Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sözcükte Anlam Özellikleri Gerçek (Temel) Anlam Yan AnlamMecaz AnlamTerim Anlam Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sözcükte Anlam Özellikleri Gerçek (Temel) Anlam Yan AnlamMecaz AnlamTerim Anlam Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni."— Sunum transkripti:

1 Sözcükte Anlam Özellikleri Gerçek (Temel) Anlam Yan AnlamMecaz AnlamTerim Anlam Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni

2 Gerçek (Temel) Anlam Bir sözcüğün zihinde uyandırdığı ilk anlama gerçek anlam adı verilir. Kelimelerin sözlükteki ilk anlamıdır. Bu yüzden sözlük anlamı da denir. Örnek Örnek » Karabaş, bir şeyin kokusunu aldı. (koku: Nesnelerden yayılan zerrelerin burunda uyandırdığı duygu) » Kör adama kimse yardım etmedi. (kör: Görme engeli) » Elinde ağır bir çanta taşıyordu.. (ağır: İçinde, kaldırması zor olan) Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni

3 Yan Anlam Bir sözcüğün temel anlamından kopmadan kazandığı yeni anlamlara yan anlam denir.Örnek » Masanın ayağı yerinden çıkmış. (koku: Güzel kokmak için kullanılan esans) » Kör makasla kumaşı kesmeye çalışıyor. (kör: Keskinliği yeterli olmayan) » Bugün boşum, hiç işim yok. (boş: İşi olmayan, işsiz.) » Anahtarlar çekmecenin en üst gözünde. (göz: raf, bölme.) Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni

4 Mecaz Anlam Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut anlam kazanır.Örnek » Ortalıkta savaş kokusu vardı. (koku: Belirti, işaret) » Olaylara karşı kör ve sağırdır. (kör: Duyarlılığını yitirmiş) » Boş sözlerle beni oyalamayın. (boş: Bir işe yaramayan) Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni

5 Terim Anlam Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı anlama terim anlam adı verilir. Bazı bilim, sanat ve meslek dalları ile ilgili terimler: Matematik: Doğal sayılar, kare, polinom… Tiyatro: Sahne, perde, kostüm… Müzik: Nota, portre, sol anahtarı… Coğrafya: Meridyen, ölçek, izohips, Dünya, boğaz… Resim: Portre, palet, tuval… Futbol: Taç, faul, gol… Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni

6 » Bir sözcüğün terim olup olmadığı kullanıldığı cümleye göre değişir. Örnek » Camdan yansıyan ışık gözlerimi kamaştırdı. (Gerçek anlam) » Sanatçımız, edebiyatımızın vazgeçilmez ışıklarından biridir. (Mecaz anlam) » Bugünkü dersimizde ışık konusunu işleyeceğiz. (Terim anlam) » Doğru haber veren gazeteler de var. (Gerçek anlam) » İki noktadan tek doğru geçer. (Terim anlam) » Olaya bir de şu açıdan bakalım. (Mecaz anlam) » İkizkenar üçgenin taban açıları eşittir. ( Terim anlam) Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni

7 Aşağıdaki cümlelerde yüzmek, ayak ve ağız sözcüklerinin hangi anlamda kullanıldıklarını yanlarındaki parantezlerin içine yazınız.  Toz içinde yüzen kitaplara yazık oluyordu. (……………………………)  Buradaki küçük gölde çocuklar her sabah yüzerdi. (……………………………)  Uzun zamandan beri borç içinde yüzüyordu. (……………………………)  Bırak bu ayakları. (……………………………)  Ayağım ağrıyor. (……………………………)  Masanın ayağı kırılmış. (……………………………)  Ayağı olmayan göllerde tuz oranı yüksek olur. (……………………………)  Çocuğun ağzında bir şey vardı. (……………………………)  Rumeli ağzıyla konuşuyor. (……………………………)  Bıçağın ağzı keskin değildi. (……………………………)  O, kimseye ağız açtırmadı. (……………………………) Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni

8  1.1. Çağa meydan okuyan, bu meydan okuma içinde kendi hayatını kuran, kendini çalış¬maya adadıkça büyüyen, çoğalan gönül adamlarını, büyük dimağları, ufuk insanla¬rını anlamak neredeyse imkânsızdır.  Yukarıdaki cümlede kaç yan cümlecik var¬dır?  A5  B6  C7  D8  Soru 2  1.1. Kaybettiklerinize yanarak hayatı kendinize zehir edeceğinize, sizi kayba sürükleyen hatalarınızdan ders çıkarıp onları tekrarla¬mamaya çalışın.  Yukarıdaki cümlede kaç fiilimsi vardır?  A3  B4  C5  D6 Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni

9  1.1. Başarı, yaptığını sevmek veya sevdiğini yapmaktır. Hedeflerinize sımsıkı sarılmaz¬sanız hayatınız sevmediğiniz işlerin işgali altında ezilebilir. Hayatınıza anlam katacak bir hedef bulmak, yaşamak için heyecan ve istek bulmaktır.  Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi vardır?  A6  B7  C8  D9  Soru 4  1.1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil bir arada kullanılmıştır?   ASorunları çizmeyip geleceğe havale et¬mek yükümüzü çekilmez hâle getirir.  BHer sorunun çözüm yolunu bulmak akıllı insanların belirgin özelliğidir.  CSorun yaratmak bazı insanlar için ade¬ta meslek haline gelmiştir.  DGeleceği göremeyenler, günümüzün ba¬sit meselelerini büyütürler. Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni

10  Soru 5  1.1. O dakikalar, o saniyeler geçmek bilmiyor¬du. Kendi kendime parmaklarımı oynata¬rak yüzüme elimi sürerek donmayı engelle¬meye çalışıyordum. Bu arada Yusuf, palto¬sunu çıkarıp kafasına sarmış, tipiden ko¬runmaya çalışıyordu.  Bu parçada kaç tane fiilimsi (eylemsi) kul¬lanılmıştır?  A7  B8  C9  D10  Soru 6  1.1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün fii¬limsi türlerine örnek vardır?   ASihirbazların kullandığı bu gizemli söz¬cüğün, "abrakadabra"nın, İbraniceden geldiği söyleniyor.  BAkide şekerinin geçmişteki işlevi sade¬ce ağız tatlandırmak değilmiş.  CSözlüklerde bulunmayan sözlerin söz¬lüğü olarak tanımlanıyor bu kitap.  DBaşkalarının tercih ettiği bir hayata mahkûm olmamak için bu sözlüğü ince¬lemeden adım atmayın. Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni


"Sözcükte Anlam Özellikleri Gerçek (Temel) Anlam Yan AnlamMecaz AnlamTerim Anlam Suat Bingöl Türkçe Öğretmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları