Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 06.12.2007- 13:30-16:00 DEÜ Tıp Fakültesi-İZMİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 06.12.2007- 13:30-16:00 DEÜ Tıp Fakültesi-İZMİR."— Sunum transkripti:

1 ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 06.12.2007- 13:30-16:00 DEÜ Tıp Fakültesi-İZMİR

2 PROGRAMIN AKIŞI - “Bilim ve Araştırma” Prof. Dr. Emin ALICI DEÜ Rektörü - “Ortaöğretimde Proje Eğitimi-Bilim Danışmanlığı” Kamil AYDOĞAN İzmir İli Milli Eğitim Müdürü - Kahve Arası - “Araştırma Projeleri Nasıl Yazılmalıdır?” Prof. Dr. Gül GÜNER (Akdoğan) TÜBİTAK İzmir Bölgesi Koordinatörü DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Sorular, Yanıtlar, Eleştiriler, Öneriler

3 “ARAŞTIRMA PROJESİ NASIL YAZILMALIDIR”? “ARAŞTIRMA PROJESİ NASIL YAZILMALIDIR”? Prof. Dr. Gül GÜNER-AKDOĞAN TÜBİTAK Bilim Danışmanlığı Çalıştay Başkanı-2007 TÜBİTAK Araştırma Proje Yarışması İzmir Bölgesi Koordinatörü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü

4 SUNUM AKIŞI 1. Bilgilendirme 2. Proje Nedir? 3. Araştırma Proje “Raporları” Nasıl Yazılmalıdır? 4. Sorular, Katkılar, Eleştiriler, Öneriler

5 ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASININ AMAÇLARI Öğrencileri, bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek Öğrencilerin, bilimsel araştırma kurallarını içselleştirmelerini sağlamak, Gençleri erken yaşta keşfederek yönlendirmek Bilimin topluma yayılmasını sağlamak Ülkemizin araştırma alanına insan gücü yetiştirmek

6

7 İZMİR BÖLGESİ Kapsadığı İller: İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Uşak Koordinatör: Prof. Dr. Gül GÜNER(Akdoğan) Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü - Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Koordinatör Yardımcısı: Zahide MUTLUKAN İzmir İli Eğitim Müdür Yardımcısı

8 BAZI İSTATİSTİKSEL BİLGİLER (SON İKİ YIL) Türkiye Genelinde Toplam Başvuru: 1092/1608 proje İzmir Bölgesi Toplam Başvuru: 247/ 285 proje İzmir İli Toplam Başvuru: 156/ 172 proje Sergilenen Toplam Bölge Projesi: 93/ 97 proje İzmir İlinden Sergiye Çağrılan Proje: 69/ 73 proje İzmir Bölgesinden Finale Kalan Proje Sayısı: 20/18 İzmir İlinden Finale Kalan Proje Sayısı: 15/17 İzmir İlinden Ödül Alan Proje Sayısı: 4/ 8

9 2008 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ BÖLGE YARIŞMASI TASLAK TAKVİMİ 2008 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ BÖLGE YARIŞMASI TASLAK TAKVİMİ

10 İZMİR BÖLGE SERGİSİ (15-17 Nisan 2008) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Derslikler Grubu, İnciraltı-İzmir 14 Nisan Pazartesi (13:30’den sonra): Projelerin sergiye hazırlanması 15-17 Nisan 2008, Salı, Çarşamba, Perşembe : Bölge sergisi 18 Nisan 2008, Cuma (11:00-13:00): Bölge ödül töreni Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu, İnciraltı 18 Nisan 2008 : Bölge sonuçlarının TÜBİTAK' a bildirilmesi 23-27 Mayıs 2008 : Final Yarışması, ANKARA 15 Şubat 2008 : Proje Son Başvuru Tarihi 17 Mart 2008 : Sergiye davet edilecek öğrencilerin okul adreslerine belgelerinin gönderilmesi

11 ARAŞTIRMA SIKLUSU

12 BİLİMSEL BİR ÇALIŞMA NASIL YAPILIR?  Konu seçilir (Merak....)  Konu ile ilgili kaynaklar bulunur, incelenir, araştırılır  Araştırılacak proje konusu belirlenir (özgünlük...)  Danışman öğretmenlerle konuşulur, tartışılır ve fikirleri alınır  Zaman çizelgesi hazırlanır  Deneyler planlanır  Deneyler gerçekleştirilir;proje tamamlanır  Bulgular incelenir ve tartışılır  Rapor yazılır

13 PROJE NEDİR? Bir ürün geliştirmeyi hedefleyen orijinal, kendine özgü, geçici bir girişimdir. Her proje: Tanımlanmış bir zamanda başlar ve biter, sürelidir Tanımlanmış hedef ve amaçlara sahiptir Özgün bir ürün veya hizmet yaratmak için vardır Sınırlı kaynaklara bağımlıdır Planlama, Uygulama ve Kontrol süreçlerinden geçer

14 Proje Yöneticisinin Özellikleri Genel yönetim becerileri ( finansal konularda bilgi, insan yönetimi, planlama) Liderlik Güçlü iletişim (yazılı ve sözlü) Pazarlık edebilme (proje aktivitelerinin zamanını, kapsamını, değişiklikleri, kaynakları….) Problem çözme ve karar verme Organizasyonu tanıma ve iş bitiricilik

15

16 PROJE YAPTIRMAK EĞİTİM AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİ? ……………….… …………………. …………….……

17 Yaptığınız ya da yönettiğiniz proje çalışmasının en önemli aşamalarından biri: Proje ile ilgili yazılacak “rapor”

18 PROJE RAPORU NEDİR? NEYİ İÇERMELİDİR? Bilimsel bir çalışmanın ürünüdür Problemi ortaya koyduktan sonra onun çözümü için izlenen yolu ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya koyar

19 GENEL ÖNERİLER Gereksiz uzatmalar ve tekrarlar olmamalıdır Kısa ve öz… Özenli…

20 PROJE RAPORUNUN BİLEŞENLERİ  PROJE ADI  İÇERİK LİSTESİ  PROJENİN AMACI  GİRİŞ  YÖNTEM  BULGULAR VE TARTIŞMA  TEŞEKKÜR  KAYNAKÇA  (PROJE ÖZETİ)

21 Araştırma Projenizin Başlığı: Mümkün olduğunca “genel” olmalı Aynı zamanda, projenin amacını iletebilmeli Örneklemle ilgili bilgi içermeli (deney hayvanları, bitkiler, sular…) MÜMKÜNSE, gerçekleştirilen araştırmanın “tipini” tanımlamalı (gözleme dayalı, kesitsel, yöntem geliştirme, sorgulayıcı,vb) “Yöntemin adının” belirtilmesi önerilmiyor!!

22  Proje çalışması ile neyi amaçlıyoruz  Hipoteziniz  Hedefler (madde madde) PROJENİN AMACI

23 Problemin tanımlanması ve önemi Problemi spesifik olarak tanımlayınız. Neden önemli olduğunu açıkça belirtiniz: (1) Bilimsel ve/veya teknik önemi (2) Geniş bakışla, ekonomiye ve topluma katkısı

24 Proje Hedeflerinin Belirlenmesi Proje hedefleri akıllıca belirlenmeli Spesific; açık, net, anlaşılır Measurable; ölçülebilir, karşılaştırılabilir Accurate; tutarlı Realistic&Tangible; gerçekçi ve somut Time bound; zaman sınırlı S M A R T

25 GİRİŞ  Başkalarının yaptığı çalışmalar  Sizin projenizin farklı yönleri  Benzer çalışmalardan nasıl yararlandığınız ve sizin çalışmalarınızın hedefleri  Proje konusunun özgünlüğü, projenin katma değeri(bilime, topluma, ülke ekonomisine yararı)

26 DURUM DEĞERLENDİRME (Literatür Özeti) DURUM DEĞERLENDİRME (Literatür Özeti) Giriş bölümünün bir parçasıdır Kısa, öz olmalı, tanımlanan probleme daha önceki yaklaşımlar ele alınarak özetlenmelidir. Özellikleri ve kısıtları vurgulanmalıdır (proje önerisini desteklemek adına..)

27 DURUM DEĞERLENDİRME (Literatür Özeti) Değişik yaklaşımların sınıflandırılması ve ilgili çalışmaların toparlanması gereklidir- tek tek bir yaklaşımın ayrıntılandırılması yerine.. (1) Önceki çalışmalar üzerindeki bilginizi; (2) Ağaçlardan yola çıkarak “ormanı” görebilme yeteneğinizi kanıtlamalıdır

28 Proje önerinizin önemi, yaygın etkisi Proje önerinizin önemi, yaygın etkisi - Giriş Bölümünün bir parçasıdır - Bilimsel (Özgünlüğü, bilime katkısı) - Ekonomik (Ülke ekonomisine katkısı) - Toplumsal (Toplum üzerine etkisi, topluma yararı)

29 YÖNTEM Yaklaşım, Tasarım, Metodoloji Araştırmanın organizasyonu

30 Araştırmanın Yaklaşımı ve “Metodoloji” Araştırmanın Yaklaşımı ve “Metodoloji” (Raymond Levitt — ASCE CRC/NSF Workshop on Proposal Preparation — San Diego, CA — April 6, 2005) - Yaklaşımınız, bir dizi “deney”in tasarımını sergileyebilmelidir : bu da hipotezinizin doğrulanması ya da reddedilmesine yol açacaktır

31 PROJENİN TASARIMI (DENEYLERİN PLANI) Bir akış-şeması çiziniz...... Çalışma popülasyonu: İnsanlar Kontrol grubu Test Grubu

32 YÖNTEM

33 METODOLOJİ (YÖNTEMLER) Örneklem büyüklüğü Yöntemler/ teknikler/ anketler (Ayrıntılı tanımlamalar, kaynaklar!!!) Veri yönetimi İstatistiksel analiz (kaynak!!)

34 DENEYSEL ÇALIŞMALAR  Çalışmanın planı, kapsamı, izlenen yol  Deneyin düzeneği  Önemli ölçüm cihazları ile ilgili bilgiler ( hangi cihaz, markası, ölçüm aralığı, duyarlılığı )  Kullanılan kimyasal ve biyolojik malzeme  Kullanılan yöntemin basamakları  Deneylerin kimler tarafından nerede yapıldığı  Deneylerin Süresi  Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntem (Analiz, hesaplamalar, grafikler, çizelgeler)

35 GÖZLEMSEL ÇALIŞMALAR  Çalışmanın planı, kapsamı, izlenen yol  Gözlemlerin nasıl yapıldığı  Verilerin nasıl toplandığı (varsa kullanılan anketler v.b)  Gözlemlerin kimin tarafından nerede yapıldığı  Gözlemlerin süresi  Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntem

36 Bilimsel Araştırma Uzun, engebeli bir süreç olduğunu unutmayınız !!!!! İlk başta, elde edemeyebilirsiniz, ancak…

37 Araştırmanın Organizasyonu İş Planı ve İş Paketleri Araştırma Ekibinin herbir üyesinin sorumlulukları Zaman Yönetimi (araştırmanın takvimi)

38 İş Paketlerinin Önemi Özellikle veri toplama, alan çalışması ve/veya deneysel işlemleri kapsayan bir projenin iş paketleri son derece önemli olup, işin başarısı, “iş paketlerinin” zamanında ve başarılı olarak tamamlanmasına bağlıdır. Ekibin çok sayıda kişiden ve/veya çok sayıda merkezden oluştuğu projeler için son derece önemlidir.

39 İŞ PLANINI YAPILANDIRINIZ! (Yapılacak iş listesi).... 1inci İş paketi:………………..…. (Başlama-bitiş ) 2 inci İş Paketi…………………… (Başlama-bitiş) 3 üncü İş Paketi……......................... 4 üncü........................ 5 inci........................ 6 ıncı....................... (Mümkünse bir “iş paketi diyagramı(şeması)” yaparak iş paketlerinin birbirleri ile ilişkisini gösterebilirsiniz)

40 VERİLERİN SUNUMU  Bulgular (Sayısal Değerler, Matematiksel eşitlikler veya sözlü ifadeler)  Sayısal bulgular (Çizelge ya da grafikler)  Analiz ve hesaplamalar

41 TARTIŞMA VE SONUÇ  Bulgularınızı, geçerlilik sınırlarını belirterek tartışınız  Olumsuz etkileri (varsa) açıklayınız  Amacınıza ne kadar ulaştığınızı belirtiniz  Literatürdeki diğer benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırınız  Ortaya Çıkan Sonucu net olarak belirtiniz  Konu ile ilgili öneriler  Geleceğe yönelik yapılabilecekler

42 REFERANSLAR (KAYNAKLAR) Kaynaklar, alfabetik olarak sıralandıktan sonra metin içinde numaralandırılmalıdır!!! Tam olarak otorleri, başlığı, volüm, sayfaları, yılları belirtiniz “Kesin” olunuz (Sayı, hatta nokta-virgül hatası olmamalı) Jüri üyeleri, kritik düşünme özelliklerinden seçilmişlerdir ve kendilerinin bilgileri dışındaki bir cümleyi-kaynağına bakmadan- kabul etmezler…

43 ÖZET Bir sayfada özetleyiniz (Tüm bileşenleri-şimdiki durum, hipotez, amaç ve hedefler, plan,metodoloji, veri analizi, sonuçlar, tartışma, projenin yaygın etkisi) Proje önerinizin önemini, yaygın etkisini (bilimsel-ekonomik-toplumsal) net biçimde belirterek sonlandırınız

44 PROJE RAPORUNA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER.. Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyanı Kurum onayları (Varsa) Anlaşmalar, kontratlar, vb Öğrenci Bilgi Formu ……..

45 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ (%) Özgünlük ve Yaratıcılık (% 35) Bilimsel Yöntem (%20) Tutarlılık ve Katkı (%10) Özümseme ve Hâkimiyet (%10) Uygulanabilirlik (%10) Kaynak Taraması (%5) Sonuç ve Açıklık (%10) TOPLAM (%100)

46 ÖNEMLİ BİR NOKTA… DANIŞMAN ÖĞRETMEN’ İN ROLÜ

47 Danışman Öğretmen Rolü Eğitmen Yönlendirici İzleyici Mental Koç

48 Teşekkürler

49 İLETİŞİM BİLGİLERİ Prof. Dr. Gül GÜNER (Akdoğan) gul.guner@deu.edu.tr www.deu.edu.tr Akademik birimler Enstitülerwww.deu.edu.tr Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tel: 0 232 412 26 00 Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Tıp Fakültesi Yerleşkesi- İnciraltı-35340 İZMİR

50 SORULAR, KATKILAR, ELEŞTİRİLER, ÖNERİLER


"ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJE YARIŞMASI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 06.12.2007- 13:30-16:00 DEÜ Tıp Fakültesi-İZMİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları