Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

‘’……eski dönemin hurafelerinden ve doğuştan var olan özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "‘’……eski dönemin hurafelerinden ve doğuştan var olan özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden."— Sunum transkripti:

1

2 ‘’……eski dönemin hurafelerinden ve doğuştan var olan özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden tamamen uzak, milli ve tarihi karakterimizle orantılı bir kültür kastediyorum. Çünkü milli dehamızın tam olarak gelişmesi ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.’’ (Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri)

3 1928 yılında Afet İnan, Fransızca coğrafya kitabında Türklerin sarı ırktan ve ikinci derecede insan olduklarını yazılı görmüş ve bunun doğru olup olmadığını sormuştur. Bunun üzerine Atatürk, Batılıların Türklerin zengin bir kültüre sahip olmadıkları ve medeniyete katkıda bulunmadıkları iddialarına karşı, Türk tarihinin ayrıntılı bir şekilde araştırılması çalışmasını başlatmıştır.

4 Atatürk bu konudaki kararlılığını şu sözleriyle ortaya koymuştur:
‘’Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve kapsamlı uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için borçtur.’’

5 1930 yılında Türk Ocaklarının Altıncı Kurultayı’nda, Mustafa Kemal’in isteği üzerine bir ‘’Türk Tarih Heyeti‘’ oluşturulmuştur. Bu heyetin üyeleri, Türk tarih ve uygarlığını bilimsel bir şekilde inceleme çalışmalarına başlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında Mustafa Kemal, tarihle ilgili birçok kitap aldırmış, bilim adamlarıyla bu kitapları incelemiş ve kitaplardan yabancı dilde olanları Türkçeye çevirtmiştir. Çalışmanın sonucunda bir rapor hazırlatmıştır.

6 Bu çalışmaların sonunda ‘’Türk Tarihinin Anahatları ‘’ ve okullar için dört ciltlik bir ‘^’Tarih Kitabı‘’ hazırlamıştır. Bu kitapta Türk tarihi ve kültürünün zenginliğine değinilmiş; ilk Türk devletlerinden olan Hun, Kök, Türk, Uygurlardan Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar Türk tarihi incelenmiştir. Bu çalışmalarda tarih boyunca Türklerin tıp, astronomi, coğrafya vb. alanlarda yetiştirdikleri bilim insanlarıyla dünya medeniyetine ve insanlığın gelişimine katkıları vurgulanmıştır.

7 ‘’Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz, bu işlerin başında da Türk tarihini, doğru temelleri üstünde kurmak, öz Türk diline, değeri olan genişliği vermek için candan çalışmakta olduğumuzu söylemeliyim. bu çalışmaların göz kamaştırıcı verimlere erişeceğine şimdiden inanabiliriz.’’

8 Dinlemeyenlerimiz varsa 1 soru !!
Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun milli bir kimlik oluşturmamıza katkıları nasıl olmuştur ?

9 Türk Tarih Kurumu

10 İnsan topluluklarını millet yapan ve en önemli unsurlardan biri de ortak tarihe sahip olmaktır.
Türkler, geçmişleri dolayısıyla da tarihleri oldukça eskiye dayanan bir ulustur. Ancak Türk tarihinin bu durumu, Osmanlı eğitim sisteminde göz ardı edilmiş ve milli bir tarih anlayışı benimsenmemiştir. Bu anlayışla bazı eğitim kurumlarında Osmanlı Tarihi dersleri okutulurken bazıların da ise İslam tarihi dersleri okutulmuştur.

11 Mustafa Kemal’in tarihe olan ilgisi Askeri İdadi yıllarında başlamış ve bütün hayatı boyunca devam etmiştir. Mustafa Kemal Türk tarihinin bütün yönleriyle araştırılması ve Türklerin, Türk ve dünya medeniyetine tarihimizin açıkça ortaya konulmasını istemiştir.

12 Yeni Türk Devleti’nin ulusal eğitime dayanan milli bir devlet olması, tarih eğitimi konusunda milli bir kimlik arayışını gündeme getirmiştir. Bu alandaki çalışmaların öncülüğünü ise Mustafa Kemal yapmıştır.

13 Atatürk’ün Türk Tarihi üzerinde durmasının nedeni, kuşkusuz tarihin, milli bilincin kuvvetlendirmedeki gerçeklere dayanan rolüdür. Türk Tarihi zengin bir tarihtir. Genç nesillere her konuda en iyi ilham verecek, güç verecek olaylarla doludur. İşte bu yüzden Atatürk, 12 Nisan 1931’de “Türk Tarih Tetkik Cemiyeti”nin kurulmasında titizlikle çalışmıştır.

14 Türk Tarih Kurumu’nun Amaçları :
• Türk tarihini bilimin en yeni verilerine dayanarak yeniden incelemek • Türkiye'nin dünya medeniyetine olan katkısını meydana çıkarmak • Ayrıca Avrupa’da sözde bilim adamları tarafından Türklerle ilgili ortaya atılan aşağılayıcı iddiaların çürütülmesine de ihtiyaç vardı.

15 Mustafa Kemal tarih konusundaki çalışmaların niteliğiyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirmiştir: ‘’ Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.’’

16 “Evvelâ millete tarihini, asîl bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.” (1930) “Türk milleti, tarihinle övün, çünkü senin ecdadın, medeniyetler kuran, devletler, imparatorluklar yaratan bir mevcudiyettir.”

17 Türk Dil Kurumu

18 Dil; insanların duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri milli bir kültür öğesi olarak millet olabilmenin en önemli unsurlarından biridir. Milli bir devlet kurma çabasında olan ve bu amaçla da dilin gelişmesine oldukça önem veren Atatürk 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu’nu (Türk Dili Tetkik Cemiyeti) kurdu.

19 Türk Dil Kurumu’nun Amaçları:
• Türk tarihinin doğru kaynaklara ve belgelere dayanarak araştırılması ve gün ışığına çıkarılması • Türk tarihinin milliyetçilik esaslarına göre araştırılması • Türk milletine milli bilinç ve birlik duygusunu aşılamak • Türk tarihini gençlere öğreterek sevdirmek ve Türklerin kökeninin araştırılması

20 ‘’Zengin sözlüğümüzün toplandığı gün, milli varlığımız en kuvvetli bir dal kazanacaktır. Bizim milliyetçiliğimizin esası dil birliğinin korunmasıyla mümkün olacaktır.’’

21 NOT: Türk Dil ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması milliyetçilik ilkesine yönelik inkılaplardır.

22 NOT:

23 KONU SONU !

24


"‘’……eski dönemin hurafelerinden ve doğuştan var olan özelliklerimizle hiç de ilişkisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları