Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ
Uzman Ercan BİÇEN İstanbul Çekmece Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

2 AMAÇ: Kamu kurum ve kuruluşlarının; güvenliğini sağlamak, yürütülen işlemlerin ve muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli bilgi, belge, evrak, doküman ve malzemelerin, düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından öğrenilmesine veya elde edilmesine engel olmaktır. Aday Memur Eğitimleri

3 KAVRAMLAR Gizlilik Dereceleri Devlet Sırrı Mesaj Ulusal Bilgi Doküman
Kripto Bilmesi Gereken Kişi Güvenlik Belgesi, Güvenlik Soruşturması Tesis Güvenlik Belgesi Devlet Sırrı Ulusal Bilgi Haberleşme Güvenliği Fiziki Güvenlik Personel Güvenliği Teknik Güvenlik Gizlilik Dereceli Bilgi ve Belgeler Gizlilik Dereceli Birim ve Kısım Gizlilik Dereceli Yer Aday Memur Eğitimleri

4 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÜVENLİK
BİNA GÜVENLİĞİ: Girişlerde, Daimi giriş kartları, Geçici giriş kartlar, Ziyaretçi giriş kartları kullanılmalıdır. Geçici veya ziyaretçi kartı ile girenlerin ilgili yerlere gitmelerinin sağlanmalı, gizlilik derecesi olan yerlere, girilmesine izin verilmeyen yerlere girmeleri önlenmelidir. Girişin sınırlı olduğu yerlere “GİRİLMEZ” yazılmalıdır. Aday Memur Eğitimleri

5 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÜVENLİK
PERSONEL GÜVENLİĞİ: Personel seçim güvenlik soruşturması yapılmalıdır. Gizlilik dereceli bilgilerin bilinmesini gerekli kılan görevler ile gizlilik dereceli yerlerde çalışacak personel dikkatli seçilmeli, gerekirse bunlara güvenlik belgesi verilmelidir. İvedi bir durum karşısında personele daha kolay ulaşmak amacıyla personel adres ve telefon bilgileri listelenmelidir. Aday Memur Eğitimleri

6 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÜVENLİK
BİLGİ, EVRAK, BELGE, DOKÜMAN VE MALZEME GÜVENLİĞİ: Amaç; Muhafaza edilen her türlü gizlilik dereceli belge, evrak, doküman ve malzemenin düşman veya yetkili ve ilgili olmayan kimseler tarafından öğrenilmesine ve elde edilmesine engel olmaktır. Aday Memur Eğitimleri

7 Bilgi, belge, evrak ve dökümanların taşıdıkları gizlilik açısından şu şekilde sınıflandırıyoruz;
Çok Gizli Gizli Özel Hizmete Özel Tasnif Dışı Kişiye Özel Aday Memur Eğitimleri

8 Çok Gizli; Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı takdirde Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize hayati bakımdan son derece büyük zararlar verecek, yabancı bir devlete fayda sağlayacak ve güvenlik bakımından olağanüstü önemi haiz mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. Aday Memur Eğitimleri

9 Gizli; Bilmesi gerekenlerin dışında diğer kişilerin bilmelerinin istenmediği ve izinsiz açıklandığı tarihte Devletin güvenliğine, ulusal varlık ve bütünlüğe, iç ve dış menfaatlerimize ciddi bir şekilde zarar verecek, yabancı devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. Aday Memur Eğitimleri

10 Özel; İzinsiz açıklandığı takdirde Devletin menfaat ve prestijini haleldar edecek ve ya yabancı bir devlete faydalar sağlayacak nitelikte olan mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. Aday Memur Eğitimleri

11 Hizmete Özel; İçerdiği bilgi itibariyle çok gizli, gizli ve ya özel gizlilik dereceleri ile korunması gerekmeyen fakat bilmesini gerekenlerden başkası tarafından bilinmesi istenmeyen mesaj, rapor, doküman, araç, gereç, tesis ve yerler için kullanılır. Aday Memur Eğitimleri

12 Tasnif Dışı; İçerdiği konular itibariyle gizlilik dereceli bilgi taşımayan, ancak Devlet Hizmeti ile ilgili bilgi, belge, evrak, mesaj ve dökümanlara verilen gizlilik derecesidir. Aday Memur Eğitimleri

13 Kişiye Özel; Bir gizlilik derecesi olmayıp evrakın gittiği yerde ve başlangıçtaki işlemlerinde belirli şahısların (amir ve ya yetki vereceği personel) açabileceği, bunun dışında herhangi bir şahıs tarafından açılamayacağını ifade eder. Aday Memur Eğitimleri

14 Her evrak şu şekilde sınıflandırılır;
Aday Memur Eğitimleri

15 Kontrolsüz evrak; Kontrollü evrak;
Gizli ve Özel gizlilik derecesini haiz evraktır. Bunlar senetle teslim alınır ve teslim edilirler. Kontrollü evrak; Çok gizli gizlilik dereceli evrak ve mesajlardır. Her an kimin elinde olduğunu bilmek amacıylakontrol kartları kullanılır Aday Memur Eğitimleri

16 Gizlilik dereceli evraka yapılacak işlemlerde şunlara dikkat etmeliyiz;
Bütün gizlilik dereceleri büyük harfle yazılır, Kırmızı ıstampa ile damga vurulur. Her sayfaya aynı gizlilik dereceleri yazılır ve damgalanır, ekler de aynı gizlilik derecesini taşır. Evraka gizlilik derecesinin verilmesi sorumluluğu onu çıkaran Makama aittir. Gizlilik derecesinin indirilip yükseltilmesi yazıyı yazan makamlarca yapıldığı gibi, alan makamca da bu durumda teklif yapılabilir. Evrak ve belgeler taşıdıkları gizlilik derecesine göre işleme tabi tutulurlar. Evrak ve belgelerin gizlilik dereceleri göz önüne alınarak imha edilir. Aday Memur Eğitimleri

17 Gizlilik dereceli evrak kağıt atıklara bütün atılmamalı, ufak parçalara ayrılarak atılmalıdır (bu durumda otomatik kağıt kırpma makinesi kullanılmalıdır) Kontrollü evrak ve belgeler, izinsiz olarak tercüme, teksir edilemez ve fotokopileri çıkarılamaz. Gizlilik derecesi taşıyan bilgi ve ya belgeleri görevi dışında görenler bu belgeyi paylaşmamalı, bilgi ve ya belgeyi gecikmeden Makama teslim etmelidirler. Aday Memur Eğitimleri

18 Gizlilik dereceli evrakların muhafazası ve gönderilmesi;
Çok gizli evraklar torba ve ya çanta gibi kilitli muhafaza içinde ve “Çok Gizli” gizlilik dereceli güvenlik belgesi olan özel kurye ile gönderilir. PTT ile gönderilmesi zorunlu ise kripto edilir (şifrelenir). Çok gizli evraklar “Çok Gizli” bürolar arasında içiçe iki zarf kullanılarak gönderilir. Aday Memur Eğitimleri

19 HABERLEŞME GÜVENLİK TERTİP VE TEDBİRLERİ
Telli ve telsiz bütün haberleşme araçlarını kapsar. Maddi güvenlik tertip ve tedbirleri Gönderme güvenlik tertip ve tedbirleri Şifre güvenlik tertip ve tedbirleri Telefon ve Telex görüşmeleri Aday Memur Eğitimleri

20 MADDİ GÜVENLİK TERTİP VE TEDBİRLERİ
Emin yerde bulundurma Nöbetçilerle koruma Kontrol ve depolama İmha yolu ile koruma Aday Memur Eğitimleri

21 GÖNDERME GÜVENLİK TERTİP VE TEDBİRLERİ
Kodlama Emin kurye İç içe zarflama Aday Memur Eğitimleri

22 ŞİFRE GÜVENLİK TERTİP VE TEDBİRLERİ
Açık ve kapalı metin aynı yerde bulunmaz Şifrelenmiş metin açık olarak gönderilmez Şifre malzemesinin imhası yakılarak yapılır Aday Memur Eğitimleri

23 TELEFON VE TELEX GÖRÜŞMELERİ
Çok gizli konular telefonla görüşülmez Faxla gönderilecek bilgiler şifrelendirilmelidir. Aday Memur Eğitimleri

24 TEŞEKKÜR EDERİM… Aday Memur Eğitimleri


"GİZLİLİK VE GİZLİLİĞİN ÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları