Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİGA ORTAOKULU 8. SINIFLAR BİLGİ YARIŞMASINA HOŞ GELDİNİZ….

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİGA ORTAOKULU 8. SINIFLAR BİLGİ YARIŞMASINA HOŞ GELDİNİZ…."— Sunum transkripti:

1 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİGA ORTAOKULU 8. SINIFLAR BİLGİ YARIŞMASINA HOŞ GELDİNİZ….

2 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi diğerlerinden farklı türde bir eylemsidir? A) Sanki hiç görmemişti, şaşılacak şey sanmıştı. B) Kışlık giysilere sinmiş naftalin kokusu çıktı. C) Ağlayınca zamanın çabuk geçeceğini sanırdı. D) Bilinmedik tarihlerde doğduğuna inanırdı.

3 CEVAP : C

4 2) Milletin benliğinde iz bırakan olaylar ele alınır. Çoğu kez düz yazı şeklinde olur. Olay, önce ağızdan ağıza aktarılır, daha sonra yazıya geçirilir. Yukarıda özellikleri verilen yazı türü hangisidir? A) Destan B) Haber yazısı C) Efsane D) Roman

5 CEVAP : A

6 Yukarıdaki şekilde karelerle oluşturulmuş bir fraktal verilmiştir. Başlangıç adımındaki karenin alanı 16 cm 2 ve 1. adımındaki şeklin alanı 24 cm 2 olduğuna göre 5. Adımdaki şeklin toplam alanı kaç cm 2 ’dir? A)30 B)31 C)31,5 D)31,75

7 CEVAP : C

8 4-) 7 2.25 9.8 6 işeleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A)21 B)20 C)19 D)18

9 CEVAP : B

10 5-)Boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. His ……………………changes very often.He is sometimes…………………..,but sometimes so …………………… a)loud / crowded / silent b)mood / cheerful / unhappy c)loud / cheerful / silent d)mood / crowded / unhappy

11 CEVAP : B

12 6-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Visual learners prefer sitting at the front of the clasroom. Visual learners need to see body language and facial expression. A visual learner perefers to take detailed notes. A visual learner needs to move, do and touch.

13 CEVAP : D

14 7-) Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Anadolu’nun işgal edilmeye başlanması üzerine, yaşadıkların yerlerin İşgal edilmesini istemeyen halk tarafından kurulan yararlı cemiyetler nerede Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirilmişlerdir?

15 CEVAP : Sivas Kongresi

16 8-) Mustafa Kemal; hangi cephede kazandığı başarılardan sonra ‘’albaylık’’ rütbesine yükseltilmiştir? A) Çanakkale Cephesi B) Kafkas (doğu) Cephesi C) Suriye Cephesi D) Trablusgarp Cephesi

17 CEVAP : A

18 9-) Bir anne babanın bütün kan gruplarını taşıyan çocuklara sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu anne babanın kan gruplarının genotipleri hangisidir? A)AA x BO B) AO x BO C) AB x OO D) AB x AO

19 CEVAP : B

20 10-) Bir DNA molekülünde 6800 hidrojen bağı vardır. DNA' daki sitozin sayısı: 1200 ise; Adenin sayısı kaçtır? ( G ve S arasında 3’lü bağ bulunur. A ile T arasında 2’li bağ bulunur.)

21 CEVAP : Adenin sayısı =1600

22 11-) Canlıların yapısını, beslenmesini, üremesini, gelişmesini konu alan yasanın ismini yazınız.

23 CEVAP : BİYOLOJİK YASA

24 12-) “Güneş kendisi için belirlenen yerde(yörüngede) akar.(döner) İşte Bu aziz ve her şeyi bilen Allah’ın belirlemesidir” Yasin Suresi,38.ayet Yukarıdaki ayet hangi yasa ile ilgilidir. Yazınız.

25 CEVAP : FİZİKSEL YASA

26 13-) Aya ilk defa ayak basan kişi kimdir? A) Apollo B) Neil Armstrong C) Yuri Gagarin D) Edin Aldrin

27 CEVAP : B

28 14-) Cumhurbaşkanı yurt dışına çıktığında veya izin aldığında yerine aşağıdaki görevlilerden hangisi vekil olarak bakar? A- Başbakan B- TBMM Başkanı C- Genelkurmay Başkanı D- İç İşleri Bakanı

29 CEVAP : B

30 15-) Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallalahü aleyhi Vessellem)’in Kabri (Mezarı) hangi şehirdedir ? İsmini yazınız.

31 CEVAP : MEDİNE

32 Ülkemizde Nobel Edebiyat ödülünü alan ilk yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? A) Orhan Pamuk B) Sabahattin Ali C) Elif Şafak D) Orhan Kemal

33 CEVAP : A

34 A=64 tane 2’nin toplamı B=7 tane 6’nın çarpımı C=3 8 ün üçte biri Yukarıda verilenlere göre (B:A).C kaçtır? A)3 12 B)3 13 C)3 14 D)3 15

35 CEVAP : C

36 Boş bırakılan yere uygun gelen seçeneği işaretleyiniz. I went to market ……………………………buy some cheese. A)because B)so C)but D)in order to

37 CEVAP : D

38 Kurtuluş Savaşının amacı, gerekçesi ve yöntemi hangi belge ile belirtilmiştir?

39 CEVAP : Amasya Genelgesi

40 Bir DNA molekülünün tek ipliğinde 200 adenin, 100 timin, 100 guanin ve 50 sitozin bazı bulunuyor. Bu DNA molekülünde bulunan yapılar ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) 900 tane deoksiriboz şekeri bulunur. B) 450 tane organik baz bulunur. C) 900 tane fosfat bulunur. D) 300 tane adenin bazı bulunur.

41 CEVAP : B

42 Sözlükte “belli bir miktar, belli bir ölçü, planlamak, programlamak, takdir etmek” anlamlarına gelen kavramı (kelime) yazınız.

43 CEVAP : KADER


"2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİGA ORTAOKULU 8. SINIFLAR BİLGİ YARIŞMASINA HOŞ GELDİNİZ…." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları