Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hücre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hücre."— Sunum transkripti:

1 Hücre

2 Her Canlı Hücrelerden Yapılmıştır
Bakteri Deve kuşu yumurtası

3 Hücre ve hücrenin yapısı
Hücre canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir. Gelişmiş yapılı canlılarda hücreler birleşerek dokuları, dokular organları, organlar canlıyı oluştururlar. Örnek insan.

4 Hayvan hücresi

5 Bitki hücresi

6 Hücrelerin Kısımları Hücreleri genel olarak hücre zarı,
hücre çekirdeği sitoplâzma olmak üzere üç kısma ayıra biliriz.

7 Hücre Zarı  Hücreyi çevreleyerek dağılmasını önleyen protein ve yağlardan meydana gelmiş yapıdır. Hücre zarı canlı, esnek, dayanıksız, seçici geçirgen, yarı saydam özelliklere sahiptir. Hücre zarının yapısını açıklayan bilimsel modele “akıcı mozaik zar modeli” adı verilir.

8 Sitoplâzma Hücrenin tüm faaliyetlerini yürüten organellerin (organcıklar) ve çekirdeğin içerisinde yüzdüğü yoğun sıvı bir maddedir Sitoplâzma’nın içerisinde bulunan en önemli organeller şöyledir:

9 Mitokondri Hücrenin enerji merkezidir. Hücre içi solunum burada gerçekleşir.

10 Endoplazmik retikulum
Hücre içerisinde madde taşınmasından sorumlu organeldir. Üzerinde ribozom bulunduranlara “granüllü endoplazmik retikulum” ribozom bulundurmayanlara “granülsüz endoplazmik retikulum” denir.

11 Golgi Cisimciği Salgı maddelerinin üretildiği yerdir

12 Lizozom Hücre içi sindirime yardımcı olur

13 Çekirdek Hücrenin bütün faaliyetlerini kontrol eder. Çekirdek; çekirdek zarı, çekirdek sıvısı(çekirdek öz suyu), kromatin iplikler ve çekirdekçik olmak üzere dört kısımdan oluşur. Çekirdek hücrenin tüm genetik bilgisini taşıyarak hücrenin hayatı, faaliyetleri ve görevleri hakkındaki tüm bilgiler çekirdekte saklanır. Bu bilgiler gelecek nesillere çekirdek tarafından aktarılır. Çekirdek içerisinde bu işleri yapan; yönetici molekül DNA ‘dır

14 Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar
Bitki hücresi 1. Hücre çeperi bulunur. 2. Sitoplâzmada plastikler vardır 3. Kofullar çok ve büyüktür. 4. Lisozom ve santrozom bulunmaz Hayvan hücresi 1. Hücre çeperi bulunmaz 2. Plastikler yoktur 3. Kofullar az ve küçüktür. 4. Lisozom ve santrozom bulunur.

15 Hücre çeperi 1. Cansızdır. 2. Tam geçirgendir. 3. Dayanıklıdır. 4. Selüloz ’dan yapılmıştır

16 Hücre zarı 1. Canlıdır. 2. Seçici geçirgendir. 3. Dayanıksızdır. 4. Protein ve yağlardan yapılmıştır

17 Organeller Hücredeki yapı ve görev birimlerine organel denir.

18 1.Ribozom Virüsler hariç bütün hücrelerde bulunur. Görevi protein sentezlemektir.

19 2.Endoplazmik Retikulum
Hücre içerisinde taşımada görevlidir.

20 3.Golgi Aygıtı Bazı maddelerin üretilmesi, salgılanması ve paketlenmesiyle görevlidir.

21 4.Metekondri Hücre solunumu sonucu enerji veren organellerdir. BESİN+OKSİJEN KARBONDİOKSİT+SU+ENERJİ

22 5.Kloroplast Bitkilerdeki fotosentezin yapıldığı organeldir.
GÜNEŞ IŞIĞI KABONDİOKSİT+SU BESİN+OKSİJEN

23 6.Lizozomi Hücrede sindirimin yapıldığı organeldir.

24 7.Sentrozom Hayvan hücresinde hücre bölümünde görevlidir.

25 8.Koful Hücrede atık maddelerin depolandığı yerdir Bitki hücresinde koful büyüktür.

26 Prokaryot Hücre Zarla çevrili çekirdeği ve organelleri olmayan hücredir.Sadece ribozom bulunur.Bakteriler ve mavi yeşil ayler örnek olarak verilir.

27 Okaryot Hücre Zarla çevrili çekirdeği ve organelleri olan hücredir. Bir hücreli canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanların hücreleri okaryot hücredir.


"Hücre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları