Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cihad AYDIN1 YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTİRİK DURGUN ELEKTRİK AKAN ELEKTRİK 6.SINIF 2.BÖLÜM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cihad AYDIN1 YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTİRİK DURGUN ELEKTRİK AKAN ELEKTRİK 6.SINIF 2.BÖLÜM."— Sunum transkripti:

1 Cihad AYDIN1 YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTİRİK DURGUN ELEKTRİK AKAN ELEKTRİK 6.SINIF 2.BÖLÜM

2 BB ir elektrik devresinde ampulün parlaklığının nelere bağlı olduğunu. EE lektrik devresindeki ampul parlaklığının devredeki iletkenin hangi özelliğine göre farklılık gösterdiğini, MM addenin elektrik enerjisine karşı gösterdiği zorluğun direnç olarak adlandırdığını, İİ letkenin direncinin nelere bağlı olduğunu, DD irenç birimi ve ölçümünü, ampulün yapısını, DD eğişken direncin ampulün parlaklığına etkisini öğreneceğiz. Cihad AYDIN2 Anahtar Kavramlar  Direnç 2. İletkeni Değiştir, Ampulün Parlaklığı Değişsin

3 Cihad AYDIN3 ELEKTRİKLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPAN BİLİM ADAMLARI

4 Cihad AYDIN4 BASİT ELEKTRİK DEVRESİ ÜRETEÇ(Batarya) İLETKEN TEL ANAHTAR AMPÜL

5 Cihad AYDIN5 PİL + - Görevi Bir elektrik devresinde elektrik enerjisi üretir. BATARYA + - Birkaç pilden oluşan sistemdir. Kapalı anahtar Açık anahtar Görevi Bir elektrik devresini açıp kapamaya yarar. Bağlantı kablosu Görevi Bir elektrik devresinde elektrik enerjisinin geçmesini sağlar. Görevi Bir elektrik devresinde ışık verir. Ampul

6 Cihad AYDIN6 Elektrik Devresi Elemanları İİletken tel: Elektrik akımını ileten tel. ÜÜreteç(Pil): Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araç. AAmpul (lamba): İçinde elektrik akımı ile akkor duruma gelerek ışık verebilen iletken tel veya havası boşaltılmış cam şişedir. AAnahtar: Elektrik akımının devreden geçişini başlatmak ya da durdurmak için kullanılan devre elemanı. Açık anahtar Kapalı anahtar

7 Cihad AYDIN7 DEVRE ELEMANLARI VE SEMBOLLE GÖSTERME İletken Tel Açık Anahtar Kapalı Anahtar Lamba (Ampul) Pil ( Üreteç) Sabit Direnç Değişken Direnç Galvanometre Voltmetre Ampermetre Elektromıknatıs (Bobin) Topraklayıcı Lamba (Ampul) G V A 37

8 Cihad AYDIN8 Bir devredeki pil sayısı artırıldığında devrede bulunan ampulün parlaklığı artar. AMPULÜN PARLAKLIĞI NELERE BAĞLIDIR? SONUÇ:Ampulün parlaklığı pil sayısına bağlıdır.

9 Cihad AYDIN9 AMPULÜN PARLAKLIĞI NELERE BAĞLIDIR? Bir devredeki ampul sayısı artırıldığında ise ampulün parlaklığı öncekine göre azalır. SONUÇ:Ampulün parlaklığı ampul sayısına bağlıdır.

10 Cihad AYDIN10 İLETKENİ DEĞİŞTİR, AMPULÜN PARLAKLIĞI DEĞİŞSİN ETKİNLİK:2 ARAÇ VE GEREÇLER:Pil, duy, lamba, bağlantı kabloları ve çeşitli uzunlukta, aynı ve farklı kalınlıkta iki çeşit iletken tel. L s s L Gümüş çubuk Bakır çubuk L : Çubukların uzunluğu S : Çubukların kesit alanı (kalınlıkları) SONUÇ: Gümüş çubuğun bağlandığı ampul, bakır çubuğun bağlandığı ampule göre daha parlak yanar. İLETKENİN DİRECİ YAPILDIĞI MADDENİN CİNSİNE (özdirencine) BAĞLIDIR YAPILDIĞI MADDENİN CİNSİNE BAĞLIDIR PİL

11 Cihad AYDIN11 İLETKENİN DİRECİ YAPILDIĞI MADDENİN CİNSİNE (özdirencine) BAĞLIDIR BakırDemir Altın Gümüş direnç artar

12 Cihad AYDIN12 Öğretmen Fen ve Teknoloji laboratuvarında Mert’e aşağıdaki maddelerden yapılmış, aynı boylarda olan çubuklar veriyor. Ampulün en parlak yanmasını amaçlayan Mert devreye aşağıdaki maddelerden hangilerini kullanmalı? demir bakır porselen Krom-nikel cam gümüş

13 Cihad AYDIN13 İLETKENİ DEĞİŞTİR, AMPULÜN PARLAKLIĞI DEĞİŞSİN ETKİNLİK:3 ARAÇ VE GEREÇLER:Pil, duy, lamba, bağlantı kabloları ve çeşitli uzunlukta, aynı ve farklı kalınlıkta iki çeşit iletken tel. L 2s s L Bakır çubuk L : Çubukların uzunluğu S : Çubukların kesit alanı (kalınlıkları) SONUÇ: Kalın çubuğun bağlandığı ampul, ince çubuğun bağlandığı ampule göre daha parlak yanar. İLETKENİN DİRECİ İLETKENİN KESİTİ (KALINLIĞI) İLE TERS ORANTILIDIR. YAPILDIĞI MADDENİN KESİTİNE BAĞLIDIR PİL

14 Cihad AYDIN14 İLETKENİ DEĞİŞTİR, AMPULÜN PARLAKLIĞI DEĞİŞSİN ETKİNLİK:4 ARAÇ VE GEREÇLER:Pil, duy, lamba, bağlantı kabloları ve çeşitli uzunlukta, aynı ve farklı kalınlıkta iki çeşit iletken tel. L s s 2L Bakır çubuk L : Çubukların uzunluğu S : Çubukların kesit alanı (kalınlıkları) SONUÇ: Kalınlıkları aynı ;boyu kısa çubuğun bağlandığı ampul, boyu uzun çubuğun bağlandığı ampule göre daha parlak yanar. İLETKENİN DİRECİ İLETKENİN BOYU (UZUNLUĞU) İLE DOĞRU ORANTILIDIR. YAPILDIĞI MADDENİN BOYUNA BAĞLIDIR PİL

15 Cihad AYDIN15 Direnç kavramı ilk olarak George Simon Ohm tarafından ortaya atılmıştır. Bu nedenle direncin birimi OHM olarak isimlendirilmiştir. Ω işareti ile gösterilir.

16 Cihad AYDIN16 Elektriksel direnç nedir? Elektrik enerjisi, bazı iletkenler kolay iletirken, bazıları da zor iletirler. Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa direnç denir. Direnç dirençölçer (ohmmetre) ile ölçülür. Elektrik devresinde direnç şeklinde gösterilir. Birimi Ohm’dur ve (Ω) ile gösterilir. BİR İLETKENİN DİRENCİ; 1. İletkenin uzunluğuna 2. İletkenin kesitine 3. İletkenin cinsine bağlıdır.

17 Cihad AYDIN17 Bir İletkenin Direnci İletkenin uzunluğuna bağlıdır. İletkenin kesit alanına bağlıdır. İletkenin cinsine bağlıdır. İletkenler Yalıtkanlar Dirençleri küçüktür Dirençleri büyüktür

18 Cihad AYDIN18 Elektrik devrelerindeki elektrik direncinin değerini ölçen cihazlara ohm metre veya direnç ölçer adı verilir. Arıza yapmış cihazlarda arıza tespitinde direnç ölçer cihazları yardımcı olur.

19 Cihad AYDIN19 BİR İLETKENİN DİRENCİ DİRENÇ = R ÖZ DİRENÇ = P UZUNLUK = L KESİT = S BİR İLETKENİN DİRENCİ = ÖZ DİRENÇ X İLETKENİN UZUNLUĞU ( m ) İLETKENİN KESİTİ ( m 2 ) R = P x L S

20 Cihad AYDIN20 2m 1m K L M 1mm 2 2mm 2 Aynı maddeden yapılmış uzunluk ve kalınlıkları şekildeki gibi olan K, L ve M tellerinin dirençleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? C) L > M > K B) K > L > M A) K = L = M D) M > K > L

21 Cihad AYDIN21 K L M N r 3r/2r/22r Boyları ve cinsleri aynı olan K, L, M ve N iletken tellerine ait dirençlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) L< N< K < M C) N< M< L < K D) M< K< L < N B) K< L< M < N

22 Cihad AYDIN22 Uzunluğu 2 metre olan telin kesit alanı 1 mm 2 dir. Buna göre bu telin direnci kaç ohm’ dur? ( Telin öz direnci=0,017 Ohm.m ) ÇÖZÜM : I = 2 m S = 1 mm 2 P = 0,017 Ohm.m R = ? R = P. I S R = 0,017. 2 1.10 -6 R = 3400 ohm

23 Cihad AYDIN23 4L Uzunluğu 4L olan telin direnci 60Ω dur.Telin dörtte biri kesilerek alınırsa kalan kısmının direnci kaç ohm olur? ÇÖZÜM: Bir telin direnci telin uzunluğu ile doğru orantılıdır. 3L L Telin dörtte birinin uzunluğu L dir. Dörtte bir kesilen telden kalan parçasının uzunluğu 3L olur. 4L uzunluğunun direnci 60 Ω ise, orantıdan 3L uzunluğundaki telin direnci 45 Ω olarak bulunur.

24 Cihad AYDIN24 4L Uzunluğu 4L olan telin direnci 80Ω dur.Teli dörde katlarsak direnci kaç ohm olur? ÇÖZÜM: Bir telin direnci telin uzunluğu ile doğru, kalınlığı ile ters orantılıdır. L Telin dörtte birinin uzunluğu L dir. Dörtte birinin direnci 20 Ω dur. Dörde katlandığında kalınlığı 4S olur. Kalınlığı ile ters orantılı olduğundan ; telin direnci 5 Ω olarak bulunur. 4S

25 Cihad AYDIN25

26 Cihad AYDIN26 BüyükKüçük Maddenin cinsine, kesitine ve boyuna bağlıdır. Birimi ohm’dur. Dirençölçer ile ölçülür. Elektrik enerjisini taşır. Elektrik enerjisini iletmez. U y g u n k o ş u l l a r d a i l e t k e n h a l e g e ç e r. Metaller, tuzlu su sirke, limon vb. Plasik, cam, porselen, gazlar, saf su, sekerli su YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

27 Cihad AYDIN27 Elektrikli ısıtıcıların ısıtıcı telleri nikel-krom’dan yapılır. Rezistanslar daha fazla dirence sahip olması için kıvrımlı olarak tasarlanır. Bunun nedeni telin boyunun uzatılmasıdır.

28 Cihad AYDIN28 AMPÜL DE DİRENÇTİR Havası boşaltılmış cam balon Fitil (filaman) Bakır tel Duy takılan metal kısım Argon gazı filaman DUY Metal uç

29 Cihad AYDIN29 Ampülde ışık oluşturmak için kullanılan bu tellere filaman denir. Filamanlar 3400 dereceye kadar ısınabilen dayanıklı tungsten metalinden üretilmektedir.

30 Cihad AYDIN30 Bir ampülün çevreye verdiği ışık, direnç değerine göre değişmektedir. Filamanın ince ve uzun olması ampülün direncini artırır. Direnci artan ampül daha fazla ışık verir.

31 Cihad AYDIN31 50 W 100 W Ampülün parlaklığı direncine bağlıdır. Direnci büyük olanın gücüde büyüktür. Güç birimi wat tır. W ile gösterilir. Odalarımızın yeterince aydınlanması için gücü uygun ampül seçmeliyiz. AHMET HARMANBA Ş I

32 Cihad AYDIN32 Elektrik tüketimi maliyetlidir. Günümüzde elektrik faturaları bir alienin ekonomisi için önemli bir pay oluşturur. Bu nedenle tüm odalara büyük dirençli ampül takmak yerine, her odaya en uygun dirençli ampülü takmamız gereklidir.

33 Cihad AYDIN33 Elektrik tasarrufu konusunda girişimci ruhumuzu harekete geçirerek tasarruflu ampülleri tercih etmeliyiz. Tasarruflu ampüller, normal ampüllerden çok daha uzun ömürlüdür ve elektrik tüketimi daha azdır. AHMET HARMANBA Ş I

34 Cihad AYDIN34 Direnç azalırDirenç artar Bir iletken telin uzunluğunun değiştirilmesiyle devredeki direnç arttırıp azaltılabilir. İletkenin bu özelliklerinden yararlanılarak yapılan ve devredeki direnci artırıp azaltmaya yarayan araçlara reosta (ayarlı direnç) denir. DEĞİŞKEN DİRENÇ (Reosta) DİRENÇ ARTARKEN LAMBANIN PARLAKLIĞI AZALIR; DİRENÇ AZALIRKEN LAMBANIN PARLAKLIĞI ARTAR. SÜRGÜLÜ REOSTA SÜRGÜ

35 Cihad AYDIN35 DEĞİŞKEN DİRENÇ (Reosta) Bazı elektrik devrelerinde değeri ayarlanabilen direnç kullanılır. Radyonun sesini ayarlamada, salon lambalarının verdiği ışığı ayarlamada değişken direnç kullanılır. Elektronik araçlarda bol miktarda özel olarak hazırlanmış direnç kullanılır.

36 Cihad AYDIN36 Dirençler günümüzdeki elektronik devrelerin temel yapısıdır. Dirençler elektronik cihazların belirli bir düzende çalışmasına olanak sağlarlar.

37 Cihad AYDIN37 21 Şekildeki elektrik devresinde iletilen elektrik enerji miktarını artırmak için; I. Reostanın sürgüsünü 1 yönünde hareket ettirmek. II. Devreye bir üreteç daha eklemek III. Devreye bir ampul daha bağlamak İşlemlerinden hangileri yapılabilir. A) Yalnız II D) I, II ve III C) II ve III B) I ve II

38 Cihad AYDIN38 BADC Şekildeki devreye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A)Reostanın sürgüsü A’da iken lamba en parlak yanar. B)Sürgü B’de iken lamba C’dekinden daha parlak yanar. C)Sürgü D’de iken lambanın parlaklığı en azdır. D)Reostanın sürgüsü C’de iken lambanın parlaklığı en azdır. DOĞRU: D

39 Cihad AYDIN39 ELEKTRİK ENERJİSİ Yalıtkan Maddeler İletken Maddeler Katı İletken Direnç Cins UzunlukKesit Ohm Sıvı İletkenKatı Yalıtkan Sıvı Yalıtkan iletir belirtir vardır birimidir olabilir MetallerÇözeltiler olabilir demir bakır Limonlu su Tuzlu su plastik tahta seramik Saf su Şekerli su Dirençölçer iletmez İle ölçülür Teknoloji kullanılır


"Cihad AYDIN1 YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTİRİK DURGUN ELEKTRİK AKAN ELEKTRİK 6.SINIF 2.BÖLÜM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları