Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA"— Sunum transkripti:

1 İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA

2 İnternet Üzerinden Pazarlamanın Ortaya Çıkışı
Elektronik toplulukların sayısının ve türünün giderek artması nedeniyle ticari faaliyetlerin de bu alana kayması sonucu geleneksel işletme işlevlerinin bir kısmı da bu alanda kendisini göstermeye başlamıştır.

3 İnternet Üzerinden Pazarlamanın Ortaya Çıkışı
Bu elektronik iletişim ortamı sayesinde bir yandan işletmecilik işlevlerinin şimdilik bir bölümü, geleneksel yapısından hızla uzaklaşırken diğer yandan da insanların hayat tarzları giderek değişmekte ve internet günlük yaşamın hemen her alanında kendisini göstermeye başlamaktadır. Örneğin A.B.D. ve İngiltere'de; büyük masraflar, çok sayıda eleman ve büro makinesi gerektiren şirket merkezleri yerine bir şirketin bütün işlevlerini yerine getiren, geçici olarak kiralanabilen, günün her saatinde hizmet veren sanal ofisler hizmete girmeye başlamıştır.

4 İnternet Üzerinden Pazarlamanın Ortaya Çıkışı
E-ticaret özellikle iletişim teknolojilerinin de yardımı ile artık yalnızca yeni bir satış kanalı ya da farklı ortamda bir mağaza olarak değerlendirilmemelidir. E-ticaret, bunların yanında işletmelere yeni bir tedarik zinciri, ürün dağıtım hizmeti, üretim maliyetinde azalma, doğrudan satış ve ekonomik açıdan yaşamsal daha birçok fırsatı da beraberinde getirmektedir.

5 İnternet Üzerinden Pazarlamanın Ortaya Çıkışı
Siteyi yapıp internete ‘upload’ etmek, kepenkleri açıp müşteri beklemekle aynı anlamdadır. Ancak müşterilerin gelmesini sağlamanın internette farklı yolları da vardır ve bunlar, başarının anahtarı/ları olarak değerlendirilmelidir. Bu anahtarları bulmak ve değerlendirmek gerekir

6 Geleneksel Pazarlamadan İnternette Pazarlamaya Geçiş
İnternet ortamında yapılan pazarlama, klasik pazarlamadan farklı araç ve yöntemleri kullanmaktadır. Nitelik açısından, doğrudan pazarlama tekniklerinden telefonla pazarlama ve katalogla pazarlamaya benzemesine rağmen daha geniş kapsamlıdır. Üretimin hızla gelişmesi, yönetim uygulamalarının değişimi, yönetim ve işgücünün işbirliği yapması dahil olmak üzere şirket, hammadde-parça satıcılarla tüketici ve endüstriyel hükümet arasındaki ilişkilerin yeni boyutlara ulaşması. Bu yaklaşımda, yeni bir iş türü, bilginin gücü ve teknolojinin yükselen grafiği, ekonomiye yeni bir canlılık getirmiştir.

7 Geleneksel Pazarlamadan İnternette Pazarlamaya Geçiş
İnternet’te Pazarlamanın getirdiği farklılıklar; Sürekli iki yönlü iletişim Düşük maliyet Sürekli zaman kullanımı söz konusu değildir, zaman kaybı en alt düzeydedir Çok geniş bir kitleye yöneliktir Bilgi verme ve tanıtma olanakları daha fazladır Geleneksel Pazarlamanın sınırlamaları; Mağazalar merkezidir, potansiyel müşterileri bölge sakinleridir Mağaza hizmet saati belirli saatler arasındadır Mağazalarda ürünün sunumu, görsel ortam, ve çalışanlar gibi ekipmanlar maliyetli olabiliyor Mağazada tüm ürünlerin sergilenememesi

8 İnternette Pazarlama Pazarlama hedeflerine ulaşmak ve modern pazarlama anlayışını (pazar/müşteri yönelimlilik) desteklemek için internet ve internete ilişkin dijital teknolojilerin kullanımıdır. İnternet yolu ile tüketicilere yöneltilebilecek pazarlama faaliyetleri şunlardır: Sanal mağaza kurulması: işletmenin, ürün ve hizmetlerini en doğru şekilde konumlayacak, etkileşimli, eğlenceli ve kolay anlaşılır bir web sayfası tasarımı yapılmasi, ürünlere ve hizmetlere yönelik bilgilerin sunulup, tüketicilerin güvenini kazanacak garantiler, sipariş ve ödeme koşullarının iletilmesi. Ödemelerin alınması: Alım yapılan ürünlerin en güvenli ödeme koşullarının sağlanmasıdır

9 E-Ticaretin Kapsamı Elektronik ortamda açık veya kapalı ağlar üzerinden yapılan, mal ve hizmet ticareti aktiviteleridir; Mal (taşınır, taşınmaz) ve hizmetlerin (bilgi servisleri, danışmanlık, finans, hukuk, sağlık, eğitim, ulaştırma...) elektronik alışverişi Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma Tanıtım, reklam ve bilgilendirme Sipariş verme Anlaşma yapma Elektronik banka işlemleri ve fon transferi Gümrükleme

10 E-Ticaretin Kapsamı Elektronik ortamda üretim izleme
Elektronik ortamda sevkiyat izleme Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik Elektronik ortamda kamu alımları Elektronik para ile ilgili işlemler Elektronik hisse alışverişi ve borsa Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi Doğrudan tüketiciye pazarlama Sayısal imza, elektronik noter vb. Güvenilir Üçüncü Taraf (TTP) işlemleri Anında bilgi oluşturma ve aktarma Elektronik ortamda vergilendirme

11 E-Ticaretin Araçları Telefon Faks Televizyon
Uydu alıcıları (Örn: digitürk) Bilgisayar Elektronik Ödeme ve Para Transfer Sistemleri Ödeme Teknolojileri Kredi Kartları Akıllı Kartlar (Smart Cards) Elektronik Veri Değişim Sistemleri (EDI): ticaret yapan iki kuruluş arasında bilgisayar ağları aracılığıyla insan faktörü olmaksızın bilgi belge değişimi sağlayan sistemdir. Internet Intranet (Lokal internet) WAP

12 E-Ticaretin Araçları Klasik elektronik ticaret araçlarından, telefon esnek ve interaktiftir. Faks ise pahalıdır ve interaktif olmasına rağmen gönderilen dokümanın görüntü kalitesi iyi değildir. Televizyon çok yaygın olmasına rağmen tek yönlü bir iletişim aracıdır. Ticaretin önemli destekleri olan elektronik ödeme ve fon transfer sistemleri (ATM, kredi kartları, borç kartları ve akıllı kartlar) sadece para aktarılmasında kullanıldığından ticaret sürecinde sınırlı bir bölüme hitap etmektedir.

13 E-Ticaretin Araçları EDI, ticaret yapan iki kuruluş arasında, insan faktörü olmaksızın bilgisayar ağları aracılığı ile belge ve bilgi değişimini sağlayan bir sistem olarak elektronik ticaretin önemli bir aracıdır. EDI yapılanmış mesaj değişimini sağlamaktadır. Böylece standart bilgilerin diğer bilgisayar sistemlerine kolayca aktarılmasını olanaklı kılmaktadır. EDI'de amaç, sipariş alınması, ticari sözleşmelerin ve faturaların hazırlanması gibi işlemler ile gümrük, bankacılık ve buna benzer işlemlerin yapılmasında tekrarlar önlenerek, maliyetlerin düşürülmesi ve işlemlerin en az hatayla en kısa sürede tamamlanmasıdır. EDI gümrük idarelerinin otomasyonunda oldukça etkin biçimde kullanılmaktadır.

14 E-Ticaret Tarafları Alıcı Satıcı Üretici Bankalar Komisyoncular
Sigorta Şirketleri Nakliye - Kargo Şirketleri Özel Sektör Bilgi Teknolojisi - Yazılım Şirketleri Sivil Toplum Örgütleri (Tüketiciyi Koruma Derneği, Odalar v.b.) Üniversiteler Onay Kurumları, Elektronik Noterler Dış Ticaret Müsteşarlığı Gümrük Müsteşarlığı Diğer Kamu Kurumları

15 E-Ticaretin Özellikleri
Bilgi sunma Geleneksel ticarette, daha fazla bilgi daha iyi seçimlerin yapılmasını sağlar. Ancak, bilgiyi aramanın tüketiciye bir maliyeti vardır. Bu maliyet, arama için harcanacak zaman ve çabaların maliyetlerinin toplamına eşittir. E-ticarette ise firmalar web sayfaları aracılığıyla ürünlerini satarken aynı zamanda o ürünle ilgili hizmetlerini, ürün hakkında müşterilere yönelik bilgilendirmelerini yaparlar. Ayrıca kendi sitelerine müşteri çekebilmek için de güncel haberler, yaşam gibi konularda bilgiler sunmaktadırlar. Araştırma sorusu 1: Örnek bir e-ticaret sitesini inceleyerek bilgi sunumunu geleneksel yöntemlere farkla, nasıl başardığını, ve sitenin bir bilgiye ulaşmada kullandığı farklı yolları bulup açıklayınız.

16 E-Ticaretin Özellikleri
Yoğun İletişim Klasik pazarlamada işletmeden aracıya, aracıdan da müşteriye doğru olan iletişim vardır. Bu iletişim şeklinde işletme kendisi hakkında bilgilerini (içerik) aracıya tek yönlü olarak gönderir. Aracılar ise işletmeden aldıkları ürünlerini müşteriye satarken tek yönlü bilgi aktarımında bulunurlar. Ayrıca müşteriden gelen ürün hakkında talepler, şikayetler hakkında aracılara ve üretici firmaya geribildirim söz konusu olmadığından pazarlama faaliyetlerinde taraflar açısından her zaman dezavantajlar söz konusudur.

17 E-Ticaretin Özellikleri
Geleneksel Pazarlamada İletişim Modeli Elektronik Pazarlamada İletişim Modeli

18 E-Ticaretin Özellikleri
E-Ticarette işletme, aracılar ve müşteriler arasında her zaman ve çift yönlü bir şekilde etkileşim görülmektedir. Bunun sonucunda da üreticiler zamanında ve yerinde müşteri taleplerini, şikayetlerini cevaplayabilmekte, aracılara bildirebilmekte, müşteri memnuniyetini ve sadakatini günümüz rekabet koşullarında karşılayabilmektedirler. Araştırma sorusu 2: Örnek bir e-ticaret sitesini inceleyerek müşterinin görünür şekilde site sahibi firmaya nasıl ulaşıp iletişim kurabileceğini ve hangi konularda talep/istek bildirimi yapabileceğini inceleyin. Bir de görünmez yollarda site sahibi firmanın kullanıcılar hakkında nasıl bilgi edinip kendi ticaret stratejisini bu bilgiye göre şekillendirebileceğini açıklayınız.

19 E-Ticaretin Özellikleri
Karşılıklı İletişim İnternette pazarlamanın belki de en önemli özelliği tüketicilerin sunduğu ürün ve hizmetler üzerinde doğrudan etki yaratabilmelerini sağlayan karşılıklı etkileşim özelliğidir. İnternetin interaktif olma özelliğinden dolayı firma müşterisinin övgü ve yergilerini anında görebilme ve cevaplayabilme yeteneğine sahiptir. Bu sayede işletme zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilmektedir.

20 E-Ticaretin Özellikleri
Bunların yanı sıra; İşletme ticaretini tüm dünyaya açar, buna göre ticaretini sadece kendi ülke kültürüne göre değil farklı kültürlere göre de hitap edecek şekilde ürün sunumu yapar. Araştırma Sorusu 3: Ticareti tüm dünyaya açık olan siteler bu yabancı ülke kültürünü, dil, para birimi gibi farklılıkları nasıl dengeliyorlar.

21 E-Ticaretin Özellikleri
Elektronik ticaretle, firma üzerinde yapılacak tüm çalışma yöntemlerinde radikal kararların alınmasını gerektirir. Araştırma sorusu 4: firmanın çalışma yönteminde (e-ticaretten sonra) nasıl farklılıklar oluşur? (pazarlama birimi, muhasebe birimi, stok kontrol, taşımacılık/lojistik destek vb. nasıl etkilenir?)

22 E-Ticaretin Özellikleri
Elektronik ticaretin 24 saat 7 gün çalışabilen alt yapısı, iletişimi ve alışverişi kısıtlayıcı zaman problemini ortadan kaldırır. Güvenlik sorunu Gelişme olan yeni teknolojinin güvenirliği daha da kuvvetlendirmesi beklenmektedir Kişiye Özel Ticaret Teknolojiyi kullanarak tüketicilerin tercihleri, alışkanlıkları ve demografik özellikleri takip edilebilir ve bu bilgiler kullanılarak ürün veya hizmet satın alanla, satan arasında ‘kişiye özel’ ticari ilişki kurulabilir.

23 E-Ticarette Gelir Modelleri
Elbette hangi gelir modelini kullanacağınızı bilmek önemlidir-bir başka deyişle siteniz nasıl para kazanacak ve geliriniz hangi kaynaktan ortaya çıkacak? Çevrimiçi girişimler için gelir modelleri değişkenlik gösterir 1. Satış: Ürün satışları bu alandaki en basit gelir modelidir;temel olarak bir tüccar ürünleri satar ve giderleri toplam satış gelirlerinden daha düşük tutarak kâr elde eder.Bu model web girişimlerinde uygun biçimde dönüştürülür.

24 E-Ticarette Gelir Modelleri
2. Reklam: Bir gelir kaynağı olarak reklam satışları, e-ticaret alanında girişimde bulunan pek çok insan için belirgin bir seçenek gibi görünüyor.Bunun ötesinde, pek çok insan çevrimiçi durumda olduğundan reklamları görecek,bu nedenle de reklamcılar reklam alanları için para ödemeye istekli olmalıdırlar.Doğru mu? Bu mantığın birkaç eksi yönü vardır. Birincisi, reklam vermek için en fazla (hatta orta düzey) parayı ödeyerek reklamcıları çekmek için yüksek ziyaretçi akışı oranlarına gereksiniminiz var. Bu akışı elde etmek için ilk olarak sitenizi kurmaya,çekici bir içerik yaratmaya ve sitenizi tanıtmaya çok fazla sermaye yatırmak zorundasınız.

25 E-Ticarette Gelir Modelleri
Reklamcılık yayın ve basımda bir zorlama gibi görülebilir ama nedense çevrimiçi ortamda daha gereksiz görülür. Sayfa görüntülerken karşınıza çıkan reklam kullanıcıları sıklıkla kızdırır çünkü bunlar patavatsız birer anımsatıcıdır ve unutulmamalıdır ki bu ticari bir girişimdir. Ayrıca reklamlar dikkat dağıtıcıda olabilir;reklamcı reklamın genellikle sayfanın en üstüne yerleştirilmesini isterken,bu alan,sitenin yaratıcısının sitenin kimliğini oluşturmak için kullanmak istediği yerdir.Zamanlara tüm bu zorluklara çözümler bulunacaktır.Bu süre boyunca,reklam satışları olası bir gelir modelidir ama ziyaretçi akışınız hızlanana kadar beklemeye katlanamazsınız diğer seçeneklere de bakmanız yararlı olur.

26 E-Ticarette Gelir Modelleri
Sponsorluk: Ücretli sponsorluk bir şirketin ya da bireyin destekleyici olarak, belki vurgulanarak, listelenme önceliği için para ödediği modeldekine benzer biçimde çalışır. Örneğin destekleyicinin adı,şirketin sık yaptığı cömert bağışları vurgulayan özel bir yazı tipi veya bir kutu içinde görünebilir. Belirli bir siteyle ilişkilendirme ayrıcalığı bir reklamcıyı siteye destekçi olmaya zorlayabilir;yine sitenin ziyaretçi akış oranları ve kullanıcının site algısı gelir modelinin seyri üzerinde önem kazanıyor.

27 E-Ticarette Gelir Modelleri
4. Üyelik: Bir açıdan abonelik modeli (kullanıcıların,gazete gibi günlük ya da haftalık ulaştırılan bilgi için ödeme yaptığı sistem ) pek çok kişi tarafından çevrimiçi ortamda en üstün model olarak görülüyor. Bunun ötesinde onaylandığı gibi Internet bilgi ulaştırmak için en hızlı bir ortamdır ve insanlar haber ve başvuru kaynakları için para ödemeye alışkındı. Öyleyse yanlış olan neydi? Ücretsiz bilginin kaynağı olarak Internetin doğası,kullanıcıların basılı ortamda para ödeyecekleri tamamen aynı bilgiler için ödeme yapmamaya yöneltmiş olabilir.Bazı siteler,abonelik ücreti ödemiş olan kullanıcılara en fazla bilgiyi sunarken (örneğin raporların ya da bültenlerin en yeni,en geniş veya en son sürümlerini),abonelik ücreti ödememiş olanları daha küçük örnekler göstererek bu sorundan kurtulmuşlardır.

28 E-Ticarette Gelir Modelleri
5. İşlem, Komisyon: Hizmetler için ücret çalışan bir modeldir ve çevrimiçi eğitim ya da eğitsel çalışma alanlarında geleceğe sahiptir. Burada müşteri neyin ulaştırılacağını bilir. Somut bir öğe ya da ürün alınacaktır. Bağlı kuruluş ve bağlantı programları,bir şirketin ürünlerini diğer şirketler üzerinden satmak için bir sistem kurmasını içerir (genellikle ilk şirketin satış sitesinden gelen her satış için çoğunlukla küçük bir telif ücreti,prim ya da komisyon alır.Büyük çevrimiçi kitapların,kitapları kendi aracılığıyla satmaları için diğer küçük siteleri özendirmesi bunun örneklerindendir.

29 Araştırma Sorusu 5 Yukarıda listelenen her bir gelir modeli için bir siteyi örnek gösterin. Buradaki gelir modelini başarılı kılan sebepleri açıklayın. Ve diğer gelir modellerine niye hitap etmediğinden bahsedin. Bulduğunuz her site için gelir modelini ifade eden bölümü resimle gösteriniz.

30 E-Ticaret’te Üretim Planlaması
Uzmanlar $ Tüketici Üreticiler Geri Bildirim Tasarım Araçları Sanal Gruplar İçerikler Çalışanlar İçerik, Koşullar, Yapısal yapılanma

31 E-Ticaret’in Üretim Planlaması İle İlişkisi
Mal ve hizmet üretimi planlaması, ürünlerin tasarlanması, malzemelerin satın alınması ve depolanması gibi işlemlerin yapılması, iş programları ve yöntemlerinin standardizasyonu, kalite kontrollünün yapılması ve kaynakların yönetilmesi.. E-Ticaret’te üretim planlamasını etkileyen faktörler: Hedef Pazar’ın Belirlenmesi, İletişim Faaliyetlerinin Görülmesi, İçerik ve Teknolojik Kalite, Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi, Geri Bildirim. Ve Beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmamak için E-Ticaret’te Güvenlik

32 Planlama da Hedef Pazar Seçimi nasıl yapılır?
E-ticarete başlamadan önce, hedef pazarınızı seçmelisiniz. Hedef pazar, bir bölge, kıta ya da ülke olabilir. Hedef pazarın ana konusu lojistiktir. Seçmiş olduğunuz hedef pazara göre doğru ürününü seçmelisiniz. Eğer Türkiye’den bir satış yapıyorsanız hedef Pazar Türkiye ise:Lojistik açısından ve gümrük ve diğer ek giderler açısından bir sorun yaşamazsınız.Ekstra maliyetlere maruz kalmazsınız. hedef Pazar Yurtdışı ise:Lojistik açısından ürününüzün kat edeceği yol ve ülke ülke değişen ihracat giderlerinin değişikliği Ticareti zorlaştırıcı ve kârı düşücü etmenlerdir. Ürün açısında, göndereceğiniz ürünlerin ağırlıkları, hacimleri gibi konular çok büyük önem taşır.Lojistik şirketleri bu her faktör için farklı fiyatlar vermektedir.

33 Planlama da Hedef Pazar Seçimi nasıl yapılır?
Hedef Pazar Seçiminde Lojistiğin Önemi: Bir ürünün yurtdışına gönderilmesinde en büyük problem maliyet ve zaman ilişkisidir. Satmış olduğunuz ürünü yurt dışına gönderdiğinizde UPS gibi uçakla hizmet veren ve en geç 2 günde dünyanın her yerine gönderi yapan şirketler, gönderilen ürünün ağırlığına ya da hacmine göre büyük rakamlar talep eder. ABD ya da Avrupa’da bir ülkeye gönderimde ortalama olarak 500 gramlık bir ürün -ki bu da yaklaşık bir kitap ağırlığıdır-, euro gibi rakamlar isteniyor. Bu açıdan düşündüğünüzde, el işi bir ahşap sandık gibi ürünü bu yolla göndermeniz çok ama çok masraflı olacaktır. Bu masrafı müşterinizden de talep edebilirsiniz fakat bu kez de satışlarınız yüksek gönderi maliyeti nedeniyle çok daha az olacaktır.  Tekrar düşünecek olursak, hedef pazarın yerel ve yakın olarak seçilmesi gerekir. ABD, İngiltere gibi ülkelere gönderiyi o ülkelerde yerleşik olarak yapmak gerekir.

34 Planlamada İletişim Faaliyetleri
Etkin ve Hızlı Müşteri Talepleri Yönetimi: Sanal ortamda yapılan alışveriş hangi müşterinin hangi mala talep duyduğu yönünde bir veri tabanı oluşturulmasına imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda işletmeler müşteri taleplerini veya satış reyonlarını yönlendirme şansını elde edebilmektedir. Sanal Anket ve Kamuoyu: Elektronik ortamda alışveriş yapan kesim ile hızlı ve etkin bir şekilde anket yapılıp hizmetin yönlendirilmesi ve istenilen kapsamda kamuoyu oluşturulması da mümkündür. Birebir Pazarlama: Elektronik pazarlamada doğrudan tüketiciye hitap ederek birebir pazarlama yapma imkanı bulunmaktadır.

35 İçerik ve Teknolojik Kalite
İçerik ve tasarım bir E-Ticaret sitesinin kendisinin tüketiciyle olan ilişkisinde ilk intibâ niteliğindedir. Teknolojik Kalite ise bu ilişkinin gelişmesini ve takibini sağlar.Tüketicinin güveni E-Ticaret sisteminin teknolojik gelişmişliğiyle doğru orantılıdır.Sistem Yazılımları ve Veritabanı(DB) Teknolojik Altyapının temel taşlarıdır.Gelişmiş bir Veritabanı sayesinde işletme hem tüketicilerin beklentisini hem de satış beklentilerini planlar.Kalite de beklentilere göre şekillenmelidir.

36 E-Ticaret Sitesinde İçerik
Web sitesi satmayı planladığı ürünlere göre tasarlanmalıdır.Renk seçimleri, grafiklerin yoğunluğu, animasyonlu etkileşimler ve Sadelik gibi özellikler web sitelerinde ürüne bağlı değişkenlik gösterir. Bir E-Ticaret sitesinin standartları; detaylı ürün bilgileri ve görüntüleri, ürünlerin sınıflandırılması (e-katalog), arama kutusu, sıkça sorulan sorular bölümü, çevrimiçi destek gibi özellikleri bulunmalı. İleriki konularda web tasarımıyla ilgili incelikler daha detaylı işlenecektir.

37 Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi
Büyük firmalar üretim için gerekli olan hammaddelerin temininde büyük avantajlara sahiptir. Bu firmaların geniş satın alma birimleriyle yüksek hacimli girdi temin edebilmesi bu girdilerin birim maliyetlerini büyük oranda düşürmektedir. Herhangi bir KOBİ’nin sınırlı kapasitesi nedeniyle bu girdi maliyetleri avantajlarını elde edebilmesi mümkün değildir. O takdirde, bu KOBİ’nin büyük firmalarla aynı pazarda rekabete girebilmesinin tek yolu vardır: E-ticaret sayesinde hem etkin bir stok kontrolü hem de uygun tedarikçileri bulup daha düşük maliyetlerde girdi temini yolu.

38 Stok Yönetiminin Ürün Akışına Göre Belirlenmesi
Etkileşimli tedarik zinciri yönetimi: Firmalar arası ürün tedarikinin nasıl, ne miktarda ve hangi tarihlerde akışının sağlanacağına yönelik;Üretim Planlamasının firmaların Internet ortamında kararlaştırdığı ve sağlanan karşılıklı etkileşim ile ulaşılan zaman ve işgücü tasarrufu. Etkin stok yönetimi: Ürün çeşitlerinin stok durumu ve hangi ürün için ne kadar süre stoklama yapılacağının bilgisayarla kontrolü. Etkin pazarlama ve satış yönetimi: Bir firmanın tedarik sürecini Internet ortamına taşıyıp sağladığı verimlilik yanında, pazarlama ve satış süreçlerini Internete taşıdığı oranda yüksek tasarruf ve rekabet gücü elde edebileceği ortadadır. Bu sayede uzak pazarlara ürün ve markasını ulaştırabilmekte, marka bilinirliliğini yaygınlaştırabilmektedir. E-ticaret sayesinde sadece büyük firmaların ulaştığı bir avantaj olan dünya pazarlarına çıkabilme kapasitesi küçük firmaların da elde edebileceği bir avantaja dönüşmektedir.

39 Geribildirim Bir firma, üretimden satış sonrasına kadar her gelişmeyi takip etmek, ölçmek ve buna göre önlemler almak ister. Bu, hem firma içine yönelik, (iç verimlilik, üretim kalitesi, istihdam verimliliği, stok kontrolü vs. gibi) hem de firma dışına yönelik (rekabet, müşteri memnuniyeti ve beklentileri, finans kaynakları, tedarikçi firmalar, pazarlama ve satış verimliliği vs.) etkin bir kontrol sistemi ağına gereksinim hissettirir. Geleneksel iş yönetimi anlayışlarıyla kıyaslandığında e-ticaretin getirdiği bu kontrol yapısının üretim planlamasındaki etkinliği daha net ortaya çıkmaktadır.

40 Geribildirim E-Ticaret’te en çok kullanılan Geri Bildirim yöntemi:
Müşteri, yaşadığı bir hizmet aksaklığını sistem üzerinden E-Ticaret firmasına iletir ve alıcıya soru ve şikayetlerinin üzerinde çalışıldığına ve kendilerine en geç 1 iş günü içerisinde geri bildirimde (e-posta, faks vb.) bulunulacağını belirten bir e-posta gönderilir ve söz verilen sürede Alıcıya geri dönülür.Bu şekilde hizmet aksaklığının kaynağındaki sorunlar geri bildirim yöntemiyle çözülür.

41 Güvenlik E-ticaret uygulamalarına geçmeyi planlayan bir firma öncelikle ticari yapısına uygun bir güvenlik politikası belirlemeli, ardından bu politikayı destekleyecek etkin bir sayısal (dijital) güvenlik sistemi kurmalıdır. Bunun için yapılması gereken güvenlik çalışmalarını uzmanlar sırasıyla şöyle belirtiyor: İşletim sistemi güvenilirliği Web ortamındaki trafiği filtre edecek bir firewall (güvenlik duvarı) sisteminin kurulması Saldırı belirleme sistemi Müşteri bilgileri veri tabanı güvenliği Web tabanlı dinamik içerik güvenliği VPOS (Sanal ödeme noktası) güvenliği (SSL,SET vs.)

42 Güvenlik(SSL) Son aşama ise, “SSL” olarak bilinen Secure Sockets Layer ya da Güvenli Giriş Katmanı olarak çevirebileceğimiz sistemdir. Bu sistem güvenlik yapısının son halkasını ve en çok bilinenini oluşturur. Bu sistemde sunucu (server) bilgisayar ile bilgi alan bilgisayarlar arasında, dijital bir doğrulama amacıyla şifreli bilgiler içeren sertifikalar gönderilir. Bu sayede bilgilerin doğru bilgisayarlar dolayısı ile doğru kişiler/kurumlar arasında gidip gelmesi, kötü niyetli üçüncü şahıs ya da kurumlarca ele geçirilmemesi sağlanır.

43 E-Ticaretin maliyete etkisi
Sektör Geleneksel Maliyet E-Ticaret Maliyeti Tasaruf % Uçak Bileti Rezervasyonu 8 USD 1 USD % 87 Bankacılık Hizmetleri 1.8 USD 0.13 USD % 89 Hayat Sigortası Poliçesi USD USD % 50 Yazılım 15 USD USD % 97-99 Fatura Ödemesi USD USD % 67-71 Kaynak: Gartner Grup


"İNTERNET ÜZERİNDEN PAZARLAMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları