SÜRELER: Öğreniciler için 2 hafta– 12 ay Personel için; 2 gün-2 ay (yol hariç) FAALİYETLER VE KATILIMCILAR LİSTESİ

23 Başvuru Formu PROJE TAKİBİ
Temel faaliyetler tamamlandıktan sonra beklenen sonuçlar Başvuru Formu ETKİ Katılımcılar, katılımcı kurum/kuruluş(lar) ve hedef gruplar üzerinde beklenen etkiler Projenin yerel, bölgesel , Avrupa ve/veya uluslararası seviyede beklenen etkisi nedir? Programın amaçları, öncelikleri

24 PROJE SONUÇLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
Proje sonuçlarını kuruluş ve ortaklar dışındaki ilgili taraflarla paylaşmak için hangi faaliyetler yapılacak? Yaygınlaştırma faaliyetlerinde hedef grupları kimler? Yaygınlaştırmanın önemi Yaygınlaştırma planı DEĞERLENDİRME Projenizin amaçlarına ve sonuçlarına ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa ne ölçüde ulaştığını değerlendirmek için hangi faaliyetleri yürüteceksiniz?

25 Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği
Kurumsal Destek Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olan her türlü harcama için; 100. katılımcıya kadar, her katılımcı için 350 € ; 100. katılımcıdan sonraki her katılımcı için 200 € Seyahat Refakatçiler dahil olmak üzere, katılımcıların yerleşik oldukları yerden yurtdışı faaliyet yerine gitmek ve dönmek için kullanılacak birim maliyet üzerinden hesaplanan tutarlar: 100 ila 499 KM arasındaki seyahat mesafeleri için; katılımcı başına 180 € 500 ila 1999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için; katılımcı başına 275 € 2000 ila 2999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 360 € 3000 ila 3999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 530 € 4000 ila 7999 KM arasındaki seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 820 € 8000 KM ya da daha fazla seyahat mesafeleri için: Katılımcı başına 1100 € Seyahat mesafesi için Avrupa Komisyonu – Hesaplama Aracı Bireysel Destek Katılımcıların yurtdışı faaliyeti sırasında kullanacakları harcırahtır. Birim maliyet üzerinden hesaplanır. Ülke ve süreye göre değişir. Tablo Ulusal Ajansın internet sitesinde yayınlanacaktır. Özel İhtiyaç Desteği Engelli katılımcılar ile doğrudan ilişkili ek harcamalar Belge karşılığı harcama Uygun harcamaların %100’üne kadar ek katkı Başvuru formunda gerekçelendirilme şartı Dil Desteği (Öğrenciler) Komisyon tarafından online hizmet sunulması planlanan beş dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca) dışındaki dilleri kapsar. 1 aydan uzun süren yurtdışı faaliyetine katılacaklar için kişi başı 150 € İstisnai Giderler Daha az imkana sahip öğrenicilerin projelere katılımını desteklemeye yönelik harcamalar Uygun harcamaların %100’üne kadar Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personelinin Hareketliliği Kurumsal destek hibesi, yüksek kalitede öğrenci ve personel hareketliliğini desteklemek amacıyla kuruluşların üstlendikleri her tür masraf için yapılan bir katkıdır. Örneğin: öğrenci ve personele bilgi ve yardım sağlamak; öğrenci ve personelin seçimi; öğrencilerin elde edecekleri eğitsel bileşenlerin tam olarak tanınmasını sağlamak için öğrenim anlaşmaları hazırlamak; personel için hareketlilik anlaşmaların hazırlanması ve tanınması; hem öğrenci hem de personele dilsel ve kültürlerarası hazırlık sağlamak - özellikle Mesleki Eğitim ve Öğretim için sektöre özel dil kursları; hareketlilik projesi kurma ve yönetme çerçevesinde genel yönetim; katılımcılara yönelik etkin rehberlik ve gözetim düzenlemelerinin sağlanması; işletmelerde staj kalitesini sağlamak için spesifik düzenlemeler. Projenin kurum tarafından uygulanma ve takip edilme kalitesi, nihai hibeye karar verildiğinde dikkate alınacaktır.

26 SEYAHAT BİREYSEL DESTEK KURUM DESTEĞİ
Ülke ve süreye göre değişen tablo Ulusal Ajansın internet sitesinde yayınlanacak KURUM DESTEĞİ Seyahat (Katılımcı başına) 100 ila 499 km arası 180 € 500 ila 1999 km arası 275 € 2000 ila 2999 km arası 360 € 3000 ila 3999 km arası 530 € 4000 ila 7999 km arası 820 € 8000 km ve üzeri için 1100 € Mesafe için Hesaplama Aracı Katılımcı Desteği: Hareketlilik faaliyetlerinin uygulanmasıyla doğrudan bağlantılı olan her türlü harcama için;100. katılımcıya kadar, her katılımcı için 350 € ; 100. katılımcıdan sonraki her katılımcı için 200 €

27 Grup 2’deki diller için hibe desteği
Başvuru Formu Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca için hibe desteği yok Dil hazırlığı desteği, hareketlilik faaliyetleri 1 aydan 12 aya kadar süren mesleki eğitim öğrenicileri içindir. Bununla birlikte 1 aydan 12 aya kadar sürecek hareketlilik faaliyeti süresince yabancı dil olarak Grup 1’deki dilleri kullanacak olan tüm mesleki eğitim öğrenicileri için online dil değerlendirmesi zorunludur. Grup 2’deki diller için hibe desteği ÖZEL İHTİYAÇ DESTEĞİ Uygun harcamaların %100’üne kadar ek katkı (harcama belgesi) İSTİSNAİ GİDERLER Öğreniciler için, uygun harcamaların %100’üne kadar ek katkı (belgesi)

28 Proje özetinin İngilizce çevirisi Çevirinin anlaşılır ve açık olması
Bu bölüm [ya da bir kısmı] Avrupa Komisyonu, Yürütme Ajansı veya Ulusal Ajanslar tarafından yayınlarında kullanılabilecektir. Bu bölüm Erasmus+ yaygınlaştırma platformuna da katkı sağlayacaktır. Proje özetinin kısa ve açık bir şekilde yazılması Özetin içeriği: Projenin içeriği/geçmişi; projenizin amaçları; katılımcı sayısı ve profili; faaliyetlerin tanımı; projeyi yürütürken kullanılacak metodoloji; öngörülen sonuç ve etkilerin kısa bir açıklaması ile uzun vadedeki olası yararları Proje özetinin İngilizce çevirisi Çevirinin anlaşılır ve açık olması

29 KATILIMCI KURULUŞLAR LİSTESİ
Lütfen proje oryantasyonu ve harcanan bütçe dahil son 12 ay içinde yapılan hareketlilik faaliyetleri kapsamındaki gelişmelerin özeti KATILIMCI KURULUŞLAR LİSTESİ

30 Bu başvuru için önceki bölümlerde talep edilen hibeler genel toplamı
BÜTÇE ÖZETİ KURUMSAL DESTEK DİL DESTEĞİ HESAPLANAN DESTEK TALEP EDİLEN DESTEK

31 Ana Eylem 1 başvuru formunun kullanılması
Tüm ilgili alanların doldurulmuş olması Formun kuruluşun bulunduğu ülkenin Ulusal Ajansına sunulması Erasmus+ Program Ülkelerinin resmi dillerinden birinin kullanılmış olması İlgili belgelerin eklenmesi: Doğruluk Beyanı Her bir ortağın başvuru sahibine verdiği ve taraflarca imzalanmış yetki belgeleri Tüm katılımcı kuruluşlar yasal statülerini gösteren belgeleri katılımcı portalına yüklememesi AVRO’yu aşan tüm hibeler için, finansal kapasitenizi gösteren belgeleri katılımcı portalına yüklenmesi Program Rehberinde belirtilen son başvuru tarihine uyulması Doldurulmuş formun bir kopyasını kaydedilmesi ve çıktısının alınması

32 Avrupa Veri Koruma Denetimine başvuru hakkı
VERİ KORUMA BİLDİRİMİ Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü uyarınca talep edilen her türlü kişisel verinin yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanılması Örneğin, teklif çağrısında yer alan hususlar uyarınca başvurunun değerlendirilmesi Kişisel verilerinize erişim ve yanlış ya da eksik olan her türlü veriyi düzeltme hakkı Avrupa Veri Koruma Denetimine başvuru hakkı

33 Temsil edilen kuruluşun teklif edilen eylemi veya çalışma programını tamamlayacak finansal ve operasyonel kapasiteye sahip veya kamu kurumu niteliğinde olması Talep edilen hibenin €’yu aşması halinde ; müflis ya da tasfiye halinde değil veya işleri mahkemeler tarafından yönetilmiyor; kredi sağlayan kuruluşlar ve kimseler ile herhangi bir anlaşma yapmamıştır; ticari faaliyetlerini askıya almamıştır veya bu hususlarda herhangi bir icra takibine konu değildir veya ulusal mevzuat ya da tüzüklerde öngörülen benzeri takibatlardan doğan herhangi bir durumda bulunmuyor sosyal güvenlik primlerinin veya vergilerin ödenmesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmiş olması

34 KURUMSAL KİMLİK NUMARASI DOĞRULUK BEYANININ YAZDIRILMASI
Taahhüt ederim kİ; kuruluşum ve burada bahsedilen diğer ortak kuruluşlar, talep üzerine, Ulusal Ajanslar, Yürütme Ajansı ve/veya Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen ve bireysel katılımcıların katılımının da istenebileceği yaygınlaştırma ve faydalanma faaliyetlerinde yer alacaktır YER TARİH KURULUŞ ADI YASAL TEMSİLCİ İMZA KURUMSAL KİMLİK NUMARASI MÜHÜR/KAŞE DOĞRULUK BEYANININ YAZDIRILMASI Temsil ettiğim kuruluşun yalan beyanda bulunması ya da daha önceki bir sözleşme veya hibe kapsamında sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, kuruluşa idari ve mali cezalar verilebileceğini kabul ediyorum

35 EKLER DOSYA ADI DOSYA BÜYÜKLÜĞÜ Lütfen başvurunuzu online sunmadan önce “Kontrol Listesi” bölümünde belirtilen tüm belgeleri buraya ekleyin.

36 BAŞVURU FORMUNUN SUNULMASI
VERİ ONAYLAMA STANDART BAŞVURU FORMU SUNMA PROSEDÜRÜ ALTERNATİF BAŞVURU FORMU SUNMA PROSEDÜRÜ ONLINE BAŞVURU YAP BAŞVURU SUNUM ÖZETİ FORMU YAZDIRMA FORMU YAZDIR

37 Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı
Hibe Ölçütleri Uygunluk (Max. 30 puan) Proje teklifinin; Program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amaçlarıyla uygunluğu Proje teklifinin, katılımcılar için yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretmesi ortak kuruluşların kapasite ve uluslararası kapsamlarını güncellemesi Projenin Tasarımı ve Kalitesi (Max.40 puan) Projenin tüm aşamalarının açık, tam ve kaliteli olması Projenin amaçlarıyla ön görülen faaliyetler arasındaki uyum Pratik düzenlemeler, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi Katılımcılar için yapılacak hazırlığın kalitesi Avrupa’nın şeffaflık ve tanınma araçlarının uygun kullanımı ve katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve geçerli hale getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin kalitesi Katılımcıların seçimi ve hareketlilik faaliyetlerine dahil edilmesi için yapılacak işlemlerin ve alınacak önlemlerin uygunluğu Diğer paydaşlar dahil proje ortağı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve iletişimin kalitesi Etki ve Yaygınlaştırma (Max. 30 puan) Proje çıktılarını değerlendirmek için yapılan faaliyetlerin kalitesi Projenin, devamında ve sonrasında katılımcılar ve proje ortakları ile yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projede doğrudan yer alan kurum ve bireyler dışındakilere yönelik potansiyel etkisi Proje çıktılarının ortak kuruluşlar içinde ve dışında yaygınlaştırılması, amaçlanan faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi Hibe alabilmek için; Her bölüm için maksimum puanın en az yarısı Toplamda en az 60 puan

38 Başvuru Bir kurum bir dönemde yalnız bir kere başvuru yapabilir.
Mesleki Eğitim ve Yetişkin Eğitimine yönelik Hareketlilik projelerinde bir kurum, aynı dönemde başvuru yapan birkaç farklı konsorsiyumun ortağı olabilir. Katılımcı Portalına (URF) kayıt için ECAS sisteminden kullanıcı adı ve şifre edinilmesi Kuruluşun kaydedilmesi (Tüzel kişilik belgesi ve Finansal Yeterlilik Belgesi) Kullanıcı Tanımlama Kodu (PIC) Başvuru yöntemi Ulusal Ajans’ın internet sitesinde yayınlanacaktır. Son başvuru tarihi: 17 Mart 2014, Brüksel saati: 12:00 (Türkiye saati: 13:00)

39

40

41

42


"ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları