Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİNDUİZM Hinduizm nitelikli bir dindir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİNDUİZM Hinduizm nitelikli bir dindir."— Sunum transkripti:

1 HİNDUİZM Hinduizm nitelikli bir dindir.
Hindistanlıların dini anlamına gelen Hinduizm adını Batılılar vermiştir. Hindular kendi dinlerine Sanata Dharma (başlangıçı ve sonu olmayan din )derler.

2 HİNDUİZMİN TARİHÇESİ Hinduizm, çok sayıda insanın inandığı bir dindir.
Bu dinin başlangıç tarihi bilinmemekle birlikte, MÖ 2000 yıllarında ortaya çıktığı sanılmaktadır. Bu yıllarda Doğu Avrupa’dan gelen Ariler, Hindistan’ı istila ederek oraya yerleşmişlerdir. Onların inanç ve gelenekleriyle yerli halkın inanç ve geleneklerinin birleşip kaynaşması sonucu Hinduizm ortaya çıkmıştır.

3 İNANÇ SİSTEMİ Hinduizm’in belli bir kurucusu , inanç ve ibadet sistemi yoktur. Herkes istediği biçimde ibadet etmekte özgürdür. Her yerde ibadet edilebilir. Hinduizm’in tapınakları da vardır ama ibadetler topluca yapılmaz.

4 TANRI ANLAYIŞI Tanrı anlayışlarında farklılıklar vardır. Her birey ve topluluk, tanrıyı kendi kişiliğine ve geleneğine göre tanımlar. Tanrı kimilerine göre korkutucu bir kuvvet, kimilerine göre ise kutsal bir sevginin kaynağıdır.

5 Hindular arasında çok tanrıcılığa inananlar olduğu gibi tek tanrıya inananlar da vardır.
Genellikle Hinduizm’ üç büyük tanrı dikkati çeker. 1. Brahman: Yaratıcı tanrı 2. Vişnu: Koruyucu tanrı 3. Şiva: Yok edici tanrı

6 KİTAPLARI Hinduizm’in kutsal kitapları da çok çeşitlidir. VEDALAR
İlk çağ metinlerini temel alır. Daha sonraki kitaplar bunun tamamlayıcısı durumundadır. Vedalar dört bölümden oluşur; Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, Atharva Veda Vedalarda ilahiler, dualar, yaşam kuralları, büyü ve tılsım gibi konulara yer verilir.

7 1. Vedalar 2. Brahmanalar 3. Upanişadlar 4. Aranyakalar 5
1. Vedalar 2. Brahmanalar 3. Upanişadlar 4. Aranyakalar 5. Mahabharata 6.Puranalar

8 KAST SİSTEMİ Hinduizm’e göre insanlar, bir kasta mensup olarak doğarlar. Kast, Hinduların atalarından devraldıkları toplumsal sınıflardır. Her toplumsal sınıfın (kastın) kendine özgü hak ve ödevleri vardır. Kişi, içinde bulunduğu kastın gereklerine göre davranmak zorundadır.

9 Hinduizm’deki dört kast sistemi sırasıyla şunlardır.
1. Brahmanlar: Din adamları 2. Kşatriya: Hükümdar sülalesi ve savaşçılar. 3. Vaişya: Tüccar, esnaf, çiftçiler. 4. Sudra: İşçiler ve hizmetçiler. 5. Parya: Toplumda hiçbir görevi ve hakkı olmayan gruptur.

10 KARMA Hindular ruhun ölmezliğine, bir bedenden diğerine geçerek sürekli yaşadığına inanırlar. İnsanın ölümünden sonra ruhunun başka bir bedene geçmesinde, bir önceki bedende yaptığı iyilik ve kötülükler etkili olur. Ruh eğer iyilik yapmışsa yeniden doğuşuna da derecesi yüksek, kötülük yapmışsa derecesi düşük olur. İnsan, eylemlerinin iyilik yada kötülüğüne göre hayvan, bitki, insan veya tanrı şeklinde doğabilir. İnsanın, yaptığı işlerin karşılığını başka bir yaşamda girmesine (KARMA) adı verilir.

11 GANJ NEHRİ Ruhun ölmezliği inancı nedeniyle Hindular ölülerini gömmezler.Cesetler yakılarak külleri Ganj Nehri’ne atılır. Bu nedenle Ganj Nehri Hindularca kutsal kabul edilir.

12 İnek, kesilmez ve eti yenmez. O, yer ve gök aleminin anası sayılır.
İNEĞİN KUTSALLIĞI Hindular’da inek kutsal sayılır. Bu nedenle Hindistan Cumhuriyeti’nin anayasasında ineğe saygı gösterilmesiyle ilgili bir hüküm yer verilmiştir. İnek, kesilmez ve eti yenmez. O, yer ve gök aleminin anası sayılır. İnek öldürmek, üst düzeyden bir insan öldürmekle aynıdır.


"HİNDUİZM Hinduizm nitelikli bir dindir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları