Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması Yaşar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması Yaşar."— Sunum transkripti:

1 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması Yaşar Tonta H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü

2 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Plan F Meslek olarak kütüphanecilik F Çevresel değişimler F Kütüphanecilik eğitimindeki değişimler F Yapılması gerekenler F Türkiye’de kütüphanecilik eğitiminin yeniden yapılanması F Sonuç

3 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Meslek Olarak Kütüphanecilik F Amaç: Bilgi gereksinimi bilgi kaynakları F İşlevler: –Bilgi sistemleri tasarlamak, kurmak, kullanmak –Bilgi sistemleri yönetmek –“Aracılık”

4 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Kütüphaneciliğe Farklı Yaklaşımlar u “Belge” geleneğine göre u “Hesaplama” geleneğine göre u Mesleki eğitim olarak kütüphanecilik u Genel eğitim (“liberal arts”) olarak kütüphanecilik

5 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Çevresel Değişmeler F Bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi F Toplumsal ve ekonomik yaşamda bilginin stratejik öneminin artması F Yüksek öğrenimde meydana gelen değişmeler F Geleneksel ve yeni ortaya çıkan bilgi işlevleri için diğer meslek ve akademik disiplinlerle mücadele F “Bilgi” sorunu

6 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Kütüphaneciliğin “Bilgi” Sorununu Çözme Uzmanlığı F Araç geliştirme F Bilgi yönetimi F Bilgi hizmetleri F Bilgi örgütlerinin yönetimi

7 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Bilgi Evreni Kütüphaneler Bilgi merkezleri Arşivler Müzeler Internet

8 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Kütüphanecilik Eğitiminin Değişmesi Kütüphanecilik Kütüphanecilik ve Bilgibilim/ Bilgi Araştırmaları Bilgibilim/Bilgi Araştırmaları ve Kütüphanecilik Bilgi Yönetimi ve Sistemleri Bilgi

9 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Çevresel Değişimlere Ayak Uydurmanın Önemi F 1. Ekolojik kuram: Hayvan ve bitki türlerinin çevresel değişimlere karşı koyarak hayatta kalma mücadelesi (“Panda Sendromu”) F 2. Sosyolojik kuram: Birey ve toplumların güç (maddi, simgesel) sağlama mücadelesi (Bourdieu)

10 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Bu Kuramların Kütüphanecilik Eğitimi Açısından Anlamı Ne? F Bir mesleki eğitim programının hayatta kalması ne anlama geliyor? F Kütüphane ağırlıklı geleneksel uzmanlık alanını korumaya çalışmak uzun dönemde kütüphanecilik eğitimini yok olmaya mahkum edebilir

11 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Ne Yapılmalı? F Ölümüne savaş akıllıca bir hayatta kalma stratejisi değil F Mesleğin geleceği sadece bir alanın (kütüphaneler) direnme gücüne bağlı olmamalı F Rekabetçi bir çevrede ayakta kalmak büyüklük, çeşitlilik ve esneklikle mümkün F Kütüphanecilik eğitimi sadece kütüphanelerle sınırlanmamalı, “bilgi” merkezli olmalı F Mevcut programlar ayıklanmalı, iyileştirilmeli ve çeşitlenmeli F “Bilgi sorunu”yla ilgili diğer mesleklerle ilişkiye geçilmeli

12 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması F Mevcut durum F Kütüphanecilik eğitiminin misyonu: Bilginin bulunması, düzenlenmesi, depolanması, erişimi ve kullanıma sunulması konusunda bilgili; etkin bilgi sistemleri tasarlayan, kuran ve işleten; karmaşık ve hızla değişen bilgi dünyasında liderlik yapabilecek ‘bilgi profesyonelleri’ni eğitmek

13 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Temel Dersler  1. Bilgi kaynakları ve bilgi hizmetleri  2. Bilginin düzenlenmesi  3. Yönetim  Bilgi Teknolojileri??

14 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Sonuç  Hayatta kalmak için yeni bilgi işlevleri yerine getirilmeli (ağ üzerindeki bilgilerin düzenlenmesi, dijital kütüphaneler, vs.)  Bilginin düzenlenmesiyle ilgili uzmanlık diğer kurumlarla da paylaşılmalı  Yeniden yapılanma biçimsel değişikliklerle sınırlı kalmamalı  Çevresel değişimler yakından izlenmeli ve stratejik araştırmalar yapılmalı  Pandalardan daha fazla seçeneğimiz var, ama daha fazla zamanımız olmayabilir

15 “Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması Yaşar Tonta H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü


"“Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması” 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Y.T. Türkiye’de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması Yaşar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları