Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI VE KBRN HİZMET GRUBU PLANI Veda DUMAN KANTARCIOĞLU Nükleer Enerji Yük. Müh./ AFAD Uzm. Yardımcısı Nükleer Kaza ve Saldırılarda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI VE KBRN HİZMET GRUBU PLANI Veda DUMAN KANTARCIOĞLU Nükleer Enerji Yük. Müh./ AFAD Uzm. Yardımcısı Nükleer Kaza ve Saldırılarda."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI VE KBRN HİZMET GRUBU PLANI Veda DUMAN KANTARCIOĞLU Nükleer Enerji Yük. Müh./ AFAD Uzm. Yardımcısı Nükleer Kaza ve Saldırılarda Bütünleşik Kriz Yönetimi Süreci 17.06.2013

2  Hayat kurtarmak,  Kesintiye uğrayan hayatı ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek,  Müdahale çalışmalarını hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek,  Halk sağlığını korumak ve sürdürmek,  Mülkiyet, çevre ve kültürel mirası korumak,  Ekonomik ve sosyal kayıpları azaltmak,  İkincil afetleri önlemek ya da etkilerini azaltmak,  Kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır. NEDEN PLAN YAPILMALI? TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI – TAMP

3 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI - TAMP

4 Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile: Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları belirlenmiştir. Hizmet gruplarının koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlanmıştır Afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlenmiştir.

5 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI - TAMP PLANLAMA PRENSİPLERİ TEMEL PRENSİPLER a) Kapsamlı olması (Hazırlık, müdahale, ön iyileştirme aşamaları), b) Her tür ve ölçekteki tehlikeleri kapsaması, c) Tüm ana ve destek çözüm ortaklarının rol ve sorumluluklarını içermesi, d) Ulusal, bölgesel ve yerel afet müdahale kapasitesini anında harekete geçirmeyi esas alması.

6 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI - TAMP TAMAMLAYICI PRENSİPLER a) Etkili planlama, b) Esnek ve ölçeklenebilir yapı, c) İyileştirme ve geliştirme, d) Koordinasyon, işbirliği ve dayanışma, e) Bilgi yönetimi ve iletişim, f) İlgili mevzuatlara uygunluk.

7 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI - TAMP TAMAMLAYICI PRENSİPLER a) Etkili planlama, b) Esnek ve ölçeklenebilir yapı, c) İyileştirme ve geliştirme, d) Koordinasyon, işbirliği ve dayanışma, e) Bilgi yönetimi ve iletişim, f) İlgili mevzuatlara uygunluk.

8 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI - TAMP MÜDAHALE AŞAMALARI Etkili müdahale yönetimi; hazırlık, müdahale ve ön iyileştirme olmak üzere üç aşamadan oluşur. Hazırlık çalışmaları;  Mevcut kaynakları belirlemek,  Plan yapmak,  Organize olmak,  Alet-ekipman ve araçları hazırlamak,  Kapasite geliştirmek, yeni teknolojilerden yararlanmak  Erken uyarı sistemlerini kurmak, geliştirmek ve test etmek,  Eğitim ve tatbikatlar düzenlemek ve  Değerlendirme aşamalarından oluşur.

9 TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI - TAMP PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ, EĞİTİM VE TATBİKATLAR Hizmet grubundan sorumlu ana çözüm ortağı bakanlık, kurum ve kuruluş;  Hazırlayacağı ulusal düzey hizmet grubu planını ve eklerini, personel, malzeme, araç, gereç vb. ihtiyaçları yönünden takip eder.  Bu konularda eksiklik ve/veya değişiklikler meydana geldiğinde planı ve eklerini güncelleştirir.  Plan, ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikatlar, gelişen yeni teknolojiler ve yapılan görevler dikkate alınarak geliştirilir.

10 Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı

11 KBRN HİZMET GRUBU MÜDAHALE PLANI HAZIRLANMA SÜRECİ KBRN HİZMET GRUBU MÜDAHALE PLANI KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARININ GÖRÜŞLERİ

12 KBRN HİZMET GRUBU MÜDAHALE PLANI Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı Yurt içinde veya dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek olan KBRN tehdit ve tehlikelere karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin aldırılması amacıyla ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, valilikler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tehlike öncesi, tehlike sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi AMAÇ KBRN tehdit ve tehlikelere karşı alınacak önlemler ve yapılması gereken hazırlık çalışmaları, tehlike sırasında ve tehlike sonrasında acil müdahale ve iyileştirme faaliyetlerine ilişkin; işbirliği koordinasyon karşılıklı yardımlaşma esasları KAPSAM

13 Ulusal ve bölgesel KBRN risk analizlerini yapmak, KBRN müdahale ekiplerini belirlemek ve kapasitelerini geliştirmek, KBRN olaylarına müdahale edecek hastaneleri belirlemek ve tedavi kapasitelerini geliştirmek, Kimyasal, biyolojik ve radyolojik numune alma ekiplerinin kapasitelerini geliştirmek, KBRN ekiplerinin temel ve ileri düzey eğitimler ve tatbikatlarla bilgi ve becerilerini artırmak, KBRN ekip ve ekipmanlarını uluslararası standartlara uygun olarak geliştirmek, KBRN erken uyarı ve rapor sistemlerini kurmak ve geliştirmek Ulusal ve bölgesel KBRN risk analizlerini yapmak, KBRN müdahale ekiplerini belirlemek ve kapasitelerini geliştirmek, KBRN olaylarına müdahale edecek hastaneleri belirlemek ve tedavi kapasitelerini geliştirmek, Kimyasal, biyolojik ve radyolojik numune alma ekiplerinin kapasitelerini geliştirmek, KBRN ekiplerinin temel ve ileri düzey eğitimler ve tatbikatlarla bilgi ve becerilerini artırmak, KBRN ekip ve ekipmanlarını uluslararası standartlara uygun olarak geliştirmek, KBRN erken uyarı ve rapor sistemlerini kurmak ve geliştirmek KBRN HİZMET GRUBU MÜDAHALE PLANI- HEDEFLER

14 Terör, sabotaj ve suikast Endüstriyel tesislerde meydana gelebilecek kaza ve sızıntılar Nükleer enerji santrallerinde meydana gelebilecek kaza ve sızıntılar Terör, sabotaj ve suikast Endüstriyel tesislerde meydana gelebilecek kaza ve sızıntılar Nükleer enerji santrallerinde meydana gelebilecek kaza ve sızıntılar KBRN HİZMET GRUBU MÜDAHALE PLANI

15 ULUSAL DÜZEY DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Genelkurmay Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TAEK Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

16 YEREL DÜZEY DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü TAEK Başkanlığı TAEK Başkanlığı Meteoroloji Bölge/Şube Müdürlükleri İl Emniyet Müd., İl Jandarma Kom. ve Sahil Güvenlik Bölge Kom. Belediye ve özel İtfaiyeler Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği İl Özel İdaresi

17 KBRN OLAYI NEDİR? SOĞUK BÖLGE ILIK BÖLGE SICAK BÖLGE KAÇIŞ KORİDORU EKİP İLERLEME KORİDORU RÜZGAR YÖNÜ İLK MÜDAHALE EKİPLERİ GÖREVLİ EKİPLER ARINDIRMA ALANI KURTARMA KORİDORU AMBULANS ACİL TIBBİ MÜDAHAL E EKİBİ GÜVENLİK BÖLGELERİ GÜVENLİK ÇEMBERİ SEYYAR HASTAN E

18 KBRN HİZMET GRUBU ŞEMALAR.pdf KBRN HİZMET GRUBU MÜDAHALE MODELLERİ

19 KBRN OLAYINA MÜDAHALE MODELİ Başbakanlık AADYM/AFAD KBRN MÜDAHALE KOORDİNASYON EKİBİ VALİ TÜRKİYE KBRN OLAY YERİ KOORDİNASYON EKİBİ KBRN OLAYI İHBARI ACİL DURUM İHBAR DEĞERLENDİRME VE YÖNLENDİRME EKİBİ SAHA DESTEK EKİPLERİ İL AFET ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ Operasyon Ekipleri Lojistik Ekipleri RAPORLAMA VE BİLGİLENDİRME EKİBİ KBRN ULUSAL DÜZEY HİZMET GRUBU KBRN YEREL DÜZEY HİZMET GRUBU

20 TÜRKİYE KBRN OLAY YERİ KOORDİNASYON EKİBİ (CBRN PROFESSIONAL TEAM)

21 KBRN OLAYI YEREL DÜZEY OPERASYON BİLGİ AKIŞI TÜRKİYE KBRN OLAY YERİ KOORDİNASYON EKİBİ OPERASYON EKİPLERİ/SAHA DESTEK EKİPLERİ LOJİSTİK EKİPLERİ VALİ/ VALİ YARDIMCISI BAŞBAKANLIK AADYM/ ULUSAL DÜZEY KBRN MÜDAHALE EKİBİ

22 HİZMET GRUBU RAPORLAMA

23 ULUSAL RADYASYON ACİL DURUM PLANI

24  Acil durumun yönetimi  Durum tespiti, bildirim ve müdahalenin başlatılması  Acil durumu hafifletici faaliyetler  Acil koruyucu önlemlerin uygulanması  Halka bilgilendirme yapılması ve talimatların verilmesi ULUSAL RADYASYON ACİL DURUM PLANI – KAPSAM

25  Acil durum çalışanlarının korunması  Tıbbi müdahalenin yönetimi ve radyolojik olmayan etkilerin hafifletilmesi  Tarımsal ve gıda tüketimine ilişkin önlemlerin ve uzun dönemli koruyucu önlemlerin alınması  İyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ULUSAL RADYASYON ACİL DURUM PLANI – KAPSAM

26 TEŞEKKÜRLER Veda DUMAN KANTARCIOĞLU AFAD Uzman Yardımcısı Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı veda.duman@afad.gov.tr

27


"TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI VE KBRN HİZMET GRUBU PLANI Veda DUMAN KANTARCIOĞLU Nükleer Enerji Yük. Müh./ AFAD Uzm. Yardımcısı Nükleer Kaza ve Saldırılarda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları