Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması Yaşar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması Yaşar."— Sunum transkripti:

1 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması Yaşar Tonta H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html

2 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Plan F Meslek olarak kütüphanecilik F Çevresel değişimler F Kütüphanecilik eğitimindeki değişimler F Yapılması gerekenler F Türkiye’de kütüphanecilik eğitiminin yeniden yapılanması F Sonuç

3 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Meslek Olarak Kütüphanecilik F Amaç: Bilgi gereksinimi bilgi kaynakları F İşlevler: –Bilgi sistemleri tasarlamak, kurmak, kullanmak –Bilgi sistemleri yönetmek –“Aracılık”

4 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Kütüphaneciliğe Farklı Yaklaşımlar u “Belge” geleneğine göre u “Hesaplama” geleneğine göre u Mesleki eğitim olarak kütüphanecilik u Genel eğitim (“liberal arts”) olarak kütüphanecilik

5 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Çevresel Değişmeler F Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi F Toplumsal ve ekonomik yaşamda bilginin stratejik öneminin artması F Yüksek öğrenimde meydana gelen değişmeler F Geleneksel ve yeni ortaya çıkan bilgi işlevleri için diğer meslek ve akademik disiplinlerle mücadele F “Bilgi” sorunu

6 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Kütüphaneciliğin “Bilgi” Sorununu Çözme Uzmanlığı F Araç geliştirme F Bilgi yönetimi F Bilgi hizmetleri F Bilgi örgütlerinin yönetimi

7 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Bilgi Evreni Kütüphaneler Bilgi merkezleri Arşivler Müzeler Internet

8 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Kütüphanecilik Eğitiminin Değişmesi Kütüphanecilik Kütüphanecilik ve Bilgibilim/ Bilgi Araştırmaları Bilgibilim/Bilgi Araştırmaları ve Kütüphanecilik Bilgi Yönetimi ve Sistemleri Bilgi

9 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Çevresel Değişimlere Ayak Uydurmanın Önemi F 1. Ekolojik kuram: Hayvan ve bitki türlerinin çevresel değişimlere karşı koyarak hayatta kalma mücadelesi (“Panda Sendromu”) F 2. Sosyolojik kuram: Birey ve toplumların güç (maddi, simgesel) sağlama mücadelesi (Bourdieu)

10 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Bu Kuramların Kütüphanecilik Eğitimi Açısından Anlamı Ne? F Bir mesleki eğitim programının hayatta kalması ne anlama geliyor? F Kütüphane ağırlıklı geleneksel uzmanlık alanını korumaya çalışmak uzun dönemde kütüphanecilik eğitimini yok olmaya mahkum edebilir

11 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Ne Yapılmalı? F Ölümüne savaş akıllıca bir hayatta kalma stratejisi değil F Mesleğin geleceği sadece bir alanın (kütüphaneler) direnme gücüne bağlı olmamalı F Rekabetçi bir çevrede ayakta kalmak büyüklük, çeşitlilik ve esneklikle mümkün F Kütüphanecilik eğitimi sadece kütüphanelerle sınırlanmamalı, “bilgi” merkezli olmalı F Mevcut programlar ayıklanmalı, iyileştirilmeli ve çeşitlenmeli F “Bilgi sorunu”yla ilgili diğer mesleklerle ilişkiye geçilmeli

12 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması F Mevcut durum F Kütüphanecilik eğitiminin misyonu: Bilginin bulunması, düzenlenmesi, depolanması, erişimi ve kullanıma sunulması konusunda bilgili; etkin bilgi sistemleri tasarlayan, kuran ve işleten; karmaşık ve hızla değişen bilgi dünyasında liderlik yapabilecek ‘bilgi profesyonelleri’ni eğitmek

13 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Temel Dersler  1. Bilgi kaynakları ve bilgi hizmetleri  2. Bilginin düzenlenmesi  3. Yönetim  Bilgi Teknolojileri??

14 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Sonuç  Hayatta kalmak için yeni bilgi işlevleri yerine getirilmeli (ağ üzerindeki bilgilerin düzenlenmesi, dijital kütüphaneler, vs.)  Bilginin düzenlenmesiyle ilgili uzmanlık diğer kurumlarla da paylaşılmalı  Yeniden yapılanma biçimsel değişikliklerle sınırlı kalmamalı  Çevresel değişimler yakından izlenmeli ve stratejik araştırmalar yapılmalı  Pandalardan daha fazla seçeneğimiz var, ama daha fazla zamanımız olmayabilir

15 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması Yaşar Tonta H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü tonta@hacettepe.edu.tr http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/tonta.html


"“Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması Yaşar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları