Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bitki Hormonları ve Sinyal İletimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bitki Hormonları ve Sinyal İletimi"— Sunum transkripti:

1 Bitki Hormonları ve Sinyal İletimi
Huseyin Tombuloglu, Phd. GBE 304 Spring 2015

2 Büyüme ve Gelişme Büyüme: Hücre hacmi ve sayısının artması
Gelişme : morfolojik ve anatomik olarak hücre, doku ve organların değişimi Morfogenesis: Farklılaşma

3 Bitki Hormonları Büyüme gelişmede kompleks olayları kontrol ederler
Sinyal iletiminde önemli rol oynar Birçok bitki bölümünde görev alır Bitkide büyüme ve gelişmenin zamanlamasını kontrol eder. Çok düşük miktarlarda etki ederler.

4 Plant Hormones Definition of a Plant Hormone:
1. Naturally occurring organic substance. 2. Affects plant growth and development. 3. Operates in very low concentrations. 4. Actions may involve sites far removed from hormone origin. Hormones elicit a wide range of responses…. from growth to dormancy.

5 Hormonlar; Genel olarak 5 kısma ayrılsalar da, etkinlikleri birbirleri ile olan etkileşimlere bağlıdır: 1. OKSİN 2. GIBERALLİN 3. SİTOKİNİN 4. ETİLEN 5. ABSİSİK ASİT

6 OKSİN

7 OKSİN [indoleacetic acid (IAA)]
İlk keşfedilen bitki hormonu Basit bir kimyasal yapısı olmasına rağmen, büyümede oldukça etkilidir. “Büyüme teşvik edici hormon” olarak bilinir. “growth promoting hormone”

8 Hücre Uzaması IAA ile kontrol edilir
Protoplastlardan hücre duvarı içerisine H + iyonu salınımına neden olmaktadır Asidik proton hücre duvarı yapısını zayıflatarak yumuşatır ve turgor basıncı sayesinde hücre uzamasını sağlar Bu şekilde oksin hücre uzamasını kontrol etmiş olur

9 Auxin-induced cell wall expansion.

10 Oksin Fonksiyonları Kök ve gövdede uzama
Tropizmadan sorumlu, photo, geo… Meyve ve tüber genişlemesi Kambiyum dokularda hücre bölünmesini teşvik eder.

11 Oksin ve Kök Oluşumu Taiz and Zeiger Plant Physiology, 3rd Ed.

12 Oksin ve Geotropizma Taiz and Zeiger Plant Physiology, 3rd Ed.

13 Oksin Fonksiyonları Yara iyileşmesi. Kesilen yerlerden kök oluşumu
Kök dışındaki dokularda büyümeyi yavaşlatır Gövde uzamasını yavaşlatır

14 Oksin Fonksiyonları Yaprak ve meyve absisyonunu inhibe eder
Meyve ve yaprak düşmesini engeller Bu sebeple dokular absisyon bölgelerine sürekli bir hormon iletimi yaparlar Absisyon bölgelerine oksin salınımı bazı durumlarda azalır veya durur: Hastalık Yaralanma Doğal ve mevsimsel dönemlerde

15 Auxins and Leaf Abscission
In the Fall, leaves fall from the trees because the leaf tissues STOP producing auxins. Same mechanisms in place for fruit drops (apples). Auxins are in highest concentrations in the stem apex of plants. Such high concentrations inhibit the growth of axillary buds….apical dominance.

16

17 Oksin düşük konsantrasyonlarda çok iyi etki eder

18 Oksin ve Bahçe Bitkileri
Ziraat ve bahçecilikte kullanımı Kesilen bitkileri köklendirmede Herbisit olarak Meyve düşmesini engellemede Meyveleri seyreltmede

19 Oksin ve Bahçe Bitkileri
Sentetik Oksinler kullanılır 2,4-D = 2,-4-dichlorophenoxacetic acid Herbisit olarak da kullanılırlar Bitki hormonları düşük miktarlarda etkilidirler. Düşük konsant. Büyümeyi artırır. Yüksek konsant. Herbisit etkisi yapar.

20 Oksin ve Bahçe Bitkileri
2,4-D geniş yapraklı bitkileri kontrol etmede çok etkilidir. Grass monokotlar üzerine etkisi yoktur Bu nedenle tarım ve bahçecilikte başarılı olarak kullanılmasını sağlar

21

22

23 Agent Orange U.S. Air Force's herbicide program in Vietnam
U.S. Army Huey helicopter spraying Agent Orange over Vietnamese agricultural land.

24 MOVIE SPRAY

25 GIBBERELLINS


"Bitki Hormonları ve Sinyal İletimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları