Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© The McGraw-Hill Companies, 2002 4. Hafta Arz Teorisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© The McGraw-Hill Companies, 2002 4. Hafta Arz Teorisi."— Sunum transkripti:

1 © The McGraw-Hill Companies, 2002 4. Hafta Arz Teorisi

2 © The McGraw-Hill Companies, 2002 1 Bazı terimler Gelir –belirli bir dönemde bir firmanın mal ve hizmet satışından elde ettiği miktar Maliyetler –belirli bir dönemde bir firmanın mal ve hizmet üretiminde katlandığı harcamalar Karlar –maliyetin üstünde elde edilen fazlalık

3 © The McGraw-Hill Companies, 2002 2 Maliyetler ve ekonomist Muhasebe maliyeti –bir dönemde firma tarafından gerçekleşen ödemeler Fırsat maliyeti –bir kaynağı onun en iyi alternatifinde kullanmama sonucu katlanılan kayıp Süpernormal kar –piyasa faiz oranının üstünde elde edilen karlar Ekonomistler fırsat maliyetini firmanın toplam maliyetlerine dahil eder

4 © The McGraw-Hill Companies, 2002 3 Üretim Kararı Herhangi bir üretim seviyesi için, firma maliyetlerini minimize etmeye çalışır Karını maksimize etmeyi amaçlar Karlar MALİYETLERE ve GELİRE bağlıdır –her ikiside üretim miktarı ile birlikte değişir. Marjinal maliyet (MC) üretim 1 birim arttığında toplam maliyetde meydana gelen artıştır Marjinal gelir (MR) üretim 1 birim arttığında toplam gelirde meydana gelen artıştır

5 © The McGraw-Hill Companies, 2002 4 Kar maksimizasyonu Üretim Q1Q1 E MC, MR MC MR 0 Eğer MR > MC, üretimdeki bir artış karı arttıracaktır. Eğer MR < MC, üretimdeki bir düşüş karı arttıracaktır. Dolayısıyla kar maks MR = MC (firma değişken maliyetleri karşılayabildiği sürece)

6 © The McGraw-Hill Companies, 2002 Maliyetler ve Arz

7 © The McGraw-Hill Companies, 2002 6 Üretim Seviyesi Kararı MALİYETLER GELİRLER Teknoloji & üretim faktörlerini kiralama maliyetleri TC eğrileri (kısa & uzun dönem) AC (kısa & uzun dönem) MC Talep eğrisi AR MR KONTROL: kısa dönemde üret? uzun dönemde kapa? Üretim seviyesinin seçimi

8 © The McGraw-Hill Companies, 2002 7 Üretim fonksiyonu Üretilen çıktı miktarı üretim sürecindeki girdi miktarına bağlıdır Üretim faktörü (“girdi”) çıktıyı üretmek için gerekli mal ve hizmet miktarıdır Üretim fonksiyonu veri girdi miktarıyla üretilebilecek maksimum ürün miktarını verir

9 © The McGraw-Hill Companies, 2002 8 Kısa dönem – Uzun dönem Kısa dönem firmanın girdi üzerinde kısmi uyum sağlayabildiği dönemdir. áör. firma emek miktarını değiştirebilir ama sermaye miktarını değiştiremez. Uzun dönem firmanın tüm faktörlerin miktarını değiştirebildiği dönemdir. Uzun dönem toplam maliyet eğrisi firma tüm girdi seviyelerini değiştirebildiğinde her üretim seviyesini üretmenin minimum maliyetini gösterir.

10 © The McGraw-Hill Companies, 2002 9 Ortalama maliyet Ortalama maliyet, toplam maliyetin üretim seviyesine bölünmesiyle bulunur. Uzun dönem ortalama maliyet (LAC) eğrisinin genelde U şeklinde olduğu varsayılır: LAC Ortalama maliyet Çıktı

11 © The McGraw-Hill Companies, 2002 10 Ölçek ekonomileri Ölçek ekonomileri – veya ölçeğe göre artan getiri – çıktı artarken uzun dönem ortalama maliyetler azalırsa ortaya çıkar: LAC Ortalama maliyetler Çıktı

12 © The McGraw-Hill Companies, 2002 11 Ölçeğe göre azalan getiri –çıktı artarken uzun dönem ortalama maliyetler yükselirse: LAC Ortalama maliyet Çıktı

13 © The McGraw-Hill Companies, 2002 12 Ölçeğe göre sabit getiri – çıktı artarken uzun dönem ortalama maliyetler değişmezse : LAC Ortalama maliyet Çıktı

14 © The McGraw-Hill Companies, 2002 13 Firmanın uzun dönem üretim kararı Karar: –Eğer fiyat LAC 1 ’in üstünde ya da seviyesindeyse üretim Q 1. –Eğer fiyat LAC 1 ‘in altındaysa firma işini kaybeder NOT: LMC herzaman LAC’nin minimum noktasından geçer. AC 1 TL Çıktı (haftalık ürün) MR LAC LMC Q1Q1 LMC = MR

15 © The McGraw-Hill Companies, 2002 14 Kısa dönem Sabit üretim faktörü –girdi seviyesi değiştirilemeyen faktör Sabit maliyetler –çıktı seviyesiyle değişmeyen maliyetler Değişken maliyetler –çıktı seviyesiyle değişen maliyetler STC = SFC + SVC

16 © The McGraw-Hill Companies, 2002 15 Emeğin marjinal verimliliği Emeğin marjinal verimliliği, diğer tüm faktörlerin girdileri sabitken, değişken faktör 1 birim arttırıldığında çıktıda oraya çıkan artıştır. Emek değişken faktörken –sermaye sabitdir.

17 © The McGraw-Hill Companies, 2002 16 Azalan verimler kanunu Biri dışında tüm faktörler sabit tutulduğunda, azalan verimler kanunu: değişken girdinin belirli bir değerinin üstünde, değişken girdideki artışlar o girdinin marjinal ürününü sürekli olarak azaltır. áör. sermayeyi arttırmaksızın emek miktarını arttırmak azalan getiri yaratır.

18 © The McGraw-Hill Companies, 2002 17 Firmanın kısa dönem çıktı kararı Firma çıktı seviyesini SMC=MR olan Q 1 seviiyesinde belirler –eğer fiyat SATC 1 ‘nin üstündeyse firma Q 1 miktarı kar ederek üretir –eğer fiyat SATC 1 ve SAVC 1 arasındaysa firma Q 1 miktarı zararla üretir –eğer fiyat SAVC 1 ‘nin altındaysa firma hiç üretim yapmaz. SAVC 1 TL Çıktı MR SAVC SMC Q1Q1 SATC SATC 1 SMC = MR

19 © The McGraw-Hill Companies, 2002 18 Uzun dönem maliyet eğrisi LAC Çıktı Ortalama maliyet SATC 1 SATC 2 SATC 3 SATC 4 LAC

20 © The McGraw-Hill Companies, 2002 19 Firmanın çıktı kararı – Özet


"© The McGraw-Hill Companies, 2002 4. Hafta Arz Teorisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları