Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NIMV Komplikasyonlar ve Çözümleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NIMV Komplikasyonlar ve Çözümleri"— Sunum transkripti:

1 NIMV Komplikasyonlar ve Çözümleri
Nevin Uysal, MD, MSc Gaziantep Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Türk Toraks Derneği 12. Yıllık Kongresi 8-12 Nisan 2009, Antalya

2 Klinik Uygulamada En Sık Ortaya Çıkan Sorunlar
Yetersiz ventilasyon Hava kaçakları Bası ülseri

3 Crit Care Med 1996;24:705

4 Genel komplikasyon oranı %11(N=256)
Bası ülseri %7 Konjuktivit %2 Gastrik distansiyon <%1 Aspirasyon <%1 Pnömotoraks <%1 Sekresyon retansiyonu <%1 Crit Care Med 1996;24:705

5 Bası Ülseri Maskenin temas ettiği bölgelerde Risk faktörleri* %10
Tedavi sonlandırıldığında hızlıca iyileşir (2-7 gün) Risk faktörleri* NIMV süresi CPAP ≥ 10 cmH2O Diabetes Mellitus İleri yaş Crit Care Med 1996;24:705 *Chest 1989;95:865

6 Bası Ülseri Önleme/tedavi Uygun maske En düşük/etkin basınç
Deri bütünlüğünün korunması Dekübit ürünleri Nemlendirici± antibiyotikli kremler

7 Konjuktivit Maske ya da hava kaçağına bağlı iritasyon
Dikkat edilmesi gereken durumlar (“red flags”* Bulanık görme Korne ile skleranın birleştiği yerde kızarıklık (“ciliary flush”) Fotofobi Gözü açık tutamayacak derecede yabancı cisim hissi Fikst pupil Ciddi baş ağrısı ve bulantı Uptodate 2008

8 Konjuktivit Önleme / Tedavi Uygun maske seçimi
Farmakolojik tedavi (konsültasyon sonrası) Bakteriyel ± korneal ülserasyon  antibiyotik Nonspesifik  lubrikasyon Uptodate 2008

9 Aspirasyon En ölümcül komplikasyon Uygulama sırasında
Mide distansiyonuna bağlı CPAP ≥ 30 cmH2O Aspirasyon riskinin artması (şuur bulanıklığı, GIS kanama, vb.)

10 Aspirasyon Önleme / Tedavi Uygun hasta seçimi
Aspirasyon riski düşük Hastanın batın distansiyonu açısından takip edilmesi NG kullanımı ? En etkili, minimal basınç kullanılması Hasta tolere ediyorsa aralıklı uygulanması Stabil hastalarda az miktarda sıvı gıdalar dışında beslenmeden kaçınılması Eğer distansiyon artıyorsa NIMV’nin sonlandırılması

11 Barotravma <%1  Transalveoler basınç (=alveoler basınç-interstisyel basınç) Alveoler rüptür  Mortalite, yoğun bakımda kalış süresi, mekanik ventilasyon süresi Uptodate 2009

12 Barotravma Tedavi Pnömotoraks
Sekonder spontan pnömotoraks tedavisi ? Herkese göğüs tüpü Yakın gözlem (<2cm, stabil hasta) Göğüs tüpü (> 2cm, unstabil hasta) Tansiyon pnömotoraks  acil göğüs tüpü Pnömomediastinum / Pnömoperitoneum / subkütan amfizem Genellikle ilerlemez En etkili, minimum basınç uygulanması Yakın takip Dekompresyon (eğer tansiyon fizyolojisi varsa) Uptodate 2009

13 Yetersiz Ventilasyon Hava kaçağı ↓ kompliyans

14 Yetersiz Ventilasyon Tedavi
Hasta stabil değilse entübe edilmesi gerekebilir Entübasyon kararı ile 30 dakika/ 1 saat içerisinde verilmelidir Hava kaçakları Kaçağı gider ↓ Kompliyans Entübasyon Cihaz ayarlarının gözden geçirilmesi

15 Problem Muhtemel Kaynağı Çözüm İnspirasyon tetiklenemiyor Hava kaçağı
Autocycling Artmış solunum iş yükü Maskeyi ayarla /değiştir Tetikleyici hassasiyetini düşür Tetikleyici hassasiyetini ayarla / akımla tetiklenmye geç Yetersiz basınç oluşması Basınç artma zamanı uzun Basınç desteği düsük Kısalt Basınç desteğini artır Ekspirasyona geçememe Elspirasyon sonunda hala yüksek akım olması Maskeyi ayarla / değiştir Akım tetiklenmede, akım eşiğini artır / inspirasyon süresini kısıtla CO2 rebreathing Tekli ventilasyon devresi Solunum hızı yüksek PEEP yok Ölü boşluk fazla 2’li devreye geç / nonrebreathing valf yerleştir Solunum hızını düşür PEEP ekle Ölü boşluğu azalt Eur Respir J, 2002;20:1029.

16 Gaziantep Dahili Yoğun Bakım Ünitesi 2007

17 Gaziantep Üniversitesi DYBÜ Deneyimi
Şubat 2007-Ekim 2008 (21 ay) 1273 hasta Solunum yetmezliği ile gelen hastalar N= 602 (%48) Akut n=415 (%33) Kronik üzerine akut n=187 (%15) IMV n=375 (%62) NIMV n=62 (%10) Tüm hastalar NIMV n=124 (%10)

18 Crit Care Med 1996;24:705 Nonnvaziv Mekanik Ventilasyon (N=169)
İnvaziv Mekanik Ventilasyon Crit Care Med 1996;24:705


"NIMV Komplikasyonlar ve Çözümleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları