Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İdyopatik İnterstisyel Pnömonilerin (İİP) Radyolojisi Prof. Dr. Nevzat KARABULUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İdyopatik İnterstisyel Pnömonilerin (İİP) Radyolojisi Prof. Dr. Nevzat KARABULUT."— Sunum transkripti:

1 İdyopatik İnterstisyel Pnömonilerin (İİP) Radyolojisi Prof. Dr. Nevzat KARABULUT

2 ATS/ERS. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161:646 ATS/ERS. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165:277 İİP sınıflama

3 Olağan interstisyel pnömoni (UIP/OİP) –İdiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) Nonspesifik interstisyel pnömoni (NSİP) Deskuamatif intertisyel pnömoni (DİP) Respiratuvar bronşiyolit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı (RB- İAH) İdyopatik bronşiyolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) ya da kriptojenik organize pnömoni (KOP) Akut interstisyel pnömoni (AIP) ya da Hamman Rich Sendromu Lenfositik interstisyel pnömoni (LIP) İİP sınıflama

4 Sıklık: 13 - 20/100,000 (ABD), difüz AC hst.nın %25-50’si Yaş: 50 - 70 y, Erkek Klinik –İlerleyici egzersiz dispnesi –Paroksismal kuru öksürük –Oskültasyonda anormal solunum sesleri –Anormal akciğer grafisi, YÇBT –Restriktif pulmoner fizyoloji Prognoz: 2.5-3.5 yıl Coultas DB et al. Am J Respir Crit Care Med. 1994;150:967. ATS/ERS. Am J Respir Crit Care Med. 2000;161:646. Olağan interstisyel pnömoni

5 Zamansal heterojenite –İnflamasyon –Fibroblastik fokus –Bal peteği Uzaysal heterojenite –Nonüniform tutulum Apikobazal gradiyent

6 OİP: AC Grafisi Erken dönemde normal İleri evrede –Akciğer hacmi az –Bazallerde belirgin periferal çizgisel dansiteler

7 OİP: YÇBT Subplevral çizgisel opasiteler (intra- ve interlobüler septal kalınlaşma) Bal peteği görünümü Traksiyon bronşiyektazisi Buzlu cam az Mediastinal lenfadenopati

8

9 79 E, İPF / OİP

10

11 48 E

12 Bal peteği görünümü Bronş epiteli ile döşeli küçük kistik boşluklar ve dens fibröz duvarı olan birkaç katmanlı kistler Fibrozisi gösterir, patoloji: OİP, bilinen hastalık yoksa İPF

13 Tipik bulgular hastaların % 50-60’ ında BT bulgularının PPD’si % 95-100 Periferal ve bazal retikülasyon Periferal ve bazal balpeteği Az miktarda buzlu cam OİP / İPF Hunninghake G et al. Am J Crit Care Resp Med 2001;164:193

14 OİP: Komplikasyon Akut alevlenme Hızlı progresyon Solunum yetmezliği Kalp yetmezliği (Kor pulmonale) AC kanseri : %10-17 –Alt lob periferde sık

15 OİP: Progresyon Buzlu cam dansiteleri çizgisel dansite ve bal peteği kistlerine dönüşüyor

16

17 64 E, İPF 7 ay sonra akut alevlenme 1.1 aydan kısa sürede ilerleyici dispne 2. Yeni çıkan infiltrasyonlar 3. Kötüleşen hipoksemi ( Pao 2 de > 10 mm Hg azalma) 4. Enfeksiyon veya kalp yetmezliği yok

18 Değişken başlangıç (genelde subakut) Ortalama sağkalım 6-10 yıl Median yaş 40 y (10-80 yaş) Cinsiyet, sigara etkili değil Subakut/kronik: 18-31 ay (6 ay-3 yıl) Nonspesifik İnterstisyel Pnömoni

19 Homojen histoloji Morfolojik patern –bağ dokusu hastalıkları –hipersensitivite pnömonisi –ilaç reaksiyonları Klinik olarak bu sekonder formlar dışlanmalı İnflamasyon ve fibrozis miktarına göre hücresel ve fibrozan NSİP

20 NSİP: YÇBT Bulguları Bilateral, simetrik, orta-alt zon Yamalı buzlu cam %90 İnce retikülasyon %70 Traksiyon bronşiyektazisi Bal peteği yok veya çok az

21 NSİP

22

23

24 OİP paterni var ama subplevral alan korunmuşsa NSİP düşün NSİP: Subplevral korunma: % 50-60

25 11 (%22) YÇBT NSİP ile uyumlu NSİP tanılı 50 hasta Hartman TE – Radiology 2000; 217:701 16 (32%) YÇBT OİP ile uyumlu 10 (20%) YÇBT EAA ile uyumlu 7 (14%) YÇBT OP ile uyumlu 7 (14%) YÇBT OP ile uyumlu NSİP: YÇBT Bulguları

26 YÇBT kesin tanı ~ % 50 olguda Hastaların çoğu idiyopatik değil –İlaç –Bağ dokusu hst EAA ekarte edilmeli NSİP McDonald SL et al Radiology 2001; 221:600 Tsubamoto M et al. JCAT 2005;29:793

27 Daniil ZD et al. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160:899. Bjoraker JA et al. Am J Respir Crit Care Med. 1998;157:199. YIL Sağkalım : OİP vs NSİP YIL 76543210 0 20 40 60 80 100 OİP NSİP 02468 101214 1618 0 20 40 60 80 100 OİP NSİP % YAŞAM

28 YÇBT = NSİP YÇBT = indeterminate YÇBT = OİP Pat = NSİP Pat = OİP Flaherty et al. Thorax 2003;58:143

29 OİPNSİP Flaherty et al. Thorax 2003;58:143

30 Cinsiyet baskınlığı yok 20-80 yaş (ort. 55 yaş) Tipik öykü: Haftalar ya da aylardır kuru öksürük ile süren grip benzeri sendrom, ateş, halsizlik ve efor dispnesi, kilo kaybı En erken tanı 6-10 hafta sonra Prognoz iyi Nadiren hızlı seyir Kriptojenik organizan pnömoni (KOP)

31 KOP Akciğer hasarına nonspesifik cevap –Bağ doku hast. –Toksik gaz inhalasyonu –Enfeksiyon –İlaç Alveoler kanallar ve alveoller içinde polipoid granülasyon dokusu (Masson cisimciği) İnterstisyel hücre infiltrasyonu, kollajen

32 Konsolidasyon ~ %90, Buzlu cam ~ % 60 Yamalı, simetrik veya asimetrik % 60-80 esas olarak peribronşiyal veya periferal % 60 perilobüler dağılım % 20 ters halo işareti Müller NL et al. AJR 1990;154:983 Kim SJ et al. AJR 2003;180:1251 Ujita M et al. Radiology 2004;232:757 Organize Pnömoni: Radyoloji

33

34

35 Organize Pnömoni

36

37

38 Perilobüler Patern

39

40 Ters Halo Bulgusu Olguların %20’sinde

41 YÇBT kesin tanı ~ % 50 olguda Transbroşiyal biyopsi tanısı Çoğu idyopatik değil, KOP değil –İlaç rxn –Enfeksiyon –Bağ doku hst Organize Pnömoni McDonald SL et al Radiology 2001; 221:600 Tsubamoto M et al. JCAT 2005;29:793

42 Sigara ile ilişkili İİPler Respiratuvar bronşiyolit ile ilişkili İnterstisyel Akciğer Hastalığı (RB-İAH) Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni (DİP) Chest 2003;124:1185

43 RB-İAH 30-40 yaş Ortalama 30 paket-yıl sigara Hafif nefes darlığı ve öksürük SFT: mikst Sigarayı bıraktıktan sonra düzelir

44 RB-İAH: Radyoloji Üst zonlarda daha belirgin Buzlu cam dansitesinde sentrilobüler nodüller Buzlu cam opasitesi Bronş duvarında kalınlaşma Hava hapsi Sentrilobüler amfizem Ayırıcı tanı: EAA, DİP ve NSİP

45 RB-İAH

46 Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni 30-40 yaş, erkeklerde daha fazla Hafif nefes darlığı ve kuru öksürük BAL: pigmente alveoler makrofajlarda artma Sigara içen kişide restriktif solunumsal defekt Sigaranın bırakılması Prognoz oldukça iyi

47 DİP: Radyoloji Akciğer grafisi: periferde belirgin yaygın buzlu cam opasiteleri YÇBT –alt lob ve periferal dominans –difüz buzlu cam opasiteleri –küçük kistik alanlar –sınırlı sayıda düzensiz lineer opasiteler

48

49 Akut İnterstisyel Pnömoni Hızlı ilerleyici seyir Ort. 50 yaş, kadın=erkek Artralji, miyalji, ateş, terleme 3 hafta içinde çok ağırlaşan dispne Yaygın raller Solunum yetmezliği / Şant bulguları %50’sinde 3 ayda ölüm Nekropsi

50 AİP: Radyoloji ARDS benzeri bulgular Akciğer grafisi: kostofrenik sinüslerin korunduğu yaygın bilateral konsolidasyon BT: –Eksudatif faz: yaygın buzlu cam görünümü ve konsolidasyon –Organizasyon evresi: parenkimal distorsiyon, traksiyon bronşektazisi ve kistler

51

52

53

54 Lenfositik İnterstisyel Pnömoni İdyopatik formu nadir Sekonder –Sjögren sendromu, HİV enfeksiyonu, Castleman hastalığı –40-50 yaş –Kadınlarda daha fazla –Yavaş ilerleyen nefes darlığı, öksürük

55 LİP: Radyoloji Bilateral yaygın, alt lob dominansı Buzlu cam görünümü İnce duvarlı perivasküler kistler Nadiren sentrilobüler nodüller ve septal kalınlaşma

56

57

58 ÖZET İİP’lerde Radyoloji YÇBT’nin tanısal doğruluğu OİP ve KOP için yüksek Buzlu cam opasiteleri: NSİP, DİP, RB-İAH ve LİP’de Kistler: LİP ve DİP’de Ayırıcı Tanı: hipersensitivite pnömonisi, ilaç reaksiyonu, Bağ dokusu hastalıkları

59 İİP’lerde kesin tanı Klinik bulgular Ardışık AC grafileri YÇBT Patolojik bulgular Takım yaklaşımı Radyolog Klinisyen Patolog

60 AU Wells AJRCCM 2004;170:828 “… Difüz AC hastalıklarının tanısında altın standart yoktur, klinik, radyolojik ve histopatolojik değerlendirmeden oluşan gümüş standartlar vardır”

61 Radyolog - Patolog Tamamlayıcı –Radyolog: tüm akciğerin “sub-makroskopik” veya “submilimetrik” görünümü –Patolog: Küçük bir akciğer parçasının mikroskopik görünümü

62 OİP

63 NSİP

64 Akut alevlenme: OİP

65

66

67

68

69


"İdyopatik İnterstisyel Pnömonilerin (İİP) Radyolojisi Prof. Dr. Nevzat KARABULUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları