Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yersinia. Enterobacteriaceae ailesindedir Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Y. enterocolitica Y.frederiksenii, Y.kristensenii,Y.intermedia.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yersinia. Enterobacteriaceae ailesindedir Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Y. enterocolitica Y.frederiksenii, Y.kristensenii,Y.intermedia."— Sunum transkripti:

1 Yersinia

2 Enterobacteriaceae ailesindedir Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Y. enterocolitica Y.frederiksenii, Y.kristensenii,Y.intermedia

3 Yersinia pestis Veba hastalığının etkeni (Kara ölüm) İlk pandemi MS 542 Mısır’dan başlayarak yayılmış 60 yıl sürmüş 2.pandemi 14yy.da Orta Asya, Avr, Ort D, Hind ve Çin 3.pandemi 1894’de Burma Çin Kuzey Amerika’yı kapsamıştır. 1894’de Yersin tarafından Hong Kong’da izole edilmiştir.

4 Y. pestis 0.5-2  m boyutlarında kokobasildir 0.5-2  m boyutlarında kokobasildir Polimorfizm gösterir Polimorfizm gösterir Hareketsizdir Hareketsizdir Dokudan yeni izole edilenler mukoid bir tabakayla kaplıdırlar. Dokudan yeni izole edilenler mukoid bir tabakayla kaplıdırlar.

5 Y. pestis Gram olumsuzdur Giemsa ve Wayson boyasıyla bipolar boyanır

6 Üreme Özellikleri 0-43 o C’de üreyebilir. 0-43 o C’de üreyebilir. Optimum üreme sıcaklığı 25-30 o C’dir Optimum üreme sıcaklığı 25-30 o C’dir Buyyon ve jelozda kolaylıkla ürer Buyyon ve jelozda kolaylıkla ürer Kanlı by 1-2 günde küçük, gri, hemolizsiz, mukoid koloniler yapar Kanlı by 1-2 günde küçük, gri, hemolizsiz, mukoid koloniler yapar

7 Fakültatif anaeroptur Fakültatif anaeroptur Glukozu ve mannitolü gaz yapmadan fermante eder Glukozu ve mannitolü gaz yapmadan fermante eder İndol oluşturmaz İndol oluşturmaz VP negatif MK pozitiftir VP negatif MK pozitiftir Üreazı yoktur Üreazı yoktur –Y. pestis Biyotip orientalis –Y. pestis biyotip mediaevalis –Y. pestis biyotip antigua

8 Antijenik Yapı Tümünde enterobakterlerin ortak antijeni Tümünde enterobakterlerin ortak antijeni Lipopolisakkaritler endotoksiktir Lipopolisakkaritler endotoksiktir F-1 zarf antijeni F-1 zarf antijeni V ve W antijenleri V ve W antijenleri Yersinia dış zar proteinleri Yersinia dış zar proteinleri

9 Virülans ve Patojenite Virülans ve patojeniteden sorumlu genler kromozom ve plazmitlerde bulunurlar Virülans ve patojeniteden sorumlu genler kromozom ve plazmitlerde bulunurlar Fraksiyon1 (F1 antijeni): Fraksiyon1 (F1 antijeni):  Protein-polisakkarit,  Dış kısımdadır  Fagositoza karşı koruma  Plazmit tarafından kodlanır  Virülan suşlardan izole edilir

10 Dış zar proteinleri (Yops) Dış zar proteinleri (Yops)  Plazmit tarafından kodlanır  37 o C’de Ca +2 yokluğunda fazla sentezlenir  11 protein bulunur  Bu proteinleri taşımayan bakteriler dalaktan hızla atılırlar

11 V ve W antijenleri V ve W antijenleri  Birlikte üretilirler  V sitoplazmada  W yüzeydedir, lipoproteindir  Y. psudotubercusosis ve Y.enterocolitica’da bulunur  Septisemiyle ilişkilidir.

12 Pestisin 1 koagülaz ve plazminojen aktivatörü Pestisin 1 koagülaz ve plazminojen aktivatörü  Plazmitlerce yapılır  Pestisin 1 bakteriyosindir (Y. pestis)  PA etkenin yayılması

13 Kalsiyum iyonuna bağımlılık Kalsiyum iyonuna bağımlılık  Virülans faktörlerinin sentezi için Y.pestis 2.5mM Ca +2 gereksinimi vardır

14 Hemin depolama Hemin depolama  Y.pestis hemin depolar.  Yayılma ve savunma Fare toksini Fare toksini  Protein yapısındadır  Hücre duvarındadır  Fare ve sıçanlara toksiktir

15 Direnç Y.pestis doğal koşullara kısmen dirençlidir Y.pestis doğal koşullara kısmen dirençlidir Nemli ortamda, soğukta kemirici yuvalarında aylarca canlı kalabilir Nemli ortamda, soğukta kemirici yuvalarında aylarca canlı kalabilir Gün ışığı ve dezenfektanlara duyarlıdır Gün ışığı ve dezenfektanlara duyarlıdır %0.5 fenolde 10-15 dk da %0.5 fenolde 10-15 dk da 55 o C’de 10-15 dk ölürler. 55 o C’de 10-15 dk ölürler.

16 Y.pestis’in Patogenezi Pireler, taşıyıcı hayvanın kanını emerler Bakteriler özofagus ile mide arasındaki ventrikülde çoğalırlar İnsandan kan emerken bakterileri bulaştırırlar.

17 Kanda hızla ürerler Kanda hızla ürerler Nötrofil ve monositlerde çoğalmalarını sürdürürler Nötrofil ve monositlerde çoğalmalarını sürdürürler Lenf bezlerinde bol basil bulunur ve hemorajik nekroz alanları oluşur Lenf bezlerinde bol basil bulunur ve hemorajik nekroz alanları oluşur Buradan kana geçerek diğer organlara yayılabilirler. Buradan kana geçerek diğer organlara yayılabilirler. Yaygın damar içi pıhtılaşma olabilir, kanamalar ve ölüm meydana gelir Yaygın damar içi pıhtılaşma olabilir, kanamalar ve ölüm meydana gelir

18 Y. pestis’in yaptığı hastalıklar Hıyarcık vebası (Bubonik veba) Hıyarcık vebası (Bubonik veba) 10-12 gün kuluçka d.10-12 gün kuluçka d. Fare pireleriyle bulaşırFare pireleriyle bulaşır Akciğer vebası Akciğer vebası Veba sepsisi Veba sepsisi

19

20

21

22 Laboratuvar tanısı İnceleme örneği; Hıyarcık vebasında bubondan aspire edilen irin Akciğer vebasında balgam Sepsiste kan, menenjitte BOS incelenir

23 İrin, balgam, BOS preparat hazırlanır ve gram, giemsayla boyanır İrin, balgam, BOS preparat hazırlanır ve gram, giemsayla boyanır Örnekler Örnekler  iki tane kanlı by  İki Mac conkey agara ekilir.  28 o C ve 37 o C’de bekletilir.

24 Sepsiste kan kültürleri yapılır. Sepsiste kan kültürleri yapılır. Kobaylar ve fareler duyarlıdırlar Kobaylar ve fareler duyarlıdırlar  Bakteri süspansiyonları deri altına veya periton içine verilir. 2-5 günde ölüm görülür.

25

26 Y. pseudotuberculosis 18-22 o C’de hareketli, 37 o C’de hareketsizdir 18-22 o C’de hareketli, 37 o C’de hareketsizdir Kutupsal boyanma daha az görülür Kutupsal boyanma daha az görülür Yersinia’ların ürediği by ürerler. Yersinia’ların ürediği by ürerler. V ve W, O, H antijenleri vardır V ve W, O, H antijenleri vardır 6 serotipe ayrılır 6 serotipe ayrılır 1. Serotip insanlarda daha sık görülür 1. Serotip insanlarda daha sık görülür 2.,4. Serotipleri Salmonelalarla ortak antijenleri vardır. 2.,4. Serotipleri Salmonelalarla ortak antijenleri vardır.

27 Tavuk, kuşlar, kemiriciler, vahşi hayvanlarda endemiktirler. Tavuk, kuşlar, kemiriciler, vahşi hayvanlarda endemiktirler. Ağız yoluyla bulaşır. Ağız yoluyla bulaşır. Bakteriler ince bağırsaklara yerleşir Bakteriler ince bağırsaklara yerleşir Bağırsak mukozasında ülserlere, mezenterik lenfadenite yol açar. Bağırsak mukozasında ülserlere, mezenterik lenfadenite yol açar. Kuluçka süresi 1 gün Kuluçka süresi 1 gün İshal, başağrısı, kırıklık, şiddetli karın ağrısı İshal, başağrısı, kırıklık, şiddetli karın ağrısı Sepsis, lenf bezlerinin büyümesi, iç organlarda pseudotüberküller oluşur. Sepsis, lenf bezlerinin büyümesi, iç organlarda pseudotüberküller oluşur.

28 Laboratuvar tanısı İrin, doku parçası (dalak, karaciğer, kemik iliği, ve seröz kavite sıvıları),dışkı, kan İrin, doku parçası (dalak, karaciğer, kemik iliği, ve seröz kavite sıvıları),dışkı, kan Mac Conkey veya CIN agara (sefsulodin- igrasin-novobiosin) örnekler ekilir. Mac Conkey veya CIN agara (sefsulodin- igrasin-novobiosin) örnekler ekilir.

29 Y. enterocolitica 22 o C’de hareketli, 37 o C’de hareketsizdir 22 o C’de hareketli, 37 o C’de hareketsizdir K fimbria, H ve O antijeni vardır. K fimbria, H ve O antijeni vardır. 50’den fazla serotipi vardır. 50’den fazla serotipi vardır. Su ve besinlerle alınn bakteriler 4-7 günlük kuluçka döneminden sonra terminal ileumda ülseratif lezyonlar, peyer plaklarında nekroz, mezenter lenf düğümlerinde büyümeye neden olur. Su ve besinlerle alınn bakteriler 4-7 günlük kuluçka döneminden sonra terminal ileumda ülseratif lezyonlar, peyer plaklarında nekroz, mezenter lenf düğümlerinde büyümeye neden olur.

30 Enterokolite yol açar. Enterokolite yol açar. Çocuklarda hafif enterokolit Çocuklarda hafif enterokolit Gençlerde akut apandisit Gençlerde akut apandisit Erişkinlerde ishalle birlikte veya ishalsiz farenjit görülür. Erişkinlerde ishalle birlikte veya ishalsiz farenjit görülür. Bazı kişilerde bakteriyemi gelişir. Bazı kişilerde bakteriyemi gelişir.

31 Dışkı, irin, BOS incelenir. Dışkı, irin, BOS incelenir. Y. pseudotuberculosis tanısındaki gibi örnekler incelenir. Y. pseudotuberculosis tanısındaki gibi örnekler incelenir. Doğal kaynak (kemiriciler, domuz, koyun, sığır, kedi, köpek) hayvanlardır Doğal kaynak (kemiriciler, domuz, koyun, sığır, kedi, köpek) hayvanlardır Doğada göller, akarsular, göl kıyılarında yaygın bulunur. Doğada göller, akarsular, göl kıyılarında yaygın bulunur. 4 o C’de üreyebildiği için buzdolabında saklanan yiyeceklerde bulunabilir. 4 o C’de üreyebildiği için buzdolabında saklanan yiyeceklerde bulunabilir.


"Yersinia. Enterobacteriaceae ailesindedir Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica Y. enterocolitica Y.frederiksenii, Y.kristensenii,Y.intermedia." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları