Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft."— Sunum transkripti:

1 CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft

2 5 Esneklik BÖLÜM İÇERİĞİ Talebin Fiyat Esnekliği
Eğim ve Esneklik Esneklik Türleri Esneklikleri Hesaplama Yüzde Değişiklikleri Hesaplama Esneklik Bir Yüzde Orandır Orta-Nokta Formülü Doğrusal Talep Eğrisi Boyunca Esneklik Değişimi Esneklik ve Toplam Gelir Talep Esnekliğinin Belirleyicileri İkame malların Varlığı Önemsiz Olmanın Önemi Zaman Boyutu Diğer Önemli Esneklikler Talebin Gelir Esnekliği Talebin Çapraz-Fiyat Esnekliği Arz Esnekliği Geleceğe Bir Bakış Ekler: Nokta Esnekliği

3 esneklik Bir değişkendeki değişikliğe karşı bir başka değişkenin duyarlılığını ölçmek için kullanılan genel bir kavram

4 Talebin Fiyat Esnekliği
Eğim ve Esneklik  ŞEKİL 5.1 Eğim Kullanışlı Bir Duyarlılık Ölçümü Değildir Ölçü biriminin pounddan onsa çevrilmesi talep eğiminin rakamsal değerini gözle görülür biçimde değiştirir, fakat iki diyagramda da alıcı davranışları aynıdır.aa

5 Talebin Fiyat Esnekliği
Eğim ve Esneklik fiyatın talep esnekliği talep edilen miktardaki yüzde değişikliğin fiyattaki yüzde değişikliğe oranı; talep edilen miktarın fiyattaki değişikliklere olan duyarlılığını ölçer.

6 Talebin Fiyat Esnekliği
Esneklik Türleri tam inelastik talep Talep edilen miktarın fiyattaki değişikliğe hiçbir duyarlılık göstermediği talep tam esnek talep Fiyatta küçük bir arma karşısında talep edilen miktarın sıfıra düşmesi. İki tam esneklik arasaındaki farkı hatırmanın en iyi yolu:

7 Talebin Fiyat Esnekliği
Esneklik Türleri  ŞEKİL 5.2 Tam Esnek ve Tam İnelastik Talep Eğrileri Şekil 5.2(a) insülin için tam inelastik bir talep eğrisini göstermektedir. Talebin fiyat esnekliği sıfırdır. Talep edilen miktar sabittir; fiyat değişince talep edilen miktar değişmez. Şekil 5.2(b) buğday üreten bir çiftçinin karşı karşıya olduğu tam esnek bir talep eğrisini göstermektedir. Küçücük bir fiyat artışı talep miktarını sıfıra indirmektedir. Temel olarak, tam esnek bir talep, üreticilerin piyasadaki devam eden fiyata istedikleri ürünü satabilecekleri ancak daha yüksek bir fiyat belirleyemeyecekleri anlamına gelmektedir.

8 Talebin Fiyat Esnekliği
Esneklik Türleri esnek talep Talep edilen miktardaki yüzde değişikliğin mutlak değer olarak fiyattaki yüzde değişiklikten büyük olduğu bir talep ilişkisi (mutlak değeri 1’den büyük olan bir talep esnekliği). inelastik talep Fiyattaki değişikliklere büyük miktarda değil ancak biraz duyarlılık gösteren talep. Esnekliksiz talebin rakamsal değeri her zaman sıfır ve -1 arasındadır. birim esneklik Bir ürünün miktarındaki yüzde değişikliğinin mutlak değer olarak fiyattaki yüzde değişikliğiyle aynı olduğu bir talep ilişkisi (–1 değerinde bir talep esnekliği).

9 Bir Uyarı: Talebin Fiyat Esnekliği Esneklik Türleri
İşaretlere çok dikkat etmelisiniz. Genelde talep esnekliklerinin negatif oldukları sonucuna varıldığından (talep eğrileri negatif eğimli olurlar), coğunlukla bu esneklikler negatif işaret olmadan rapor edilir ve ele alınır.

10 Esneklikleri Hesaplama
Yüzde Değişikliklerini Hesaplama Başlangıç değerini taban olarak kullanarak talep edilen miktardaki yüzde değişikliğini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılmaktadır:

11 Esneklikleri Hesaplama
Yüzde Değişikliklerini Hesaplama Fiyattaki yuzde değişikliğini de benzer bir şekilde hesaplayabiliriz. Yine başlangıc değeri P’yi —yani, P1—yuzde hesaplamak icin taban olarak alalım. P1 ‘i taban olarak aldığımızda, P ‘deki yuzde değişikliğini hesaplama formulu aşağıdaki gibidir.

12 Esneklikleri Hesaplama
Esneklik Bir Yüzdeler Oranıdır Talep edilen miktar ve fiyattaki değişiklikler yuzdelere donuşturuldukten sonra esnekliği hesaplamak basit bolme işleminden ibarettir. Esnekliğin bicimsel tanımını tekrar hatırlayalım:

13 Esneklikleri Hesaplama
Orta-Nokta Formülü orta-nokta formülü Fiyattaki yüzde değişikliğini hesaplamak için taban olarak P1 ve P2 ‘nin tam ortasındaki değeri, talep edilen miktardaki yüzde değişikliğini hesaplamak için taban olarak Q1 ve Q2 ‘nin tam ortasındaki değeri kullanıyoruz.

14 Esneklikleri Hesaplama
Orta-Nokta Formülü Fiyattaki yüzde değişikliğini hesaplamak için P1 ve P2 ‘nin tam ortasındaki değeri taban olarak kullanarak aşağıdakini elde ediyoruz.

15 Esneklikleri Hesaplama
Orta-Nokta Formülü

16 Talep edilen miktar (bir ayda yenilen öğle yemeği)
Esneklikleri Hesaplama Doğrusal Bir Talep Eğrisi Üzerinde Esneklik Değişimi ŞEKİL 5.2 İşyeri Restoranında Öğle Yemeğine Talep Çizelgesi Fiyat (öğün başına) Talep edilen miktar (bir ayda yenilen öğle yemeği) $11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 4 12 14 16 18 20 22  ŞEKİL 5.3 İşyeri Restoranında Öğle Yemeğine Talep Eğrisi A ve B noktaları arasında, talep –6.4 seviyesinde oldukça esnektir C ve D noktaları arasında –.294 seviyesinde oldukça inelastiktir.

17 Talep esnekliğinin Hesaplanması: A ve B noktaları arasında
Talep Fiyat Esnekliği = Anlamı: Herbir %1 fiyat değişikliğine karşılık talep edilen miktar 6.4 katı daha fazla değişmektedir. Yani A ve B noktaları arasında talep fiyat değişikliğine karşı duyarlıdır. Ancak, C ve D noktaları arasında esneklik , yani talep inelastiktir. NOT: fiyat talep esnekliği mutlak değer olarak yorumlanır.

18 TR = P x Q toplam gelir = fiyat x miktar
Esneklikleri Hesaplama Esneklik ve Toplam Gelir Herhangi bir pazarda P x Q üreticilerin elde ettiği toplam gelirdir (TR): TR = P x Q toplam gelir = fiyat x miktar Fiyat (P) düştüğünde talep edilen miktar (QD) artar. Bu iki faktör, P ve QD, ters yönde hareket ederler. Fiyat değişimlerinin talep edilen miktar üzerinde etkisi:

19 Esneklikleri Hesaplama
Esneklik ve Toplam Gelir Toplam gelir P ve Q’nun çarpımı olduğu için, TR’nin fiyat artışı karşısında artması ya da azalması hangisinin büyük olduğuna, yani fiyattaki yüzde artışının mı yoksa talep edilen miktardaki yüzde düşüşün mü daha büyük olduğuna bağlıdır. (Talep esnekliğine bağlıdır) fiyat artışının inelastik talebe sahip olan ürün üzerine etkisi: Bir fiyat artışı sonrasında talep edilen miktardaki yüzde düşüşü fiyattaki yüzde artışından büyükse, toplam gelir düşecektir. fiyat artışının esnek talebe sahip ürün üzerine etkisi:

20 Esneklikleri Hesaplama
Esneklik ve Toplam Gelir Fiyat indirimi durumunda tersi de geçerlidir. Talep esnek olduğunda, fiyatta bir indirim geliri artırır: fiyat düşüşünün esnek talebe sahip ürün üzerine etkisi: Talep inelastik olduğunda, fiyatta bir indirim geliri düşürür: fiyat düşüşünün esnek olmayan talebe sahip ürün üzerine etkisi :

21 Diğer Önemli Esneklikler
Talebin Gelir Esnekliği talebin gelir esnekliği talebin gelir değişikliklerine duyarlılığını ölçmek için kullanılan bir ölçüm.

22 Talebin Gelir Esnekliği
Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği talebin çapraz fiyat esnekliği Talep edilen bir ürün miktarının başka bir üründeki fiyat değişikliğine duyarlılığını ölçmek için kullanılan bir ölçüm.

23 Diğer Önemli Esneklikler
Arz Esnekliği arz esnekliği Arz edilen bir ürünün miktarının o üründeki bir fiyat değişikliğine duyarlılığı için bir ölçüm. Çıktı piyasasında pozitif olması muhtemeldir.

24 Diğer Önemli Esneklikler
Arz Esnekliği Emek arzı esnekliği Arz edilen işin, iş fiyatındaki bir değişikliğe duyarlılığı için bir ölçüm.

25 BÖLÜM 5 EKLER Nokta Esnekliği (isteğe bağlı)
 ŞEKİL 5A.1 Bir Talep Eğrisi Üzerindeki Bir Noktada Esneklik Şimdi Şekil 5A. 1’ deki düz doğrulu talep eğrisini ele alalım. C noktasındaki esneklik ifadesini aşağıdaki gibi yazabiliriz

26 BÖLÜM 5 EKLER Nokta Esnekliği (isteğe bağlı)
∆Q/∆P eğrinin eğiminin karşılığıdır. Diyagramdaki eğim eğri boyunca sabittir ve negatiftir. Daha önceki denkleme dahil etmek üzere eğimin mütakabilini hesaplamak için Q1B, veya M1’i alıyoruz CQ1 doğru parçasının eksi değerine bölüyoruz. Böylece; CQ1 uzunluğu P1’ e eşit olduğu için şöyle yazabiliriz

27 BÖLÜM 5 EKLER Nokta Esnekliği (isteğe bağlı)
 ŞEKİL 5A.2 Bir Talep Eğrisi Boyunca Nokta Esnekliği Değişiklikleri


"CASE FAIR OSTER Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları