Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektronik Ticaretin Tarafları 3. Hafta

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektronik Ticaretin Tarafları 3. Hafta"— Sunum transkripti:

1 Elektronik Ticaretin Tarafları 3. Hafta
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ANİMASYON Ozan Emre AKSU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİZEM TANIŞ

2 Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması gerek firmalar açısından gerekse tüketiciler açısından yeni imkânları da beraberinde getirmektedir. Firmalar ( Satıcılar ) internet sayesinde daha düşük maliyette ve önemli ölçüde pazara giriş engelleriyle karşılaşmaksızın bütün dünyaya açılma imkânına kavuşurken, tüketiciler ( Alıcılar ) ise aracılara ihtiyaç duymadan daha çeşitli mal ve hizmet demetine kavuşma olanağı bulmaktadır.

3 Satıcılar Alıcılar Devlet Satıcılar

4

5 Satıcılar açısından; Satıcılar
İnternet'le birlikte ortaya çıkan yeni şirket yapısı ve pazarlama anlayışı, tüketiciye yönelik ve şirketler arası ticarete farklı bir boyut getirmiştir.  Satıcılar açısından; · Yeni bir satış kanalıdır. · İyi bir reklam aracıdır. · Değişimlere hızlı uyum sağlayabilme imkanı vardır. · Mekan ve yer sınırı olmayan bir ortamda kuruludur. · Hızlı ve yer sınırı olmayan bir ortamda kuruludur. · Ürün satışlarının artırılması daha kolaydır. · Birebir pazarlama imkanı bulundurur. · Minimum işletim giderleri sağlar. · Yeni müşteri potansiyeline her zaman açıktır. · Binlerce ürün için satış imkanı vardır. · Birebir müşteri ilişkileri yürütebilir. · Stok maliyetleri azalır.

6 Alıcı İnternet ortamı ve diğer elektronik aygıtları kullanarak mal ve hizmet talep eden kişi ve kurumlardır. Alıcılar E-ticarette genellikle kredi kartlarını kullanarak alışveriş yaparlar. Alıcılar açısından; · Evden çıkmadan alışveriş imkanı sağlar. · Ulaşım için harcanan giderler azalır. · Ürün çeşitleri daha rahat görülebilir. · En uygun ürünü bulma şansı artar. · Zaman kaybı azalır. · Ürün ile ilgili daha rahat bilgi alınabilecek bir ortamdır.

7 Nakliye E-ticaret yöntemiyle satılan malların alıcıya iletilmesi işlemidir. Genellikle taşıma ve ulaştırma işlemini nakliye firmaları üstlenmiştir. On-line bir satış merkezinin güvenilirliği ve ürünün teslimatı güvenli olarak ve zamanında yapmasıyla orantılıdır. E-ticaret yoluyla satılan ürünlerin satışı yapan firmadan alınması, etiketleme barkodlama, hediye notu ekleme dağıtım ve teslimatı e-lojistik firmaları aracılığı ile yapılmaktadır.

8 Sigorta Elektronik ticarette sigorta işlemi; satılan mal ve hizmetlerin müşteriye ulaştırıncaya kadar güvencesini kapsar. E-ticaret yapan firmalar ürünü sattıktan sonra ya kendi kuryeleri aracılığıyla veya anlaşma yaptıkları kargo firmaları vasıtasıyla ürünü alıcıya iletir. Yüklendiği yerden, ulaşacağı noktaya kadar her ürün ve eşya, taşıma sırasında çarpışma,devrilme, yol kusurları, doğal afetler ve benzeri risklerle karşı karşıyadır. Kara, deniz, havagibi nakil araçlarının çeşitliliği farklı hasarların oluşmasına yol açar. Çeşitli nedenlerle,araçları kullanan kişilerin kusurları veya yükleme, boşaltma araçlarının sebep olduğu muhtelif hasarlar oluşabilir. Bu aşamada satılan ürün sigortalanır. Satılan malın alıcıya güvenli ve sağlam bir şekilde ulaştırılması alıcıda güven yaratacaktır.

9 Bankalar Bankalar işlemlerini yıllarca bankoların arkasında klasik yöntemlerle yaptılar. Daktilo makineleriyle uzun yazışmalar, teleks mesajlarıyla provizyon işlemleri çok zaman alıcı işlemlerdi. Aynı zamanda tüm bu işlemler için çok fazla personel istihdamı gerekiyordu. Zaman içinde teknolojik ve elektronik gelişmelere paralel olarak bankacılık ortam ve araçları değişti. Günümüzde artık elektronik bankacılık geçerlidir.

10 Sayısal Noter Sayısal noter elektronik ortamdaki bilgi ve dosyalar için noterlik hizmeti veren kuruluşlardır. Müşterilerine belirli bir veri ya da dosyanın belirli bir zamanda, tam olarak var olduğunu gösterirler. Yasalarla uyumlu genel güvenlik oluşturmak, fikir haklarını korumak veya e-ticaret işletmelerinde bir işlemin reddi durumunda tarafları korumak için kullanılabilirler.

11 İmalatçılar / Üreticiler
E-ticaret; üretim yapan firmalara doğrudan satış imkanı sunmaktadır. İşin bu koluyla ilgilenmek istemeyen üreticiler için müşteri haznesi hatrı sayılır oranda genişleme göstermiştir.

12 Gümrük Müsteşarlığı Gümrük politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak ve uygulamak; gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. Elektronik ticarete konu eşyanın gümrük işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.  Elektronik ticarete yönelik düzenlemeler yapmak, bu konuda mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek, elektronik ticaretin gelişimine ilişkin çalışmalar yapmak ve gerekli tedbirleri almak.

13 Elektronik ticaret, kullanılan teknolojiler ve uygulamalar benzer olmasına rağmen taraflarına göre çeşitli kaynaklarda farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada Avrupa standartlarında geçerli olan dörtlü bir sınıflandırma yapılmıştır. İşletme-İşletme (Business to Business-B2B) İşletme-Tüketici (Business to Consumer-B2C) İşletme-Devlet (Business to Government-B2G) Tüketici-Devlet (Consumer to Government-C2G

14 1-) İşletme-İşletme (Business to Business-B2B)
Firmaların dağıtıcıları, tedarikçileri, bayileri ve diğer firmalarla yapmış oldukları e-ticaret, “B2B” Business to Business olarak adlandırılmaktadır. B2B sayesinde firmalar arabuluculuk faaliyetlerine gerek kalmadan internet ortamında iletişime geçebilmektedir. Bu kapsamda internet üzerinden ürün kataloğu aranması, sipariş, faturalama ve ödeme işlemleri yürütülmektedir . B2B e-ticaret modeline InterShop’un Hewlett Packard Yatırım Sistemleri ve Yazılım Grubu’na projelendirdiği uygulama örnek olarak gösterilebilir. Bu projede amaç; Hewlett Packard’ın HP UNIX sunucu ürünlerini bayilerine, ISP’lere ve Fortune 500 müşterilerine online satışı için bir bayilik zinciri oluşturmaktır.

15 2-) İşletme-Tüketici (Business to Consumer-B2C)
E-ticaret firmanın internet üzerinden tüketiciye çeşitliürünler satması veya bankacılık, borsa aracı kurumları gibi hizmetler vermesi olarak tanımlanmaktadır. E-ticaretin sadece beşte birlik bir bölümü tüketici odaklı gerçekleşmektedir. İşletmeden tüketiciye e-ticarette en temel rol kitap sektörüne aittir. Günümüz teknolojisi ile bir kitap alıcısı, internet üzerinden konu, yazar, kitap özeti gibi bilgilere ulaşarak istediği kitabı seçebilmekte ve sipariş verebilmektedir . B2C e-ticaret bölgesellikten ve fiziksel bir mağaza işletmenin sorunlarından uzaklaşarak, online olarak tüketici gereksinimlerine karşılık verebilecek çalışma yöntemleri sunmaktadır.

16 3-) İşletme-Devlet (Business to Government-B2G)
Vergilerin takibi, kamu ihalelerine elektronik ortamdanbaşvurulması gibi işlemler işletmeler ile devlet arasındaki e-ticaret (B2G) Busines to Government olarak tanımlanmaktadır. 4-) Tüketici-Devlet (Consumer to Government-C2G) yapılan e–ticarette ise vatandaşların devlet ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve internet üzerinden yapılması amaçlanmaktadır.

17 Elektronik Firma (e-firma)
İnternet üzerinde mal ve hizmet alım satımı yapan tüm kuruluşlara e-firma denir. Bu genel bir kavramdır. İnternet üzerinde e-ticaret yapan işletmelere e-firma denir. Bu genel bir kavramdır. İnternet üzerinde e-ticaret yapan işletmelere e-firma, e-dükkan, e-işletme, emağaza, e-şirket de denmektedir.

18 ETKK (Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu):
Elektronik ticaret; bireyler ve kurumların açık ağ ortamında (internet) ya da sınırlı sayıda kullanıcı tarafından ulaşılabilen kapalı ağ ortamlarında (intranet) yazı, ses ve görüntü şeklindeki sayısal bilgilerin işlenmesi, iletilmesi ve saklanması temeline dayanan ve bir değer oluşturmayı amaçlayan ticari işlemlerin tümüdür. Bu çerçevede, ticari sonuçlar doğuran ya da ticari faaliyetleri destekleyecek eğitim, kamuoyunu bilgilendirme, tanıtım vb. amaçlar için elektronik ortamda yapılan işlemler de elektronik ticaret kapsamında değerlendirilmektedir

19 Ticaretin KOBİ’lere Etkileri
Elektronik ticaret, işlem maliyetlerinin düşmesi, pazara giriş engellerinin az olması ve tüketici açısından bilgiye erişimin kolaylaşması ekonomik faaliyetleri tam rekabet ortamına yaklaştırmaktadır. Bu durum, rekabetin artmasına neden olmakta ve ayrıca küçük işletmelerle büyük işletmelerin piyasaya giriş koşulları açısından eşit şanslara sahip olmalarına yol açmaktadır. Bu nedenle, KOBİ’ler açısından elektronik ticaret önemi azımsanmayacak boyuttadır.

20 Öğretim Görevlisi Gizem TANIŞ
Ozan Emre AKSU Öğretim Görevlisi Gizem TANIŞ

21 KAYNAKÇA Kaynak: Önder Canpolat, E-Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler, T.C. Sanayi Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, Sayı No: 89, 2001, s. 12. AKADEMİK BAKIS DERGİSİ Sayı: 38 Eylül – Ekim 2013 Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZİSTAN Ars. Gör. Dr. Hasan Alp ÖZEL BİLGİ ÇAĞINDA ELEKTRONİK TİCARET O. Ayhan ERDEM, Özlem EFİLOĞLU G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, 06500 Teknikokullar, ANKARA Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 240)


"Elektronik Ticaretin Tarafları 3. Hafta" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları