Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO KONYA V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TPC İYİLEŞTİRME TAKIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO KONYA V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TPC İYİLEŞTİRME TAKIMI."— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO KONYA V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TPC İYİLEŞTİRME TAKIMI

2 PERFORMANSÖLÇÜMÜ

3 Performans Çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe ilişkin gelişme potansiyellerini belirlemeye yönelik çalışmalardır.

4 Performans ölçümü Performans ölçümü kurumda görevi ne olursa olsun bireylerin - çalışmalarını, - etkinliklerini, - yeterliliklerini, - fazlalıklarını, - yetersizliklerini kısacası bir bütün olarak tüm yönleri ile gözden geçirilmesidir.

5 Performans Ölçümünün Amaçları - Kurum hedeflerinin bireysel hedeflere dönüştürülmesi, - Önceden belirlenen ölçüm kriterlerine göre çalışanların adil, eşit ve zamanında değerlendirilmesi, - Ast ile üst arasında etkin bir iletişim sürecinin gerçekleştirilmesi, - Performansın geliştirilmesi için kurum, yönetici ve çalışanların işbirliği içinde olmaları, - Çalışanların başarılarının tanınması ve ödüllendirilmesi, - Geri-besleme yolu ile çalışanların motive edilmesi,

6 Performans Ölçümünün Faydaları -Müşteri memnuniyeti -Motivasyonun artırılması -İletişim ve ilişkilerde iyileştirme -Gizli gücün ortaya çıkarılması -Adaletli iş dağıtımı -Personelin kendine güven duygusunun arttırılması -Personelin kurumu benimsemesi -Kurum imajının düzeltilmesi -Kolay analiz ve ölçülebilirlik

7

8 TAKBİS sorgulama ekranı

9 Müdürlük Performans Ölçüm Tablosu

10 Puan Hesaplama Yöntemi

11 Personel Performans Ölçüm Tablosu

12 İşlem Katsayısı Cetveli

13 Performans ölçme; kişiyi hangi konuda olursa olsun bir bütün olarak ele alıp, belirlenmiş olan iş ve görev tanımının birim zaman içinde ne düzeyde gerçekleştirildiğini belirlemeye yönelik bir çabadır. Performans ölçümü, belirli bir süreyi kapsamalı, sistematik olmalı, ölçülebilir somut sonuçları ortaya koymalı ve başarı odaklı olmalıdır. Yani kişilerin başarısızlıklarını ve başarılarını ortaya koymalı, başarısızlığı cezalandırmak yerine başarıyı ödüllendirmelidir.

14 Performans ölçmede unutulmaması gereken bir konu; değerlendirilenin insanın kendisi olmadığı, onun göstermiş olduğu performansın değeri olduğudur. Bu yüzden de performans ölçme işlemini yaparken objektif davranmalı ve kişisel önyargılardan uzak durulmalıdır. Bu da etkili bir performans ölçme sistemi için gerekli olan şartlardan biridir.

15 Performans ölçme işlemini, sadece bir formalite olarak yerine getirilmemekte, değerlendirme sonuçları gerekli karar mekanizmalarında kullanılmaktadır. Ancak böylelikle başarı, motivasyon ve dengeli iş dağılımı sağlanarak çalışan personelimiz ve hizmet alan vatandaşların memnuniyetleri üst seviyelere taşınabilmektedir.

16 TEŞEKKÜRLER


"TAPU VE KADASTRO KONYA V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TPC İYİLEŞTİRME TAKIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları