Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER."— Sunum transkripti:

1 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER

2 2 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education 5 Esneklik BÖLÜM İÇERİĞİ Talebin Fiyat Esnekliği Eğim ve Esneklik Esneklik Türleri Esneklikleri Hesaplama Yüzde Değişiklikleri Hesaplama Esneklik Bir Yüzde Orandır Orta-Nokta Formülü Doğrusal Talep Eğrisi Boyunca Esneklik Değişimi Esneklik ve Toplam Gelir Talep Esnekliğinin Belirleyicileri İkame malların Varlığı Önemsiz Olmanın Önemi Zaman Boyutu Diğer Önemli Esneklikler Talebin Gelir Esnekliği Talebin Çapraz-Fiyat Esnekliği Arz Esnekliği Geleceğe Bir Bakış Ekler: Nokta Esnekliği

3 3 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education esneklik Bir değişkendeki değişikliğe karşı bir başka değişkenin duyarlılığını ölçmek için kullanılan genel bir kavram

4 4 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 5.1 Eğim Kullanışlı Bir Duyarlılık Ölçümü Değildir Ölçü biriminin pounddan onsa çevrilmesi talep eğiminin rakamsal değerini gözle görülür biçimde değiştirir, fakat iki diyagramda da alıcı davranışları aynıdır.aa Talebin Fiyat Esnekliği Eğim ve Esneklik

5 5 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education fiyatın talep esnekliği talep edilen miktardaki yüzde değişikliğin fiyattaki yüzde değişikliğe oranı; talep edilen miktarın fiyattaki değişikliklere olan duyarlılığını ölçer. Talebin Fiyat Esnekliği Eğim ve Esneklik

6 6 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education tam inelastik talep Talep edilen miktarın fiyattaki değişikliğe hiçbir duyarlılık göstermediği talep Talebin Fiyat Esnekliği Esneklik Türleri tam esnek talep Fiyatta küçük bir arma karşısında talep edilen miktarın sıfıra düşmesi. İki tam esneklik arasaındaki farkı hatırmanın en iyi yolu:

7 7 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 5.2 Tam Esnek ve Tam İnelastik Talep Eğrileri Şekil 5.2(a) insülin için tam inelastik bir talep eğrisini göstermektedir. Talebin fiyat esnekliği sıfırdır. Talep edilen miktar sabittir; fiyat değişince talep edilen miktar değişmez. Şekil 5.2(b) buğday üreten bir çiftçinin karşı karşıya olduğu tam esnek bir talep eğrisini göstermektedir. Küçücük bir fiyat artışı talep miktarını sıfıra indirmektedir. Temel olarak, tam esnek bir talep, üreticilerin piyasadaki devam eden fiyata istedikleri ürünü satabilecekleri ancak daha yüksek bir fiyat belirleyemeyecekleri anlamına gelmektedir. Talebin Fiyat Esnekliği Esneklik Türleri

8 8 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education inelastik talep Fiyattaki değişikliklere büyük miktarda değil ancak biraz duyarlılık gösteren talep. Esnekliksiz talebin rakamsal değeri her zaman sıfır ve -1 arasındadır. Talebin Fiyat Esnekliği Esneklik Türleri birim esneklik Bir ürünün miktarındaki yüzde değişikliğinin mutlak değer olarak fiyattaki yüzde değişikliğiyle aynı olduğu bir talep ilişkisi (–1 değerinde bir talep esnekliği). esnek talep Talep edilen miktardaki yüzde değişikliğin mutlak değer olarak fiyattaki yüzde değişiklikten büyük olduğu bir talep ilişkisi (mutlak değeri 1’den büyük olan bir talep esnekliği).

9 9 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education İşaretlere çok dikkat etmelisiniz. Genelde talep esnekliklerinin negatif oldukları sonucuna varıldığından (talep eğrileri negatif eğimli olurlar), coğunlukla bu esneklikler negatif işaret olmadan rapor edilir ve ele alınır. Talebin Fiyat Esnekliği Esneklik Türleri Bir Uyarı:

10 10 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Başlangıç değerini taban olarak kullanarak talep edilen miktardaki yüzde değişikliğini hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılmaktadır: Esneklikleri Hesaplama Yüzde Değişikliklerini Hesaplama

11 11 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Fiyattaki yuzde değişikliğini de benzer bir şekilde hesaplayabiliriz. Yine başlangıc değeri P’yi —yani, P 1 —yuzde hesaplamak icin taban olarak alalım. P 1 ‘i taban olarak aldığımızda, P ‘deki yuzde değişikliğini hesaplama formulu aşağıdaki gibidir. Esneklikleri Hesaplama Yüzde Değişikliklerini Hesaplama

12 12 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Talep edilen miktar ve fiyattaki değişiklikler yuzdelere donuşturuldukten sonra esnekliği hesaplamak basit bolme işleminden ibarettir. Esnekliğin bicimsel tanımını tekrar hatırlayalım: Esneklikleri Hesaplama Esneklik Bir Yüzdeler Oranıdır

13 13 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education orta-nokta formülü Fiyattaki yüzde değişikliğini hesaplamak için taban olarak P 1 ve P 2 ‘nin tam ortasındaki değeri, talep edilen miktardaki yüzde değişikliğini hesaplamak için taban olarak Q 1 ve Q2 ‘nin tam ortasındaki değeri kullanıyoruz. Esneklikleri Hesaplama Orta-Nokta Formülü

14 14 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Fiyattaki yüzde değişikliğini hesaplamak için P 1 ve P 2 ‘nin tam ortasındaki değeri taban olarak kullanarak aşağıdakini elde ediyoruz. Esneklikleri Hesaplama Orta-Nokta Formülü

15 15 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Esneklikleri Hesaplama Orta-Nokta Formülü

16 16 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education ŞEKİL 5.2 İşyeri Restoranında Öğle Yemeğine Talep Çizelgesi Fiyat (öğün başına) Talep edilen miktar (bir ayda yenilen öğle yemeği) $11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  ŞEKİL 5.3 İşyeri Restoranında Öğle Yemeğine Talep Eğrisi A ve B noktaları arasında, talep –6.4 seviyesinde oldukça esnektir C ve D noktaları arasında –.294 seviyesinde oldukça inelastiktir. Esneklikleri Hesaplama Doğrusal Bir Talep Eğrisi Üzerinde Esneklik Değişimi

17 17 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Talep esnekliğinin Hesaplanması: A ve B noktaları arasında Talep Fiyat Esnekliği = Anlamı : Herbir %1 fiyat değişikliğine karşılık talep edilen miktar 6.4 katı daha fazla değişmektedir. Yani A ve B noktaları arasında talep fiyat değişikliğine karşı duyarlıdır. Ancak, C ve D noktaları arasında esneklik -0.294, yani talep inelastiktir. NOT: fiyat talep esnekliği mutlak değer olarak yorumlanır.

18 18 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education TR = P x Q toplam gelir = fiyat x miktar Herhangi bir pazarda P x Q üreticilerin elde ettiği toplam gelirdir (TR): Fiyat (P) düştüğünde talep edilen miktar (Q D ) artar. Bu iki faktör, P ve Q D, ters yönde hareket ederler. Fiyat değişimlerinin talep edilen miktar üzerinde etkisi: Esneklikleri Hesaplama Esneklik ve Toplam Gelir

19 19 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Toplam gelir P ve Q’nun çarpımı olduğu için, TR’nin fiyat artışı karşısında artması ya da azalması hangisinin büyük olduğuna, yani fiyattaki yüzde artışının mı yoksa talep edilen miktardaki yüzde düşüşün mü daha büyük olduğuna bağlıdır. (Talep esnekliğine bağlıdır) Bir fiyat artışı sonrasında talep edilen miktardaki yüzde düşüşü fiyattaki yüzde artışından büyükse, toplam gelir düşecektir. fiyat artışının inelastik talebe sahip olan ürün üzerine etkisi: fiyat artışının esnek talebe sahip ürün üzerine etkisi: Esneklikleri Hesaplama Esneklik ve Toplam Gelir

20 20 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Fiyat indirimi durumunda tersi de geçerlidir. Talep esnek olduğunda, fiyatta bir indirim geliri artırır: Talep inelastik olduğunda, fiyatta bir indirim geliri düşürür: fiyat düşüşünün esnek talebe sahip ürün üzerine etkisi: fiyat düşüşünün esnek olmayan talebe sahip ürün üzerine etkisi : Esneklikleri Hesaplama Esneklik ve Toplam Gelir

21 21 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education talebin gelir esnekliği talebin gelir değişikliklerine duyarlılığını ölçmek için kullanılan bir ölçüm. Diğer Önemli Esneklikler Talebin Gelir Esnekliği

22 22 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education talebin çapraz fiyat esnekliği Talep edilen bir ürün miktarının başka bir üründeki fiyat değişikliğine duyarlılığını ölçmek için kullanılan bir ölçüm. Talebin Gelir Esnekliği Talebin Çapraz Fiyat Esnekliği

23 23 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education arz esnekliği Arz edilen bir ürünün miktarının o üründeki bir fiyat değişikliğine duyarlılığı için bir ölçüm. Çıktı piyasasında pozitif olması muhtemeldir. Diğer Önemli Esneklikler Arz Esnekliği

24 24 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Emek arzı esnekliği Arz edilen işin, iş fiyatındaki bir değişikliğe duyarlılığı için bir ölçüm. Diğer Önemli Esneklikler Arz Esnekliği

25 25 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Şimdi Şekil 5A. 1’ deki düz doğrulu talep eğrisini ele alalım. C noktasındaki esneklik ifadesini aşağıdaki gibi yazabiliriz  ŞEKİL 5A.1 Bir Talep Eğrisi Üzerindeki Bir Noktada Esneklik BÖLÜM 5 EKLER Nokta Esnekliği (isteğe bağlı)

26 26 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education ∆Q/∆P eğrinin eğiminin karşılığıdır. Diyagramdaki eğim eğri boyunca sabittir ve negatiftir. Daha önceki denkleme dahil etmek üzere eğimin mütakabilini hesaplamak için Q 1 B, veya M 1 ’i alıyoruz CQ 1 doğru parçasının eksi değerine bölüyoruz. Böylece; CQ 1 uzunluğu P 1 ’ e eşit olduğu için şöyle yazabiliriz BÖLÜM 5 EKLER Nokta Esnekliği (isteğe bağlı)

27 27 of 32 PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education  ŞEKİL 5A.2 Bir Talep Eğrisi Boyunca Nokta Esnekliği Değişiklikleri BÖLÜM 5 EKLER Nokta Esnekliği (isteğe bağlı)


"PART I Introduction to Economics © 2012 Pearson Education Prepared by: Fernando Quijano & Shelly Tefft CASE FAIR OSTER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları