Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölgede genelde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi egemendir. Ancak yüksekliğe bağlı olarak iklim özellikleri oldukça.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölgede genelde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi egemendir. Ancak yüksekliğe bağlı olarak iklim özellikleri oldukça."— Sunum transkripti:

1

2 Bölgede genelde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi egemendir. Ancak yüksekliğe bağlı olarak iklim özellikleri oldukça önemli farklılaşmalar gösterir. Dağların denize bakan yamaçlarında ve arkalarında çukur alanlar ise karasal etkilerin arttığı bir iklim tipine rastlanır. Gene de Akdeniz’in etkisi nedeniyle bu kesimlerdeki iklim, İç Anadolu’daki kadar şiddetli karasal özellikler taşımaz.

3

4 En sıcak ay ortalaması kıyılarda 27-28 derece, iç kısımlar 23-25 derecedir; en soğuk ay ortalaması ise kıyıda 10 derece dolayında iken iç kısımlarda 1,5-2 dereceye kadar iner. Benzer biçimde, yıllık ortalama sıcaklık kıyılarda 18-20 derece, iç kısımlarda ise 12-14 derece kadardır.

5 Akdeniz Bölgesi genellikle güney ve güneybatıdan gelen hava kütleleri ile cephelerin etkisi altındadır. Bunlara bağlı olarak da yağışlar orografik ya da cepheseldir. Yağış miktarı genellikle dağların uzanış biçimlerine ve nemli rüzgarlara açık olan yüzeylerindeki konumlarına, yani bakılarına göre değişir. Kıyı kesimlerinde, bakı koşullarına bağlı olarak yılda ortalama 700-1300 mm. tutarında yağış düşer. Bu değer iç kesimlerde 400 mm. dolaylarındadır.

6 Bölge de karakteristik olarak iki tip toprak oluşumu gözlemlenir. Bölgenin kıyı kesiminde,Taşeli Platosu ve Teke Yarımadasında terra-rossa toprakları görülür,İç kesimlerde ise kestane renkli step toprakları görülür.

7

8 Bu topraklar, Marmara Bölgesi’nin güney kesimi ile Ege Bölümü ile Akdeniz Bölgesi’nin tamamında görülmektedir. Bu topraklar, Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerimizde görülür.Her türlü kaya üzerinde gelişmişlerdir.Ancak bu topraklar; çoğunlukla kireç taşlarının olduğu alanlarda daha yaygındır. Toprak düz sahalarda kireç taşlarının üzerinde eğimli sahalarda kireç taşlarının çatlakları ve tabaka yüzeyleri boyunca oluşmuştur. Kırmızı Akdeniz toprakları Toroslardaki karstik ovaların tabanlarında görülür.Güney Doğu Anadolu da kırmızı topraklar görülür.

9

10

11

12 Akdeniz toprakları her türlü tarım ürünün yetişmesine uygundur. Toprağın verimi gübre verildiği takdirde artar. En killi topraklarda karşılaştırıldığında, terra rosa, şaşırtıcı derecede iyi bir drenaj özelliklere sahiptir.. Bu şarap üretimi için popüler bir toprak tipi yapar Terra-Rossa Toprakları kil ve demiroksitler bakımından zengin topraklardır

13

14

15 Kayalık kalker arazi üzerinde yer yer dikkati çeken uvala ile polye tabanlarında görülen bu toprakların genelde Toros dağlarının 1000 m.’in üzerinde olan kesimlerinde organik maddelerin fazla yer tutması nedeniyle renkler çok daha koyu kırmızıdır. Terra rossa yoğun yağış alanlarda oluşur. kırmızı renkli olmasının nedeni ise yoğun yağış sebebiyle çözülen demir hidroksitlerdir.

16

17

18 Yağışın fazla olduğu İç Anadolu, İç Batı An.ve D.Anadolu’nun platolarında yaygındır. Bu toprakların üzerinde uzun otlar ve meşeler bulunur. Üst toprak verimlidir.Bu topraklarda da tahıl tarımı yapılır.

19

20 Bu tip toprakların görüldükleri alanlarda yağışlar 300-600 mm. arasındadır. Bu topraklar organik madde bakımından fakirdir. Bu topraklar alkalen karakterli olup; renkleri koyu kahve ile sarımsı kahverengi arasındadır Serin yarı kurak bölgelerin çayırlık alanlarının topraklarıdır Kahverengi veya koyu kahverengi mollic A horizonuna sahiptir. Bu horizon en az 15cm olarak gelişmiştir

21

22

23 Profil morfolojisine bakıldığında yaklaşık 100-125 cm seviyelerinde kalsit ve toz karakterinde kireç birikimi dikkati çeker. Kestane renkli toprakların üzerinde özellikle tahıl tarımı yapılır.ancak bu toprakların uzun zaman kurak koşullar altında kalmasından ötürü nem eksikliği olduğundan tarımda önemli kısıtlamalara sahiptir.ancak sulama ile verimli hale getirilebilir.

24

25

26

27

28 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"Bölgede genelde yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklimi egemendir. Ancak yüksekliğe bağlı olarak iklim özellikleri oldukça." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları