Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ ÇER İ K 1-Erguvanın hikayesi 1-Erguvanın hikayesi 2-Botanik özellikleri 2-Botanik özellikleri 3-Yapraklar 3-Yapraklar 4-Çiçekler 4-Çiçekler 5-Meyveler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ ÇER İ K 1-Erguvanın hikayesi 1-Erguvanın hikayesi 2-Botanik özellikleri 2-Botanik özellikleri 3-Yapraklar 3-Yapraklar 4-Çiçekler 4-Çiçekler 5-Meyveler."— Sunum transkripti:

1 İ ÇER İ K 1-Erguvanın hikayesi 1-Erguvanın hikayesi 2-Botanik özellikleri 2-Botanik özellikleri 3-Yapraklar 3-Yapraklar 4-Çiçekler 4-Çiçekler 5-Meyveler 5-Meyveler 6-Kaynakça 6-Kaynakça

2 Erguvanın büyüsü… Erguvanın büyüsü… Bazı a ğ açlar, meyveleriyle, bazıları yapraklarıyla etkiler insanları. Erguvan a ğ acının ise daha özel bir yeri var. Efsanelere konu olan, yazar ve ş airlere ilham vere bu a ğ acın çiçekleri açtı ğ ında bilin ki bahar gelmi ş tir.

3 Efsaneye Göre; Efsaneye Göre; Erguvan a ğ açları önceleri beyaz çiçekliydi. Ancak Hz. İ sa’nın havarilerinden biri olan Yahuda, onu Roma İ mparatoru’na ihbar edince, İ sa Peygamber yakalanarak çarmıha gerildi Vicdan azabı çeken Yahuda da, kendini erguvan a ğ acına asıp intihar edince a ğ acın dalları büküldü ve utancının ş iddetiyle o güne kadar beyaz olan çiçeklerin rengi de ğ i ş erek bugünkü halini aldı. Erguvan a ğ açları önceleri beyaz çiçekliydi. Ancak Hz. İ sa’nın havarilerinden biri olan Yahuda, onu Roma İ mparatoru’na ihbar edince, İ sa Peygamber yakalanarak çarmıha gerildi Vicdan azabı çeken Yahuda da, kendini erguvan a ğ acına asıp intihar edince a ğ acın dalları büküldü ve utancının ş iddetiyle o güne kadar beyaz olan çiçeklerin rengi de ğ i ş erek bugünkü halini aldı.

4 Bu efsanenin dı ş ında erguvanı önemli kılan bir özelli ğ i de geçmi ş te Bizans İ mparatorlu ğ u’nun kurulu ş u, erguvanların çiçek açtı ğ ı mevsime denk geldi ğ i ve Yahuda’nın a ğ acı oldu ğ u için onu kutsal sayıyorlar. Bizans İ mparator’lu ğ unun ardından Osmanlı İ mparator’lu ğ u da erguvana sahip çıkarak özellikle İ stanbul’a çok miktarda erguvan diktirdi. Bugün İ stanbul Bo ğ azı’nın her iki yakasında baharın habercisidir Erguvan.

5

6 BOTAN İ K ÖZELL İ KLER İ  3-5 metreye kadar boylanabilir.  Yuvarlak, dar tepelidir.  Gövde kabu ğ u genç ya ş larda ince, kırmızı-kahverenginde, sonraları kalın siyahımsıdır.

7

8 YAPRAKLAR; YAPRAKLAR;  Kı ş ın dökülen yaprakları yürek biçimli, 5-10 cm. boyunda, dip tarafı girintilidir.  Yaprakları üst yüzü koyu ye ş il, alt yüzü açık ye ş ildir.  Yaprak kenarları düzdür.

9

10 Ç İ ÇEKLER; Ç İ ÇEKLER;  Çok sayıda morumsu-pembe çiçekleri yapraklanmadan önce açar.  Çiçekler bir yıl önceki çiçeklerin açtı ğ ı yerden çıkar ve çıplak dalların üzerinde 3-6’sı bir arada gruplar halinde bulunur.  Çiçeklenme 5-6 yıldan sonra ba ş lar.

11

12 MEYVELER; MEYVELER;  Sonbaharda olgunla ş an meyve ince yassı bir bakladır.  Baklaları kızıl-kahverengindedir ve içinde mercimek büyüklü ğ ünde, sert kabuklu tohumları bulunur.  Baklalar yaprakların dökülmesinden sonra da dallarda asılı kalır.

13

14 YAYILI Ş I; YAYILI Ş I;  Anayurdu Akdeniz Bölgesidir.  Kıbrıs  Antalya - Silifke


"İ ÇER İ K 1-Erguvanın hikayesi 1-Erguvanın hikayesi 2-Botanik özellikleri 2-Botanik özellikleri 3-Yapraklar 3-Yapraklar 4-Çiçekler 4-Çiçekler 5-Meyveler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları