Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C++ Ders Notları 4.Ders (Kontrol ve Döngüler) Yrd. Doç. Dr. Musa Ataş 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C++ Ders Notları 4.Ders (Kontrol ve Döngüler) Yrd. Doç. Dr. Musa Ataş 1."— Sunum transkripti:

1 C++ Ders Notları 4.Ders (Kontrol ve Döngüler) Yrd. Doç. Dr. Musa Ataş 1

2 C++ kontrol ifadeleri C++ da üç ayrı kontrol ifadesi bulunmaktadır. 1. Koşullu işleç : basit if –else blo ğ unun yaptı ğ ı işlemi tek satırda halleder. Koşullu işlecin kullanılabilmesi için  Tek bir de ğ işken set edilmelidir (üzerine yazılmalıdır).  İ f-else blo ğ unda sadece birer satır bulunmalıdır.  Örnek: bir ö ğ renicinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için vizesinin ve ortalamasının 60 dan büyük eşit olması gerekmektedir. Buna göre koşullu işleç le yazılacak algoritma şu şekilde olabilir. string durum= (vize >=60 && final >=60)? “gecti” : “kaldi” ; 2. if-else blo ğ u : her türlü kontollerin yapıldı ğ ı karmaşık algoritmalarda sıkça kullanılmaktadır. Yukarıdaki problemin if-else karşılı ğ ı şu şekilde yazılabilir. if (vize >=60 && final >=60) { durum=“gecti”; }else{ durum=“kaldi”; } 2

3 C++ kontrol ifadeleri  Örnek: Bir ö ğ rencinin dersten aldı ğ ı notu aşa ğ ıda verilen stratejiye göre harf sistemine çeviriniz. [85 – 100]  AA [75 - 85)  BB [65 - 75)  CC [55 - 65)  DD [0 - 55)  FF 3. switch – case kontrolü switch (a) { case 1: //do something break; case 2: case 3: case 4: //do something break; default: //do something break; } 3

4 C++ da Döngüler  3 ayrı döngü türü vardır. Bunlar ; 1. For Döngüsü 2. While Döngüsü 3. Do-While Döngüsü S.1 ASCII tablosunu ekrana yazdırınız. S.2 Çarpım tablosunu ekrana yazdırınız. S.3 Ekrana Çerçeve çizdiriniz. (ascii kodlarını kullanarak) S.4 Bir mesajı kayan yazı olarak çalıştırınız. 4

5 ASCII tablosu do-while döngüsü ile ekrana yazdırılıyor 5 int i=0; do{ cout << i << ":" << char(i) << endl; i++; }while(i<256);

6 6 void loop2(void *param) { //Hedef hdf2=Hedef(0,15,10,10,500); hdf2.move(); _endthread(); } static void error(char *action) { fprintf(stderr, "Error %s: %d\n", action, GetLastError()); exit(EXIT_FAILURE); } int main() { for (int i=0;i<500 ;i++ ) { hdf1.moveNext(); hdf2.moveNext(); hdf3.moveNext(); hdf4.moveNext(); hdf5.moveNext(); hdf6.moveNext(); hdf7.moveNext(); hdf8.moveNext(); hdf9.moveNext(); } return 0; } #include #include "Hedef.h" #include using namespace std; Hedef hdf1=Hedef(0,2,10,10,500,1); Hedef hdf2=Hedef(0,4,11,10,500,2); Hedef hdf3=Hedef(0,6,12,10,500,3); Hedef hdf4=Hedef(0,8,13,10,500,4); Hedef hdf5=Hedef(0,10,14,10,500,5); Hedef hdf6=Hedef(0,12,15,10,500,4); Hedef hdf7=Hedef(0,14,16,10,500,3); Hedef hdf8=Hedef(0,16,17,10,500,2); Hedef hdf9=Hedef(0,18,18,10,500,1); int j; int i; void loop1(void *param) { //Hedef hdf1=Hedef(0,5,10,10,5000); hdf1.move(); _endthread(); }

7 7 #include #include "Hedef.h" using namespace std; Hedef::Hedef(int x,int y,int cl,int dur,int cycle,int incr) { px=x; py=y; color=cl; duration=dur; max=cycle; increment=incr; } Hedef::~Hedef() { } COORD coord= {0,0}; // this is global variable //center of axis is set to the top left cornor of the screen void gotoxy(int x,int y) { coord.X=x; coord.Y=y; SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPU T_HANDLE),coord); } void SetColor(int ForgC) { WORD wColor; //We will need this handle to get the current background attribute HANDLE hStdOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE); CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; //We use csbi for the wAttributes word. if(GetConsoleScreenBufferInfo(hStdOut, &csbi)) { //Mask out all but the background attribute, and add in the forgournd color wColor = (csbi.wAttributes & 0xF0) + (ForgC & 0x0F); SetConsoleTextAttribute(hStdOut, wColor); } return; } void Hedef::move() { for (int i=0; i79 || px+increment<1) { increment=-increment; } SetColor(0); gotoxy(px,py); cout << char(219); px+=increment; SetColor(color); gotoxy(px,py); cout << char(219); // gotoxy(0,py+1); // cout<79 || px+increment<1) { increment=-increment; } SetColor(0); gotoxy(px,py); cout << char(219); px+=increment; SetColor(color); gotoxy(px,py); cout << char(219); // gotoxy(0,py+1); // cout< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/12/3657954/slides/slide_7.jpg", "name": "7 #include #include Hedef.h using namespace std; Hedef::Hedef(int x,int y,int cl,int dur,int cycle,int incr) { px=x; py=y; color=cl; duration=dur; max=cycle; increment=incr; } Hedef::~Hedef() { } COORD coord= {0,0}; // this is global variable //center of axis is set to the top left cornor of the screen void gotoxy(int x,int y) { coord.X=x; coord.Y=y; SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPU T_HANDLE),coord); } void SetColor(int ForgC) { WORD wColor; //We will need this handle to get the current background attribute HANDLE hStdOut = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE); CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; //We use csbi for the wAttributes word.", "description": "if(GetConsoleScreenBufferInfo(hStdOut, &csbi)) { //Mask out all but the background attribute, and add in the forgournd color wColor = (csbi.wAttributes & 0xF0) + (ForgC & 0x0F); SetConsoleTextAttribute(hStdOut, wColor); } return; } void Hedef::move() { for (int i=0; i79 || px+increment<1) { increment=-increment; } SetColor(0); gotoxy(px,py); cout << char(219); px+=increment; SetColor(color); gotoxy(px,py); cout << char(219); // gotoxy(0,py+1); // cout<79 || px+increment<1) { increment=-increment; } SetColor(0); gotoxy(px,py); cout << char(219); px+=increment; SetColor(color); gotoxy(px,py); cout << char(219); // gotoxy(0,py+1); // cout<


"C++ Ders Notları 4.Ders (Kontrol ve Döngüler) Yrd. Doç. Dr. Musa Ataş 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları