Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Reklam Fotoğrafının Görsel ve Sözel Bileşenleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Reklam Fotoğrafının Görsel ve Sözel Bileşenleri"— Sunum transkripti:

1 Reklam Fotoğrafının Görsel ve Sözel Bileşenleri

2 Reklam ve Görsellik Reklamın genel görünüşü de görüntü kavramına girer. Yazıların düzeni, başlığın, sloganın, metnin yerleştirilişi boşlukların, lekelerin ayarlanması gibi şeyler de dahildir. Netice olarak reklamcılıkta görüntü ifadesi iki anlamda kullanılabilir. Birisi reklamın taşıdığı resim, fotoğraf şekil gibi görüntü elemanı, ikincisi ise reklamın genel görünüşü yani layoutudur.

3 Grafik Grafik genel anlamda reklamın tasarımında kullanılan metin ve görsellerin hem estetik hem de ikna edici bir biçimde düzenlenmesidir Reklamın amaç ve hedefleri de dikkate alınmalıdır. Uygun dozda yaratıcılık kadar sadelikte önemlidir

4 Grafik: Sınırlı bir alanda kullanılan boşluklar da önemlidir.
Mecraların kendine özgü özellikleri bilinmelidir.

5 Grafik: Bir grafik tasarımcısı, grafik tekniklerin yanısıra, görsel alglamanın doğasını, görsel yanılsamanın rolünü ve sözel ve görsel iletişim arasındaki ilişkileri de bilmek ve gözönüne almak zorundadır.

6 Metin: Metinler, reklam mesajlarının açık bir biçimde algılanabilmesi için önemli işlevler yüklenmektedir. Reklamı yapılan ürün ya da markanın özellikleri, hedef kitleye sunduğu yararlar, hedef kitlenin ekonomik düzeyleri, yaşam biçimi ve eğilimleri, alışkanlıkları göz önünde bulundurulur

7 Metin: Reklamın hedef, amaç ve stratejisi doğrultusunda belirlenen ikna yöntemlerine uygunluğu, rakip firma ve ürünler ile benzerlik ve farklılıkları, pazar içerisindeki konumu reklamda kullanılacak metinlerin içeriğini ve üslubunu belirlemektedir.

8 Metin: Reklam metninin ilgi çekme, bilgi verme, istek uyandırma, inandırma ve harekete geçirme gibi işlevlerden bir ya da bir kaçını yerine getirmesi gerekmektedir.

9 Metin: Metinlerin özellikleri:
1- Ürünleri yararları açısından tanımlamak 2- Bütün ve özgün bilgiler vermek 3- Basit bir dil kullanmak 4- Okuyucuya şimdi satın almasını söylemek

10 Ana Başlık: Ana başlık, reklam içerisinde hedef tüketicinin ilgi ve dikkatini çeken en önemli metin mesajıdır Bir kaç kelimeden ya da çok kısa bir cümleden oluşur. Dikkat çekici ve etkileyici olabilmesi için renk, büyüklük ve bulunduğu yer bakımından diğer metinlerden daha kolay ayrılacak şekilde tasarlanır

11 Ana Başlık: İlgi çekici olmalı Tüketiciye yarar sunma
Metinde bulunan daha detaylı bilgileri okumasını sağlama Satış vaadinde bulunma Mesajı özetleme

12 Alt Başlık: Ana başlıktaki vurguyu destekler ve ana başlık ile metin arasında bağlantı kurulmasını sağlar Ana başlık genelde dikkat çekme ve çarpıcılığa yönelik düzenlenirse alt başlığa ihtiyaç bulunur. Bu durumda altbaşlık, ana başlığı açıklayıcı, tüketicide oluşan soruları cevaplayıcı yani ana başlığı tamamlayıcı bir görev üstlenir.

13 Gövde Metin: Reklamda kullanılan slogan, başlık ve alt başlıktan farklı olarak diğerlerinin dikkat çektiği ve vurgu yaptığı özellikleri tüketiciye daha uzun olarak açıklar. Bilgi ve Mesaj taşır

14 Gövde Metin: 1- Reklama konu olan nesnenin imajını geliştirmek,
2-Ürünün rakip ürünler karşısındaki fiyat ve kalite üstünlüklerini artırmak 3- Ürünün temel satış vaadini anlatmak 4-Ürünün nasıl kullanılacağını anlatmak 5-Temel satış vaadini destekleyen yan vaadleri açıklamak 6- Ürünün temel satış vaadi ve yan vaadlerin kanıtlarını açıklamak.

15 Slogan: Slogan bir reklam kampanyasının en dikkat çeken ve akılda kalmasını sağlayan, tüketicileri harekete geçirmeye teşvik edici özelliğe sahip öğesidir. Kısa, öz ve çarpıcı olmalıdır Hedef kitlenin kültürüne ait motifler taşımalıdır

16 Slogan: Reklamın içerdiği fikrin hatırlanabilirliğini sağlamalıdır.
Tüketicinin zihninin karışmaması için tek bir şey söyler ve tek bir noktaya vurgu yapmalıdır. Etkili bir slogan marka ya da ürünle özdeşleşerek yıllarca tekrar edilerek kullanılabilir. (Akbank-Güveninizin eseri, Türkselle bağlan hayata, Coca Cola Light-ışığını yansıt)

17 Tipografi: Reklamda yer alan metinlerin biçimsel özelliklerini ele alan bir disiplindir. Metinlerin hedef kitle üzerinde etkili olabilmesine tipografinin de katkısı bulunmaktadır.

18 Tipografi: Metinde yer alan rakam, harf, noktalama işaretleri ve diğer sembollerin vurgusunu, önemini ve birliğini sağlama işlevlerini yerine getirmektedir.

19 Tipografi: Reklam metinlerinde birlik ve uyum oluşturmak için genelde aynı yazı karakterleri (fontlar) tercih edilmektedir. Başlık ve sloganda vurgu ve dikkat çekiciliği için: - farklı karakterler, - farklı renkleri kullanmak, - kalın (bold), yatık (italik) - fontların büyüklüğü ya da küçüklüğü

20 Tipografi: - Başlık ve sloganlarda düz fontlar
Tipografi tercihlerinde en önemli etken metnin kolay okunabilir olması ve harflerin yeterli büyüklüğe sahip olmasıdır. Tasarım çalışmalarında okunabilirlik için: - Başlık ve sloganlarda düz fontlar - Metin içinde ise tırnaklı fontlar - Büyük-küçük harf - Zeminle kontrast renk

21 Amblem: Kurumsal kimlik çalışmaları içerisinde kuruma ait değerlerden yola çıkarak soyut ya da somut simgelerden yararlanılarak tasarlanan görsellerdir. Amblemler, markanın tanınmışlığını simgeleyen ve kurumsal kimliği çerçevesinde oluşturduğu imajı destekleyen önemli bir değer haline gelmektedir.

22 Logo: Amblemden farklı olarak sadece simgeleri değil, farklı tipografik özelliklere sahip harfler ya da rakamları da kullanmaktadır Bir kişinin ismi, anlamlı kelime ya da kavramların yanında, bazen hecelerin birleşiminden ortaya çıkan soyut kelimeler de kullanılmaktadır.

23 Amblem ve Logolar: Kurumsal yapı değişmedikçe kolay kolay değiştirilmezler. Yapılan bütün reklam çalışmalarında muhakkak kullanılır. Tasarım çalışmalarında logo ve amblemlerin tüketicinin dikkatini çekecek yerde ve büyüklükte olmasına özen gösterilir

24 Piktogramlar: Kitlelerin buluştuğu metro, hastane, okul, havalanı gibi yerlerde yön bildirme amaçlı olarak kullanılan sembollerdir. Simgesel işaretler, nesnelerin yalınlaştırılmış siluetlerine benzerler ve yazısız resim işlevi görerek, doğrudan iletişim gerçekleştirirler.

25


"Reklam Fotoğrafının Görsel ve Sözel Bileşenleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları