Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÖZCÜKTE ANLAM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÖZCÜKTE ANLAM."— Sunum transkripti:

1 SÖZCÜKTE ANLAM

2 SORU 1 :1-Dün dişçide dişimi çektirdim.
2-Beş diş sarımsak soydum. 3-Ayakkabılarımın burnu delindi. 4-Hava çok sıcak. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden kaç tanesi gerçek anlamlıdır? A-) B-) C-) D-) 4

3 CEVAP 1 : B

4 SORU 2 :Orhan'la meydanda kaynaşan kalabalığa bakıyorduk.
Kaynaşmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır? A-) Sınıfa yeni gelenler arkadaşlarıyla çabuk kaynaştı. B-) Takımıyla kaynaşamayan oyuncu başarılı olamaz. C-) Ahmet insanlarla çabucak kaynaşıverir. D-) Müdür bahçede kaynaşan öğrencileri izliyordu.

5 CEVAP 2 : D

6 SORU 3 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük soyut anlamlıdır?
A-) Evin arkasından geçen dere yazın kurur. B-) Kara haber tez duyulur demişler. C-) Ustalar evin çatısında çalışıyorlardı. D-) Duvardaki bu tablo çok hoşuma gidiyor.

7 CEVAP 3 : B

8 SORU 4 :Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin karşıt anlamlısı yoktur?
A-) Alçak B-) Sabah C-) İş D-) Gitmek

9 CEVAP 4 : C

10 SORU 5 : Adet-gelenek sözcükleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? A-) Kuru-yaş B-) Yolcu-yolculuk C-) Ev-oda D-) Konuk-misafir

11 CEVAP 5 : D

12 SORU 6 : Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A-) Kır B-)Dil C-)Ak D-)Bil

13 6. CEVAP: D

14 SORU 7 : Aşağıdaki sözcüklerden hangisi somut bir kavramı ifade eder?
A-) Kahramanlık B-) Mutluluk C-) Kalabalık D-) Coşku

15 CEVAP 7 : C

16 SORU 8 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime grubu,cümleye biraz anlamını katmıştır A-) İş işten geçti artık üzülme. B-) Bu işte senin de az çok kabahatin var. C-) Sen bile bile mi kiraladın bu binayı? D-) Eski yeni demeden her elbiseyi giyerim.

17 CEVAP 8 : B

18 İrem: Bize ödev için bir ay süre tanıdı.
SORU 9 : Öğretmen öğrencilerinden "tanımak" sözcüğünü birer cümlede kullanmalarını istemiştir. İrem: Bize ödev için bir ay süre tanıdı. Onur: Onu yıllar sonra görür görmez tanıdım. İrfan: Saygısız biridir,büyük küçük tanımaz. Ece: Mektuptaki yazıyı hemen tanıdım. Öğrencilerden hangisi "tanımak" sözcüğünü "zaman vermek" anlamında kullanmıştır? A-) İrem B-) Onur C-) İrfan D-) Ece

19 CEVAP 9 : A

20 SORU 10 : 1-) Bakanlığa yeni memurlar alınacak.
2-) Benim hiçbir sözüme alınmaz. 3-) Öğrencilere güzel hediyeler alındı. 4-) Apartmanın odunu,kömürü yazdan alındı. "Alınmak" sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangisinde benzer anlamda kullanılmıştır? A-) B-) C-) D-) 1-4

21 CEVAP 10 : C

22 SORU 11 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "daha" sözcüğü "henüz" anlamında kullanılmıştır?
A-) Bu yıl yağmur daha çok yağdı. B-) Benden daha çalışkan işçi bulamazsın. C-) Öğrenciler sınavdan daha çıkmadı. D-) Sana daha başka kitaplar da verebilirim.

23 CEVAP 11 : C

24 SORU 12 : "Yumuşak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "anlayışlı" anlamında kullanılmıştır?
A-) Şeftaliler sıcaktan çok fazla yumuşamış. B-) Sokak çocuğunun arzusu yumuşak bir döşektir. C-) O günden sonra muhtar bize çok yumuşak davrandı. D-) Yaş dallar yumuşak olur.

25 CEVAP 12 : C

26 SORU 13 : "Parayı alır almaz bana getir
SORU 13 : "Parayı alır almaz bana getir." cümlesindeki altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A-) Çocuklarını çok sever; fakat bunu pek belli etmezdi. B-) Kötü haberi duyduğu gibi yerinden fırladı. C-) Elim titreyince kahve fincanını düşürdüm. D-) Dönmesini beklemeden gitmek istiyorum.

27 CEVAP 13: B

28 SORU 14 : Kitap sizinle sert konuşmaz,kalbinizi kırmaz.
"Sert" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki cümlede geçen anlamıyla kullanılmıştır? A-) Bana,sert bir cevap verdi. B-) Deney için sert bir cisim gerekli. C-) Yatak çok sertti gece uyuyamadım. D-) Bu sürahi sert plastikten yapılmış.

29 CEVAP 14 : A

30 SORU 15 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "derin" sözcüğü "Karlı dağları mı aştın,derin
ırmaklar mı geçtin?" cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A-) Bu manzaradan derin bir zevk duyuyordu. B-) Derin bir kuyu kazıp altınları oraya gömdü. C-) Aslan derin bir uykuya dalmıştı. D-) Öğretmenine derin bir saygısı vardı.

31 CEVAP 15 : B

32 SORU 16 : "Lacivert elbiseye,bu gömlek çok yakışmış.“
Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A-) Bu odun bize üç ay gider. B-) Ayten bir ay kaldıktan sonra gitti. C-) Bu kravat gömleğe iyi gider. D-) Bin lira,ancak on beş gün gidiyor.

33 CEVAP 16 : C

34 A-) Su kesilmeden boş kapları dolduralım.
SORU 17 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "boş" sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır? A-) Su kesilmeden boş kapları dolduralım. B-) Bu boş sözleri dinlemek istemiyorum. C-) Yolun sağ tarafı boş,oradan yürüyelim. D-) Bu akşam için boş bir odanız var mı?

35 CEVAP 17 : B

36 SORU 18 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?
A-) Önce maç yapalım,sonra yemek yeriz. B-) Sen yukarı çık,ben aşağıda olacağım. C-) Giden,geleni aratır demişler. D-) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

37 CEVAP 18 : D

38 SORU 19 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A-) Senin için kaç kişiye dil döktüm. B-) Doktor,hastanın diline baktı. C-) Dile kolay,burada on yılım geçti. D-) Olanları dili döndüğünce anlatmış.

39 CEVAP 19: B

40 A-) Biraz önce B-) Yavaşça
SORU 20 : "İstasyona yeni gelen tren,hemen hareket etti." cümlesindeki "yeni" sözcüğünün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A-) Biraz önce B-) Yavaşça C-) Aniden D-) Geç

41 CEVAP 20 : A

42 SORU 21 : "Masal" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A-) Masal kahramanları olağanüstü güçlere sahiptir. B-) Bu anlattıklarım sana masal gelmesin. C-) Dedemin anlattığı masallar belleğimde hala duruyor. D-) Eskiden köylerde,özel masal anlatıcılar varmış.

43 CEVAP 21: B

44 SORU 22 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A-) Günlerdir çalışıyoruz;ama henüz bir arpa boyu yol alamamışız. B-) Ailesi onun bir dediğini iki etmiyor. C-) Bazı insanların bu tür davranışlar göstermesi olağan. D-) Böyle giderse çocuk,başına buyruk birisi olacak.

45 CEVAP 22 : C

46 SORU 23 : Akşama kimler bana para Kazanıp da getirecek,
Bu işleri çevirecek Var mı benden gayrı insan? Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A-) Babasından sonra şirketi başarıyla yönetti. B-) Polisler hırsızların etrafını sardı. C-) İstekleri genel müdürden döndü. D-) Otobüs müfettişler tarafından çevrildi.

47 CEVAP 23 : A

48 SORU 24 :"Kırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır? A-) Bu davranışlar karşısında kırılmamak elde değil. B-) Kısacık hayat,kimseyi kırmaya değmez. C-) Kolinin üstüne oturursanız,içindekiler kırılır. D-) Bugün çocuğun kalbini yok yere kırdın.

49 CEVAP: C

50 SORU 25 : 1- Kardeşim on beşini yeni doldurdu.
2- Valizi tıka basa doldurdu. 3- Bu belgeleri doldurup getiriniz. 4- Seni, hakkımızda iyi doldurmuşlar. Yukarıdaki cümlelerde "doldurmak" sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır? A-) B-) C-) D-) 4

51 CEVAP 25 : D

52 SORU 26 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamlıdır?
A-) Sınava sıkı bir şekilde hazırlandı. B-) Dereyi geçerken dikkatli olun. C-) Araba eski bir binanın önünde durdu. D-) İsteklerini bir bir anlattı.

53 CEVAP 26 : A

54 A-) ARI B-) SAF C-) SAĞ D-) ÇÖL
SORU 27 : Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur? A-) ARI B-) SAF C-) SAĞ D-) ÇÖL

55 CEVAP 27 : D

56 SORU 28 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır?
A-) Yalan yanlış konuşmalarıyla herkesi kızdırdı. B-) Uzun ve ince tahtaları depoya istifledi. C-) İrili ufaklı elmaları kasaya yerleştirdi. D-) Yağmur çamur demeden yola devam ettiler.

57 CEVAP 28 : C

58 SORU 29 : Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A-) İşsizlik sorunuyla ilgili bir yazı kaleme almış. B-) Ödevlerini bitirmek için gece gündüz çalıştı. C-) Basit bir iş için kırk kişinin kapısını aşındırdı. D-) Buralara çok az yağmur yağdığını söyledi.

59 CEVAP 29 : D

60 SORU 30 : "Doğru" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?
A-) Bu işin doğrusunu bir de sen anlat. B-) Hayatı boyunca hep doğru şeyler yaptı. C-) İki noktayı birleştirerek bir doğru çizdi. D-) İki yanlış bir doğru eder mi?

61 CEVAP 30 : C


"SÖZCÜKTE ANLAM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları