Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKREDİTASYON VE EĞİTİM STANDARTLARI NURCAY KURU EĞİTİM BİLİMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKREDİTASYON VE EĞİTİM STANDARTLARI NURCAY KURU EĞİTİM BİLİMLERİ."— Sunum transkripti:

1 AKREDİTASYON VE EĞİTİM STANDARTLARI NURCAY KURU EĞİTİM BİLİMLERİ

2 AKREDİTASYON NEDİR?  Akreditasyon bir çok ülkede ve bir çok sektörde topluma sunulan program ve hizmetlerin niteliğinin sistematik bir yaklaşımla güvence altına alınması için geliştirilen bir yöntemdir.

3 Yükseköğretimde Akreditasyonun Amaçları  Eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesi  Eğitim-öğretimin niteliğinin güvence altına alınması  Yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere eğitim-öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi l

4 Genel olarak yükseköğretimde akreditasyon sürecinin altı temel unsuru vardır:  Standartlar kümesi  Öz değerlendirme  Ziyaretler  Rapor  Ziyaret edilen fakülte dekanı tarafından yazılan bir cevap  Fakülteden ve ziyareti gerçekleştiren ekipten elde edilen kanıtlara dayalı olarak yetkili merciin verdiği karar

5 Akreditasyonun iyi işlemesi için şu üç unsur gereklidir:  Yaygın, anlaşılır ve desteklenen açık bir ulusal standartlar bütününün olması,  Standartları iyi bilen, ziyaret için belirlenmiş bir protokolü izleyen ve standartlara dayalı olarak adil yargılara varan bir eğitilmiş uzman meslektaşlar (değerlendiriciler) topluluğunun olması,  Standartlara dayalı olarak kararlar verilmesini sağlayan bir karar oluşturma süreci ve bu süreci işleten bir karar merciinin olması.

6 STANDARTLAR  Standartlar, akreditasyonun temelini oluştururlar.  Bunlar, oluşturulacak sistemin gereklerini ortaya koyar ve yüksek nitelikli lisans programlarının geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini belirlerler.  Standartlar şu sorunun yanıtını verir: Eğitim programınızın, nitelikli öğretmenler yetiştirilmesini sağlamak için tartışması gereken asgari özellikleri nelerdir?

7 Türk öğretmen eğitimi akreditasyon sistemi üç grup standart üzerine oturur: Bunlar sırasıyla başlangıç standartları, süreç standartları ve ürün standartlarıdır. Bu standart grupları, yedi standart alanı içinde yer alır.

8 ÖğretimPersonelÖğrencilerİşbirliği Fiziksel Altyapı Yönetim Kalite güvencesi

9 Standartların kullanılması  Standartların eğitim fakülteleri ve ziyaret ekipleri tarafından akreditasyon süreci boyunca uygulanabilmesi için her bir standardın nasıl ölçüldüğünün ve değerlendirildiğinin açıklanması gerekmektedir.

10 Bu açıklama şu üç yolla yapılır:  Göstergeler: Öğretim elemanları, öğrenciler ya da ilgili diğer kişiler tarafından standardın karşılanması için yapılan faaliyet, edinim ya da üretilen ürünlerdir.  Kanıtlar: Fakültenin, standartların yakalandığını göstermek için belgelerle ortaya koyabileceği verileri ifade etmektedir.  Derecelendirme: Performansın çok iyi, yeterli, kabul edilebilir ya da yetersiz olduğuna karar verilmesinde bir kılavuz görevi yapar.

11 AKREDİTASYONUN YARARLARI  Tanınma ve mükemmeliyet standartlarını sağlayıp sağlamadığı konusunda bilgilendirir  Özel sektöre kaliteli insan gücü istihdamı yönünden kolaylık ve güven sağlar  Öğretim kurumları arasında kredi transferi işlemleri kolaylaşır  Kaliteyi güvence altına alır

12  Öğrenci ve öğretim elemanlarının değişim programlarının uygulanmasını kolaylaştırır  Öğretim kurumlarının saygın bir kuruluş tarafından akredite edilmesi veli ve öğretmenlerin okula yönelik güvenini arttırır  Yüksek öğretim kurumlarında çalışanlara sorunları ortaya koyma ve çözüm üretme olnağını verir, çalışanların süreçlere katılımını teşvik eder

13  Öğretim kurumlarında kurum içi iletişimi geliştirir  Kuruma dışarıdan detaylı ve tarafsız bir değerlendirme imkanı sağlar  Kuruma gelecekle ilgili planlama olanağı sağlar  Üst yönetime ve idarecilere önceliklerin tespitinde yol gösterir  Uluslararası derece ve diplomalar arasında uyum sağlar ve geçerliliğini karşılaştırmayı kolaylaştırır

14  Öğretimin uluslararasılaşmasını ve kültürlerarası işbirliğini sağlar  Öğretim kurumlarında mali yönetimin ve bütçe sürecinin iyileştirilmesine olanak sağlar  Kurum politikalarının belgelendirilmesini ve prosedürlerin geliştirilmesini teşvik eder  Kurumda tutarlı ve kapsamlı uygulamalar yapılmasına yardım eder

15 Dinlediğiniz için teşekkürler…

16


"AKREDİTASYON VE EĞİTİM STANDARTLARI NURCAY KURU EĞİTİM BİLİMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları