Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA 1 Toplamsal ayrıştırma ile arındırma Çarpımsal ayrıştırma ile arındırma 21.04.20101.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA 1 Toplamsal ayrıştırma ile arındırma Çarpımsal ayrıştırma ile arındırma 21.04.20101."— Sunum transkripti:

1 MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA 1 Toplamsal ayrıştırma ile arındırma Çarpımsal ayrıştırma ile arındırma

2 Mevsimsellikten arındırma gerekçeleri 1. zamanın farklı noktalarındaki değerlerin güvenli karşılaştırılabilmesi 2. Mevsimselliğin karışık etmenleri verilerden atıldığında, ekonomi ve iş piyasası arasındaki ilişkinin daha kolay anlaşılır hale gelmesi. 3. Bir zaman serisinin gelecek değerlerinin kısa dönemli öngörüsünün elde edilmesinde faydalı bir unsur olması

3 DEVRİ VE DÜZENSİZ HAREKETLER Konjonktürler (Devri) uzun dönemlidir ve çoğu kez makro ekonomik göstergelerde dengesiz dalgalanmalardan meydana gelir

4 Bir zaman serisinin konjonktürel davranışlarının kavranması, çarpımsal ayrıştırma kullanılarak trend ve mevsimselliğin ortadan kaldırılmasıyla elde edilebilir

5 Düzensiz hareketlerin elimine edilmesi

6 çeyreklik verilerde satış değerleri gösteren Y değeri veri iken Elde edilen Trend denklemi T 1 = =

7 Mevsimsel değerler İlk çeyrek= %78.0 İkinci çeyrek= %101.6 Üçüncü çeyrek= %111.7 Dördüncü çeyrek= %

8 Mevsimsellikten arındırılmış veriler Konjonktür-düzensiz hareketler

9 Devri hareketleri hesaplamak için 3 lü hareketli ortalama ile CI C /3= =3.437 C de ğ eri elde edilir

10 Mevsimsel Zaman Serisi İle Öngörü Yapmak Serileri bileşenlerine ayırmak yerine, bileşenler gelecek dönem değerlerini öngörümlemek için yeniden birleştirilir

11 1997 yılının dört çeyreği için Ögörümleme 1. Trend: çeyrek dönemlik trend denklemi T=253,742+1,284t t=n= yılının ilk çeyreği için t=28+1=29 Bu durumda T 29 = 253,742+1,284(29)= 290,978 olacaktır

12 2- Mevsimsellik: Birinci çeyrek için mevsimsel indeks 0,7796 olarak hesaplanmıştı. 3- Gelecek dönem için dönemsel eğilimin projeksiyonu belirsizlik içerdiğinde genelde katsayı 1.0 alınır. 4. Düzensiz hareketler : Düzensiz dalgalanmalar diğer bileşenler tarafından açıklanamayan rassal değişimleri temsil ettiğinde buradaki katsayıda 1.0 alınacaktır. Bu durumda Y 29 = T29 x S29 x C29 x I29 =(290,978)*(0,7796)*(1,0)*(1,0)=226,

13 1997 yılının diğer çeyrekleri için ise: İkinci çeyrek= 296,973 Üçüncü çeyrek= 327,870 Dördüncü çeyrek= 320,

14

15 CENSUS II DEKOMPOZ İ SYON YÖNTEM İ Bu yöntem, bileşenler başarılı bir şekilde izole edilinceye kadar devam eder. Adımların ço ğ u veriye a ğ ırlıklandırılmış hareketli ortalamanın uygulanmasını gerektirir

16 … CENSUS II DEKOMPOZ İ SYON YÖNTEM İ… Çarpımsal ayrıştırma yöntemini kullanılır. Ve bu yöntem üç bileşen oldu ğ unu varsayar. Bunlar; Trend-konjonktür, mevsimsel ve düzensiz

17 …CENSUS II DEKOMPOZ İ SYON YÖNTEM İ … Adım 1: Trend-konjonktürün yaklaşık bir tahminini elde etmek için orijinal veriye s periyot hareketli ortalama uygulanır. Adım 2: Orjinal veriye hareketli ortalama uygulanır

18 …CENSUS II DEKOMPOZ İ SYON YÖNTEM İ … Adım 3 düzensiz bileşenlerin büyük de ğ eri uç de ğ erleri gösterir. Bu uç de ğ erler belirlenir ve Adım 2’deki de ğ erler buna göre uyarlanır. Sonra veriler yeniden düzenlenir. Serilerin başlangıç ve sonundaki eksik de ğ erler bu adımdaki tahminiyle yer de ğ iştirir

19 …CENSUS II DEKOMPOZ İ SYON YÖNTEM İ … Adım 4 Modifiye edilen verilerden elde edilen oranlar, düzensiz varyasyonu yok etmek için hareketli ortalama kullanılarak yumuşatılır. Bu da mevsimsel bileşenin ilk tahminini verir

20 …CENSUS II DEKOMPOZ İ SYON YÖNTEM İ … Adım 5 :  Mevsimsel veri, Adım 4’teki ilk mevsimsel bileşene bölünür.  Mevsimsel olarak ayarlanmış seri trend- konjonktür ve düzensiz bileşenleri içerir. Yani,

21 …CENSUS II DEKOMPOZ İ SYON YÖNTEM İ … Adım 6: Trend- konjonktür, mevsimsel seriye a ğ ırlıklandırılmış hareketli ortalama uygulanarak tahmin edilir. Bu hareketli ortalama, düzensiz varyasyonu yok eder ve verilerdeki ilk trend-konjontürü gösteren düz bir e ğ ri verir

22 …CENSUS II DEKOMPOZ İ SYON YÖNTEM İ … Adım 7: Adım 6 dan sonra adım 2 tekrar uygulanır. Yani,

23 …CENSUS II DEKOMPOZ İ SYON YÖNTEM İ … Adım 8: Adım 7 de hesap edilen yeni oranlar kullanılarak Adım 3 tekrar edilir. Adım 9: Mevsimsel bileşenin yeni tahmini elde etmek için Adım 4 tekrar edilir

24 Adım 10: Adım 9’daki mevsimsel bileşenle Adım 5 tekrar edilir. Adım 11: Tahmini düzensiz bileşeni elde etmek için Adım 6 da elde edilen trend-konjonktür Adım 10 daki mevsimsel olarak ayarlanmış veriye bölünür

25 …CENSUS II DEKOMPOZ İ SYON YÖNTEM İ … Adım 12: Düzensiz bileşenin uç de ğ erleri, Adım 3 ile yer de ğ iştirilir. De ğ iştirilen verinin serisi, trend- konjonktür, mevsimsel bileşen ve ayarlanmış düzensiz bileşen birlikte çarpılarak elde edilir. Bu veriler uç de ğ erler dışındaki veriyi tekrar üretebilir

26 F İ YAT ENDEKSLER İ Fiyat endeksleri, fiyatlardaki ortalama de ğ işikli ğ i ölçmeye ve böylelikle (fiyatlar yükseldi ğ inde) paranın gücündeki de ğ işimi (düşüşü) göstermeye yaramaktadır. Satın alma gücü; 1$’ın bugünkü Satın alma gücü

27 …F İ YAT ENDEKSLER İ … Kasım 1999 da tüfe (100 olarak 1995 ile) 150 ye ulaşırsa, kasım 1999 tüketici dolarının cari satın alma gücü; 1$’ın bugünkü Satın alma gücü

28 Deflete edilmiş dolar de ğ eri: (Dolar de ğ eri) x (1 $’ın satın alma gücü) Yeni araba fiyat indeksi (1994 temel) 135’ten 155’e çıkarken, araba satışlarının 1998’de 300,000$’dan 1999’da 350,000$’a yükseldi ğ i varsayılsın

29 Bu göre, 1998 ve 1999 için deflete edilmiş fiyatlar; Deflete edilmiş 1999 satışları:

30 Gerçek dolar satışlarında 350, ,000=50,000$ lık bir artış olmuştur. Deflete edilmiş de ğ erlerde ise 225, ,222=3,584$ artmıştır


"MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRMA 1 Toplamsal ayrıştırma ile arındırma Çarpımsal ayrıştırma ile arındırma 21.04.20101." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları