Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B) T Ü RK-İSLAM DEVLETLERİNDE HUKUK  Kanun gücü, her şeyin üzerinde tutulmaktaydı.  Ayrıca doğru kanunlar yapmak ve onu adaletle uygulamak ve haksızlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B) T Ü RK-İSLAM DEVLETLERİNDE HUKUK  Kanun gücü, her şeyin üzerinde tutulmaktaydı.  Ayrıca doğru kanunlar yapmak ve onu adaletle uygulamak ve haksızlık."— Sunum transkripti:

1 B) T Ü RK-İSLAM DEVLETLERİNDE HUKUK  Kanun gücü, her şeyin üzerinde tutulmaktaydı.  Ayrıca doğru kanunlar yapmak ve onu adaletle uygulamak ve haksızlık yapan kim olursa olsun, uygulamak ve haksızlık yapan kim olursa olsun, eşit muameleyi terk etmeme anlayışı esastır.

2  Türk-İslam devletlerinde adli teşkilat, şeri ve örfi yargı olmak üzere ikiye ayrılıyordu. B) T Ü RK-İSLAM DEVLETLERİNDE HUKUK

3 ŞER’İ HUKUK  Aile, miras, ölüm ve ticaret konularıyla ilgilenirdi.  Şeri davalara kadılar bakardı.  Hayır işleri ve vakıfların idaresi gibi görevleri de bulunan kadıların verdikleri kararlara itiraz edilirse dava ikinci kez Divan-ı Mezalim'de görüşülürdü.  Kadılar, aynı zamanda bulundukları yerlerde merkezî idarenin de temsilcisiydiler.  Hükümdar tarafından ataması yapılan kadıların başı “Kadi'l-kudat", kadıların tayin ve denetimini yapardı.

4  Ordu mensuplarının davalarına ise «Kadıasker» bakmaktaydı. Türkiye Selçuklularında bu görevi «Kadıleşker» yürütmüştür.  Kadılara, görevlerinde ve aldıkları kararlarda herhangi bir baskı yapılmazdı. Bu durum yargı bağımsızlığına önem verildiğini göstermektedir.  Anadolu'da kurulan beyliklerin adli teşkilatlanması daha dar kapsamlı olmasına rağmen, Selçuklu adalet sistemine göre işlerdi.

5 DİVAN-I MEZALİM  Türk-İslam devletlerinde adli teşkilatın temel organlarından biriydi.  "Yasama, yürütme ve yargı" görevlerinin yanı sıra "idari, dinî ve mali" alandaki görevleri de yerine getirirdi.  Divan-ı Mezalimde kadıların kararlarına yapılan itirazlar görüşülürdü.  Siyasi suçlular ve devlet düzenini bozanlarla birlikte yüce divan sıfatıyla şikâyetçi olunan devlet memurları da burada yargılanırdı.

6 DİVAN-I MEZALİMİN G Ö REVLERİ  İdareciler ve memurlar hakkındaki şikâyetlerin incelenmesi,  Divan kâtipleri ile vakıfların denetlenmesi,  Kadı mahkemelerinde verilen kararların uygulanması,  Muhtesibin yerine getiremediği kararların uygulanması.

7 ÖRFİ HUKUK yönetim, askerî ve mali hukuku Genel olarak; yönetim, askerî ve mali hukuku ilgilendiren konuları kapsardı. Emir-i Dad'ın Başında Emir-i Dad'ın bulunduğu örfi mahkemelerin ağır siyasi suçlar için verdiği kararlar, sultanın başkanlığındaki özel mahkemede hükme bağlanırdı. darü'l-adl Türkiye Selçuklularında örfi yargıya "darü'l-adl" (adalet evi) adı verilirdi.

8 KLASİK D Ö NEMDE OSMANLI HUKUKU Osmanlı hukukunun oluşumunda;  İslam hukuku  Örfi hukuk  Fethedilen yerlerin  Fethedilen yerlerin mevcut hukuku da etkili olmuştur.

9 Azınlıkların kendi aralarındaki davalara kendi inanç ve geleneklerine göre kiliselerinde bakılırdı. inanç ve geleneklerine göre kiliselerinde bakılırdı. Osmanlı ülkesinde ticaret yapan ve kapitülasyon hakkı olan yabancıların kendi aralarındaki davalarını ise ilgili konsolosluklar yürütürdü. Farklı hukuk ilkelerinin uygulanmasına izin verildiğinden Osmanlı Devleti'nde hukuk birliği oluşmamıştır.


"B) T Ü RK-İSLAM DEVLETLERİNDE HUKUK  Kanun gücü, her şeyin üzerinde tutulmaktaydı.  Ayrıca doğru kanunlar yapmak ve onu adaletle uygulamak ve haksızlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları