Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Postoperatif komplikasyonların önlenmesine yönelik girişimler Pulmoner rehabilitasyon Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Postoperatif komplikasyonların önlenmesine yönelik girişimler Pulmoner rehabilitasyon Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları."— Sunum transkripti:

1 Postoperatif komplikasyonların önlenmesine yönelik girişimler Pulmoner rehabilitasyon Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD

2 Postoperatif Komplikasyonların Önemi Mortalite ve morbititeye olumsuz etki Hospitalizasyonun uzama Yoğun bakım gereksiniminde artma Total medikal harcamalarda artma

3 Preoperatif Kardiyopulmoner Değerlendirmenin Önemi Major cerrahi girişim, hastada ölçülebilir fizyolojik değişikliler meydana getirir Bu girişimlerden sonraki akciğer değişiklikleri, tipik olarak 2 hafta veya daha fazla sebat eder Hastanın özellikleri ve gişimin özelliklerine göre komplikasyonlar ortaya çıkar

4 ASA Klasifikasyonu (American Society of Anesthesia) KlasTanım ISağlıklı IIHafif-orta sistemik hastalık IIIŞiddetli sistemik hastalık IVHalen hayatı tehdit eden şiddetli hastalık VÖlümcül

5 PPD ( Wynne R et al. AJCC 2004; 13:384-393 ) Solunum mekaniğinde değişiklikler Vantilasyon ve perfüzyonun dağılımında değişiklikler Postoperatif pulmoner disfonksiyon Postoperatif pulmoner komplikasyonlar

6 Postoperatif dönemde kaçınılmaz fizyopatolojik değişiklikler Hess DR. Respiratory care principles&practice,WB Saunders Co, 2002; 1035-1046 Yüzeyel solunum V/Q dengesizliği Sekresyon birikmesi Hipoksemi Atelektazi Solunum yetersizliği

7 Postoperatif pulmoner komplikasyonlar Wynne R et al. AJCC 2004; 13:384-393 Yüzeyel solunum V/Q dengesizliği Sekresyon birikmesi Hipoksemi Atelektazi Solunum yetersizliği Pnömoni Pnömotoraks Aspirasyon Plevra sıvısı Şilotoraks Pnömotoraks Emboli ARDS

8 Hipoksemi Basit Hipoksemi %100 Komplike (ARDS) %0.2-0.4 Wynne R, Botti M. Postoperative pulmonary dysfunction in adults after cardiac surgery with cardiopulmonary bypass: Clinical significance. Am J Crit Care 2004; 13:384-393

9 Atelektazi Mikroatelektazi %100 Lober, pulmoner atelektazi %50

10 Atelektazi En sık komplikasyon Mikroatelektazi Lober Genel anestezi sonrası akciğer bazallerinin %20-25 i atelektaziye gider FıO 2 > 0.40 olması neden olabilir Abdominal veya torasik cerrahiden sonraki sıklığı %6-75,

11 Atelektazinin Mekanizması Küçük monoton solunum Yetersiz akciğer distansiyonu Hava yolu obstrüksiyonu Sürfaktan azalması

12 Lober/Pulmoner Atelektazinin klinik bulguları Geç inspiratuar raller Bronşiyal sesler Takipne, dispne Taşikardi Hipoksemi

13 Pulmoner Komplikasyon Nedeni Olan Girişimler Bütün major girişimler postoperatif komplikasyona neden olabilirler En fazla bilgi birikimi oluşmuş girişimler: Torasik Abdominal Torako-abdominal Kardiyovasküler

14 Abdominal Cerrahide Pulmoner Komplikasyonların Sıklığı (total) ASA>1, Yaş>60: Yüksek risk Total komplikasyon: %13.8 (63/456) Düşük risk-İS grubu: %15 (35/231) Düşük risk-İS+FT: %12(28/225) Yüksek risk İS+FT: %78 (49/63) Hall JC, Tarala RA, Tappert J, Hall JL. Prevention of respiratory complications after abdominal surgery: a randomised clinical trial. BMJ 1996; 312: 148- 152

15 Kardiyovasküler Cerrahi - Postoperatif Komplikasyonlar ProblemSıklık % Atelektazi15-98 Pnömoni0-20 PaO2/FıO2212-329 VC37-72 FEV134-72 BMJ 2003; 327:: 1379-81

16

17 Atelektazi İnsidansı Başoğlu ÖK ve ark. Üst karın cerrahisinde postoperatif solunumsal komplikasyon riskinin preoperatif parametrelerle ilişkisi. Toraks Dergisi 2000; 2: 17-22 19/158 (%12) Toplam solunumsal komplikasyon %42 Atelektazi ve/veya plevra sıvısı %25.3 Pnömoni ve / veya solunum yetmezliği %10.5 KOAH alevlenmesi %10.5 Akut bronşit %5.3 ARDS %5.3 Bilateral plevra sıvısı

18 Atelektazi İnsidansı Başoğlu ÖK ve ark. Üst karın cerrahisinde postoperatif solunumsal komplikasyon riskinin preoperatif parametrelerle ilişkisi. Toraks Dergisi 2000; 2: 17-22 19/158 (%12) Toplam solunumsal komplikasyon Korelasyon yok Cinsiyet Altta yatan hastalık Preop semptomlar Preop oskültasyon Preop grafi Korelasyon var FEV1 derecesi Laparotomi YBÜ>48 saat

19 POPK Tedavisi-Temel Yaklaşım Preoperatif hazırlık Sigaranın bırakılması (8 hafta önce) Bronşit tedavisi (antibiyotik) Bronkodilatör İS, PF Postoperatif yaklaşım Ağrı kontrolü Erken mobilizasyon Erken weaning Erken besleme Uygun oksijen Derin solunum egzersizleri Göğüs fizyoterapisi Sekresyonlarla mücadele

20 Solunumun Derinliğini Arttırmak Derin soluk egzersizleri PEP IR-PEP IPPB CPAP

21 Sekresyonlarla Mücadele Fizyoterapi Perküsyon+huffing+coughing Araç yardımı ile yapılanlar PEP BA tüpü Flutter HFCWO (High Freq. Chest Wall Oscillation) CLRT (Continious Lateral Rotational Ther.)

22 Hastanın yazılı izni alınmıştır

23

24

25 PEP PEP (Pozitif Ekspirasyon Basıncı) Bu araçlar ekspirasyon sırasında sabit bir bronş içi basınç sağlarlar Kollateral vantilasyon sayesinde bronş sekresyonlarının gerisinde de havalanma sağlar Bu durum sekresyonların mobilizasyonunu kolaylaştırabilir

26 PEP 20 çalışma, 428 denek (kistik fibrozis) 6 çalışma, 257 denek cross-over FEV1 ile değerlendirme Ortalama uygulama süresi 1 ay Hasta uyumu ? Çalışmalarda başka yöntemlerle kıyaslanabilirlik yok, daha iyi kanıtlara gerek var Positive expiratory pressure physiotherapy for airway clearance in people with cystic fibrosis. Posted 07/01/2004 MR Elkins; A Jones; C Schans

27

28

29

30

31 NIMV Derin soluk egzersizleri ile ve aletli egzersizlerle solunum yetersizliği önlenemiyorsa IPPB veya CPAP başlanmalıdır

32

33 Respironics: Ventilatörler BiPAP Vision Synchrony

34

35 Maskeler:Karışık

36 Hangi Hastaya Hangi Tedavi? Düşük risk: İnsentif spirometre derin soluk egzersizi Yüksek risk: İnsentif spirometre Göğüs fizyoterapisi Hall JC et al. BMJ 1996; 312: 148-152

37 Hangi Hastaya Hangi Tedavi? FT nin bazı formları profilaksi için uygun değildir Per. + Vib. nun cerrahi hastalarında vantilasyonu düzelttiğine dair az kanıt vardır FT bazı hastalarda bronkospazma ve kısa süreli hipoksemiye neden olabilir Per. + vib., postüral drenaj ile birlikte bol sekresyonu olan hastalara uygundur Hall JC et al. BMJ 1996; 312: 148-152 Stiller KR et al. Br J Surg 1992; 79: 745 Selsby DS. BMJ 1989; 298: 541

38 Göğüs FT nin Dozu Hall JC et al. BMJ 1996; 312: 148 Derin soluk: 10 derin soluk/saat Soluk al – tut – soluk ver İnsentif spirometre 10 defa/saat Derin yavaş inspirasyon Mümkün olduğunca uzun tut Fizyoterapi İlk 3 gün 1/gün Kompliansa göre değerlendirme Ağrı kontrolu

39 Kardiyovasküler Cerrahi - Postoperatif Fizyoterapi Uygulama Süresi UygulamaGünlük Süre IS80 d (20-120) CPAP480 d (70-720) IPPB80 d (80-120) FT80 d (80-120) BMJ 2003; 327:: 1379-81

40 Kardiyovasküler Cerrahi - Postoperatif Fizyoterapi, Yan Etkiler (5 çalışma) Yan EtkiSıklık % Gastrik distansiyon2-10 CPAP maske uyum.43 SO2 düşüşü9-40 Taşikardi1 BMJ 2003; 327:: 1379-81

41 Respironics BiPAP Vision

42

43

44

45

46


"Postoperatif komplikasyonların önlenmesine yönelik girişimler Pulmoner rehabilitasyon Prof. Dr. Müzeyyen Erk Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları